ДСТУ EN 1127-1:2014 Вибухонебезпечне середовище. Запобігання вибухам і захист від них. Частина 1. Основні концепції і методологія (EN 1127-1:1997, IDТ)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Вибухонебезпечне середовище

ЗАПОБІГАННЯ ВИБУХАМ І ЗАХИСТ ВІД НИХ

Частина 1. Основні концепції і методологія
(EN 1127-1:1997,IDТ)

ДСТУ EN 1127-1:2014

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2018

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Науково-технічний центр «Станкосерт» (НТЦ «СТАНКОСЕРТ»), Технічний комітет стандартизації «Верстати» (ТК 75)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Я. Козловський (науковий керівник); Т. Олек- сандрова; В. Ситніченко

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінекономрозвитку України від 21 листопада 2014 року № 1367 з 2015-04-01

3 Національний стандарт відповідає EN 1127-1:1997 Explosive atmospheres — Explosion prevention and protection — Part 1: Basic concepts and methodology (Вибухонебезпечне середовище. Запобігання вибухам і захист від них. Частина 1. Основні концепції і методологія) і внесений із дозволу CEN, rue de Stassart, 36, В-1050 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі та в будь-який спосіб залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни, визначення понять та скорочення

4 Ідентифікування небезпек

4.1 Загальні положенн

4.2 Горіння

4.3 Займистість

4.4 Процес вибуху

5 Елементи оцінювання ризику

5.1 Загальні положення

5.2 Визначання частоти та ймовірності виникнення вибухонебезпечної атмосфери

5.3 Визначання наявності ефективних джерел загоряння

5.4 Оцінювання можливих наслідків вибуху

6 Унеможливлення або мінімізування ризику

6.1 Основоположні принципи

6.2 Уникнення або зменшення обсягу вибухонебезпечного середовища

6.3 Класифікація небезпечних зон

6.4 Вимоги до проектування та конструювання устатковання, захисних систем і компонентів із точки зору уникнення ефективних джерел загоряння

6.5 Вимоги до проектування та конструювання устатковання, захисних систем і компонентів із точки зору зниження впливу вибухів

6.6 Вимоги до аварійних заходів

6.7 Принципи дії систем вимірювання та керування щодо унеможливлення вибуху і захисту від нього

7 Інформація для користувача

7.1 Загальні положення

7.2 Інформація щодо устатковання, захисних систем і компонентів

7.3 Інформація щодо унеможливлення вибуху під час введення в експлуатування, обслуговування і ремонту

7.4 Кваліфікація та навчання

Додаток А Інструменти, які використовують у потенційно вибухонебезпечному середовищі

Додаток В Зв’язок між категоріями і зонами

Додаток С Концепції використання систем вимірювання і керування для уникнення утворення ефективних джерел загоряння

Додаток ZA Розділи цього стандарту, що стосуються суттєвих вимог або інших правил Європейських Директив

Додаток НА Перелік національних стандартів України, згармонізованих із міжнародними та європейськими нормативними документами, на які є посилання у цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад EN 1127:1997 Explosive atmospheres — Explosion prevention and protection — Part 1: Basic concepts and methodology (Вибухонебезпечне середовище. Запобігання вибухам і захист від них. Частина 1. Основні концепції і методологія).

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— до розділу 2 «Нормативні посилання» та до «Бібліографії» долучено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— термін «публікації» замінено на термін «стандарти»;

— структурні елементи цього стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», «Терміни та визначення понять», — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України.

Перелік національних стандартів, згармонізованих із міжнародними та європейськими нормативними документами, на які є посилання в цьому стандарті, наведено в національному додатку НА.

Копії нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарті, можна замовити в Головному фонді нормативних документів.

ВСТУП до EN 1127-1

CEN і CENELEC розроблюють комплект стандартів, метою яких є допомога розробникам, виробникам і іншим заінтересованим організаціям в інтерпретації суттєвих вимог безпеки для забезпечення відповідності Європейському законодавству. У межах цієї серії CEN розробив стандарт, який містить вказівки щодо запобігання вибухам і захисту від них, оскільки небезпеки, спричинені вибухами, повинні розглядатися згідно з 4.8 EN 292-1:1991.

Цей стандарт було розроблено згідно з вимогою і постановою СЕС і EFTA для виконання:

Директиви Ради щодо зближення законів держав-членів щодо машинобудування (89/392/ЕЕС), у Додатку 1, пункті 1.5.7 якої визначається, що машинне устатковання повинно бути розроблено і виготовлено так, щоб уникати будь-якої можливості вибуху, а також

Директиви Ради (94/9/ЕС) щодо устатковання і захисних систем, призначених для використовування у потенційно вибухонебезпечній атмосфері (так звана Директива АТЕХ-100а).

Згідно з EN 292-1 цей стандарт належить до типу А.

