ДСТУ ІЕС 60502-2:2009 Кабелі силові з екструдованою ізоляцією й арматура до них на номінальну напругу від 1 кВ (Um = 1,2 кВ) до 30 кВ (Um = 36 кВ). Частина 2. Кабелі на номінальну напругу від 6 кВ (Um = 7,2 к...

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

КАБЕЛІ СИЛОВІ З ЕКСТРУДОВАНОЮ ІЗОЛЯЦІЄЮ Й АРМАТУРА ДО НИХ НА НОМІНАЛЬНУ НАПРУГУ від 1 кВ (Um = 1,2 кВ) до 30кВ (Um = 36 кВ)

Частина 2. Кабелі на номінальну напругу від 6 кВ (Um = 7,2 кВ) до 30 кВ (Um = 36 кВ)
(ІЕС 60502-2:2005, IDT)

ДСТУ ІЕС 60502-2:2009

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2011

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Закрите акціонерне товариство завод «Південкабель»

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Ю. Антонець, канд. техн. наук; Л. Василець, канд. техн. наук (науковий керівник); В. Золотарьов, канд. техн. наук; В. Карпушенко, канд. екон. наук; Є. Чопов; В. Чулєєв

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 22 червня 2009 р. № 225 з 2011-01-01

3 Національний стандарт відповідає ІЕС 60502-2:2005 Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages from 1 kV (Um = 1,2 kV) up to 30 kV (Um = 36 kV) — Part 2: Cables for rated voltages from 6 kV (Um = 7,2 kV) up to 30 kV (Um = 36 kV) (Кабелі силові з екструдованою ізоляцією і арматура до них на номінальну напругу від 1 кВ (Um = 1,2 кВ) до З30 кВ (Um = 36 кВ). Частина 2. Кабелі на номінальну напругу від 6 кВ (Um = 7,2 кВ) до 30 кВ (Um = 36 кВ))

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

3.1 Визначення розмірних параметрів (товщина, переріз, тощо)

3.2 Визначення щодо випробовування

4 Познаки напруги і матеріали

4.1 Номінальна напруга

4.2 Ізоляційні матеріали

4.3 Матеріали оболонки

5 Струмопровідні жили

6 Ізоляція

6.1 Матеріал

6.2 Товщина ізоляції

7 Екранування

7.1 Екран по струмопровідній жилі

7.2 Екран по ізоляції

8 Осердя трижильного кабелю, поясна ізоляція і наповнювачі

8.1 Поясна ізоляція і наповнювачі

8.2 Кабелі, що мають спільний металевий шар (див. розділ 9)

8.3 Кабелі, що мають металевий шар по кожній ізольованій жилі (див. розділ 10)

9 Металеві шари одножильних і трижильних кабелів

10 Металевий екран

10.1 Конструкція

10.2 Вимоги

10.3 Металеві екрани, не з’єднані з електропровідними шарами

11 Концентрична жила

11.1 Конструкція

11.2 Вимоги

11.3 Розташування концентричної жили

12 Металева оболонка

12.1 Свинцева оболонка

12.2 Інші металеві оболонки

13 Металева броня

13.1 Типи металевої броні

13.2 Матеріали

13.3 Розташування броні

13.4 Розміри дротів і стрічок броні

13.5 Залежність розмірів броні від діаметра кабелю

13.6 Броня з круглого або плаского дроту

13.7 Подвійна стрічкова броня

14 Зовнішня оболонка

14.1 Загальні положення

14.2 Матеріал

14.3 Товщина

15 Умови випробовування

15.1 Температура навколишнього середовища

15.2 Частота і форма хвилі випробовувальної напруги промислової частоти

15.3 Форма хвилі імпульсної випробовувальної напруги

16 Приймально-здавальні випробовування

16.1 Загальні положення

16.2 Електричний опір струмопровідних жил

16.3 Вимірювання часткових розрядів

16.4 Випробовування напругою

17 Випробовування зразків

17.1 Загальні положення

17.2 Періодичність проведення випробовування зразків

17.3 Повторні випробовування

17.4 Перевіряння струмопровідної жили..

