ДСТУ 7566:2014 Молоко питне для харчування дітей. Технічні умови

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МОЛОКО ПИТНЕ
ДЛЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ
Технічні умови

ДСТУ 7566:2014

Відповідає офіційному тексту

Київ
МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
2015

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Інститут продовольчих ресурсів НААН, Інститут гігієни та медичної екології ім. О. М. Марзєєва АМН

РОЗРОБНИКИ: І. Романчук, канд. техн. наук; С. Андреус; Л. Моісеєва; Т. Рудакова, канд. техн. наук (науковий керівник); М. Гуліч, д-р мед. наук; О. Ятченко

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінекономрозвитку України від 2 грудня 2014 р. № 1435

3 НА ЗАМІНУ РСТ УРСР 2016-91

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання.

3 Класифікація

4 Технічні вимоги

5 Вимоги щодо безпеки

6 Вимоги щодо охорони довкілля, утилізування

7 Маркування

8 Пакування

9 Правила транспортування і зберігання

10 Методи контролювання

11 Правила приймання

12 Гарантії виробника

Додаток А Коди продукції

Додаток Б Розрахунок енергетичної цінності (калорійності) молока питного для харчування дітей

Додаток В Приклад тексту етикетування продукції дитячого харчування

Додаток Г Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МОЛОКО ПИТНЕ ДЛЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ
Технічні умови

МОЛОКО ПИТЬЕВОЕ ДЛЯ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ
Технические условия

DRINKING MILK FOR A FOOD OF CHILDREN
Specifications

Чинний від 2015-08-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на розфасоване в асептичне та/або герметичне паковання молоко питне (далі — молоко) для харчування дітей, виготовлене з нормалізованого, гомогенізованого коров’ячого молока після теплового (чи термічного) оброблення з додаванням вітамінів, мінеральних речовин, поліненасичених жирних кислот або без них.

Молоко призначене для харчування дітей віком від 9 місяців як продукт прикорму, а також для готування продуктів прикорму на молочній основі дітям віком від 6 місяців. Дітям раннього віку та дітям дошкільного та шкільного віку — для безпосереднього вживання.

Вимоги щодо безпечності молока для харчування дітей викладено в розділах 5 і 6.

Стандарт не поширюється на молоко розфасоване в інші види тари, призначене для місцевої реалізації.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативно-правові акти та нормативні документи:

Закон України «Про безпечність та якість харчових продуктів»

Закон України «Про дитяче харчування»

Закон України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції»

Порядок надання статусу спеціальної зони з виробництва сировини, що використовується для виготовлення продуктів дитячого та дієтичного харчування, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 03.10.2007 № 1195

ДК 016-2010 Державний класифікатор продукції та послуг

ДСТУ 2166-93 (ГОСТ 24972-93) Іграшки. Маркування, пакування, транспортування та зберігання

ДСТУ 2169-93 Іграшки. Ігри настільні. Загальні технічні умови

ДСТУ 2212:2003 Молочна промисловість. Виробництво молока та кисломолочних продуктів. Терміни та визначення понять

ДСТУ 3147-95 Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Маркування об’єктів ідентифікації. Формат та розташування штрихкодових позначок EAN на тарі та пакованні товарної продукції. Загальні вимоги

ДСТУ 3662-97 Молоко коров’яче незбиране. Вимоги при закупівлі

ДСТУ 4462.3.01:2006 Охорона природи. Поводження з відходами. Порядок здійснення операцій

ДСТУ 4462.3.02:2006 Охорона природи. Поводження з відходами. Пакування, маркування і захоронения відходів. Правила перевезення відходів. Загальні технічні та організаційні вимоги

ДСТУ 4834:2007 Молоко та молочні продукти. Правила приймання, відбирання та готування проб до контролювання

ДСТУ 5073:2008 Молоко та вершки. Методика визначення термостійкості за алкогольною пробою

ДСТУ 6066:2008 Молоко та молочні продукти. Методики визначення температури і маси нетто

ДСТУ 6082:2009 Молоко та молочні продукти. Методи визначання густини

ДСТУ 6083:2009 Молоко та молочні продукти. Методи визначання чистоти

ДСТУ 7047:2009 Молоко та молочні продукти. Визначання вмісту афлатоксину М1 методом рідинної хроматомас-спектрометрії

ДСТУ 7357:2013 Молоко та молочні продукти. Методи мікробіологічного контролювання

ДСТУ 7380:2013 Молоко та молочні продукти. Методи визначення наявності пероксидази й фосфатази

ДСТУ ГОСТ 30562-2003 Молоко. Визначення точки замерзання. Термісторний кріоскопічний метод

ДСТУ EN 71-6:2005 Безпечність іграшок. Частина 6. Графічний попереджувальний символ позначення віку

ДСТУ ISO 488:2007 Молоко. Визначання масової частки жиру. Жироміри Гербера

ДСТУ ISO 707:2002 Молоко та молочні продукти. Настанови з відбирання проб

ДСТУ ISO 1211:2002 Молоко. Гравіметричний метод визначення вмісту жиру (контрольний метод)

ДСТУ ISO 5538:2004 Молоко та молочні продукти. Відбирання проб. Контроль за якісними ознаками

ДСТУ ISO 8968-1:2005 (IDF 20-1:2001) Молоко. Визначення вмісту азоту. Частина 1. Метод К’єльдаля

ДСТУ ISO 8968-2:2005 (IDF 20-2:2001) Молоко. Визначення вмісту азоту. Частина 2. Метод із використанням блоку для спалювання (макрометод)