Цей стандарт було розроблено як згармонізований стандарт із точки зору відповідних Директив ЄС і пов’язаних з ними правил EFTA.

У цьому стандарті описано основні концепції і методологію запобігання вибухам і захисту від них.

CEN/TC 305 має право розробляти для цієї галузі стандарти типу В і С, які дозволять проводити верифікацію відповідності суттєвим вимогам безпеки.

Вибухи можуть бути спричинені:

— матеріалами, які обробляються або використовуються устаткованням, захисними системами і компонентами;

— матеріалами, що виділяються устаткованням, захисними системами і компонентами;

— матеріалами, що знаходяться поблизу від устатковання, захисних систем і компонентів;

— матеріалами, з яких вироблено устатковання, захисні системи і компоненти.

Оскільки безпека залежить не лише від устатковання, захисних систем і компонентів, але і від оброблюваних або присутніх матеріалів, цей стандарт містить аспекти щодо передбаченого використання, тобто виробнику слід брати до уваги, як і для чого будуть використовувати устатковання, захисні системи і компоненти і враховувати це під час проектування та конструювання. Лише так можна зменшити небезпеки, пов’язані з устаткованням, захисними системами і компонентами.

Примітка 1. Цей стандарт також може бути посібником для користувачів устатковання, захисних систем і компонентів під час оцінювання ризику вибуху на робочому місці і під час вибору відповідного устатковання, захисних систем і компонентів.

Примітка 2. Під час розробляння цього стандарту Комісія Європейської Спільноти, Генеральний Директорат V, розпочали підготування директиви, призначеної для удосконалення потенційного захисту і охорони здоров’я працівників за ризиків, що виникають у вибухонебезпечній атмосфері, на основі статті 118а Договору. Передбачено, що директива буде містити визначення зон для класифікації небезпечних місць. За потреби визначання зон, наведених у цьому стандарті, буде узгоджено з цією директивою.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ
ЗАПОБІГАННЯ ВИБУХАМ І ЗАХИСТ ВІД НИХ
Частина 1. Основні концепції і методологія

ВЗРЫВООПАСНАЯ СРЕДА
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ВЗРЫВОВ И ЗАЩИТА ОТ НИХ
Часть 1. Основные концепции и методология

EXPLOSIVE ATMOSPHERES
EXPLOSION PREVENTION AND PROTECTION
Part 1. Basic concepts and methodology

Чинний від 2015-04-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт визначає методи ідентифікування й оцінювання небезпечних ситуацій, що призводять до вибуху, проектні й конструктивні заходи для забезпечення потрібної безпеки. Це досягають за допомогою:

— ідентифікування небезпек;

— оцінювання ризиків;

— усунення або мінімізації ризику;

— інформування користувача.

Безпечність устатковання, захисних систем і компонентів може бути досягнуто, як описано у 5.7 EN 414:1992, усуванням небезпек та/або обмеженням ризиків, зокрема:

a) проектними рішеннями без використання засобів захисту;

b) застосовуючи засоби захисту;

c) переданням інформації користувачеві, за потреби, комунікативним зв’язком;

d) іншими запобіжними заходами.

Примітка. Поняття «проектування» згідно з 5.7 EN 414:1992 не слід плутати з поняттям «проектування» згідно з 6.5 цього стандарту.

Заходи відповідно до а) запобігання і b) захисту від вибухів розглянуто у розділі 6 цього стандарту, заходи відповідно до с) захисту від вибухів розглянуто у розділі 7. Заходи відповідно до d) не наведено у цьому стандарті. їх розглянуто у розділі 6 EN 292-2:1991.

Запобіжні і захисні заходи, подані у цьому стандарті, забезпечують потрібний рівень безпеки лише за умови, що устатковання, захисні системи і компоненти працюють у межах передбаченого використання, встановлені і обслуговуються згідно з відповідними нормами і правилами чи вимогами.

У цьому стандарті визначено загальні методи проектування та конструювання, які допоможуть розробникам і виробникам забезпечити вибухонебезпечність під час проектування устатковання, захисних систем і компонентів.

Цей стандарт стосується всіх типів устатковання, захисних систем і компонентів, призначених для використовування у потенційно вибухонебезпечній атмосфері. Така атмосфера може бути спричинена займистими матеріалами, які використовують або виділяються устаткованням, захисними системами і компонентами, знаходяться поблизу від них або з яких вироблено устатковання, захисні системи і компоненти.

Цей стандарт стосується устатковання, захисних систем і компонентів на всіх стадіях їх використання.

Цей стандарт поширюється лише на устатковання групи II, і не призначене для роботи у підземних частинах шахт або наземних їхніх частинах, які зазнають небезпеки вибуху рудничного газу та/або займистого пилу.