17.5 Вимірювання товщини ізоляції і неметалевих оболонок (разом із екструдованою розділовою оболонкою, але за винятком екструдованої поясної ізоляції)

17.6 Вимірювання товщини свинцевої оболонки

17.7 Вимірювання бронедроту і бронестрічки

17.8 Вимірювання зовнішнього діаметра

17.9 Випробовування напругою протягом 4 год

17.10 Випробовування на теплову деформацію ізоляції з етиленпропіленової гуми (EPR), високомодульної етиленпропіленової гуми (HEPR), зшитого поліетилену (XLPE) і еластомерних оболонок

18 Електричні випробовування типу

18.1 Кабелі, що мають екрани по струмопровідній жилі та по ізоляції

18.2 Кабелі на номінальну напругу 3,6/6 (7,2) кВ без екрана по ізоляції

19Неелектричні випробовування типу

19.1 Вимірювання товщини ізоляції

19.2 Вимірювання товщини неметалевих оболонок (разом із розділовою екструдованою оболонкою, але крім поясної ізоляції)

19.3 Випробовування для визначання механічних характеристик ізоляції до і після старіння

19.4 Випробовування для визначання механічних характеристик неметалевих оболонок до і після старіння

19.5 Додаткове випробовування на старіння зразків готових кабелів

19.6 Випробовування для визначання втрати маси для оболонок з PVC типу ST2

19.7 Випробовування натисненням за високої температури ізоляції і неметалевих оболонок

19.8 Випробовування ізоляції і оболонок з PVC за низької температури

19.9 Випробовування на стійкість до розтріскування ізоляції і оболонок з PVC (випробування на тепловий удар)

19.10 Випробовування на озоностійкість ізоляції з етиленпропіленової (EPR) і високомодульної етиленпропіленової гуми (HEPR)

19.11 Випробовування на теплову деформацію ізоляції з етилепропіленової (EPR), високомодульної етиленпропіленової гуми (HEPR), зшитого поліетилену (XLPE) і еластомерних оболонок

19.12 Випробовування на стійкість до дії мінеральної оливи еластомерних оболонок

19.13 Випробовування ізоляції на водовбирання

19.14 Випробовування на нерозповсюдження горіння одинично розташованих кабелів

19.15 Визначання вмісту сажі в поліетиленових оболонках чорного кольору

19.16 Випробовування на зсідання ізоляції зі зшитого поліетилену

19.17 Випробовування на термічну стабільність полівінілхлоридної ізоляції

19.18 Визначання твердості ізоляції з високомодульної етиленпропіленової гуми (HEPR)

19.19 Визначання модуля еластичності ізоляції з високомодульної етиленпропіленової гуми (HEPR)

19.20 Випробовування на зсідання поліетиленової зовнішньої оболонки

19.21 Перевіряння адгезії екрана до ізоляції

19.22 Випробовування на водонепроникність

20 Електричні випробовування після прокладання

20.1 Випробовування напругою постійного струму зовнішньої оболонки

20.2 Випробовування ізоляції

Додаток А Метод умовного розраховування для визначання розмірів захисних покриттів

Додаток В Табульовані номінальні струмові навантаження кабелів із екструдованою ізоляцією на номінальну напругу від 3,6/6 кВ до 18/30 кВ за тривалого режиму роботи

Додаток С Округлення чисел

Додаток D Метод вимірювання питомого електричного опору електропровідних екранів

Додаток Е Визначання твердості ізоляції з високомодульної етиленпропіленової гуми (HEPR)

Додаток F Випробовування на водонепроникність

Бібліографія

Додаток НА Перелік національних стандартів України, згармонізованих із міжнародними стандартами, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ІЕС 60502-2:2005 Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages from 1 kV (Um = 1,2 kV) up to 30 kV (Um = 36 kV) — Part 2: Cables for rated voltages from 6 kV (Um = 7,2 kV) up to 30 kV (Um = 36 kV) (Кабелі силові з екструдованою ізоляцією і арматура до них на номінальну напругу від 1 кВ (Um = 1,2 кВ) до 30 кВ (Um = 36 кВ). Частина 2. Кабелі на номінальну напругу від 6 кВ (Um = 7,2 кВ) до 30 кВ (Um = 36 кВ).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 131 «Електроізоляційна та кабельна техніка».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «ця частина ІЕС 60502-2», «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— додано національний довідковий додаток НА;

— у розділі 2 «Нормативні посилання» подано «Національне пояснення», виділене рамкою.

