ДСТУ 4958:2008 Фрукти, овочі та продукти їх перероблення. Методи визначення сорбінової кислоти

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ФРУКТИ, ОВОЧІ ТА ПРОДУКТИ
ЇХ ПЕРЕРОБЛЕННЯ
Методи визначення сорбінової кислоти

ДСТУ 4958:2008

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державний науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Консервпромкомплекс» (ДНДПКІ «Консервпромкомплекс»)

РОЗРОБНИКИ: Є. Аксенюк; Д. Бабіна; Л. Зубарева (науковий керівник); Т. Лавренко; І. Мазуренко, канд. техн. наук; І. Пилипенко, канд. техн. наук; Л. Філіпова

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 26 березня 2008 р. № 101

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 26181-84)

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Спектрофотометричний метод

4.1 Суть методу

4.2 Засоби та допоміжні пристрої

4.3 Правила готування до випробовування

4.4 Правила проведення випробовування

4.5 Правила опрацьовування результатів

4.6 Контролювання результатів

5 Фотоколориметричний мето

5.1 Суть методу

5.2 Засоби та допоміжні пристрої

5.3 Правила готування до випробовування

5.4 Правила проведення випробовування

5.5 Правила опрацьовування результатів

5.6 Контролювання результатів

6 Правила оформлювання результатів

7 Вимоги щодо безпеки

Додаток А Форма журналу результатів визначення масової частки чи масової концентрації сорбінової кислоти за спектрофотометричним методом

Додаток Б Форма журналу результатів визначення масової частки чи масової концентрації сорбінової кислоти за фотоколометричним методом

Додаток В Форма протоколу випробування

Додаток Г Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ФРУКТИ, ОВОЧІ ТА ПРОДУКТИ ЇХ ПЕРЕРОБЛЕННЯ
Методи визначення сорбінової кислоти

ФРУКТЫ, ОВОЩИ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ
Методы определения сорбиновой кислоты

FRUITS, VEGETABLES AND DERIVED PRODUCTS
Methods for determination of corbin acid

Чинний від 2009-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на фрукти, овочі та продукти їх перероблення й установлює спектрофотометричний і фотоколориметричний методи визначання сорбінової кислоти, використовуваної як консервант. Границя виявлення сорбінової кислоти становить 5 • 10-3 %.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 3583-97 (ГОСТ 13830-97) Сіль кухонна. Загальні технічні умови

ДСТУ Фрукти, овочі та продукти їх перероблення. Правила приймання, методи відбирання проб

ДСТУ Фрукти, овочі та продукти їх перероблення. Консерви м’ясні та м’ясо-рослинні. Готування проб до лабораторного аналізування

ДСТУ ISO 874-2002 Фрукти та овочі свіжі. Відбір проб

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (ССБП. Шум. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.4.021-75 ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования (ССБП. Системи вентиляційні. Загальні вимоги)

ГОСТ 61-75 Кислота уксусная. Технические условия (Кислота оцтова. Технічні умови)

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, про бирки. Общие технические условия (Посуд мірний лабораторний скляний. Циліндри, мензурки, колби, пробірки. Загальні технічні умови)

ГОСТ 3118-77 Кислота соляная. Технические условия (Кислота соляна. Технічні умови)

ГОСТ 4165-78 Медь (II) сернокислая 5-водная. Технические условия (Мідь (II) сірчанокисла 5-водна. Технічні умови)

ГОСТ 4201-79 Натрий углекислый кислый. Технические условия (Натрій вуглекислий кислий. Технічні умови)

ГОСТ 4204-77 Кислота серная. Технические условия (Кислота сірчана. Технічні умови)

ГОСТ 4220-75 Калий двухромовокислый. Технические условия (Калій двохромовокислий. Технічні умови)

ГОСТ 4328-77 Натрия гидроокись. Технические условия (Натрію гідроксид. Технічні умови)

ГОСТ 5556-81 Вата медицинская гигроскопическая. Технические условия (Вата медична гігроскопічна. Технічні умови)

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия (Веда здистильована. Технічні умови)

ГОСТ 8677-76 Кальция оксид. Технические условия (Кальцію оксид. Технічні умови)

ГОСТ 24104-88 Весы лабораторные общего назначения и образцовые. Общие технические условия (Ваги лабораторні загальної призначеності та зразкові. Загальні технічні умови)

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры (Посуд та обладнання лабораторні скляні. Типи, основні параметри та розміри)

ГОСТ 26313-84 Продукты переработки плодов и овощей. Правила приемки, методы отбора проб (Продукти перероблення плодів та овочів. Правила приймання, методи відбирання проб)

ГОСТ 26671-85 Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясо-растительные. Подготовка проб для лабораторных анализов (Продукти перероблення плодів і овочів, консерви м’ясні та м’ясо-рослинні. Готування проб для лабораторного аналізування)

ГОСТ 27853-88 Овощи соленые и квашеные, плоды и ягоды моченые. Приемка, отбор проб (Овочі солоні та квашені, плоди та ягоди мочені. Приймання, відбирання проб)

ГОСТ 29227-91 (ИСО 835-1-81) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 1. Общие требования (Посуд лабораторний скляний. Піпетки градуйовані. Частина 1. Загальні вимоги).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online