СОУ-Н МЕВ 40.1-37471933-49:2011 Проектування кабельних ліній напругою до 330 кВ. Настанова (у редакції наказу від 26.01.2017 № 82)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ МІНЕНЕРГОВУГІЛЛЯ УКРАЇНИ

ПРОЕКТУВАННЯ КАБЕЛЬНИХ ЛІНІЙ
НАПРУГОЮ ДО 330 кВ
Настанова
(зі змінами)

СОУ-Н МЕВ 40.1-37471933-49:2011

Київ
Відокремлений підрозділ
«Науково-проектний центр розвитку Об’єднаної енергетичної системи
України» Державного підприємства «Національна енергетична компанія
«Укренерго»
2017

ПЕРЕДМОВА

1 ЗАМОВЛЕНО: Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

2 РОЗРОБЛЕНО: Відокремлений підрозділ «Науково-проектний центр розвитку Об’єднаної енергетичної системи України» державного підприємства «Національна енергетична компанія «Укренерго» за участі: Державної установи «Інститут технічних проблем магнетизму Національної академії наук України», ПАТ «Завод Південкабель», ПАТ «Одескабель», ПАТ «Київенерго»

3 РОЗРОБНИКИ: А. Квицинський, В. Сантоцький, В. Гажаман, І. Петренко, А. Обозний, В. Карпушенко, Ю. Антонець, В. Розов, П. Добродєєв, В. Грінченко, А. Єрісов, С. Балашов, Д. Єрмолаєв, О. Симонов, С. Бутов, С. Рибачук, Я. Штефуник

4 ВНЕСЕНО: Відділ нормативно-технологічного забезпечення роботи електричних станцій та мереж Департаменту електроенергетичного комплексу Міненерговугілля, України Ю. Задорожнюк

5 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 6 червня 2011 року № 198 у редакції Наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 26 січня 2017 року № 82

6 ТЕРМІН ПЕРЕВІРЕННЯ: 2022 рік

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Загальні положення

6 Схеми побудови кабельних мереж

7 Вибір траси кабельної лінії та способу прокладання кабелю

8 Вибір марок кабелів, перерізів струмовідних жил та струмопровідних екранів

8.1 Вибір марки кабелю

8.2 Вибір номінальної напруги кабелю з ізоляцією із «зшитого» поліетилену

8.3 Вибір перерізу струмовідної жили кабелю

8.4 Вибір кабелю з ізоляцією із «зшитого» поліетилену на напругу до 35 кВ включно

8.5 Вибір кабелю з ізоляцією із «зшитого» поліетилену на напругу понад 35 кВ

8.6 Визначення перевантажувальної здатності кабелів

8.7 Допустимі струми короткого замикання жил кабелю та екрана

9 Підвищення пропускної здатності кабельних ліній

10 Улаштування заземлення оболонок (екранів) кабелів

10.1 Заземлення екранів з обох кінців кабельної лінії

10.2 Заземлення екранів з одного кінця кабельної лінії

10.3 Заземлення екранів з обох кінців кабельної лінії із транспозицією екранів

10.4 Заземлення екранів з одного кінця кабельної лінії із порушенням їх неперервності

10.5 Комбінація способів заземлення екранів

11 Захист кабелю від перенапруг і коротких замикань

12 Вибір будівельних довжин кабелю

13 Вибір і улаштування кабельних муфт

14 Улаштування будівельної частини кабельних споруд

15 Улаштування систем захисту кабельних ліній від корозії

16 Захист навколишнього середовища

17 Пожежна безпека кабельних ліній

18 Екологічна безпека кабельних ліній

19 Додаткові вимоги до проектної документації

Додаток А Плани кабельних трас

Додаток Б Часткова заміна ґрунту в траншеї

Додаток В Механічні зусилля під час протягування кабелю

Додаток Г Захист кабельних ліній від корозії

Додаток Д Приклади розрахунку кабельних ліній

Додаток Е Екологічні вимоги до електромагнітного поля кабельних ліній промислової частоти та методи нормалізації магнітного поля

Додаток Ж Бібліографія

НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ МІНЕНЕРГОВУГІЛЛЯ

ПРОЕКТУВАННЯ КАБЕЛЬНИХ ЛІНІЙ
НАПРУГОЮ ДО 330 кВ
Настанова
(зі змінами)

Чинний від 24-02-2017

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей нормативний документ «Проектування кабельних ліній напругою до 330 кВ» (далі – Настанова) слід використовувати під час проектування нових, реконструкції і технічного переоснащення існуючих силових кабельних ліній електропередавання, напругою до 330 кВ включно, у тому числі з використанням кабелів з ізоляцією із зшитого поліетилену.