ІЕС 60811-1-1, ІЕС 60811-1-2, ІЕС 60811-1-3, ІЕС 60811-1-4, ІЕС 60811-2-1, ІЕС 60811-3-1, ІЕС 60811-3-2, ІЕС 60811-4-1, на які є посилання в цьому стандарті, впроваджено в Україні як національні стандарти. Перелік стандартів, які впроваджено в Україні, наведено в додатку НА. Решту стандартів в Україні не впроваджено і чинні документи замість них відсутні.

Копії нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарті, можна отримати у Головному фонді нормативних документів.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

КАБЕЛІ СИЛОВІ З ЕКСТРУДОВАНОЮ ІЗОЛЯЦІЄЮ
Й АРМАТУРА ДО НИХ НА НОМІНАЛЬНУ НАПРУГУ
від 1 кВ (Um = 1,2 кВ) до 30 кВ (Um = 36 кВ)
Частина 2. Кабелі на номінальну напругу
від 6 кВ (Um = 7,2 кВ) до 30 кВ (Um = 36 кВ)

КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ЭКСТРУДИРОВАННОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ
И АРМАТУРА К НИМ НА НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
от 1 кВ (Um = 1,2 кВ) до 30 кВ (Um = 36 кВ)
Часть 2. Кабели на номинальное напряжение
от 6 кВ (Um = 7,2 кВ) до 30 кВ (Um = 36 кВ)

POWER CABLES WITH EXTRUDED INSULATION
AND THEIR ACCESSORIES FOR RATED VOLTAGES
from 1 kV (Um = 1,2 kV) up to 30 kV (Um = 36 kV)
Part 2. Cables for rated voltages
from 6 kV (Um = 7,2 kV) up to 30 kV (Um = 36 kV)

Чинний від 2011-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює вимоги до конструкції, розмірів та вимоги щодо випробовування силових кабелів з екструдованою суцільною ізоляцією на номінальну напругу від 6 кВ до 30 кВ для стаціонарного прокладання в розподільних мережах або промислових установках.

Під час визначання сфери застосування рекомендується враховувати можливість ризику радіального проникнення вологи. У цьому стандарті наведено конструкції кабелів із бар’єрами, призначеними для запобігання подовжньому розповсюдженню вологи, і відповідні випробовування.

Цей стандарт не поширюється на кабелі, призначені для спеціальних умов прокладання і експлуатації, наприклад, для повітряних ліній електропередавання, вугільної промисловості, атомних електростанцій (всередині або біля зони), для використання під водою або на суднах.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи обов’язкові для застосування в цьому стандарті. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань треба користуватися останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

ІЕС 60038 ІЕС Standard voltages

ІЕС 60060-1 High-voltage test techniques — Part 1: General definitions and test requirements

IEC 60183 Guide to the selection of high-voltage cables

IEC 60228 Conductors of insulated cables

IEC 60229 Tests on cable oversheaths which have a special protective function and are applied by extrusion

IEC 60230 Impulse tests on cables and their accessories Відповідає офіційному тексту

ІЕС 60332-1-2 Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions — Part 1-2: Test for vertical flame propagation for a single insulated wire or cable — Procedure for 1 kW pre-mixed flame

IEC 60811-1-1 Common test methods for insulating and sheathing materials of electric cables and optical cables — Part 1-1: Methods for general application — Measurement of thickness and overall dimensions — Tests for determining the mechanical properties

IEC 60811-1-2 Common test methods for insulating and sheathing materials of electric cables — Part 1: Methods for general application — Section 2: Thermal ageing methods

IEC 60811-1-3 Common test methods for insulating and sheathing materials of electric and optical cables — Part 1-3: General application — Methods for determining the density — Water absorption tests — Shrinkage test

IEC 60811-1-4 Common test methods for insulating and sheathing materials of electric cables — Part 1: Methods for general application — Section 4: Test at low temperature

IEC 60811-2-1 Common test methods for insulating and sheathing materials of electric and optical cables — Part 2-1: Methods specific to elastomeric compounds — Ozone resistance, hot set and mineral oil immersion tests

IEC 60811-3-1 Common test methods for insulating and sheathing materials of electric cables — Part 3: Methods specific to PVC compounds — Section 1: Pressure test at high temperature — Tests for resistance to cracking

IEC 60811-3-2 Common test methods for insulating and sheathing materials of electric cables — Part 3: Methods specific to PVC compounds — Section 2: Loss of mass test — Thermal stability test

