ДСТУ 8869:2019 Метрологія. Датчики навантаження (ваговимірювальні). Методика повірки

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Метрологія
ДАТЧИКИ НАВАНТАЖЕННЯ
(ВАГОВИМІРЮВАЛЬНІ)
Методика повірки

ДСТУ 8869:2019

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Метрологія та вимірювання» (ТК 63), ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ» (ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 15 липня 2019 р. № 209 з 2020-07-01

З Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

З Терміни та визначення понять

4 Операції повірки

5 Засоби повірки

6 Вимоги до кваліфікації персоналу

7 Умови проведення повірки

8 Вимоги щодо безпеки

9 Підготування до проведення повірки

10 Проведення повірки

11 Оброблення результатів вимірювання

12 Оформлення результатів повірки

Додаток А (довідковий) Форма протоколу повірки

Додаток Б (довідковий) Бібліографія

ВСТУП

Цей стандарт застосовують для повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, — датчиків навантаження (ваговимірювальних) класів точності С та D відповідно до класифікації ДСТУ OIML R 60 вітчизняного й закордонного виробництва, які випускають серійно, одиничними екземплярами або ввозять в Україну партіями, пройшли процедури з оцінки відповідності згідно з [7] або введені в обіг до набуття чинності [7] на підставі позитивних результатів державних випробувань або державної метрологічної атестації.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МЕТРОЛОГІЯ
ДАТЧИКИ НАВАНТАЖЕННЯ (ВАГОВИМІРЮВАЛЬНІ)
Методика повірки

METROLOGY
LOAD CELLS
Verification procedure

Чинний від 2020-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт поширюється на датчики навантаження (ваговимірювальні), які використовують під час вимірювання маси (далі — датчики), класу точності С та D відповідно до класифікації ДСТУ OIML R 60, що пройшли процедури з оцінки відповідності згідно з Технічним регламентом [7], та встановлює методику їх повірки, а саме: операції повірки, засоби повірки, вимоги до кваліфікації персоналу, умови проведення повірки, вимоги щодо безпеки, підготування до проведення й проведення повірки, оброблення результатів вимірювань та оформлення результатів повірки.

1.2 Цей стандарт застосовують для проведення періодичної повірки датчиків, а також можна застосовувати для проведення позачергової, інспекційної й експертної повірки датчиків відповідно до вимог [2].

Датчики ремонту не підлягають.

1.3 Стандарт призначено для застосування науковими метрологічними центрами, метрологічними центрами та повірочними лабораторіями, які відповідно до Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» [1] виконують повірку датчиків.

1.4 Під час повірки датчиків потрібно додатково керуватись експлуатаційними документами на датчики та засоби повірки, зазначені в розділі 5 цього стандарту.

1.5 Міжповірочний інтервал датчиків визначають згідно з [4], він становить один рік.

1.6 Вимоги щодо безпеки повірки викладено в розділі 8 цього стандарту.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті наведено посилання на такі національні стандарти:

ДСТУ OIML D 8:2008 Метрологія. Еталони. Вибір, визнання, застосування, зберігання та документація

ДСТУ OIML D 23:2008 Метрологія. Принципи метрологічного контролю обладнання для повірки

ДСТУ OIML R 60:2010 Датчики навантаження (ваговимірювальні). Метрологічні норми та методи випробувань.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online