ДСТУ ISO 8968-2:2005 (IDF 20-2:2001) Молоко. Визначення вмісту азоту. Частина 2. Метод із використанням блоку для спалювання (макрометод) (ISO 8968-2:2001,IDF 20-2:2001, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МОЛОКО
Визначення вмісту азоту
Частина 2. Метод із використанням блоку
для спалювання (макрометод)
(ISO 8968-2:2001, IDT; IDF 20-2:2001, IDT)

ДСТУ ISO 8968-2:2005 (IDF 20-2:2001)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Технологічний інститут молока та м’яса УААН, Технічний комітет «Молоко, м’ясо та продукти їх переробки» (ТК 140)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Г. Єресько, д-р техн. наук; Я. Жукова, канд. біол. наук; Г. Насирова, канд. біол. наук (науковий керівник)

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 26 грудня 2005 р. № 371 з 2007-07-01

3 Національний стандарт відповідає ISO 8968-2:2001/IDF 20-2:2001 Milk — Determination of nitrogen content — Part 2: Block-digestion method (macro method) (Молоко. Визначання вмісту азоту. Частина 2. Метод в блоці для спалювання (макрометод))

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Суть методу

5 Реактиви

6 Апаратура

7 Відбирання проб

8 Готування дослідної проби

9 Випробовування

10 Опрацьовування та виражання результатів

11 Точність

12 Протокол випробування

Бібліографія

Додаток НА Перелік чинних в Україні нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ISO 8968-2:2001/IDF 20-2:2001 Milk — Determination of nitrogen content — Part 2: Block-digestion method (macro method) (Молоко. Визначання вмісту азоту. Частина 2. Метод в блоці для спалювання (макрометод)).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 140 «Молоко, м’ясо та продукти їх переробки».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

Стандарт не скасовує і не замінює будь-яких національних стандартів.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «ця частина ISO 8968/IDF 20» замінено на «цей стандарт»;

— вилучено «Передмову» і «Вступ» як такі, що не містять для цього стандарту суттєвої інформації;

— пронумеровано формули для зручності користування стандартом;

— структурні елементи цього стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено відповідно до вимог національної стандартизації України;

— одиниці об’єму «мл» та «л» замінено на «см3» та «дм3» (система SI) згідно з ДСТУ 3651-97 Метрологія. Одиниці фізичних величин;

— до розділів 2, 5, 7 і «Бібліографії» долучено «Національне пояснення» і «Національну примітку», виділені рамкою;

— долучено національний додаток НА щодо чинних в Україні нормативних документів, посилання на які подано в тексті цього стандарту.

Міжнародний стандарт ISO 707, на який є посилання в цьому стандарті, впроваджено в Україні як національний ДСТУ ISO 707.

Додатки НА — довідковий.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МОЛОКО
Визначення вмісту азоту
Частина 2. Метод із використанням блоку для спалювання (макрометод)

МОЛОКО
Определение содержания азота
Часть 2. Метод с использованием блока для сжигания (макрометод)

MILK
Determination of nitrogen content
Part 2. Block-digestion method (macro method)

Чинний від 2007-07-01

ЗАСТОРОГА! Використання цього стандарту передбачає застосування речовин, методів та устатковання підвищеної небезпеки. У цьому стандарті не зазначено перелік усіх небезпечних моментів, пов’язаних з його застосуванням. Відповідальність за безпеку покладено на користувача стандарту, який має дотримуватися відповідних правил безпеки праці.

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює метод визначання вмісту азоту в збираному або незбираному молоці з використовуванням блоку для спалювання.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведений нижче нормативний документ містить положення, які через посилання в тексті цього стандарту становлять положення цього національного стандарту. У разі датованих посилань пізніші зміни до будь-якого з цих видань або перегляд їх не застосовують. Однак учасникам угод, базованих на цьому стандарті, необхідно визначити можливість застосування найновіших видань нормативних документів. У разі недатованих посилань чинні останні редакції нормативних документів. Члени ІЕС та ISO впорядковують каталоги чинних міжнародних стандартів.

ISO 385-1 Laboratory glassware — Burettes — Part 1: General requirements.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 385-1 Лабораторний скляний посуд. Бюретки. Частина 1. Загальні вимоги.

Національна примітка

В Україні чинний ГОСТ 29251 (ИСО 385-1) [1 НА].

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online