ДСТУ EN 60204-1:2015 Безпечність машин. Електрообладнання машин. Частина 1. Загальні вимоги (EN 60204-1:2006; А1:2009; АС:2010, IDT). Зі зміною

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Безпечність машин
ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ МАШИН
Частина 1. Загальні вимоги

(EN 60204-1:2006; А1:2009; АС:2010, IDТ)
ДСТУ EN 60204-1:2015

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2017

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: TOB «Науково-виробниче підприємство «СІГМА-М» (м. Харків)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: В. Горбенко (науковий керівник); І. Горбенко; В. Ситніченко, канд. техн. наук

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ») від 21 грудня 2015 р. № 203 з 2017-01-01.

Стандарт надруковано з урахуванням зміни, затвердженої наказом З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ») № 10 від ЗО січня 2017 р.

3 Національний стандарт відповідає EN 60204-1:2006; А1:2009; АС:2010 Safety of machinery — Electrical equipment of machines — Part 1: General requirements (Безпечність машин. Електрообладнання машин. Частина 1. Загальні вимоги (ІЕС 60204-1:2005 + А1:2008, ЮТ) і внесений з дозволу CEN, rue de Stassart 36, В-1050 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі і будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (en)

4 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 60204-1:2014 (прийнятого методом підтвердження)

ЗМІСТ

Національний вступ

Передмова до EN 60204-1

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Загальні вимоги

4.1 Загальні положення

4.2 Вибирання обладнання

4.3 Електроживлення

4.4 Навколишнє середовище та умови експлуатації

4.5 Транспортування та зберігання

4.6 Запобіжні заходи під час транспортно-вантажних операцій

4.7 Установлення

5 Під’єднання контактних затискачів живильного проводу та пристроїв для роз’єднання і вимикання

5.1 Під’єднання контактних затискачів живильного проводу

5.2 Контактний затискач для під’єднання до зовнішньої захисної уземлювальної системи

5.3 Пристрій вимикання (ізолювання) живлення

5.4 Вимикальні пристрої для запобігання непередбаченому пуску

5.5 Пристрої для вимикання електрообладнання

5.6 Захист від недозволених, ненавмисних і/або помилкових з’єднань

6 Захист від ураження електричним струмом

6.1 Загальні положення

6.2 Захист від прямого контакту

6.3 Захист від непрямого контакту

6.4 Захист за допомогою PELV (Protective Extra-Low Voltage)

7 Захист обладнання

7.1 Загальні положення

7.2 Захист від надструму

7.3 Захист електродвигунів від перегрівання

7.4 Захист у разі відхилення від нормальної температури

7.5 Захисту разі переривання живлення або зниження напруги і подальшого їх відновлення

7.6 Захист електродвигуна від перевищення швидкості

7.7 Захист від пошкодження уземлення (контролювання струму витоку)

7.8 Захист від неправильного чергування фаз

7.9 Захист від перенапруги, що виникає у разі грозових розрядів і комутаційних сплесків

