ДСТУ 7028:2009 Рослинництво. Гранули хмелю. Технічні умови. Зміна № 1

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЗМІНА № 1

РОСЛИННИЦТВО.
ГРАНУЛИ ХМЕЛЮ
Технічні умови

ДСТУ 7028:2009

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2019

Зміна № 1                               ДСТУ 7028:2009

РОСЛИННИЦТВО.
ГРАНУЛИ ХМЕЛЮ
Технічні умови

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Хміль та продукти його переробки» (ТК 36), Інститут сільського господарства Полісся НААН

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» від 20 серпня 2019 р. № 267 з 2019–11–01

Розділ 2. Вилучити посилання:

ГОСТ 12.0.001–82 ССБТ. Основные положения (ССБП. Основні положення)

ГОСТ 12.1.003–83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (ССБП. Шум. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.1.007–76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования (ССБП. Шкідливі речовини. Класифікація та загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.008–76 ССБТ. Биологическая безопасность. Общие требования (ССБП. Біологічна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.012–90 ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования (ССБП. Вібраційна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.2.003–91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Обладнання виробниче. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.2.025–76 ССБТ. Изделия медицинской техники. Электробезопасность. Общие технические требования и методы испытаний (ССБП. Вироби медичної техніки. Електробезпека. Загальні технічні вимоги та методи випробувань)

ГОСТ 12.3.002–75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.009–76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности (ССБП. Роботи погрузочно-розгрузочні. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.4.016–83 ССБТ. Одежда специальная защитная. Номенклатура показателей качества (ССБП. Одяг спеціальний захисний. Номенклатура показників якості)

ГОСТ 12.4.021–75 ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования (ССБП. Системи вентиляційні. Загальні вимоги)

ГОСТ 17.2.1.01–76 Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу (Охорона природи. Атмосфера. Класифікація викидів за складом)

ГОСТ 17.2.3.02–78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила установлення допустимих викидів речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 61–75 Кислота уксусная. Технические условия (Кислота оцтова. Технічні умови)

ГОСТ 1027–67 Свинец (II) уксуснокислый, 3-водный. Технические условия (Свинець (ІІ) оцтовокислий, 3-водний. Технічні умови)

ГОСТ 1770–74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Технические условия (Посуд мірний лабораторний скляний. Циліндри, мензурки, колби, пробірки. Технічні умови)

ГОСТ 2874–82 Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством (Вода питна. Гігієнічні вимоги та контроль якості)

ГОСТ 3118–77 Кислота соляная. Технические условия (Кислота соляна (хлоридна). Технічні умови)

ГОСТ 4328–77 Натрий гидроокись. Технические условия (Натрію гідрокcид. Техічні умови)

ГОСТ 5789–78 Толуол. Технические условия (Толуол. Технічні умови)

ГОСТ 6259–75 Глицерин. Технические условия (Гліцерин. Технічні умови)

ГОСТ 6709–72 Вода дистиллированная. Технические условия (Вода здистильована. Технічні умови)

ГОСТ 6995–77 Метанол-яд. Технические условия (Метанол-отрута. Технічні умови)

ГОСТ 8050–85 Двуокись углерода газообразная и жидкая. Технические условия (Діоксид вуглецю газоподібний та рідкий. Технічні умови)

ГОСТ 9147–80 Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые. Технические условия (Посуд та обладнання порцелянові. Технічні умови)

ГОСТ 9293–74 (ИСО 02435–73) Азот газообразный и жидкий. Технические условия (Азот газоподібний та рідкий. Технічні умови)

ГОСТ 10652–73 Соль динатриевая, этилендиамин-N, N, N΄, N΄-тетрауксусной кислоты, 2-водная (трилон Б) (Сіль двонатрієва, етилендіамін-N,N, N′, N΄-тетраоцтової кислоти, 2-водна (трилон Б)

ГОСТ 13511–91 Ящики из гофрированного картона для пищевых продуктов, спичек, табака и моющих средств. Технические условия (Ящики з гофрованого картону для харчових продуктів, сірників, тютюну та миючих засобів)

ГОСТ 13512–91 Ящики из гофрированного картона для кондитерских изделий. Технические условия (Ящики з гофрованого картону для кондитерських виробів. Технічні умови)

ГОСТ 13516–86 Ящики из гофрированного картона для консервов, пресервов и пищевых жидкостей. Технические условия (Ящики з гофрованого картону для консервів, пресервів та харчових рідин. Технічні умови)

ГОСТ 18300–87 Спирт этиловый ректификованный технический. Технические условия (Спирт етиловий ректифікований технічний. Технічні умови)

ГОСТ 18477–79 Контейнеры универсальные. Типы, основные параметры и размеры (Контейнери універсальні. Типи, основні параметри та розміри)

ГОСТ 24104–88 Весы лабораторные общего назначения и образцовые. Общие технические условия (Ваги лабораторні загального призначення і зразкові. Загальні технічні вимоги)

ГОСТ 25336–82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры (Посуд та обладнання лабораторні скляні. Типи, основні параметри та розміри)

ГОСТ 25794.1–83 Реактивы. Методы приготовления титрованных растворов для кислотно-основного титрования (Реактиви. Методи виготовлення титрованих розчинів для кислотно-основного титрування)

ГОСТ 29227–91 (ИСО 835-1–81) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 1. Общие требования (Посуд лабораторний скляний. Піпетки градуйовані.Частина 1. Загальні вимоги).

Замінити посилання:

«ДСТУ «Хміль. Технічні умови» на ДСТУ 7067:2009 Хміль. Технічні умови;

ДСТУ «Хміль. Правила відбирання проб та методи випробовувань» на ДСТУ 4099:2009 Хміль. Правила відбирання проб та методи випробовування

ДСТУ(*) ССБП. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація на ДСТУ 7239:2011 Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація.».

По тексту стандарту посилання на зазначені вище ГОСТ замінити на словосполучення «згідно з чинними нормативними документами».

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online