Цей стандарт не поширюється на

— медичне устатковання, призначене для використовування у медичному середовищі;

— устатковання, захисні системи та компоненти, де небезпека вибуху виникає лише у разі наявності вибухонебезпечних речовин або хімічно нестабільних речовин;

— устатковання, захисні системи і компоненти, де вибух може статися внаслідок реакції речовин з іншими окиснювачами, ніж атмосферний кисень, або внаслідок інших небезпечних реакцій або в умовах, що відрізняються від атмосферних;

— устатковання, призначене для використання у побутових і некомерційних умовах, потенційно вибухонебезпечна атмосфера утворюється не часто, а лише внаслідок раптового витоку горючого газу;

— індивідуальне захисне устатковання, на яке поширюється Директива 89/686/ЕЕС;

— морські транспортні засоби разом зі встановленим на борту устаткованням;

— транспортні засоби, наприклад автомобілі і їхні трейлери, призначені лише для перевезення пасажирів повітрям, дорогами, по рейковій колії або воді, а також транспортні засоби для перевезення товарів повітрям, дорогами загального користування, залізницею чи по воді, зокрема колісний транспорт, призначений для застосування у потенційно вибухонебезпечній атмосфері;

— проектування та конструювання систем, в яких передбачено керовані процеси горіння, якщо вони не можуть діяти як джерела запалювання потенційно вибухонебезпечної атмосфери.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Цей стандарт містить датовані і недатовані посилання на вимоги з інших стандартів. Ці нормативні посилання наведено у відповідних місцях тексту, а номери стандартів перелічені нижче. Для датованих посилань більш пізні доповнення або зміни до будь-якого з цих стандартів діють відносно цього національного стандарту лише в тому випадку, якщо вони внесені в нього у виді доповнень або змін. Для недатованих посилань дійсним є останнє видання цього стандарту

EN 292-1:1991 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 1: Basic terminology, methodology

EN 292-2:1991 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 2: Technical principles and specifications

EN 414:1992 Safety of machinery — Rules for the drafting and presentation of safety standards

EN 954-1:1996 Safety of machinery — Safety related parts of control systems — Part 1: General principles for design

EN 1050:1996 Safety of machinery — Risk assessment

EN 50014 Electrical apparatus for potentially explosive atmospheres — General requirements

 EN 50015 Electrical apparatus for potentially explosive atmospheres — Oil immersion «о»

EN 50016 Electrical apparatus for potentially explosive atmospheres — Pressurized apparatus «р»

EN 50017 Electrical apparatus for potentially explosive atmospheres — Powder filling «q»

EN 50018 Electrical apparatus for potentially explosive atmospheres — Flameproof enclosure «d»

EN 50019 Electrical apparatus for potentially explosive atmospheres — Increased safety «е»

EN 50020 Electrical apparatus for potentially explosive atmospheres — Intrinsic safety «i»

prEN 50021 Specification for electrical apparatus with type of protection «n»

EN 50028 Electrical apparatus for potentially explosive atmospheres — Encapsulation «m»

EN 50039 Electrical apparatus for potentially explosive atmospheres — Intrinsically safe electrical systems «і»

EN 50050 Electrical apparatus for potentially explosive atmospheres — Electrostatic hand-held spraying equipment

EN 50053-1 Requirements for the selection, installation and use for electrostatic spraying equipment for flammable materials — Part 1: Hand-held electrostatic paint spray guns with an energy limit of 0,24 mJ and their associated apparatus

EN 50053-2 Requirements for the selection, installation and use for electrostatic spraying equipment for flammable materials — Part 2: Hand-held electrostatic powder spray guns with an energy limit of 5 mJ and their associated apparatus

EN 50053-3 Requirements for the selection, installation and use for electrostatic spraying equipment for flammable materials — Part 3: Hand-held electrostatic flock spray guns with an energy limit of 0,24 mJ or 5 mJ and their associated apparatus

EN 50054 Electrical apparatus for the detection and measurement of combustible gases — General requirements and test methods

EN 50055 Electrical apparatus for the detection and measurement of combustible gases — Performance requirements for Group 1 apparatus indicating up to 5 % (V/V) methane in air

EN 50056 Electrical apparatus for the detection and measurement of combustible gases — Performance requirements for Group 1 apparatus indicating up to 100 % (V/V) methane

EN 50057 Electrical apparatus for the detection and measurement of combustible gases — Performance requirements for Group II apparatus indicating up to 100 % lower explosive limit

EN 50058 Electrical apparatus for the detection and measurement of combustible gases — Performance requirements for Group II apparatus indicating up to 100 % (V/V) gas

EN 50059 Specification for electrostatic hand-held spraying equipment for non-flammable material for painting and finishing

prEN 50154 Electrical installations in potentially explosive gas atmospheres (other than mines)

EN 60079-10 Electrical apparatus for explosive gas atmospheres — Part 10: Classification of hazardous areas

ISO 8421-1 Fire protection — Vocabulary — Part 1: General terms and phenomena of fire

IEC 60050 (426) International Electrotechnical Vocabulary; chapter 426: Electrical apparatus for explosive atmospheres

IEC 60079-4 Electrical apparatus for explosive gas atmospheres — Part 4: Method of test for ignition temperature

IEC 60079-15 Electrical apparatus for explosive gas atmospheres — Part 15: Electrical apparatus with type of protection «n».

