ДСТУ EN 453:2016 Устатковання для перероблення харчових продуктів. Машини тістомісильні. Вимоги щодо безпеки та гігієни (EN 453:2015, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Устатковання для перероблення
харчових продуктів
МАШИНИ ТІСТОМІСИЛЬНІ
Вимоги щодо безпеки та гігієни

ДСТУ EN 453:2016
(EN 453:2014, IDТ)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації України «Страховий фонд документації» (ТК 40), Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії (НДІ мікрографії)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 07 грудня 2016 р. № 410 з 2017-11-01

3 Національний стандарт відповідає EN 453:2014 Food processing machinery — Dough mixers — Safety and hygiene requirements (Устатковання для перероблення харчових продуктів. Машини тісто місильні. Вимоги щодо безпеки та гігієни) і внесений з дозволу CEN, avenue Маrnіх, 17, В-1000 Brussels.

Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі та будь-який спосіб залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт оформлено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 453:2016 (EN 453:2014, IDT) (прийнятого методом підтвердження)

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни, визначення понять та опис

4 Перелік суттєвих небезпек

5 Вимоги безпеки та гігієни й/або заходи захисту

5.1 Загальні положення

5.2 Механічні небезпеки

5.3 Електричні небезпеки

5.4 Огородження електродвигуна

5.5 Аварійне зупинення

5.6 Зниження рівня шуму

5.7 Захист від викидів пилу

5.8 Гігієнічні вимоги

5.9 Небезпеки внаслідок недотримання ергономічних принципів

6 Контролювання вимог та/або заходів щодо безпеки та гігієни

7 Інформація для споживача

7.1 Загальні положення

7.2 Настанова з експлуатування

7.3 Марковання

Додаток А (обов’язковий) Норми (та методи) вимірювання шуму для тістомісильних машин (клас точності 2)

Додаток В (обов’язковий) Принципи проектування для забезпечення очищення тістомісильних машин

Додаток С (довідковий) Метод вимірювання рівня пилу

Бібліографія

Додаток ZA (довідковий) Взаємозв’язок між EN 453:2014 та основними вимогами Директиви 2006/42/ЕС

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 453:2016 (EN 453:2014, IDТ) «Устатковання для перероблення харчових продуктів. Машини тістомісильні. Вимоги щодо безпеки та гігієни», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 453:2014 (версія en) «Food processing machinery — Dough mixers — Safety and hygiene requirements».

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт України, — ТК 40 «Страховий фонд документації».

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт», крім додатка ZA;

— вилучено «Передмову» до EN 453 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

— у розділі 2 наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— зі «Вступу» до EN 453 у цей «Національний вступ» внесено все, що безпосередньо стосується цього стандарту;

— відкориговано назву стандарту відносно європейського стандарту для узгодження її з чинними національними стандартами, системами, комплексами;

— в А.3 (додаток А) виправлено помилкове посилання (див. А.5) на (див. А.4) та (див. А.6) на (див. А.5);

— рисунки та таблиці наведено безпосередньо після першого посилання на них у тексті стандарту згідно з вимогами національної стандартизації України;

— переліки різних рівнів підпорядкованості оформлено в тексті стандарту згідно з правилами національної стандартизації;

— змінено познаки одиниць фізичних величин:

Познаки в EN 453:2014 dB μm mm m kg N s Ра μРа
Познаки в цьому стандарті

дБ

мкм

мм

м

 кг

Н

 с

Па

мкПа

— долучено додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті).

Наведені в додатку «Бібліографія» європейські стандарти EN 454, EN 894 (all parts), EN 953, EN 1005-2, EN 1005-3, EN 60335 (all parts), EN 61310-1, EN ISO 11688-1 прийнято в Україні як національні стандарти ДСТУ EN 454:2016 (EN 454:2014, IDT), ДСТУ EN 894 (усі частини), ДСТУ EN 953:2014, ДСТУ EN 1005-2:2018 (EN 1005-2:2003 + А1:2008, IDT), ДСТУ EN 1005-3:2018 (EN 1005-3:2002 + А1:2008, IDT), ДСТУ EN 60335 (усі частини), ДСТУ EN 61310-1:2017 (EN 61310-1:2008, IDT; ІЕС 61310-1:2007, IDТ), ДСТУ EN ISO 11688-1:2018 (EN ISO 11688-1:2009, IDТ; ISO/TR 11688-1:1995, IDT), a EN 626-1, EN 1672-1 та CEN/TR 15623 в Україні не чинні, але вони чинні як європейські.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

УСТАТКОВАННЯ ДЛЯ ПЕРЕРОБЛЕННЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ
МАШИНИ ТІСТОМІСИЛЬНІ
Вимоги щодо безпеки та гігієни

FOOD PROCESSING MACHINERY
DOUGH MIXERS
Safety and hygiene requirements

Чинний від 2017-11-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює вимоги щодо безпеки та гігієни, які треба виконувати під час проектування та виготовлення тістомісильних машин об’ємом діжі, що обертається, який дорівнює або перевищує 5 л або такою, що дорівнює 500 л.

Ці тістомісильні машини використовують окремо або в лінійці харчової галузі та цехах (виробництво печива, у пекарнях, кондитерських тощо) для виготовлення тесту замішуванням борошна, води та інших складників. Є можливість ручного або механічного завантаження.

Ці машини іноді використовують в інших галузях (наприклад, у фармацевтичній промисловості, хімічній промисловості, поліграфії), але небезпеки, пов’язані з такими видами застосування в справжньому стандарті не розглядаються.

