ДСТУ EN 1756-2:2018 Підіймачі тильні. Платформи підіймальні для встановлення на колісних транспортних засобах. Вимоги щодо безпеки. Частина 2. Підіймачі для пасажирів (EN 1756-2:2004 + A1:2009, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Підіймачі тильні
Платформи підіймальні для встановлення
на колісних транспортних засобах
ВИМОГИ ЩОДО БЕЗПЕКИ
Частина 2. Підіймачі для пасажирів

ДСТУ EN 1756-2:2018
(EN 1756-2:2004 + А1:2009, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання
офіційного видання звертайтесь до
національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Крани, підйомні пристрої та відповідне обладнання» (ТК16)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 27 листопада 2018 р. № 440 з 2020-01-01

3 Національний стандарт відповідає EN 1756-2:2004 + А1:2009 Tail lifts — Platform lifts for mounting on wheeled vehicles — Safety requirements — Part 2: Tail lifts for passengers (Підіймачі тильні. Платформи підіймальні для встановлення на колісних транспортних засобах. Вимоги щодо безпеки. Частина 2. Підіймачі для пасажирів) і внесений з дозволу CEN, Avenue Marnix 17, В-1000 Brussels, Belgium. Усі

права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації Українй

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 1756-2:2014

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до EN 1756-2:2004 + А1:2009

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Перелік небезпек

5 Вимоги безпеки та/або заходи безпеки0

5.1 Загальні вимоги

5.2 Робоча зона

5.3 Ручні зусилля

5.4 Робочі швидкості

5.5 Стійкість пасажира

5.6 Обмеження руху

5.7 Розташування електричних кабелів і трубопроводів

5.8 Несанкціоновані дії

5.9 Від’єднання від джерел живлення

5.10 Складання тильного підіймача в похідний стан

5.11 Небезпека травм від стискання або защемлення

5.12 Коефіцієнти використання конструкції

5.13 Платформа

5.14 Приводні системи

5.15 Пристрої безпеки

5.16 Контролювання навантаження

5.17 Пристрої керування

5.18 Місця керування

6 Сумісність підіймача з колісним транспортним засобом

7 Перевіряння дотримування вимог та/або заходів безпеки

8 Інформація для використання

8.1 Загальні положення

8.2 Використання тильного підіймача як сполучного містка

8.3 Звичайні ризики, пов’язані з неправильним використанням

8.4 Розміщення та зміст наочної інформації щодо використання

Додаток А (довідковий) Механізми і типи тильних підіймачів

Додаток В (обов'язковий) Заходи щодо запобігання небезпеці травм від стискання та защемлення

Додаток С (довідковий) Запобігання випадковому скочуванню інвалідних візків

Додаток D (обов’язковий) Приводні системи. Канати і ланцюги

Додаток Е(довідковий) Марковання

Додаток F (обов’язковий) Перевіряння, здійснюване монтажником

Додаток G (довідковий) Перевантаження платформи на рівні підлоги колісного транспортного засобу

Додаток ZB (довідковий) Взаємозв’язок між EN 1756-2:2004 + А1:2009 та основними вимогами Директиви ЄС 2006/42/ЕС

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перепік національних стандартів України, ідентичних міжнародним та європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 1756-2:2018 (EN 1756-2:2004 + А1:2009, IDT) «Підіймачі тильні. Платформи підіймальні для встановлення на колісних транспортних засобах. Вимоги щодо безпеки. Частина 2. Підіймачі для пасажирів», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 1756-2:2004 (версія en) «Tail lifts — Platform lifts for mounting on wheeled vehicles — Safety requirements — Part 2: Tail lifts for passengers» зі зміною A1:2009 (версія en).

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 16 «Крани, підйомні пристрої та відповідне обладнання».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ EN 1756-2:2014 «Підіймачі тильні. Платформи підйомні для встановлювання на колісних транспортних засобах. Вимоги щодо безпеки. Частина 2. Підіймачі для пасажирів», прийнятого методом підтвердження.

