ДСТУ 4099:2009 Хміль. Правила відбирання проб та методи випробовування. Зміна № 1

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЗМІНА № 1

ХМІЛЬ
Правила відбирання проб
та методи випробовування

ДСТУ 4099:2009

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2019

Зміна № 1                               ДСТУ 4099:2009

ХМІЛЬ
Правила відбирання проб
та методи випробовування

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Хміль та продукти його переробки» (ТК 36), Інститут сільського господарства Полісся НААН

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» від 20 серпня 2019 р. № 267 з 2019–11–01

Розділ 2. Вилучити посилання:

«ДСТУ 3139–95 Пивоварство. Терміни та визначення

ГОСТ 12.1.007–76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования (ССБП. Шкідливі речовини. Класифікація та загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.019–79 ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты (ССБП. Електробезпечність. Загальні вимоги безпеки та номенклатура видів захисту)

ГОСТ 12.1.050–86 ССБТ. Методы измерения шума на рабочих местах (ССБП. Методи вимірювання шуму на робочих місцях)

ГОСТ 12.2.025–76 ССБТ. Изделия медицинской техники. Электробезопасность. Общие технические требования и методы испытаний (ССБП. Вироби медичної техніки. Електробезпека. Загальні технічні вимоги та методи випробувань)

ГОСТ 12.4.010–75 ССБТ. Средства индивидуальной защиты. Рукавицы специальные. Технические условия (ССБП. Засоби індивідуального захисту. Рукавиці спеціальні. Технічні умови)

ГОСТ 12.4.011–89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация (ССБП. Засоби захисту працівників. Загальні вимоги і класифікація)

ГОСТ 12.4.013–85 ССБТ. Очки защитные. Общие технические условия

ГОСТ 12.4.020–82 ССБТ. Средства индивидуальной защиты рук. Номенклатура показателей качества (ССБП. Засоби індивідуального захисту рук. Номенклатура показників якості)

ГОСТ 61–75 Реактивы. Кислота уксусная. Технические условия (Реактиви. Кислота оцтова. Технічні умови)

ГОСТ 83–79 Реактивы. Натрий углекислый. Технические условия (Реактиви. Натрій вуглекислий. Технічні умови)

ГОСТ 450–77 Кальций хлористый технический. Технические условия (Кальцій хлористий технічний. Технічні умови

ГОСТ 1027–67 Свинец (II) уксуснокислый, 3-водный. Технические условия (Свинець (ІІ) оцтовокислий, 3-водний. Технічні умови)

ГОСТ 1770–74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Технические условия (Посуд мірний лабораторний скляний. Циліндри, мензурки, колби, пробірки. Технічні умови)

ГОСТ 3118–77 Кислота соляная. Технические условия (Кислота соляна (хлоридна). Технічні умови)

ГОСТ 3145–84 Часы механические с сигнальным устройством. Общие технические условия (Годинник механічний із сигнальним пристроєм. Загальні технічні умови)

ГОСТ 4148–78 Реактивы. Железо (II) сернокислое 7-водное. Технические условия (Реактиви. Залізо (ІІ) сірчанокисле 7-водне. Технічні умови)

ГОСТ 4204–77 Кислота серная. Технические условия (Кислота сульфатна. Технічні умови)

ГОСТ 4328–77 Натрий гидроокись. Технические условия (Натрію гідрокcид. Техічні умови)

ГОСТ 5789–78 Реактивы. Толуол. Технические условия (Реактиви. Толуол. Технічні умови)

ГОСТ 6259–75 Глицерин. Технические условия (Гліцерин. Технічні умови)

ГОСТ 6552–80 Кислота ортофосфорная. Технические условия (Кислота ортофосфорна. Технічні умови)

ГОСТ 6709–72 Вода дистиллированная. Технические условия (Вода здистильована. Технічні умови)

ГОСТ 6995–77 Реактивы. Метанол-яд. Технические условия (Реактиви. Метанол-отрута. Технічні умови)

ГОСТ 9147–80 Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые. Технические условия (Посуд та обладнання лабораторні порцелянові. Технічні умови)

ГОСТ 9968–86 Метилен хлористый технический. Технические условия (Метилену хлорид технічний. Технічні умови)

ГОСТ 12026–76 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия (Папір фільтрувальний лабораторний. Технічні умови)

ГОСТ 14919–83 Электроплиты, электроплитки и жарочные электрошкафы бытовые. Общие технические условия (Електроплити, електроплитки і жарочні електрошафи побутові. Загальні технічні умови)

ГОСТ 18289–78 Натрий вольфрамово-кислый 2-водный. Технические условия (Натрій вольфрамово-кислий 2-водний.Технічні умови)

ГОСТ 18300–87 Спирт этиловый ректификованный технический. Технические условия (Спирт етиловий ректифікований технічний. Технічні умови)

ГОСТ 24104–2001 Весы лабораторные общего назначения и образцовые. Общие технические условия (Ваги лабораторні загального призначення і зразкові. Загальні технічні умови)

ГОСТ 25336–82 Е Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры (Посуд та обладнання лабораторні скляні. Типи, основні параметри та розміри)

ГОСТ 26927–86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения ртути (Сировина та продукти харчові. Методи визначення ртуті)

ГОСТ 25794.1–83 Реактивы. Методы приготовления титрованных растворов для кислотно-основного титрования (Реактиви. Методи виготовлення титрованих розчинів для кислотно-основного титрування)

ГОСТ 26929–86 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения токсичных элементов (Сировина та продукти харчові. Готування проб. Мінералізація для визначення токсичних елементів)

ГОСТ 26930–86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка (Сировина та продукти харчові. Метод визначення миш’яку)

ГОСТ 26932–86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения свинца (Сировина та продукти харчові. Метод визначення свинцю)

ГОСТ 26933–86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения кадмия (Сировина та продукти харчові. Метод визначення кадмію)

ГОСТ 28498–90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний (Термометри рідинні скляні. Загальні технічні вимоги. Методи випробувань)

ГОСТ 29227–91 Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 1. Общие требования (Посуд лабораторний скляний. Піпетки градуйовані. Частина 1. Загальні вимоги)». По тексту стандарту посилання на зазначені вище

ГОСТ замінити на словосполучення «згідно з чинними нормативними документами».

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online