ДСТУ ISO 8968-3:2005 (IDF 20-3:2004) Молоко. Визначення вмісту азоту. Частина 3. Метод із використанням блоку для спалювання (прискорений напівмікрометод)

ДСТУ IDF 93А:2003 Молоко і молочні продукти. Визначення сальмонел

ДСТУ IDF 122С:2003 Молоко і молочні продукти. Підготовка проб і розведень для мікробіологічного дослідження

Р 50-056-96 Рекомендації «Продукція фасована в пакованні. Загальні вимоги до кількості»

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (ССБП. Шум. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Устатковання виробниче. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлювання допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 2874-82 Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством (Вода питна. Гігієнічні вимоги і контролювання якості)

ГОСТ 3622-68 Молоко и молочные продукты. Отбор проб и подготовка их к испытанию (Молоко та молочні продукти. Відбирання проб і готування їх до випробування)

ГОСТ 3624-92 Молоко и молочные продукты. Титриметрические методы определения кислотности (Молоко та молочні продукти. Титриметричні методи визначання кислотності)

ГОСТ 5867-90 Молоко и молочные продукты. Методы определения жира (Молоко та молочні продукти. Методи визначання жиру)

ГОСТ 9142-90 Ящики из гофрированного картона. Общие технические условия (Ящики з гофрованого картону. Загальні технічні умови)

ГОСТ 10444.2-94 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества Staphylococcus aureus (Продукти харчові. Методи виявлення та визначання Staphylococcus aureus)

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 15113.8-77 Концентраты пищевые. Методы определения золы (Концентрати харчові. Методи визначання золи)

ГОСТ 18251-87 Лента клеевая на бумажной основе. Технические условия (Стрічка клейка на паперовій основі. Технічні умови)

ГОСТ 20477-86 Лента полиэтиленовая с липким слоем. Технические условия (Стрічка поліетиленова з липким прошарком. Технічні умови)

ГОСТ 23327-78 Молоко. Методы определения общего белка (Молоко. Методи визначання загального білка)

ГОСТ 23452-79 Молоко и молочные продукты. Методы определения остаточных количеств хлорорганических пестицидов (Молоко та молочні продукти. Методи визначання залишкових кількостей хлорорганічних пестицидів)

ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции. Основные положения (Вхідний контроль продукції. Основні положення)

ГОСТ 25179-90 Молоко. Методы определения белка (Молоко. Методи визначання білка)

ГОСТ 25779-90 Игрушки. Общие требования к безопасности и методы контроля (Іграшки. Загальні вимоги щодо безпеки і методи контролювання)

ГОСТ 25951-83 Пленка полиэтиленовая термоусадочная. Технические условия (Плівка поліетиленова термозсідальна. Технічні умови)

ГОСТ 26927-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения ртути (Сировина та продукти харчові. Методи визначання ртуті)

ГОСТ 26930-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка (Сировина та продукти харчові. Методи визначання миш’яку)

ГОСТ 26931-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения меди (Сировина та продукти харчові. Методи визначання міді)

ГОСТ 26932-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения свинца (Сировина та продукти харчові. Методи визначання свинцю)

ГОСТ 26933-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения кадмия (Сировина та продукти харчові. Методи визначання кадмію)

ГОСТ 26934-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения цинка (Сировина та продукти харчові. Метод визначання цинку)

ГОСТ 30178-96 Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения токсичных элементов (Сировина та продукти харчові. Атомно-абсорбційний метод визначання токсичних елементів)

ГОСТ 30347-97 Молоко и молочные продукты. Методы определения Staphylococcus aureus (Молоко та молочні продукти. Методи визначання Staphylococcus aureus)

ГОСТ 30648.1-99 Продукты молочные для детского питания. Методы определения жира (Продукти молочні для дитячого харчування. Методи визначання жиру)

ГОСТ 30648.2-99 Продукты молочные для детского питания. Методы определения общего белка (Продукти молочні для дитячого харчування. Методи визначання загального білка)

ГОСТ 30648.4-99 Продукты молочные для детского питания. Титриметрический метод определения кислотности (Продукти молочні для дитячого харчування. Титриметричний метод визначання кислотності)

ГОСТ 30648.5-99 Продукты молочные для детского питания. Методы определения активной кислотности (Продукти молочні для дитячого харчування. Методи визначання активної кислотності)

ГН 6.6.1.1-130-2006 Допустимі рівні вмісту радіонуклідів Cs137 і Sr90 у продуктах харчування та питній воді

ДНАОП 1.8.20-1.05-99 Правила охорони праці для працівників підприємств по переробці молока

ДСанПіН 2.2.4-171-2010 Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною

ДСанПіН 5.5.6.012-98 Державні санітарні правила і норми безпеки іграшок та ігор для здоров’я дітей

ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000-2001 Допустимі дози, концентрації, кількості та рівні вмісту пестицидів у сільськогосподарській сировині, харчових продуктах, повітрі робочої зони, атмосферному повітрі, воді водоймищ, ґрунті

Державні санітарні норми та правила утримання територій населених місць

ДСН 3.3.6.042-99 Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень

ДСП 4.4.4.011-98 Державні санітарні правила для молокопереробних підприємств

ДСП 201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними і біологічними речовинами)

МВТ и СН № 5061 Медико-биологические требования и санитарные нормы качества продовольственного сырья и пищевых продуктов (Медико-біологічні вимоги та санітарні норми якості продовольчої сировини та харчових продуктів)

СанПиН 4630-88 Санитарные правила и нормы по охране поверхностных вод от загрязнения (Санітарні правила і норми з охорони поверхневих вод від забруднення).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online