ДСТУ EN 61310-2:2017 Безпечність машин. Позначення, маркування та приведення в дію. Частина 2. Вимоги до маркування (EN 61310-2:2008, IDT; IEC 61310-2:2007, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДСТУ ЕN 61310-2:2017
(ЕN 61310-2:2008, IDТ; ІЕС 61310-2:2007, IDТ)

Безпечність машин

ПОЗНАЧЕННЯ, МАРКУВАННЯ ТА ПРИВЕДЕННЯ В ДІЮ

Частина 2. Вимоги до маркування

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2019

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Дизайн та ергономіка» (ТК 121)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» від 12 грудня 2017 р. № 409 з 2019-01-01

3 Національний стандарт відповідає EN 61310-2:2008 Safety of machinery — Indication, marking and actuation — Part 2: Requirements for marking (IEC 61310-2:2007) (Безпечність машин. Позначення, маркування та приведення в дію. Частина 2. Вимоги до маркування) і внесений з дозволу CEN, rue de Stassart, 36, В-1050 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі та будь-який спосіб залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 61310-2:2014

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Маркування для ідентифікації та безпечного використання

4.1 Загальні положення

4.2 Маркування готової машини

4.3 Маркування для безпечного використання

5 Застосування марковання

5.1 Загальні положення

5.2 Подання номінальних значень

6 Маркування з’єднань

6.1 Загальні положення

6.2 Механічні з’єднання

6.3 З’єднання для рідинних систем

6.4 Електричні з’єднання

7 Довговічність марковання та його кріплення

Додаток А (довідковий) Графічні символи та знаки щодо безпеки

Бібліографія

Додаток ZА (обов’язковий) Нормативні посилання на міжнародні видання та їхні європейські відповідники

Додаток ZZВ (довідковий) Сфера застосування основних вимог Директиви ЄС 2006/42/ЕС

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів, ідентичних європейським та міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 61310-2:2017 (EN 61310-2:2008, IDТ; ІЕС 61310-2:2007, IDТ) «Безпечність машин. Позначення, маркування та приведення в дію. Частина 2. Вимоги до маркування», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 61310-2:2008 (версія en) «Safety of machinery — Indication, marking and actuation — Part 2: Requirements for marking» (IEC 61310-2:2007).

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 121 «Дизайн та ергономіка».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ EN 61310-2:2014 «Безпечність машин. Позначення, маркування та приведення в дію. Частина 2. Вимоги до маркування», прийнятого методом підтвердження.

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— слова «цей європейський стандарт» і «ця частина EN 61310» замінено на «цей стандарт»;

— вилучено «Передмову» до EN 61310-2:2008 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

— вилучено додатки ZZ та ZZA «Зв’язок між цим стандартом та основними вимогами Директиви 98/37/ЄС», оскільки стаття 25 Директиви 2006/42/ЄС скасовує дію Директиви 98/37/ЄС з 29 грудня 2009 р. (виправлення від 09.06.2006). На час публікації останньої редакції цього стандарту (січень 2008 року) Директива 98/37/ЄС ще частково діяла одночасно з новою Директивою 2006/42/ЄС, тому посилання на стару директиву в першоджерелі є правочинним, але після її повного скасування 29 грудня 2009 року будь-які посилання на Директиву 98/37/ЄС не є правочинними;

— у розділі 2 та в «Бібліографії» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— долучено довідковий додаток НА «Перелік національних стандартів, ідентичних європейським та міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті».

EN 61310 складається з трьох частин:

— Частина 1. Вимоги до візуальних, звукових і тактильних сигналів;

— Частина 2. Вимоги до маркування;

— Частина 3. Вимоги до розташування та роботи органів керування.

Міжнародні стандарти ІЕС 60027-3:2002, ІЕС 60027-4:1985 та ІЕС 60079-0:2004 в Україні не прийнято як національні.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БЕЗПЕЧНІСТЬ МАШИН
ПОЗНАЧЕННЯ, МАРКУВАННЯ ТА ПРИВЕДЕННЯ В ДІЮ
Частина 2. Вимоги до маркування

SAFETY OF MACHINERY
INDICATION, MARKING AND ACTUATION
Part 2. Requirements for marking

Чинний від 2019-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на вимоги до маркування машин.

Цей стандарт установлює основні правила маркування стосовно ідентифікації машин для їхнього безпечного використання щодо механічної та електричної небезпек та запобігання небезпекам від неправильного з’єднання.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи потрібні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

ІЕС 60027-1:1992 Letter symbols to be used in electrical technology — Part 1: General

IEC 60027-2:2005 Letter symbols to be used in electrical technology — Part 2: Telecommunications and electronics

IEC 60027-3:2002 Letter symbols to be used in electrical technology — Part 3: Logarithmic quantities and units

IEC 60027-4:1985 Letter symbols to be used in electrical technology — Part 4: Symbols for quantities to be used for rotating electrical machines

IEC 60079-0:2004 Electrical apparatus for explosive gas atmospheres — Part 0: General requirements

IEC 60204-1:2005 Electrical equipment of industrial machines — Part 1: General requirements

IEC 60417-DB Graphical symbols for use on equipment

IEC 60529:1989 Degrees of protection provided by enclosures (IP Code) Amendment 1 (1999)

IEC 61310-1 Safety of machinery — Indication, marking and actuation — Part 1: Requirements for visual, acoustic and tactile signals

ISO 31-0:1992 Quantities and units — Part 0: General principles

ISO 1000:1992 Cl units and recommendations for the use of their multiples and of certain other units

ISO 7000:2004 Graphical symbols for use on equipment — Index and synopsis

ISO 7010:2003 Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Safety signs used in workplaces and public areas

ISO 12100-1:1992 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 1: Basic terminology, methodology

ISO 12100-2:1992 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 2: Technical principles and specifications.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

IEC 60027-1:1992 Літерні познаки в електротехніці. Частина 1. Загальні положення

ІЕС 60027-2:2005 Літерні познаки в електротехніці. Частина 2. Телекомунікація та електроніка

ІЕС 60027-3:2002 Літерні познаки в електротехніці. Частина 3. Логарифмічні величини та одиниці вимірювань

ІЕС 60027-4:1985 Літерні познаки в електротехніці. Частина 4. Символи кількісних параметрів, використовувані для обертового електричного устатковання

ІЕС 60079-0:2004 Електрична апаратура для вибухонебезпечних газових атмосфер. Частина 0. Загальні вимоги

ІЕС 60204-1:2005 Електричне устатковання машин. Частина 1. Загальні вимоги

ІЕС 60417-DB Графічні символи, використовувані на устаткованні

ІЕС 60529:1989 Ступені захисту, забезпечувані кожухами (ІР-код) Зміна 1 (1999)

ІЕС 61310-1 Безпечність машин. Позначення, маркування та приведення в дію. Частина 1. Вимоги до візуальних, звукових і тактильних сигналів

ISO 31-0:1992 Фізичні величини й одиниці вимірювання. Частина 0. Загальні принципи

ISO 1000:1992 Одиниці величин системи СІ та рекомендації щодо використання кратних і деяких інших одиниць

ISO 7000:1989 Графічні символи, використовуваня на устаткованні. Покажчик та огляд

ISO 7010:2003 Графічні символи. Кольори та знаки безпеки. Знаки безпеки, використовувані на робочих місцях і в місцях громадської призначеності

IS0 12100-1:1992 Безпечність машин. Основні поняття, загальні принципи проектування. Частина 1. Основна термінологія, методологія

IS0 12100-2:1992 Безпечність машин. Основні поняття, загальні принципи проектування. Частина 2. Технічні принципи та технічні умови.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online