8 Еквіпотенціальне з’єднання

8.1 Загальні положення

8.2 Коло захисту

8.3 Функціональне з’єднання

8.4 Заходи щодо обмеження впливів надмірних струмів витоку

9 Кола і функції керування

9.1 Кола керування

9.2 Функції керування

9.3 Захисні блокування

9.4 Функції керування у разі відмови

10 Зовнішній зв’язок оператора з пристроями керування, встановленими на машині

10.1 Загальні положення

10.2 Кнопкові вимикачі

10.3 Світлові індикатори і дисплеї

10.4 Натискні кнопки з підсвічуванням

10.5 Поворотні пристрої керування

10.6 Пускові пристрої

10.7 Пристрої аварійного зупинення

10.8 Пристрої аварійного вимикання

10.9 Дозвільний пристрій

11 Апаратура керування: розміщення, монтування і захисні оболонки

11.1 Загальні вимоги

11.2 Розміщення і монтування

11.3 Ступені захисту

11.4 Оболонки, двері та отвори

11.5 Доступ до апаратури керування

12 Проводи і кабелі

12.1 Загальні вимоги

12.2 Проводи

12.3 Ізоляція

12.4 Струмопровідна спроможність у нормальних умовах експлуатування

12.5 Падіння напруги на проводі та кабелі

12.6 Гнучкі кабелі

12.7 Колекторні щітки та пластини, вузли з кільцями ковзання

13 Монтаж електропроводки

13.1 З’єднання і прокладання проводів

13.2 Ідентифікація проводів

13.3 Проводка усередині оболонки

13.4 Проводка поза оболонкою

13.5 Короби, з’єднувальні й інші коробки

14 Електродвигуни і пов’язане з ними обладнання

14.1 Загальні вимоги

14.2 Оболонки двигунів

14.3 Розміри двигунів

14.4 Монтаж двигунів і відсіки

14.5 Критерії вибирання двигунів

14.6 Захисні пристрої для механічних гальм

15 Обладнання та освітлення

15.1 Обладнання

15.2 Місце освітлення машини і обладнання

16 Маркування, застережні знаки та умовні познаки

16.1 Загальні положення

16.2 Застережні знаки

16.3 Функціональна ідентифікація

16.4 Маркування обладнання

16.5 Умовні познаки

17 Технічна документація

17.1 Загальні положення

17.2 Інформація, що її потрібно надавати

17.3 Вимоги стосовно усієї документації

17.4 Установна документація

17.5 Структурні та функціональні схеми

17.6 Принципові схеми

17.7 Настанова з експлуатування

17.8 Інструкція з обслуговування

17.9 Перелік запасних частин

18 Випробування та перевіряння

18.1 Загальні положення

18.2 Перевірка умов щодо захисту автоматичним роз’єднанням від системи електроживлення

18.3 Випробування опору ізоляції

18.4 Випробування напругою

18.5 Захист від залишкової напруги

18.6 Функціональне випробування

18.7 Повторне випробування

Додаток А Захист від непрямого контакту в системах живлення із уземленням типу TN

Додаток В Опитувальний лист щодо електрообладнання машин

Додаток С Приклади машин, на які поширюється цей стандарт

Додаток D Струмопровідна спроможність і захист від надструму для проводів і кабелів в електрообладнанні машин

Додаток Е Роз’яснення дії аварійних функцій

Додаток F Настанова щодо застосування цього стандарту

Додаток G Порівняння типових значень перерізів проводів

Додаток ZZ Охоплення Основних вимог Директив ЕС

Додаток НА Перелік національних стандартів, гармонізованих із міжнародними нормативними документами, на які є посилання в цьому стандарті

Додаток НВ Абетковий покажчик термінів

Бібліографія

Рисунок 1 — Структурна схема типової машини

Рисунок 2 — Приклад еквіпотенціальних з’єднань в електрообладнанні машини

Рисунок 3 — Метод а)

Рисунок 4 — Метод b)

Рисунок А.1 — Типове розташування для вимірювання імпедансу пошкодженого контуру

Рисунок D.1 — Методи прокладання проводів і кабелів незалежно від числа проводів/кабелів

Рисунок D.2 — Параметри проводів та захисних пристроїв

Таблиця 1 — Мінімальна площа поперечного перерізу мідного зовнішнього захисного проводу

Таблиця 2 — Код кольорів органів керування кнопкових вимикачів і їхнє значення

Таблиця 3 — Символи для кнопкових вимикачів

Таблиця 4 — Кольори для світлових індикаторів та їхнє значення залежно від стану машини

Таблиця 5 — Мінімальні перерізи мідних проводів

Таблиця 6 — Приклади струмопровідної спроможності (/z) для мідного проводу з PVC ізоляцією або кабелю в усталеному режимі за температури навколишнього середовища + 40 °С для різних способів прокладання 

Таблиця 7 — Коефіцієнти зниження для кабелів, намотаних на барабан

Таблиця 8 — Мінімально допустимий радіус вигину для примусово вигнутих гнучких кабелів

Таблиця 9 — Застосування методів випробування для систем живлення із уземленням типу TN

Таблиця 10 — Приклади максимальної довжини кабелю для кожного захисного пристрою під навантаженням

Таблиця А.1 — Максимальний час роз’єднання для систем живлення із уземленням типу TN

Таблиця D.1 — Поправкові коефіцієнти

Таблиця D.2 — Поправкові коефіцієнти для /_, під час групування

Таблиця D.3 — Поправкові коефіцієнти /z для багатожильних кабелів перерізом до 10 мм2 

Таблиця D.4 — Класифікація проводів

Таблиця D.5 — Максимально допустимі температури для проводів в умовах нормальної роботи і в разі короткого замикання

Таблиця F.1 — Варіанти застосування

Таблиця G.1 — Порівняння розмірів проводів

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є переклад EN 60204-1:2006 Safety of machinery — Electrical equipment of machines — Part 1: General requirements (Безпечність машин. Електрообладнання машин. Частина 1. Загальні вимоги) зі змінами А1:2009 та АС:2010.

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, —TK 75 «Верстати».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни (з урахуванням змін А1:2009 та АС:2010):

— слова «цей європейський стандарт», «ця частина ІЕС 60204» замінено на «цей стандарт»;

— у розділі 2 наведено «Національне пояснення», виділене в тексті рамкою;

— структурні елементи цього стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» та «Бібліографічні дані», — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— до розділу 3 долучено «Національну примітку», виділену рамкою;

— виправлено помилку в додатку В, а саме: в Ь) 13 «Технічна документація» посилання на 17.5 змінено на 17.4;

— виправлено помилки в додатку НВ, а саме відкориговані пункти термінів, що зазначені нижче:

— «апаратура керування», вилучено 4.2.2;

— «блокувальний пристрій (блокування)», долучено 5.3.1, 5.6, 9.2.5.1, 9.2.5.2;

— «засіб безпеки», вилучено 4.1;

