ДСТУ EN 1672-2:2018 Устатковання для харчової промисловості. Основні принципи. Частина 2. Гігієнічні вимоги (EN 1672-2:2005 + А1:2009, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Устатковання для харчової промисловості
ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ
Частина 2. Гігієнічні вимоги

ДСТУ EN 1672-2:2018
(EN 1672-2:2005 + А1:2009, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП "УкрНДНЦ" http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Продукти з овочів і фруктів та устаткування для їх переробки» (ТК 24), Відокремлений підрозділ НУБіП України «Науково-дослідний та проектний інститут стандартизації і технологій екобезпечної та органічної продукції»

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 18 грудня 2018 р. № 504 з 2020-01-01

3 Національний стандарт відповідає EN 1672-2:2005 + А1:2009 Food processing machinery — Basic concepts—Part 2: Hygiene requirements (Устатковання для харчової промисловості. Основні принципи. Частина 2. Гігієнічні вимоги) і внесений з дозволу GEN, Avenue Marnix 17, В-1000 Brussels, Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 1672-2:2014

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Перелік основних небезпек

5 Гігієнічні вимоги

5.1 Оцінка гігієнічного ризику

5.2 Конструктивні матеріали

5.3 Конструкція

6 Контроль гігієнічних вимог та/чи заходів

7 Інформація для споживача

7.1 Загальні положення

7.2 Інструкція з експлуатування

7.3 Марковання

Додаток А (довідковий) Рисунки

Додаток В (довідковий) Приклади устатковання для харчової промисловості, на які поширюються вимоги цього стандарту

Додаток С (довідковий) Узагальнення основних гігієнічних аспектів, що відносяться до устатковання для харчової промисловості

Додаток ZB (довідковий) Взаємозв’язок між EN 1672-2:2005 + А1:2009 та основними вимогами Директиви ЄС 2006/42/ЕС

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним та європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 1672-2:2018 (EN 1672-2:2005 + А1:2009, IDT) «Устаткування для харчової промисловості. Основні принципи. Частина 2. Гігієнічні вимоги», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 1672-2:2005 (версія en) «Food processing machinery — Basic con cepts — Part 2: Hygiene requirements» зі зміною A1:2009 (версія en), яку враховано в тексті стандарту.

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 24 «Продукти з овочів і фруктів та устаткування для їх переробки».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ EN 1672-2:2014 «Устаткування для харчової промисловості. Основні принципи. Частина 2. Гігієнічні вимоги» (прийнятого методом підтвердження).

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»:

— у розділі «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— вилучено «Передмову», «Вступ» до EN 13379:2001 + А1:2013 та відомості, що не несуть технічного змісту;

— вилучено Додаток ZA «Зв’язок між цим стандартом та основними вимогами Директиви 98/37/ЕС», оскільки стаття 25 Директиви 2006/42/ЕС скасовує дію Директиви 98/37/ЕС з 29 грудня 2009 р. На час публікації останньої редакції цього стандарту (грудень 2009 року), Директива 98/37/ЕС ще частково діяла одночасно з новою Директивою 2006/42/ЕС, тому посилання на стару Директиву в першоджерелі є законним, але після її повного скасування 29 грудня 2009 року, посилання на Директиву 98/37/ЕС не є правочинним;

— долучено національний додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним та європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті).

EN 1672-2:2005 + А1:2009 було підготовлено CEN/TC Технічного комітету 153 «Машини, призна чені для використання з продуктами харчування та кормів», секретаріат якої розташовано в DIN.

У цьому стандарті є посилання на європейські стандарти, які не прийнято в Україні як національні та інших замість них нормативних документів немає:

EN ISO 12100-1:2003 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 1: Basic terminology, methodology (ISO 12100-1:2003)

EN ISO 12100-2:2003 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design Technical principles (ISO 12100-2:2003)

EN ISO 13849-1:2008 Safety of machinery — Safety related parts of control systems — Part 1: General principles for design (ISO 13849-1:2006)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

УСТАТКОВАННЯ ДЛЯ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ
Частина 2. Гігієнічні вимоги

FOOD PROCESSING MACHINERY
BASIC CONCEPTS
Part 2. Hygiene requirements

Чинний від 2020-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт встановлює загальні гігієнічні вимоги до устатковання, яке використовують під час приготування та переробляння харчових продуктів для споживання людиною чи тваринами, для усунення або зниження ризиків зараження, інфікування, захворювання чи заподіяння шкоди, пов’язаної з харчовими продуктами. У цьому стандарті визначено небезпеки, що виникають під час використовування устатковання для оброблення харчових продуктів, і наведено методи конструктивних рішень та інформацію, яку використовують для унеможливлення або зниження цих ризиків.

У цьому стандарті не розглядають ризики для персоналу, які пов’язані з гігієною, що виникають під час використання цього устатковання.

Цей стандарт поширюється на устатковання для оброблення харчових продуктів, приклади груп яких наведено в додатку В.

Принципи, наведені в цьому стандарті, можна застосовувати до інших машин та устатковання, які використовують для оброблення харчових продуктів і є джерелом аналогічних ризиків.

Приклади гігієнічних ризиків та прийнятних рішень наведено в додатку А. Цей стандарт поширюється на устатковання, технічне завдання на розробку якого затверджено після введення в дію цього стандарту.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи потрібні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань треба користуватися останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

EN ISO 4288 Geometrical product specifications (GPS) — Surface texture: Profile method — Rules and procedures for the assessment of surface texture (ISO 4288:1996)

EN ISO 12100-1:2003 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 1: Basic terminology, methodology (ISO 12100-1:2003)

EN ISO 12100-2:2003 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 2: Technical principles (ISO 12100-2:2003)

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN ISO 4288 Характеристики виробів геометричні (GPS). Структура поверхні. Профільний метод. Правила та методи оцінювання структури поверхні

EN ISO 12100-1:2003 Безпечність устатковання. Основні поняття, загальні принципи конструювання. Частина 1. Основні терміни, методика (ISO 12100-1:2003)

EN ISO 12100-2:2003 Безпечність устатковання. Основні поняття, загальні принципи конструювання. Частина 2. Технічні принципи (ISO 12100-2:2003).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online