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 292-1:1991 Безпечність машин. Основні концепції, загальні принципи проектування. Частина 1. Основна термінологія, методологія

EN 292-2:1991 Безпечність машин. Основні концепції, загальні принципи проектування. Частина 2. Технічні принципи та технічні умови

EN 414:1992 Безпечність машин. Правила розробляння і оформлювання стандартів щодо безпеки

EN 954-1:1996 Безпечність машин. Елементи безпечності систем керування. Частина 1. Загальні принципи проектування

EN 1050:1996 Безпечність машин. Оцінювання ризику

EN 50014 Електричні апарати для потенційно вибухонебезпечного середовища. Загальні вимоги

EN 50015 Електричні апарати для потенційно вибухонебезпечного середовища. Масляна імерсія «о»

EN 50016 Електричні апарати для потенційно вибухонебезпечного середовища. Апарати під тиском «р»

EN 50017 Електричні апарати для потенційно вибухонебезпечного середовища. Заповнення порошком «q»

EN 50018 Електричні апарати для потенційно вибухонебезпечного середовища. Вогнетривкі оболонки «d»

EN 50019 Електричні апарати для потенційно вибухонебезпечного середовища. Підвищена безпека типу «е»

EN 50020 Електричні апарати для потенційно вибухонебезпечного середовища. Внутрішня безпека типу «і»

prEN 50021 Технічні вимоги до електричних апаратів з типом захисту «n»

EN 50028 Електричні апарати для потенційно вибухонебезпечного середовища. Герметизація «m»

EN 50039 Електричні апарати для потенційно вибухонебезпечного середовища. Іскробезпечні електричні системи «і»

EN 50050 Електричні апарати для потенційно вибухонебезпечного середовища. Електростатичні ручні пульверизатори

EN 50053-1 Вимоги щодо вибирання, встановлювання і використовування електростатичних- пульверизаторів для займистих матеріалів. Частина 1. Ручні електростатичні пульверизатори для фарбування з граничною енергією 0,24 мДж і пов’язані з ними апарати

EN 50053-2 Вимоги щодо вибирання, встановлювання і використовування електростатичних пульверизаторів для займистих матеріалів. Частина 2. Ручні електростатичні порошкові пульверизатори з граничною енергією 5 мДж і пов’язані з ними апарати

EN 50053-3 Вимоги щодо вибирання, встановлювання і використовування електростатичних пуль веризаторів для займистих матеріалів. Частина 3. Ручні електростатичні пневмопульверизато- ри з обмеженням енергії 0,24 мДж і пов’язані з ними апарати

EN 50054 Електричні апарати для виявлення і вимірювання горючих газів. Загальні вимоги і методи випробовування

EN 50055 Електричні апарати для виявляння і вимірювання горючих газів. Вимоги до функціювання апаратів групи І, які показують до 5 % (V/V) метану у повітрі

EN 50056 Електричні апарати для виявляння і вимірювання горючих газів. Вимоги до функціювання апаратів групи І, які показують до 100 % (V/V) метану

EN 50057 Електричні апарати для виявляння і вимірювання горючих газів. Вимоги до функціювання апаратів групи II, які показують до 100 % нижньої межі вибуху

EN 50058 Електричні апарати для виявляння і вимірювання горючих газів. Вимоги до функціювання апаратів групи II, які показують до 100 % (V/V) газу

EN 50059 Вимоги до електростатичних ручних пульверизаторів для незаймистих матеріалів, які використовують для фарбування і викінчування

prEN 50154 Електричні установки для потенційно вибухонебезпечного газового середовища (крім шахт)

EN 60079-10 Електричні апарати для вибухонебезпечного газового середовища. Частина 10. Класифікація небезпечних зон

ISO 8421-1 Захист від пожежі. Словник. Частина 1. Загальні терміни й явища, пов’язані з пожежею

ІЕС 60050 (426) Міжнародний Електротехнічний словник. Частина 426. Електричні апарати для вибухонебезпечного середовища

ІЕС 60079-4 Електричні апарати для вибухонебезпечного газового середовища. Частина 4. Методи випробовування для визначення температури загоряння

ІЕС 60079-15 Електричні апарати для вибухонебезпечного газового середовища. Частина 15. Електричні апарати з типом захисту «n».

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online