IEC 60811-4-1 Insulating and sheathing materials of electric and optical cables — Common test methods — Part 4-1: Methods specific to polyethylene and polypropylene compounds — Resistance to environmental stress cracking — Measurement of the melt flow index — Carbon black and/or mineral filler content measurement in polyethylene by direct combustion — Measurement of carbon black content by thermogravimetric analysis (TGA) — Assessment of carbon black dispersion in polyethylene using a microscope

IEC 60885-3 Electrical test methods for electric cables — Part 3: Test methods for partial discharge measurements on lengths of extruded power cables

IEC 60986 Short-circuit temperature limits of electric cables with rated voltages from 6 kV (Um = 7,2 kV) up to 30 kV (Um = 36 kV)

ISO 48 Rubber, vulcanized or thermoplastic — Determination of hardness (hardness between 10 IRHD and 100 IRHD).

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

IEC 60038 Стандартні напруги за ІЕС

ІЕС 60060-1 Випробовування високою напругою. Частина 1 Загальні визначення і вимоги щодо випробовування

ІЕС 60183 Настанова щодо вибирання високовольтних кабелів

ІЕС 60228 Струмопровідні жили ізольованих кабелів

ІЕС 60229 Випробовування зовнішніх екструдованих оболонок кабелів, що виконують спеціальну захисну функцію

ІЕС 60230 Імпульсні випробовування кабелів і арматури до них

ІЕС 60332-1-2 Випробовування електричних і оптичних кабелів в умовах дії полум’я. Частина 1-2. Випробовування на нерозповсюдження горіння одиничного вертикально розташованого ізольованого проводу або кабелю. Проведення випробовування на вплив полум’ям газового пальника потужністю 1 кВт з попереднім змішуванням газів

ІЕС 60811-1-1 Загальні методи випробовування матеріалів ізоляції і оболонок електричних і оптичних кабелів. Частина 1-1. Методи загального застосування. Вимірювання товщини і зовнішніх розмірів. Випробовування для визначання механічних властивостей

ІЕС 60811-1-2 Загальні методи випробовування матеріалів ізоляції та оболонок електричних кабелів. Частина 1-2. Методи загального застосування. Методи теплового старіння

ІЕС 60811-1-3 Загальні методи випробовування матеріалів ізоляції та оболонок електричних і оптичних кабелів. Частина 1-3. Методи визначення щільності. Випробовування на водовбирання. Випробовування на зсідання

ІЕС 60811-1-4 Загальні методи випробовування матеріалів ізоляції та оболонок електричних кабелів. Частина 1. Методи загального застосування. Секція 4. Випробовування за низької температури

ІЕС 60811-2-1 Загальні методи випробовування матеріалів ізоляції і оболонок електричних і оптичних кабелів. Частина 2-1. Спеціальні методи випробовувань еластомерних композицій. Випробовування на озоностійкість, теплову деформацію і стійкість до дії мінеральної оливи

ІЕС 60811-3-1 Загальні методи випробовування матеріалів ізоляції і оболонок електричних кабелів. Частина 3. Спеціальні методи випробовування полівінілхлоридних компаундів. Секція 1. Випробовування під тиском за високої температури. Випробування на стійкість до розтріскування

ІЕС 60811-3-2 Загальні методи випробовування матеріалів ізоляції та оболонок електричних кабелів. Частина 3. Спеціальні методи випробовування полівінілхлоридних компаундів. Секція 2. Визначання втрати маси. Випробовування на термічну стійкість

ІЕС 60811-4-1 Загальні методи випробовування матеріалів ізоляції і оболонок електричних кабелів. Частина 4-1. Спеціальні методи випробовування поліетиленових і поліпропіленових композицій. Стійкість до розтріскування за дії зовнішніх чинників. Визначання показника текучості розплаву. Визначання вмісту сажі і (або) мінерального наповнювача в поліетилені методом безпосереднього спалювання. Визначання вмісту сажі методом термогравиметричного аналізу (TGA). Визначання дисперсії сажі в поліетилені за допомогою мікроскопа

ІЕС 60885-3 Методи електричних випробовувань електричних кабелів. Частина 3. Методи випробовування з визначання часткових розрядів на будівельних довжинах силових кабелів з екст- рудованою ізоляцією

ІЕС 60986 Настанови з граничних температур за короткого замикання електричних кабелів на номінальну напругу від 6 (7,2) кВ до 30 (36) кВ

ISO 48 Гума вулканізована або термопластична. Визначання твердості (твердість в межах від 10 IRHD до 100 IRHD).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online