1.2 Положення цієї Настанови поширюються на проектування кабельних ліній електричних мереж загального призначення і не поширюються на кабельні лінії, спорудження яких визначають спеціальні правила і норми (кабельні лінії зв’язку, сигналізації тощо).

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цій Настанові є посилання на такі нормативні документи:

Земельний Кодекс України

Лісовий Кодекс України

Водний Кодекс України

Кодекс цивільного захисту України

Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища»

Закон України «Про природно-заповідний фонд України»

Закон України «Про екологічну експертизу»

Правила охорони електричних мереж; затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.1997 № 209

Порядок визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режиму ведення господарської діяльності в них; затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 08.05.1996 № 486

Перелік видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку; затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28.08.2013 № 808

Порядок надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, їх склад та зміст; затверджений наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального будівництва України від 07.07.2011 № 109, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22.07.2011 за № 912/19650

Перелік об’єктів будівництва, для проектування яких містобудівні умови та обмеження не надаються; затверджений наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального будівництва України від 07.07.2011 № 109, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22.07.2011 за № 913/19651

Правила приєднання електроустановок до електричних мереж; затверджені постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 17.01.2013 № 32, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 08.02.2013 за № 236/22768

ДСТУ EN 50086-1:2004 Системи кабелепроводів для електричних установок. Частина 1. Загальні технічні вимоги (EN 50086-1:1993, ІDT)

ДСТУ EN 61386-1:2014 Системи кабельних трубопроводів. Частина 1 Загальні вимоги (EN 61386-1:2008, IDT)

ДСТУ EN 61386-24:2015 Системи кабелепроводів для електричних установок. Частина 24. Додаткові вимоги до підземних систем кабелепроводів (ЕN 61386-24:2010, IDT)

ДСТУ EN 61537:2014 Системи кабельних лотоків і драбин. Загальні вимоги (EN 61537:2007, IDT)

ДСТУ ІЕС 60287-1-1:2009 Кабелі електричні. Обчислення номінальної сили струму. Частина 1-1. Співвідношення для обчислення номінальної сили струму (коефіцієнт навантаження 100 %) і обчислення втрат. Загальні положення (ІЕС 60287-1-1:2001, IDT)

ДСТУ IEC 60287-2-1:2009 Кабелі електричні. Обчислення номінальної сили струму. Частина 2-1. Обчислення теплового опору (ІЕС 60287-2-1:2006, IDT)

ДСТУ IEC 60502-2:2009 Кабелі силові з екструдованою ізоляцією й арматура до них на номінальну напругу від 1 кВ (Um = 1,2 кВ) до 30 кВ (Um = 36 кВ). Частина 2. Кабелі на номінальну напругу від 6 кВ (Um = 7,2 кВ) до 30 кВ (Um = 36 кВ) (ІЕС 60502-2:2005, ІDT)

ДСТУ IEC 60840:2009 Кабелі з екструдованою ізоляцією силові та арматура до них на номінальну напругу понад 30 кВ (Um = 36 кВ) і до 150 кВ (Um = 170 кВ) включно. Вимоги та методи випробування (IEC 60840:2004, IDT)

ДСТУ IEC 62067:2014 Кабелі з екструдованою ізоляцією силові та арматура до них на номінальну напругу понад 150 кВ (Um = 170 кВ) і до 500 кВ (Um = 550 кВ). Вимоги та методи випробування (IEC 62067:2011, IDT)

ДСТУ 2272:2006 Пожежна безпека. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 3273-95 Безпечність промислових підприємств. Загальні положення та вимоги

ДСТУ 4499-1:2005 Системи кабельних коробів. Частина 1. Загальні вимоги та методи випробування

ДСТУ 4809:2007 Ізольовані проводи та кабелі. Вимоги пожежної безпеки та методи випробування

ДСТУ 7237:2011 Система стандартів безпеки праці. Електробезпека. Загальні вимоги та номенклатура видів захисту

ДСТУ 7512:2014 Вироби кабельні. Терміни та визначення понять

ДСТУ ГОСТ 12.1.012:2008 ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования (Вібраційна безпека. Загальні вимоги)

ДСТУ ГОСТ 12.1.038:2008 ССБТ. Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов (Електробезпека. Гранично допустимі значення напруг дотику та струмів)