— «захисне з’єднання», вилучено 18.1, А.4.2;

— «захисний провід», долучено 18.2.3;

— «відмова (пошкодження)», долучено 5.3.5, вилучено 6.3.2.2;

— «кабелепідтримувальна конструкція», долучено 13.5.7, D.1.2;

— «короб», долучено додаток В;

— «коло керування (машини)», долучено 9.4.1;

— «коло захисту», вилучено 18.1, А.4.2;

— «кабельний лоток (лоток для прокладання кабелю)», долучено D.1.2, D.1.3;

— «прямий контакт», долучено 3.3, 6.4.1, 9.2.5.4.3, вилучено 9.2.5.4;

— «пристрій керування», долучено 9.2.6.4, 10.9;

— «пристрій аварійного зупинення», долучено 9.2.7.3, вилучено 9.2.7.2;

— «пристрій аварійного вимикання», вилучено 9.2.5.4.3, 10.2.1, 12.7.1;

— «огорожа», долучено 3.19, вилучено 3.21, 3.29;

— «машинне обладнання, машина», долучено 3.9, 5.3.3, 6.3.3, 10, 14.6, D.1.4, вилучено 3.26, 5.3.4, 11.5, 16.3, 18.2.1;

— «небезпека», долучено 3.31, вилучено 3.30, 9.2.6.1;

— «незахищена струмопровідна частина», долучено 3.29, вилучено 3.30, А.4.2;

— «оболонка», долучено 10.1.1, 12.4, 13.4, 13.4.1, 13.4.2, 13.4.3, 13.4.5, D.1.2;

— «обладнання», долучено 3.36, 5.3.3, 9.2, 9.2.5.4.2, 15.1, А.4.2, додаток F, вилучено 9.2.5.4.1, 10.3.2, 16.1, 18.2.2;

— «постачальник», долучено А.2, вилучено 7.2.10, 11.4, 16.1, 17.9;

— «ризик», долучено 6.3.1, 17.2, вилучено 9.2.4, 13.2.1, А.1;

— «споживач», долучено 4.3.1, вилучено 4.3.2, 7.2.9;

— «стороння струмопровідна частина», долучено 8.2.7;

— «умовна познака», вилучено 17.9.

— долучено додаток НА (Перелік національних стандартів, гармонізованих із міжнародними нормативними документами, на які є посилання в цьому стандарті).

Копії нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарті, можна отримати в Національному фонді нормативних документів.

ПЕРЕДМОВА до EN 60204-1

Цей стандарт установлює вимоги та рекомендації до електрообладнання промислових машин і механізмів, що забезпечують:

— безпеку персоналу і майна;

— узгодженість реакцій на керівний вплив;

— легкість обслуговування.

Докладніше про області застосування цього стандарту викладено в додатку F.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БЕЗПЕЧНІСТЬ МАШИН
ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ МАШИН
Частина 1. Загальні вимоги

БЕЗОПАСНОСТЬ МАШИН
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ МАШИН
Часть 1. Общие требования

SAFETY OF MACHINERY
ELECTRICAL EQUIPMENT OF MACHINES
Part 1. General requirements

Чинний від 2017-01 -01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на електричне, електронне і електронне програмоване обладнання та системи машин, які не призначені для ручного переміщення під час їхньої роботи, а також на групу машин, що узгоджено працюють разом.

Примітка 1. Цей стандарт є стандартом з безпеки, і його вимоги не можуть обмежувати або стримувати технічне просування.

Примітка 2. У цьому стандарті термін «електричний» використовують стосовно електрики, електроніки та електронного програмування (тобто «електричне обладнання» стосується електричного, електронного та електронно-програмованого обладнання).

Примітка 3. У цьому стандарті термін «персонал» відноситься до будь-якої особи або групи осіб, підготовлених і призначених споживачем або його представником (представниками) з питань експлуатації та технічного обслуговування.

Електрообладнання, на яке поширюється цей стандарт, охоплює все електрообладнання машини, починаючи з точки підключення його до джерела живлення (див. 5.1).

Примітка 4. Вимоги до монтажу електроживлення будівель — згідно з серією IEC 60364.

Цей стандарт поширюється на електрообладнання та його частини, що працюють від мережі змінного струму за номінальної напруги живлення не більше ніж 1000 В або постійного струму не більше ніж 1500 В та номінальної частоти не більше ніж 200 Гц.

Примітка 5. Для вищих значень напруги див. ІЕС 60204-11.

Цей стандарт не охоплює всіх вимог (наприклад, щодо захисту, блокування або керування), які необхідні та встановлюються іншими стандартами і технічними документами, що призначені не тільки для захисту персоналу від небезпеки ураження електричним струмом, а й від інших небезпек. До кожного типу машин повинні бути встановлені вимоги, яких потрібно дотримуватися, щоб забезпечити належну безпеку.

До цього стандарту спеціально внесено, але не є обмеженням, електрообладнання машин, визначення яких наведено в 3.35.

