ДСТУ 2660-94 Баклажани свіжі. Технічні умови

Даний документ доступний безкоштовно зареєстрованим користувачам.

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БАКЛАЖАНИ СВІЖІ
Технічні умови

ДСТУ 2660—94

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСТАНДАРТ УКРАЇНИ
1994

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО Інститутом овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук

ВНЕСЕНО Міністерством сільського господарства і продовольства України

2 ЗАТВЕРДЖЕНО І ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом Держстандарту України № 172 від 11 липня 1994 р.

3 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

4 РОЗРОБНИКИ: Г.Л. Бондаренко, к.б.н., М.М. Івакін, к.с.-г.н., С.Г. Гаврилова, С.М. Даценко

ЗМІСТ

1 Галузь використання

2 Нормативні посилання

3 Технічні вимоги

3.1 Характеристики

3.2 Пакування

3.3 Маркування

4 Правила приймання

5 Методи контролю

5.1 Відбір проб

5.2 Проведення контролю

6 Транспортування і зберігання

6.1 Транспортування

6.2 Зберігання

7 Гарантії постачальника

8 Вимога безпеки

9 Вимоги охорони навколишнього середовища

Додаток А Харчова та енергетична цінність 100 г продукта

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БАКЛАЖАНИ СВІЖІ
Технічні умови

БАКЛАЖАНЫ СВЕЖИЕ
Технические условия

FRESH EGG-PLANTS
Specifications

Чинний від 1995-07-01

1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

Цей стандарт поширюється на свіжі баклажани, вирощені у відкритому чи захищеному грунті, які заготовляються, постачаються і призначаються для реалізації у свіжому вигляді та для промислового перероблення. Вимога цього стандарту є обов’язковими.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі стандарти:

ГОСТ 12.1.005—88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.3.002—75 ССБТ. Процессы производственные. Общие

ГОСТ 17.1.3.11—84 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования охраны поверхностных и подземных вод от загрязнения минеральными удобрениями

ГОСТ 17.2.4.02—81 Охрана природы. Атмосфера. Общие требования к методам Определения загрязняющих веществ

ГОСТ 17.4.3.03—85 Охрана природы. Почвы. Общие требования к контролю и охране от загрязнения

ГОСТ 17.4,3.05—86 Охрана природы. Почвы. Требования к сточным водам и их осадкам для орошения и удобрения

ГОСТ 13359—84 Ящики дощатые для овощей и фруктов. Технические условия

ГОСТ 14192—77 Маркировка грузов

ГОСТ 17812—72 Ящики дощатые многооборотные для овощей и фруктов. Технические условия

ГОСТ 20463—75 Ящики деревянные проволокоармированные для овощей и фруктов. Технические условия

ГОСТ 21133—87 Поддоны ящичные специализированные для картофеля, овощей, фруктов и бахчевых культур. Технические условия

ГОСТ 21650—76 Средства скрепления тарно-штучных грузов. Общие требования

ГОСТ 24597—81 Пакеты тарно-штучных грузов. Основные параметры и размеры

ГОСТ 26663—85 Пакеты транспортные. Формирование на плоских поддонах. Общие технические требования

ГОСТ 26927—86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения ртути

ГОСТ 26930—86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка

ГОСТ 26931—86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения меди

ГОСТ 26932—86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения свинца

ГОСТ 26933—86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения кадмия

ГОСТ 26934—86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения цинка

Повна версія документа доступна БЕЗКОШТОВНО авторизованим користувачам.

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online