ДСТУ Б А.2.4-4:2009 Система проектної документації для будівництва. Основні вимоги до проектної та робочої документації

ДСТУ Б В.2.5-29:2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Системи газопостачання. Газопроводи підземні сталеві. Загальні вимоги до захисту від корозії

ДСТУ Б В.2.5-30:2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Трубопроводи сталеві підземні систем холодного і гарячого водопостачання. Загальні вимоги до захисту від корозії

ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі. Будівельна кліматологія

ГОСТ 12.0.003-74 ССБТ Опасные и вредные производственные факторы. Классификация (Небезпечні та шкідливі виробничі фактори. Класифікація)

ГОСТ 12.1.002-84 ССБТ Электрические поля промышленной частоты. Допустимые уровни напряженности и требования к проведению контроля на рабочих местах (Електричні поля промислової частоти. Допустимі рівні напруженості та вимоги до проведення контролю на робочих місцях)

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ Шум. Общие требования безопасности (Шум. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление (Захисне заземлення, занулення)

ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения. (Пожежовибухобезпека речовин і матеріалів. Номенклатура показників і методи їх визначення)

ГОСТ 12.1.051-90 ССБТ. Электробезопасность. Расстояния безопасности в охранной зоне линий электропередачи напряжением свыше 1000 В (Електробезпека. Відстані безпеки в захисній зоні ліній електропередавання напругою понад 1000 В)

ГОСТ 12.4.026-76 ССБТ Цвета сигнальные и знаки безопасности (Кольори сигнальні та знаки безпеки)

ГОСТ 721-77 Системы электроснабжения, сети, источники, преобразователи и приемники электрической энергии. Номинальные напряжения свыше 1000 В (Системи електропостачання, мережі, джерела, перетворювачі та приймачі електричної енергії. Номінальна напруга понад 1000 В)

ГОСТ 5151-79 Барабаны деревянные для электрических кабелей и проводов. Технические условия (Барабани деревяні для електричних кабелів і проводів. Технічні умови)

ГОСТ 7006-72 Покровы защитные кабелей. Конструкция и типы, технические требования и методы испытаний (Покриття захисні кабелів. Конструкція і типи, технічні вимоги та методи випробувань)

ГОСТ 13109-97 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения (Електрична енергія. Сумісність технічних засобів електромагнітна. Норми якості електричної енергії в системах електропостачання загального призначення)

НПАОП 0.00-2.01-05 Перелік робіт з підвищеною небезпекою

НПАОП 40.1-1.01-97 Правила безпечної експлуатації електроустановок

НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів

НПАОП 63.21-1.01-09 Правила охорони праці під час будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг

НАПБ 05.028-2004 Протипожежний захист енергетичних підприємств, окремих об’єктів та енергоагрегатів. Інструкція з проектування і експлуатації

НАПБ А.01.001-2014 Правила пожежної безпеки України: наказ Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 № 1417, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05.03.2015 за № 252/26697

НАПБ В.01.034-2005/111 Правила пожежної безпеки в компаніях, на підприємствах та в організаціях енергетичної галузі України

ДБН 360-92 (зі змінами) Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень

ДБН А.2.1-1:2014 Інженерні вишукування для будівництва

ДБН А.2.2-1-2003 Проектування. Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд

ДБН А.2.2-2-96 Проектування. Технічний захист інформації. Загальні вимоги до організації проектування і проектної документації для будівництва

ДБН А.2.2-3-2014 Склад та зміст проектної документації на будівництво

ДБН А.3.1-5-2016 Організація будівельного виробництва

ДБН В.1.1-7-2002 Пожежна безпека об’єктів будівництва. Захист від пожежі

ДБН В.2.5-16-99 Інженерне обладнання споруд, зовнішніх мереж. Визначення розмірів земельних ділянок для об’єктів електричних мереж

ГБН В.2.5-00013741-72:2013 Кабельні лінії напругою до 10000 В з використанням гнучких гофрованих двошарових труб із поліетилену. Проектування

ГБН В.2.2-34620942-002:2015 Лінійно-кабельні споруди телекомунікацій. Проектування

ГКД 34.20.172-95 Типова інструкція з компенсації ємнісного струму замикання на землю в електричних мережах 6 – 35 кВ

ГКД 34.20.507-2003 Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила (ПТЕ), із зміною № 1-05

ГКД 34.21.260-2003 Інструкція з застосування та прокладання сигнальної стрічки в траншеях із силовими кабелями напругою до 35 кВ та контрольними кабелями