Примітка 6. У додатку С перераховані приклади машин, на електрообладнання яких можуть поширюватися вимоги цього стандарту.

Спеціальні та додаткові вимоги, що не містяться в цьому стандарті, можуть пред’являтися до електрообладнання машин, які:

— використовують на відкритому повітрі (тобто поза будинками або іншими захисними спорудами);

— використовують, підготовляють або виробляють легкозаймисті речовини (наприклад, фарбу або тирсу);

— застосовують у вибухонебезпечних і/або легкозаймистих середовищах;

— створюють особливі ризики під час виготовлення та використовування деяких матеріалів;

— призначені для використання в шахтах;

— належать до швейних машин, вузлів і систем;

Примітка 7. Для швейних машин див. EN 60204-31.

— належать до підіймальних механізмів.

Примітка 8. Для підіймальних механізмів див. EN 60204-32.

У цьому стандарті не розглядають силові кола, в яких електроенергію використовують як робочий інструмент.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У наведених нижче нормативних документах зазначено положення, які через посилання в цьому тексті становлять положення цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань треба користуватись останнім виданням наведених документів (разом зі змінами).

ІЕС 60034-1 Rotating electrical machines — Part 1: Rating and performance I EC 60034-5 Rotating electrical machines — Part 5: Degrees of protection provided by the integral design of rotating electrical machines (IP code) — Classification

IEC 60034-11 Rotating electrical machines — Part 11: Thermal protection

IEC 60072-1 Dimensions and output series for rotating electrical machines — Part 1: Frame numbers 56 to 400 and flange numbers 55 to 1080

IEC 60072-2 Dimensions and output series for rotating electrical machines — Part 2: Frame numbers 355 to 1000 and flange numbers 1180 to 2360

IEC 60073:2002 Basic and safety principles for man-machine interface, marking and identification — Coding principles for indicators and actuators

IEC 60309-1:1999 Plugs, socket-outlets, and couplers for industrial purposes — Part 1: General requirements

IEC 60364-4-41:2005 Low-voltage electrical installations — Part 4-41: Protection for safety — Protection against electric shock

IEC 60364-4-43:2001 Electrical installations of buildings — Part 4-43: Protection for safety — Protection against overcurrent

IEC 60364-5-52:2001 Electrical installations of buildings — Part 5-52: Selection and erection of electrical equipment — Wiring systems

IEC 60364-5-53:2002 Electrical installations of buildings — Part 5-53: Selection and erection of electrical equipment— Isolation, switching and control

IEC 60364-5-54:2002 Electrical installations of buildings — Part 5-54: Selection and erection of electrical equipment— Earthing arrangements, protective conductors and protective bonding conductors

IEC 60364-6-61:2001 Electrical installations of buildings — Part 6-61: Verification — Initial verification

IEC 60417-DB:2002 Graphical symbols for use on equipment

IEC 60439-1:1999 Low-voltage switchgear and controlgearassemblies — Part 1: Type-tested and partially type-tested assemblies

IEC 60445:1999 Basic and safety principles for man-machine interface, marking and identification — Identification of equipment terminals and of terminations of certain designated conductors, including general rules for an alphanumeric system

IEC 60446:1999 Basic and safety principles for man-machine interface, marking and identification — Identification of conductors by colours or numerals

IEC 60447:2004 Basic and safety principles for man-machine interface, marking and identification — Man-machine interface (MMI) —Actuating principles

IEC 60529:1999 Degrees of protection provided by enclosures (IP Code) Amendment 1 (2001)

IEC 60617-DB:2001 Graphical symbols for diagrams

IEC 60621-3:1979 Electrical installations for outdoor sites under heavy conditions (including opencast mines and quarries) — Part 3: General requirements for equipment and ancillaries

IEC 60664-1:1992 Insulation co-ordination for equipment within low-voltage systems — Part 1: Principles, requirements and tests

IEC 60947-1:2004 Low-voltage switchgear and controlgear— Part 1: General rules

IEC 60947-2:2003 Low-voltage switchgear and controlgear— Part 2: Circuit-breakers

IEC 60947-3:1999 Low-voltage switchgear and controlgear— Part 3: Switches, disconnectors, switch- disconnectors, and fuse combination units

IEC 60947-5-1:2003 Low-voltage switchgear and controlgear — Part 5-1: Control circuit devices and switching elements — Electromechanical control circuit devices

IEC 60947-7-1:2002 Low-voltage switchgear and controlgear — Part 7-1: Ancillary equipment — Terminal blocks for copper conductors

IEC 61082-1:1991 Preparation of documents used in electrotechnology— Part 1: General requirements IEC 61082-2:1993 Preparation of documents used in electrotechnology — Part 2: Function — oriented diagrams

IEC 61082-3:1993 Preparation of documents used in electrotechnology — Part 3: Connection diagrams, tables and lists

IEC 61082-4:1996 Preparation of documents used in electrotechnology— Part 4: Location and installation documents

