ДСТУ 3099-95 Спирт етиловий ректифікований із меляси високоякісний. Технічні умови

Даний документ доступний безкоштовно зареєстрованим користувачам.

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СПИРТ ЕТИЛОВИЙ РЕКТИФІКОВАНИЙ
ІЗ МЕЛЯСИ ВИСОКОЯКІСНИЙ
Технічні умови

ДСТУ 3099-95

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СПИРТ ЕТИЛОВИЙ РЕКТИФІКОВАНИЙ
ІЗ МЕЛЯСИ ВИСОКОЯКІСНИЙ
Технічні умови

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО Українським науково-дослідним інститутом спирту і біотехнології продовольчих продуктів

ВНЕСЕНО Державним Комітетом України по харчовій промисловості

2 ЗАТВЕРДЖЕНО І ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом Держстандарту України № 165 від 22 травня 1995 р.

З ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

4 РОЗРОБНИКИ: В. К. Янчевський, д-р. техн. наук, Є. О. Міхненко, канд. техн. наук. В. В. Мариніч, Н. І. Безсонова

ЗМІСТ

1 Галузь використання

2 Нормативні посилання

3 Загальні технічні вимоги

4 Вимоги безпеки

5 Вимоги охорони навколишнього середовища

6 Правила приймання

7 Методи контролю

8 Транспортування і зберігання

9 Гарантії виробника

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СПИРТ ЕТИЛОВИЙ РЕКТИФІКОВАНИЙ
ІЗ МЕЛЯСИ ВИСОКОЯКІСНИЙ
Технічні умови

СПИРТ ЭТИЛОВЫЙ РЕКТИФИКОВАННЫЙ
ИЗ МЕЛАССЫ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ
Технические условия

ALCOHOL ETHYL RECTIFIED FROM MOLASSES
HIGH QUALITY
Technical requirements

Чинний від 1996—07—01

1 Галузь використання

Цей стандарт поширюється на спирт етиловий, ректифікований із мелася, високоякісний і призначений для застосування в лікеро-горілчаному виробництві.

Формула С2Н5ОН.

Молекулярна вага (за міжнародними атомними масами 1971 р.) — 44,05.

Вимоги цього стандарту е обов’язковими.

Стандарт придатний для цілей сертифікації.

2 Нормативні посилання

В цьому стандарті е посилання на такі стандарти:

ГОСТ 12.1.005—88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.007—76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требование безопасности

ГОСТ 12.1.010—76 ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.011—78 ССБТ. Смеси взрывоопасные. Классификация я методы испытаний

ГОСТ 12.2.020—76 ССБТ. Электрооборудование взрывозащищенное. Классификация. Маркировка

ГОСТ 12.4.021—75 ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования

ГОСТ 12.4.121—83 ССБТ. Противогазы промышленные фильтрующие. Технические условия

ГОСТ 12.4.122—83 ССБТ. Коробки фильтрующе-поглощающие для промышленных противогазов. Технические условия

ГОСТ 17.2.3.01—86 Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов

ГОСТ 3639—79 Растворы водно-спиртовые. Метода определения концентрации этилового спирта

ГОСТ 5962—67 Спирт этиловый ректификованный. Технические условия

ГОСТ 5964—82 Спирт этиловый. Правила приемки и методы испытаний

ГОСТ 10749.9—80 Спирт-этиловый технический. Метод определения сухого остатка

ГОСТ 26927—86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения ртути

ГОСТ 26928—86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения железа

ГОСТ 26929—86 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения токсичных элементов

ГОСТ 26930—86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка

ГОСТ 26931—86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения мели

ГОСТ 20932—86 Сырье и продукты пищевые, Методы определения свинца

ГОСТ 26933—86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения калмия

ГОСТ 26934—86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения цинка

ОСТ 18—395—82 Меласса свекловичная

СанПиН № 4630—88 Санитарные правила я нормы охраны по верхностных вод от загрязнений

СанПиН № 4946—89 Санитарные правила по охране атмосферного воздуха населенных мест

СанПиН № 42—126—4690—88 Санитарные правила содержания территорий населенных мест

СНиП 2.04.05—91 Строительные нормы и правила. Отопление вентиляция и кондиционирование воздуха

СН 245—71 Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий

Беховская М. С. Методы определения вредных веществ в воздухе.— М.: Медицина, 1962

Перегуд Е. М. Химический анализ воздуха.— Л.: Химия, 1976

Медико-биологические требования и санитарные нормы качества продовольственного сырья и пищевых продуктов. № 5061—89 от 01.08.89 г. Министерство здравоохранения СССР, М.: Изд. стандартов, 1990

Методические указания по определению вредных веществ в воздухе, выпуск XXI, М., 1986

Правила защиты от статического электричества в производствах химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности, утверждены Минхимпромом и Миннефтехимпромом СССР 31.01.72 г.

Рекомендации о порядке и периодичности ведомственного контроля за содержанием токсичных элементов в продовольственном сырье и пищевых продуктах, № 4608—88 от 07.04.88 г.

Правила технической эксплуатации теплоиспользующих установок и тепловых сетей и Правила техники безопасности при эксплуатации теплонспользуюхцнх установок и тепловых сетей, утверждены 15.06.72 г,

Госэнергонадзор» Днепропетровск: Промінь, 1973.

Повна версія документа доступна БЕЗКОШТОВНО авторизованим користувачам.

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online