ГКД 340.000.001-95 Визначення економічної ефективності капітальних вкладень в енергетику. Методика. Загальні методичні положення

ГКД 340.000.002-97 Визначення економічної ефективності капітальних вкладень в енергетику. Методика. Енергосистеми і електричні мережі

ГКД 343.000.003.004-2002 (НАПБ 05.032-2002) Інструкція з протипожежного захисту розподільних пристроїв, підстанцій та трансформаторів

СОУ 40.1-31032472-11:2009 Вимоги до проектування кабельних ліній напругою до 10000 В з використанням гнучких гофрованих двошарових труб із поліетилену. Настанова (із змінами)

СОУ 40.1-31032472-12:2009 Монтаж кабельних ліній напругою до 10000 В з використанням гнучких гофрованих двошарових труб із поліетилену. Інструкція (із змінами)

СОУ 41.0-21677681-34:2010 (НАПБ 05.031-2010) Інструкція з пожежної безпеки та захисту автоматичними системами водяного пожежогасіння кабельних споруд

СОУ-Н ЕЕ 20.178:2008 Схеми принципові електричні розподільчих установок напругою від 6 кВ до 750 кВ електричних підстанцій. Настанова

СОУ-Н ЕЕ 20.179:2008 Розрахунок електричного і магнітного полів лінії електропередавання. Методика (із зміною)

СОУ-Н ЕЕ 40.1-00100227-101:2014 Норми технологічного проектування енергетичних систем і електричних мереж 35 кВ і вище

СОУ-Н ЕЕ 40.1-00100227-103:2014 Виконання схем перспективного розвитку ОЕС України, окремих енерговузлів та енергорайонів. Правила

СОУ-Н МПЕ 40.1.03.309:2005 (НАПБ В.05.023-2005/111) Інструкція щодо застосування вогнезахисних покриттів для кабелів у кабельних спорудах

СОУ-Н МПЕ 40.1.20.509:2005 Експлуатація силових кабельних ліній напругою до 35 кВ. Інструкція

РД 34.20.132-84 Руководящие указания по катодной защите подземных энергетических сооружений от коррозии (Керівні вказівки з катодного захисту підземних енергетичних споруд від корозії)

Правила улаштування електроустановок (ПУЕ):

Глава 1.3 ПУЕ:2014 Вибір провідників за нагрівом, наказ Міненерговугілля України від 20.06.2014 р. № 469

Глава 1.7 ПУЕ:2014 Заземлення і захисні заходи від ураження електричним струмом, наказ Міненерговугілля України від 20.06.2014 р. № 469

Глава 2.3 ПУЕ:2014 Кабельні лінії напругою до 330 кВ, наказ Міненерговугілля України від 22.08.2014 р. № 596

Глава 2.5 ПУЕ:2014 Повітряні лінії електропередавання напругою вище 1 кВ до 750 кВ, наказ Міненерговугілля України від 22.08.2014 р. № 596 (із зміною № 1 від 02.06.2015 № 394) та додатком «Регіональні карти кліматичного районування рівнинної України»

Глава 3.2 ПУЕ:2016 Релейний захист, наказ Міненерговугілля України від 12.04.2016 р. № 252

Глава 4.1 ПУЕ:2014 Розподільчі установки напругою до 1 кВ змінного струму і до 1,5 кВ постійного струму, наказ Міненерговугілля України від 22.08.2014 р. № 598

Глава 4.2 ПУЕ:2014 Розподільчі установки і підстанції напругою понад 1 кВ, наказ Міненерговугілля України від 22.08.2014 р. № 598

ДСН 239-96 Державні санітарні норми і правила захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань

ДСП 173-96 Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів

ДСанПін 3.3.6-096-2002 Державні санітарні норми і правила при роботі з джерелами електромагнітних полів

СанПиН 4946-89 Санитарные правила по охране атмосферного воздуха населенных мест (Санітарні правила з охорони атмосферного повітря населених місць)

СНиП ІІ-89-80 Генеральные планы промышленных предприятий (Генеральні плани промислових підприємств)

СНиП 2.09.02-85 Производственные здания (Виробничі будівлі)

СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства (Електротехнічні пристрої)

Положення про склад і зміст матеріалів оцінки впливу запроектованої господарської діяльності на стан оточуючого (навколишнього) середовища і природних ресурсів (ОВОС) на різних стадіях вирішення завдань будівництва нових розширення, реконструкції, технічного переозброєння діючих промислових та інших об’єктів. Затверджено наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 08.07.1992 № 59

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online