ДСТУ 6084:2009 Консерви гомогенізовані для дитячого харчування. Метод визначання якості подрібнення

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

КОНСЕРВИ ГОМОГЕНІЗОВАНІ
ДЛЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ
Метод визначання якості подрібнення

ДСТУ 6084:2009

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2014

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державний науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Консервпромкомплекс» (ДНДПКІ «Консервпромкомплекс»)

РОЗРОБНИКИ: Л. Фіяіпова; І. Мазуренко, канд. техн. наук; Л. Зубарева (науковий керівник); Л. Сергеєва; Н. Гайдар; В. Дарієнко; Д. Бабіна

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 20 січня 2009 р. № 32

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 24283-80)

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Метод визначання якості подрібнення

4.1 Суть методу

4.2 Засоби та допоміжні пристрої

5 Правила готування до випробовування

5.1 Відбирання та готування проб

5.2 Готування до випробовування

6 Правила випробовування

6.1 Визначання якості подрібнення

7 Правила опрацьовування результатів

8 Контролювання результатів

9 Правила оформлювання результатів

10 Вимоги щодо безпеки

Додаток А Приклади опрацьовування результатів випробування

Додаток Б Журнал реєстрації результатів визначання якості подрібнення

Додаток В Протокол випробування

Додаток Г Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

КОНСЕРВИ ГОМОГЕНІЗОВАНІ ДЛЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ
Метод визначання якості подрібнення

КОНСЕРВЫ ГОМОГЕНИЗИРОВАННЫЕ ДЛЯ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ
Метод определения качества измельчения

HOMOGENIZED CANNED FOODS FOR INFANT FEEDING
Method for determination of the quality of homogenization

Чинний від 2009-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на фруктові, ягідні, овочеві та овочево-фруктові гомогенізовані консерви дитячого харчування й установлює метод визначання якості подрібнення.

Метод застосовують на підприємствах, які виготовляють гомогенізовані консерви дитячого харчування, для контролювання та налагоджування гомогенізаторів під час їх виробництва і є арбітражним у разі виникнення розбіжностей в оцінюванні якості продуктів.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2074-92 Продукти переробки овочів і фруктів. Терміни та визначення

ДСТУ 4008-2001 Консерви. Соки фруктові, овочеві та овоче-фруктові для дитячого харчування. Технічні умови

ДСТУ 4084-2001 Консерви фруктові пюреподібні для дитячого харчування. Технічні умови

ДСТУ 4085-2001 Консерви овочеві, овоче-фруктові, овоче-м’ясні для дитячого харчування. Технічні умови

ДСТУ 7040:2009 Фрукти, овочі та продукти їх перероблення. Консерви м’ясні та м’ясо-рослинні. Готування проб до лабораторних аналізів

ДСТУ ISO 874-2002 Фрукти та овочі свіжі. Відбирання проб

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (ССБП. Шум. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.4.021-75 ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования (ССБП. Системи вентиляційні. Загальні вимоги)

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия (Посуд мірний лабораторний скляний. Циліндри, мензурки, колби, пробірки. Загальні технічні умови)

ГОСТ 5556-81 Вата медицинская гигроскопическая. Технические условия (Вата медична гігроскопічна. Технічні умови)

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия (Вода здистильована. Технічні умови)

ГОСТ 24104-88 Весы лабораторные общего назначения и образцовые. Общие технические условия (Ваги лабораторні загальної призначеності та зразкові. Загальні технічні вимоги)

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры (Посуд та устатковання лабораторні скляні. Типи, основні параметри та розміри)

ГОСТ 26313-84 Продукты переработки плодов и овощей. Правила приемки, методы отбора проб (Продукти перероблення плодів та овочів. Правила приймання, методи відбирання проб)

ГОСТ 29169-91 (ИСО 648-77) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки с одной отметкой (Посуд лабораторний скляний. Піпетки з однією позначкою)

ГОСТ 29227-91 (ИСО 835-1-81) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 1. Общие требования (Посуд лабораторний скляний. Піпетки поградуйовані. Частина 1. Загальні вимоги).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online