Культові будинки та споруди різних конфесій. Посібник з проектування

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ АРХІТЕКТУРИ

УКРАЇНСЬКИЙ ЗОНАЛЬНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНИЙ
ІНСТИТУТ ЦИВІЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА
(ВАТ КиївЗНДІЕП)

КУЛЬТОВІ БУДИНКИ ТА СПОРУДИ
РІЗНИХ КОНФЕСІЙ

ПОСІБНИК З ПРОЕКТУВАННЯ

Автор розробки
дійсний член УАА,
доктор архітектури,
професор Куцевич В.В.

Київ КиївЗНДІЕП 2009

Затверджено рішенням вченої ради ВАТ "КиївЗНДІЕП" від 15.05.2009 р., протокол №3.

Культові будинки та споруди різних конфесій (посібник з проектування)/В.В.Куцевич. - 2-ге видання, перероблене і доповнене. - К.: КиївЗНДІЕП, 2009. -122 с.

У посібнику викладені містобудівні, архітектурно-планувальні, будівельні, технологічні, інженерні і канонічні вимоги та рекомендації з проектування культових будинків та споруд різних конфесій.

Посібник призначається для архітекторів, проектувальників, інженерно-технічних працівників будівельних організацій, а також студентів архітектурних факультетів вищих навчальних закладів та слухачів духовних академій, семінарій, медресе і т.п.

Автор розробки - доктор архіт. В.В.Куцевич (ВАТ КиївЗНДІЕП).

У підготовці посібника брали участь: архітектор Б.М.Губов, інженери І.М.Крапівін і Б.Г.Польчук (ВАТ "КиївЗНДІЕП"), канд.техн.наук В.Ф.Гершкович (ПП "Енергомінімум"), канд.мед.наук Н.М.Янко (Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М.Марзєєва АМН України).

Рецензенти: дійсний член УАА, доктор архітектури, професор М.М.Дьомін; дійсний член УАА, доктор архітектури, професор Ю.Г.Рєпін; дійсний член УАА, доктор архітектури, професор В.Г.Штолько

ВСТУП

У Посібнику викладені основні містобудівні, об’ємно-планувальні, будівельні, технологічні і інженерні вимоги та рекомендації з питань проектування культових будинків і споруд різних конфесій (християнських - православних і католицьких храмів, мусульманських мечетей, іудейських синагог та їхніх комплексів), які базуються на положеннях чинних нормативних документів.

Цей посібник поширюється на проектування нових і реконструкцію існуючих будинків, споруд та комплексів культового призначення (далі - культових будинків та споруд).

Положення посібника не поширюються на проектування храмів, які тимчасово розміщуються у збірно-розбірних та інших аналогічних тимчасових будівлях.

Посібник розроблений до ДБН В.2.2-9-99 "Громадські будинки та споруди. Основні положення" і враховує сучасну практику проектування цих об’єктів.

Перелік нормативних документів, на які зроблені посилання у посібнику, наведено у додатку А.

Термінологічний словник наведений у додатку Б.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Проектування культових будинків і споруд, а також монастирських комплексів, єпархіальних центрів та інших храмових комплексів здійснюють відповідно до отриманих у встановленому порядку вихідних даних, як правило, за затвердженим завдання на проектування, з урахуванням вимог цього Посібника.

1.2. Комплекси православних храмів відповідно до функціонального призначення поділяють на єпархіальні центри, духовні місії, парафіяльні та монастирські комплекси і на храми у складі комплексів, будинків та споруд громадського і житлового призначення. Комплекси католицьких храмів мають схожу функціональну систему поділу.

Мусульманські й іудейські культові будинки та споруди в Україні не мають такої розгалуженої системи.

1.3. При проектуванні культових будинків та споруд різних конфесій слід передбачати пристрої та заходи для зручного доступу інвалідів і користування ними приміщеннями згідно з вимогами 1.4; 2.6; 3.2; 3.6; 3.9; 3.13; 3.16 (примітка 1), розділу 9 і додатку Г ДБН В.2.2-9, ДБН В.2.2-17 та додатка Г цього Посібника.

1.4. При реконструкції, реставрації та капітальному ремонті культових будинків та споруд, які є пам'ятками історії і культури, крім положень цього посібника, слід виконувати вимоги ДБН В.3.2-1.

1.5. Підрахунок загальної, корисної та розрахункової площі, будівельного об'єму, площі забудови і поверховості будинків та споруд культових будівель різних конфесій здійснюється згідно з додатком Д ДБН В.2.2-9 і додатком В цього Посібника.

2. РОЗМІЩЕННЯ ОБ’ЄКТІВ ТА ЗАБУДОВА ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК

Загальні вимоги і рекомендації

2.1. Розміщення церковних будинків у структурі населених пунктів залежить від планувальної структури різних поселень, організації мережі об'єктів обслуговування, містобудівних умов та обмежень земельної ділянки, а також від типологічного і архітектурно-планувального вирішення храмів. З давніх часів розміщення храмів визначалося особливостями рельєфу місцевості, а також специфікою фонового оточення, яке створювало гармонійне доповнення до образно-композиційного вирішення сакрального ансамблю (рис. 1,2).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online