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» та «ця частина стандарту» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділах «Нормативні посилання» та «Бібліографія» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— з «Передмови» до EN 1756-2:2004 + А1:2009 внесено те, що безпосередньо стосується цього стандарту;

— вилучено додаток ZA у зв’язку зі скасуванням Директиви ЄС 98/37/ЕС;

— долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним та європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті).

Європейські стандарти EN ISO 12100-1:2003 та EN ISO 12100-2:2003, на які є посилання в цьому стандарті, в Україні не чинні як національні. Замість них діє ДСТУ EN ISO 12100:2016.

Європейський стандарт EN 982, посилання на який є у цьому стандарті, замінено на EN ISO 4413:2010. В Україні чинний ДСТУ EN ISO 4413:2014.

Цей стандарт складається з таких частин під загальною назвою «Підіймачі тильні. Платформи підіймальні для встановлення на колісних транспортних засобах. Вимоги щодо безпеки»:

Частина 1. Підіймачі для штучних вантажів.

Частина 2. Підіймачі для пасажирів.

ВСТУП до EN 1756-2:2004 + А1:2009

Машини, на які поширюється цей стандарт, і ступінь охоплення видів небезпек розглянуто в сфері застосування цього стандарту.

Під час розроблення цього стандарту було враховано, що:

— керувати машиною може лише відповідно підготовлений персонал;

— компоненти без спеціальних вимог:

a) конструкції розроблено відповідно до загальноінженерної практики розрахунків і проектування, включаючи всі режими відмови;

b) механічні та електричні конструкції — сучасні та якісні;

c) конструкції з матеріалами відповідної міцності та з високими показниками якості;

d) конструкції вільні від дефектів;

— використання шкідливих матеріалів, наприклад азбесту, недопустимо;

— складові частини мають перебувати в придатному робочому стані, зберігаючи розміри в межах допусків незалежно від експлуатаційного зношення;

— конструкція вантажонесучих елементів має надійно гарантувати безпеку під час випробування та експлуатації машини в усьому діапазоні навантаження від нуля до 100-відсоткового її розрахункового значення;

— механічний пристрій, побудований відповідно до належної практики та вимог стандарту, не погіршиться до точки створення небезпеки без можливості її виявлення;

— устатковання має надійно працювати в межах температур від мінус 15 °С до 40 °С;

— узгодженість щодо сумісності характеристик тильного підіймача і підтримувального колісного транспортного засобу (див. також розділ 6 стандарту) має бути досягнуто між виробником тильного підіймача та монтажником підіймача, а узгодженість щодо визначення місця встановлення тильного підіймача на колісний транспортний засіб — між монтажником підіймача та користувачем з урахуванням спеціфічних умов, місця експлуатації, а також окремих характеристик транспортних засобів і мови, якою його зареєстровано;

— робоча зона має бути достатньо освітленою (якщо освітлення не передбачено в комплекті тильного підіймача);

— якщо місце встановлення тильного підіймача є таким, що не унеможливлює вертикального падіння людей з висоти понад 3 м, незважаючи на обмежену висоту пересування, зазначену в контексті, зовнішні засоби машини використовуються для обмеження цієї висоти падіння до 3 м.

Цей стандарт належить до типу С відповідно до EN ISО 12100.

Якщо вимоги стандарту типу С відрізняються від вимог стандартів типу А чи В, то під час виготовлення машин перевагу надають стандарту типу С перед іншими стандартами.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПІДІЙМАЧІ ТИЛЬНІ
ПЛАТФОРМИ ПІДІЙМАЛЬНІ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ
НА КОЛІСНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБАХ
ВИМОГИ ЩОДО БЕЗПЕКИ
Частина 2. Підіймачі для пасажирів

TAIL LIFTS
PLATFORM LIFTS FOR MOUNTING ON WHEELED VEHICLES
SAFETY REQUIREMENTS
Part 2. Tail lifts for passengers

Чинний від 2020-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює вимоги щодо безпеки для проектування тильних підіймачів, як визначено в розділі 3.1, для монтажування на колісні пасажирські транспортні засоби.