IEC 61140:2001 Protection against electric shock — Common aspects for installation and equipment

IEC 61310 (all parts) Safety of machinery — Indication, marking and actuation IEC 61346 (all parts) Industrial systems, installations and equipment and industrial products — Structuring principles and reference designations

IEC 61557-3:1997 Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1000 V a.c. and 1500 V d.c. — Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures — Part 3: Loop impedance

IEC 61558-1:1997 Safety of power transformers, power supply units and similar — Part 1: General requirements and tests Amendment 1 (1998)

IEC 61558-2-6 Safety of power transformers, power supply units and similar — Part 2-6: Particular requirements for safety isolating transformers for general use

IEC 61984:2001 Connectors — Safety requirements and tests

IEC 62023:2000 Structuring of technical information and documentation

IEC 62027:2000 Preparation of parts lists

IEC 62061:2005 Safety of machinery — Functional safety of safety-related electrical, electronic and programmable electronic control systems

IEC 62079:2001 Preparation of instructions — Structuring, content and presentation

ISO 7000:2004 Graphical symbols for use on equipment — Index and synopsis

ISO 12100-1:2003 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 1: Basic terminology, methodology

ISO 12100-2:2003 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 2: Technical principles

ISO 13849-1:2006 Safety of machinery — Safety-related parts of control systems — Part 1: General principles for design

ISO 13849-2:2003 Safety of machinery — Safety-related parts of control systems — Part 2: Validation

ISO 13850:2006 Safety of machinery — Emergency stop — Principles for design.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

IEC 60034-1 Машини електричні обертові. Частина 1. Номінальні і робочі характеристики

IEC 60034-5 Машини електричні обертові. Частина 5. Ступені захисту, забезпечувані цілісною конструкцією обертових електричних машин (IP код). Класифікація

IEC 60034-11 Машини електричні обертові. Частина 11. Тепловий захист

ІЕС 60072-1 Розміри і потужність обертових електричних машин. Частина 1. Номери габаритів від 56 до 400 і номери фланців від 55 до 1080

ІЕС 60072-2 Розміри і потужність обертових електричних машин. Частина 2. Номери габаритів від 355 до 1000 і номери фланців від 1180 до 2360

ІЕС 60073:2002 Основні принципи та правила з безпеки щодо інтерфейсу «людина—машина», маркування та позначення. Принципи кодування індикаторів та органів керування

ІЕС 60309-1:1999 Вилки, розетки та з’єднувачі промислової призначеності. Частина 1. Загальні вимоги

ІЕС 60364-4-41:2005 Низьковольтні електричні установки будинків. Частина 4-41. Захист безпеки. Захист від поразки електричним струмом

ІЕС 60364-4-43:2001 Електричні установки будинків. Частина 4-43. Захист безпеки. Захист від перевантаження струмом

ІЕС 60364-5-52:2001 Електричні установки будинків. Частина 5-52. Вибір і монтаж електрообладнання. Системи проводки

ІЕС 60364-5-53:2002 Електричні установки будинків. Частина 5-53. Вибір і монтаж електрообладнання. Ізоляція, комутація і керування

ІЕС 60364-5-54:2002 Електричні установки будинків. Частина 5-54. Вибір і монтаж електрообладнання. Уземлювальні пристрої, захисні перемички і захисні еквіпотенціальні перемички

ІЕС 60364-6-61:2001 Електричні установки будинків. Частина 6-61. Перевіряння. Початкове перевіряння

ІЕС 60417-DB:2002 Графічні символи для використання в обладнанні

ІЕС 60439-1:1999 Устатковання комплектних розподільчих пристроїв низьковольтне. Частина 1. Устатковання, що пройшло випробування типу повністю чи частково

ІЕС 60445:1999 Основні положення та правила безпеки щодо інтерфейсу «людина-машина», маркування та позначення. Позначення виводів обладнання та кінців провідників, охоплюючи основні правила для буквено-цифрової системи

ІЕС 60446:1999 Основні положення та правила безпеки щодо інтерфейсу «людина-машина», маркування та позначення. Позначення провідників кольором та цифрами

ІЕС 60447:2004 Основні положення та правила безпеки щодо інтерфейсу «людина-машина», маркування та позначення. Інтерфейс «людина-машина». Виконавчі принципи

ІЕС 60529:1999 Ступені захисту, забезпечувані оболонками (Код IP). Зміна 1 (2001)

ІЕС 60617-DB:2001 Графічні символи для схем

ІЕС 60621-3:1979 Електричні пристрої для установлення на відкритому повітрі під дією важких зовнішніх умов (охоплюючи шахти відкритої розробки і кар’єри). Частина 3. Основні вимоги для обладнання і приладдя

ІЕС 60664-1:1992 Узгодження ізоляції для обладнання, що його вмикають у низьковольтні системи. Частина 1. Принципи, вимоги і випробовування

ІЕС 60947-1:2004 Комутаційна апаратура та апаратура керування низьковольтна. Частина 1. Загальні правила

ІЕС 60947-2:2003 Комутаційна апаратура та апаратура керування низьковольтна. Частина 2. Автоматичні вимикачі

ІЕС 60947-3:1999 Комутаційна апаратура та апаратура керування низьковольтна. Частина 3. Вимикачі, роз’єднувачі, вимикачі-роз’єднувачі й плавкі запобіжники, що об’єднуються в блоки

ІЕС 60947-5-1:2003 Пристрої комплектні розподільчі низьковольтні. Частина 5-1. Пристрої розподільчих кіл і перемикальні елементи. Електромеханічні пристрої розподільчих кіл

ІЕС 60947-7-1:2002 Пристрої комплектні розподільчі низьковольтні. Частина 7-1. Допоміжне обладнання. Клемні колодки для мідних провідників

ІЕС 61082-1:1991 Підготовка документів, що використовують в електротехніці. Частина 1. Загальні вимоги

ІЕС 61082-2:1993 Підготування документів, що використовують в електротехніці. Частина 2. Функціонально-орієнтовані схеми

IEC 61082-3:1993 Підготування документів, що використовують в електротехніці. Частина 3. Схеми під’єднання, таблиці та переліки

ІЕС 61082-4:1996 Підготування документів, що використовують в електротехніці. Частина 4. Документація з установлення та розміщення

ІЕС 61140:2001 Захист від ураження електричним струмом. Загальні аспекти щодо установок та обладнання

ІЕС 61310 (усі частини) Безпечність машин. Позначення, маркування та приведення в дію

ІЕС 61346 (усі частини) Виробничі системи, установки та обладнання і промислові вироби. Структурні принципи та додаткові дані

ІЕС 61557-3:1997 Електробезпечність низьковольтних розподільчих систем напругою до 1000 В змінного струму та 1500 В постійного струму. Обладнання для випробування, вимірювання або контролю заходів щодо безпеки. Частина 3. Повний електричний опір

ІЕС 61558-1:1997 Безпечність силових трансформаторів, силових блоків живлення, реакторів й аналогічних пристроїв. Частина 1. Загальні технічні вимоги та випробування

ІЕС 61558-2-6 Безпечність силових трансформаторів, силових блоків живлення й аналогічних пристроїв. Частина 2-6. Спеціальні вимоги до безпечних розділових трансформаторів загального призначення

ІЕС 61984:2001 З’єднувачі. Вимоги безпечності та випробування

ІЕС 62023:2000 Структуризація технічної інформації і документації

ІЕС 62027:2000 Складання переліку деталей

ІЕС 62061:2005 Безпечність машин. Функціональна безпека електричних, електронних і програмованих електронних систем контролю, пов’язаних із безпекою

ІЕС 62079:2001 Підготування інструкцій. Структура, зміст та подання

ISO 7000:2004 Графічні символи, що їх використовують на устаткованні. Покажчик та огляд

ISO 12100-1:2003 Безпечність машин. Основні поняття, загальні принципи проектування. Частина 1. Основна термінологія, методологія

ISO 12100-2:2003 Безпечність машин. Основні поняття, загальні принципи, проектування. Частина 2. Технічні принципи

ISO 13849-1:2006 Безпечність машин. Деталі систем керування, пов’язані з убезпеченням. Частина 1. Загальні принципи проектування

ISO 13849-2:2003 Безпечність машин. Деталі систем керування, пов’язані з убезпеченням. Частина 2. Перевіряння

ISO 13850:2006 Безпечність машин. Аварійна зупинка. Принципи проектування.

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті вжито такі терміни та визначення позначених ними понять.

3.1 орган керування (actuator)

Частина пристрою, до якої докладають зовнішнє силове зусилля.

Примітка 1. Орган керування може мати форму ручки, кнопки, ролика, плунжера тощо.

Примітка 2. Деякі засоби керування не вимагають зовнішнього силового зусилля для приведення в дію, а вимагають тільки певної дії.

Примітка 3. Див. також 3.34

3.2 температура навколишнього середовища (ambient temperature)

Температура повітря або іншого середовища в тому місці, де треба використовувати обладнання

3.3 огорожа (barrier)

Елемент, що забезпечує захист від прямого контакту в будь-якому можливому напрямку доступу

3.4 кабельний лоток (лоток для прокладання кабелю) (cable tray)

Опорна конструкція кабелю, що складається з неперервної основи з піднятими краями і без покриття.

Примітка. Кабельний лоток може бути перфорованим і неперфорованим

[IEV 826-15-08]

3.5 кабелепідтримувальна конструкція (cable trunking system)

Набір закритих оболонок, що містять основу зі знімною кришкою, призначених для повного захисту ізольованих проводів, кабелів, шнурів і для розміщення іншого електрообладнання

3.6 узгоджений (одночасний) (conçussent)

Дієвий у взаємозв’язку; термін використовують для опису ситуації, коли два або кілька пристроїв керування, що діють одночасно (але необов’язково синхронно)

3.7 кабелепровід (conduit)

Закритий елемент кабельної конструкції круглого або будь-якого поперечного перерізу, призначений для прокладання ізольованих проводів і/або кабелів в електричних установках, який дає змогу робити їхню прокладку або заміну.

Примітка. Бажано, щоб кабелепроводи були закриті настільки, щоб ізольовані проводи і/або кабелі можна було тільки протягати в них, але не вставляти збоку

[IEV 826-06-03]

3.8 коло керування (машини) (control circuit (of a machine))

Коло, використовуване для керування, охоплюючи моніторинг машини і електрообладнання

3.9 пристрій керування (control device)

Пристрій, під’єднаний до кола керування і використовуваний для керування роботою машини (наприклад, датчик положення, ручний перемикач керування, реле, контактор, електромагнітний клапан)

3.10 апаратура керування (controlgear)

Комутувальні пристрої та їх комбінація із відповідним обладнанням керування, вимірювання, захисту і регулювання, а також групи таких пристроїв і обладнання з відповідними взаємозв’язками, арматурою, оболонками та тримальними конструкціями, що призначені в основному для керування електрообладнанням

[IEV 441-11-03, модифікований]

3.11 контрольоване зупинення (controlled stop)

Зупинення руху машини приводом машини, у разі зберігання її живлення від джерел електроенергії під час зупинення

3.12 прямий контакт (direct contact)

Контакт людей або домашніх тварин чи худоби з частинами, що перебувають під напругою

[IEV 826-12-03]

3.13 безпосереднє розмикання (контактного елемента) (direct opening action (of a contact element))

Роз’єднання контактів як безпосередній результат дії виконавчого механізму органа керування на перемикач через непружні елементи (наприклад, без застосування пружин)

[К.2.2 ІЕС 60947-5-1]

3.14 короб (duct)

Закритий жолоб, розроблений спеціально для розміщення та захисту електричних проводів, кабелів і електричних шин.

Примітка. Кабелепроводи (див. 3.7), кабелепідтримувальні конструкції (див. 3.5) та канали під підлогою є модифікаціями коробів

3.15 електрична робоча зона (electrical operating area)

Приміщення або обмежена зона для розміщення електрообладнання, доступ до яких можливий для кваліфікованих або проінструктованих осіб за допомогою відчинення дверей або переміщення огорож без використовування ключа чи інструмента, і які чітко позначені відповідними застережними знаками

БІБЛІОГРАФІЯ

ІЕС 60038:2002 ІЕС standard voltages (ІЕС стандартні напруги)

ІЕС 60204-11:2000 Safety of machinery— Electrical equipment of machines — Part 11: Requirements for HV equipment for voltages above 1 000 V a.c. or 1 500 V d.c. and not exceeding 36 kV (Безпечність машин. Електрообладнання промислових машин. Частина 11. Вимоги до високовольтного обладнання, що працює за напруг понад 1000 В змінного струму або 1500 В постійного струму і не вище ніж 36 кВ)

ІЕС 60204-31:2001 Safety of machinery — Electrical equipment of machines — Part 31: Particular safety and EMC requirements for sewing machines, units, and systems (Безпечність машин. Електрообладнання промислових машин. Частина 31. Додаткові вимоги щодо безпеки і вимоги до електромагнітної сумісності швейних машин, вузлів і систем)

ІЕС 60204-32:1998 Safety of machinery — Electrical equipment of machines — Part 32: Requirements for hoisting machines (Безпечність машин. Електрообладнання промислових машин. Частина 32. Вимоги до вантажопідіймальних машин)

ІЕС 60228:2004 Conductors of insulated cables (Струмопровідні жили ізольованих кабелів)

ІЕС 60269-1:1998 Low-voltage fuses — Part 1: General requirements (Запобіжники плавкі низьковольтні. Частина 1. Загальні технічні вимоги)

ІЕС 60287 (all parts) Electric cables — Calculation of the current rating (Кабелі електричні. Обчислення номінальної сили струму)

ІЕС 60332 (all parts) Tests on electric and optical fibre cables underfire conditions (Випробування електричних та оптичних кабелів в умовах виливу вогню)

ІЕС 60335 (all parts) Household and similar electrical appliances — Safety (Вогневі випробування електричних та волоконно-оптичних кабелів)

ІЕС 60364 (all parts) Electrical installations of buildings (Електроустановки будинків)

IEC 60757:1983 Code for designation of colours (Код для позначення кольорів)

ІЕС 60947-5-2:1997 Low-voltage switchgear and controlgear— Part 5-2: Control circuit devices and switching elements — Proximity switches Amendment 1 (1999) Amendment 2 (2003) (Пристрої комплектні розподільчі низьковольтні. Частина 5-2. Пристрої розподільчих кіл і комутаційні елементи. Безконтактні давачі)

ІЕС 61000-5-2:1997 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 5: Installation and mitigation guidelines — Section 2: Earthing and cabling (Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 5. Настанови щодо встановлення обладнання та притлумлення завад. Секція 2. Уземлювання та прокладання кабелів)

ІЕС 61000-6-1:1997 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 6: Generic standards — Section 1: Immunity for residential, commercial and light-industrial environments (Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 6-1. Родові стандарти. Несприйнятливість обладнання у житловому і торговому середовищах та у виробничих зонах з малим енергоспоживанням)

ІЕС 61000-6-2:2005 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 6-2: Generic standards — Immunity for industrial environments (Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 6-2. Родові стандарти. Несприйнятливість обладнання у промисловому середовищі)

ІЕС 61000-6-4:1997 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 6: Generic standards — Section 4: Emission standard for industrial environments (Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 6-4. Родові стандарти. Емісія завад у промисловому середовищі)

ІЕС 61084-1:1991 Cable trunking and ducting systems for electrical installations — Part 1: General requirements (Кабелепідтримувальна і кабелепровідна системи для електричних установок. Частина 1. Загальні вимоги)

ІЕС 61180-2:1994 High-voltage test techniques for low-voltage equipment — Part 2: Test equipment (Методи випробування високої напруги для низьковольтного обладнання. Частина 2. Випробувальне обладнання)

ІЕС 61200-53:1994 Electrical installation guide — Part 53: Selection and erection of electrical equipment — Switchgear and controlgear (Настанова щодо електроустановок. Частина 53. Вибір і монтаж електрообладнання. Апаратура розподільча і керування)

ІЕС 61496-1:2004 Safety of machinery — Electro-sensitive protective equipment — Part 1: General requirements and tests (Безпечність машин. Захисна електрочутлива апаратура. Частина 1. Загальні вимоги та випробування)

ІЕС 61557 (all parts) Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 ООО V a.c. and 1500 V d.c. — Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures (Електробезпечність низьковольтних розподільчих систем напругою до 1000 В змінного струму і 1500 В постійного струму. Обладнання для випробування, вимірювання або контролю заходів щодо безпеки)

ІЕС 61558-2-17:1997 Safety of power transformers, power supply units and similar — Part 2-17: Particular requirements for transformers for switch mode power supplies (Безпечність силових трансформаторів, силових блоків живлення і аналогічних пристроїв. Частина 2-17. Спеціальні вимоги до трансформаторів для імпульсних перетворювачів)

ІЕС 61800-3:2004 Adjustable speed electrical power drive systems — Part 3: EMC requirements and standard including specific test methods (Системи силового електроприводу з регульованою швидкістю. Частина 3. Вимоги до електромагнітної сумісності та спеціальні методи випробування)

ІЕС 61800-5-1:2003 Adjustable speed electrical power drive systems — Part 5-1: Safety requirements — Electrical, thermal and energy (Системи силового електроприводу з регульованою швидкістю. Частина 5-1. Вимоги щодо електричної, теплової та енергетичної безпечності)

CISPR 61000-6-3:1996 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 6: Generic standards — Section 3: Emission standard for residential, commercial and light-industrial environments (Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 6-3. Родові стандарти. Емісія завад у житловому і торговому середовищах та у виробничих зонах з малим енергоспоживанням)

ІЕС Guide 106:1996 Guide for specifying environmental conditions for equipment performance rating (Настанова щодо визначення умов навколишнього середовища для встановлення номінальних характеристик обладнання)

ISO 3864-1:2002 Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Part 1: Design principles for safety signs in workplaces and public areas (Графічні символи. Кольори та знаки безпеки. Частина 1. Принципи проектування знаків безпеки для робочих місць та місць громадського призначення) ISO 13849-2:2003 Safety of machinery — Safety-related parts of control systems — Part 2: Validation (Безпечність машин. Частини систем керування, пов’зані з безпекою. Частина 2. Перевірка)

ISO 13851:2002 Safety of machinery — Two-hand control devices — Functional aspects and design principles (Безпечність машин. Дворучні пристрої керування. Функціональні аспекти та принципи проектування)

ISO 14118:2000 Safety of machinery — Prevention of unexpected start-up (Безпечність машин. Запобігання несподіваному пуску)

ISO 14122-1:2001 Safety of machinery — Permanent means of access to machinery — Part 1: Choice of fixed means of access between two levels (Безпечність машин. Стаціонарні засоби доступу до машин. Частина 1. Вибір зафіксованих засобів доступу між двома рівнями)

ISO 14122-2:2001 Safety of machinery — Permanent means of access to machinery — Part 2: Working platforms and walkways (Безпечність машин. Стаціонарні засоби доступу до машин. Частина 2. Платформи робочі й походи)

ISO 14122-3:2001 Safety of machinery — Permanent means of access to machinery — Part 3: Stairs, stepladders and guard-rails (Безпечність машин. Стаціонарні засоби доступу до машин. Частина 3. Сходи, драбини зі східцями й перила)

CENELEC HD 516 S2 Guide to use of low-voltage harmonized cables (Настанова щодо застосування низьковольтних гармонізованих кабелів).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи