ДСТУ 2216-93 Реактиви та особливо чисті речовини. Позначення та методи визначення чистоти. Терміни та визначення

Даний документ доступний безкоштовно зареєстрованим користувачам.

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

РЕАКТИВИ ТА ОСОБЛИВО ЧИСТІ РЕЧОВИНИ
ПОЗНАЧЕННЯ ТА МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ЧИСТОТИ

Терміни та визначення

ДСTУ 2216—93

Вялання офіційне

ДЕРЖСТАНДАРТ УКРАЇНИ
Київ

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

РЕАКТИВИ ТА ОСОБЛИВО ЧИСТІ РЕЧОВИНИ.
ПОЗНАЧЕННЯ ТА МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ЧИСТОТИ
Терміни та визначення.

РЕАКТИВЫ И ОСОБО ЧИСТЫЕ ВЕЩЕСТВА.
ОБОЗНАЧЕНИЕ И МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЧИСТОТЫ.
Термины и определения

REAGENTSAND SUPRA PURE SUBSTANCES.
DESIGNATIONS AND METHODS FOR DETERMINATION OF PURITY DEGREES.
Terms and definitions

Чинний від 01.07.94

Цей стандарт установлює терміни та визначення грхя застосування в науці, техніці та виробництві відносно реактивів та особливо чистих речовин.Терміни обов’язкові для використання в усіх видах документації, науково-технічній, навчальній і довідковій літературі та в комп’ютерних інформаційних системах.

Для кожного понят гя встановленний один стандартизованний термін. Стандартизовані терміни набрані напівгрубим шрифтом, їх'скорочені форми представлені абревіатурою - світлим.

Взята в круглі дужки частина терміна може бути вилучена при його використанні в документах зі стандартизації.

Цей стандарт не може бути повністю або частково відтворений, тиражований чи розповсюджений без дозволу Держстандарту України.

Наявність квадратних дужок у термінологічній статті означає, що в неї включено два, три, чотири і т.д. терміни, які мають спільні терміноелементи.

У випадках, коли термін вміщує всі необхідні та достатні ознаки поняття, замість визначення ставиться риска.

У стандарті як довідкові подані німецькі [de], англійські [en], французські [fr] та російські [ru] еквіваленти стандартизованих термінів, а також визначення російською мовою, взяті з відповідна х міждержавних і державних стандартів.

Якщо визначення терміна російською мовою відсутнє в чинних державних російськомовних стандартах або іншомовні еквіваленти термінів взято з шестимовного хімічного словниха, то вони подаються у круглих дужках.

У стандарті зазначено алфавітні покажчики термінів та їх іншомовних еквівалентів.

Повна версія документа доступна БЕЗКОШТОВНО авторизованим користувачам.

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи