ДСТУ 692:2004 Ожина свіжа. Технічні умови

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ОЖИНА СВІЖА
Технічні умови

ДСТУ 692:2004

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2005

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державний Вінницький проектно-конструкторський технологічний інститут

РОЗРОБНИКИ: В. Докука, В. Зелінська, Н. Козюра

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України № 130 від 5 липня 2004 р.

3 На заміну ДСТУ 692-92

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Технічні вимоги

4 Вимоги безпеки

5 Вимоги охорони довкілля

6 Пакування і маркування

7 Правила приймання

8 Методи контролювання

9 Транспортування і зберігання

10 Гарантії постачальника

Додаток А Харчова та енергетична цінність 100 г ожини свіжої

Додаток Б Код ДКПП

Додаток В Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ОЖИНА СВІЖА
Технічні умови

ЕЖЕВИКА СВЕЖАЯ
Технические условия

BLACKBERRIES FRESH
Specifications

Чинний від 2005-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на ягоди дикорослої та культивованої ожини свіжої (далі за текстом — ягоди), які заготовляють, поставляють, реалізовують для споживання у свіжому вигляді і для промислового переробляння.

Код ДКПП зазначено в додатку Б.

Обов’язкові вимоги до якості продукції, дотримання яких гарантує безпеку життя та здоров’я населення і охорону довкілля, викладено в 3.1.4, 3.1.5, 4, 5.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 24104-88 Весы лабораторные общего назначения и образцовые. Общие технические условия

ГОСТ 26927-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения ртути

ГОСТ 26929-94 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения содержания токсичных элементов

ГОСТ 26930-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка

ГОСТ 26931-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения меди

ГОСТ 26932-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения свинца

ГОСТ 26933-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения кадмия

ГОСТ 26934-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения цинка

ГОСТ 28038-89 Продукты переработки плодов и овощей. Метод определения микотоксина патулина

ГОСТ 28562-90 Продукты переработки плодов и овощей. Рефрактометрический метод определения растворимых сухих веществ.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online