У стандарті розглянуто суттєві небезпеки, небезпечні ситуації, нещасні випадки, що стосуються транспортування, монтування, наладки, експлуатації, очищення, обслуговування, демонтування, розбирання та поломки тістомісильних машин, коли їх використовують за призначеністю і в умовах передбачених виробником, (див. розділ 4).

Цей стандарт не поширюється на такі машини:

1) змішувачі планетарні (див. EN 454);

2) машини безперервної дії;

3) змішувачі зі стаціонарними вертикальними діжами;

4) експериментальні та випробні машини на стадії розроблення;

5) побутову техніку;

6) пристрої з автоматичним завантаженням та розвантаженням.

Цей стандарт не поширюється на машини, виготовлені до дати його публікації.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи потрібні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

EN 614-1:2006 + А1:2009 Safety of machinery — Ergonomic design principles — Part 1: Terminology and general principles

EN 1672-2:2005 + A1:2009 Food processing machinery — Basic concepts — Part 2: Hygiene requirements

EN 60204-1:2006 Safety of machinery — Electrical equipment of machines — Part 1: General requirements (IEC 60204-1:2005, modified)

EN 60529 Degrees of protection provided by enclosures (IP Code) (IEC 60529)

EN 61000-6-1 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 6-1: Generic standards — Immunity for residential, commercial and light-industrial environments (IEC 61000-6-1)

EN ISO 3743-1 Acoustics — Determination of sound power levels and sound energy levels of noise sources using sound pressure — Engineering methods for small movable sources in reverberant fields — Part 1: Comparison method for a hard-walled test room (ISO 3743-1)

EN ISO 3744:2010 Acoustics — Determination of sound power levels and sound energy levels of noise sources using sound pressure — Engineering methods for an essentially free field over a reflecting plane (ISO 3744:2010)

EN ISO 4287 Geometrical product specifications (GPS) — Surface texture: Profile method — Terms, definitions and surface texture parameters (ISO 4287)

EN ISO 4871:2009 Acoustics — Declaration and verification of noise emission values of machinery and equipment (ISO 4871:1996)

EN ISO 11201:2010 Acoustics — Noise emitted by machinery and equipment — Determination of emission sound pressure levels at a work station and at other specified positions in an essentially free field over a reflecting plane with negligible environmental corrections (ISO 11201:2010)

EN ISO 12100:2010 Safety of machinery — General principles for design — Risk assessment and risk reduction (ISO 12100:2010)

EN ISO 13849-1:2008 Safety of machinery — Safety-related parts of control systems — Part 1: General principles for design (ISO 13849-1:2006)

EN ISO 13857:2008 Safety of machinery — Safety distances to prevent hazard zones being reached by upper and lower limbs (ISO 13857:2008)

EN ISO 14119:2013 Safety of machinery — Interlocking devices associated with guards — Principles for design and selection (ISO 14119:2013).

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 614-1:2014 Безпечність машин. Ергономічні принципи проектування. Частина 1. Термінологія та загальні принципи

EN 1672-2:2014 Устатковання для харчової промисловості. Основні положення. Частина 2. Вимоги щодо гігієни

EN 60204-1:2014 Безпечність машин. Електричне устатковання машин. Частина 1. Загальні вимого (ІЕС 60204-1:2005, модифікований)

EN 60529:1991 Ступені захисту, забезпечувані кожухами (Код IP) (ІЕС 60529)

EN 61000-6-1 Електромагнітна сумісність. Частина 6-1. Родові стандарти. Несприйнятливість обладнання в житловому і торговому середовищах та у виробничих зонах з малим енергоспоживанням

EN ISO 3743-1 Акустика. Визначення рівнів звукової потужності джерел шуму. Технічні методи для невеликих переносних джерел у ревербераційних полях. Частина 1. Порівняльний метод для випробувальних камер із твердим покривом стінок (ISO 3743-1)

EN ISO 3744:2014 Акустика. Визначення рівнів звукової потужності джерел шуму за звуковим тиском. Технічний метод в істотно вільному звуковому полі над звуковідбивальною площиною (ISO 3744:2010)

EN ISO 4287:2012 Технічні вимоги до геометрії виробів (GPS). Структура поверхні. Профільний метод. Терміни, визначення понять і параметри структури (ISO 4287)

EN ISO 4871:2015 Акустика. Декларування та перевіряння рівнів шуму, утворюваного машинами й устаткованням (ISO 4871:1996)

EN ISO 11201:2014 Акустика. Шум, випромінюваний машинами та устаткованням. Вимірювання рівня тиску випромінюваного звуку на робочому місці та в інших характерних точках. Інженерний метод, вимірювання в практично вільному звуковому полі над звуковідбивальною поверхнею (ISO 11201:2010)

EN ISO 12100-1:2014 Безпечність машин. Загальні принципи розрахування. Оцінювання ризиків і зниження ризиків (ISO 12100:2010)

EN ISO 13849-1:2014 Безпечність машин. Деталі системи керування, пов’язані з убезпеченням. Частина 1. Загальні принципи проектування (ISO 13849-1:2006)

EN ISO 13857:2014 Безпечність машин. Безпечні відстані для запобігання пошкодженням верхніх та нижніх кінцівок (ISO 13857:2008)

EN ISO 14119:2013 Безпечність машин. Блокувальні пристрої, з’єднані з огорожами. Принципи проектування та вибирання (ISO 14119:2013).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online