Цей стандарт поширюється на колісні транспортні засоби для посадки пасажирів з фізичними вадами у літак чи судно (але вимоги до підіймачів, використовуваних у терміналах, в ньому не визначено).

У цьому стандарті наведено правила перевіряння тильних підіймачів та необхідна інформація щодо безпеки їх експлуатації.

Цей стандарт установлює технічні вимоги щодо мінімізації небезпек, наведених у розділі 4, що можуть виникнути в процесі експлуатації тильного підіймача відповідно до техничних вимог, визначених виробником або його уповноваженим представником.

Цей стандарт застосовний до таких пасажирських тильних підіймачів:

— використовуваних для посадки та/або висадки пасажирів з колісних транспортних засобів;

— призначених для встановлення тимчасово або постійно усередені, попереду, збоку чи позаду на колісний транспортний засіб;

— з ручним або електричним приводом;

— оснащених платформою для пасажирів, які можуть бути пішими або в інвалідних візках і можуть бути із супровідником.

Посадка/висадка передбачає використання тильного підіймача для підіймання/опускання пасажирів і, якщо це допускає виробник, його використання як сполучного містка.

Цей стандарт визначає суттєві види небезпек, що можуть виникнути під час експлуатації тильного підіймача в умовах, передбачених виробником. Перелік суттєвих видів небезпек наведено у розділі 4.

Цей стандарт не стосується тильних підіймачів, випущених до дня його опублікування.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи потрібні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовуються тільки наведені видання. У разі недатованих посилань треба користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

EN 574:1996 Safety of machinery — Two-hand control devices — Functional aspects — Principles for design

EN 811 Safety of machinery — Safety distances to prevent danger zones being reached by the lower limbs

EN 982 Safety of machinery — Safety requirements for fluid power systems and their components — Hydraulics

EN 60204-1:1997 Safety of machinery — Electrical equipment of machines — Part 1: General requirements (IEC 60204-1:1997)

EN 61310-2 Safety of machinery — Indication, marking and actuation — Part 2: Requirements for marking (IEC 61310-2:1995)

EN ISO 12100-1 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 1: Basic terminology, methodology (ISO 12100-1:2003)

EN ISO 12100-2:2003 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 2: Technical principles and specifications (ISO 12100-2:2003)

EN ISO 14122-2 Safety of machinery — Permanent means of access to machinery — Part 2: Working jlatforms and walkways (ISO 14122-2:2001).

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 574:1996 Безпечність машин. Пристрої дворучного керування. Функціональні аспекти. Принципи проектування

EN 811 Безпечність машин. Безпечні відстані для запобігання досягненню небезпечних зон ногами

EN 982 Безпечність машин. Вимоги безпеки для гідравлічних та пневматичних систем і їх складових частин. Гідравліка

EN 60204-1:1997 Безпечність машин. Електрообладнання машин. Частина 1. Загальні вимоги (ІЕС 60204-1:1997)

EN 61310-2 Безпечність машин. Позначення, марковання та приведення в дію. Частина 2. Вимоги до марковання (ІЕС 61310-2:1995)

EN ISO 12100-1 Безпечність машин. Основні поняття і принципи проектування. Частина 1. Основна термінологія, методологія (ISO 12100-1:2003)

EN ISO 12100-2:2003 Безпечність машин. Основні поняття і принципи проектування. Частина 2. Технічні принципи і вимоги (ISO 12100-2:2003)

EN ISO 14122-2 Безпечність машин. Стаціонарні засоби доступу до машин. Частина 2. Платформи робочі і проходи (ISO 14122-2:2001).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи