ДСТУ 7040:2009 Фрукти, овочі та продукти їх переробляння. Консерви м`ясні та м`ясо-рослинні. Готування проб до лабораторних аналізів

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Фрукти, овочі та продукти їх переробляння

КОНСЕРВИ М’ЯСНІ ТА М’ЯСО-РОСЛИННІ

Готування проб до лабораторних аналізів

ДСТУ 7040:2009

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2010

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державний науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Консервпромкомплекс» (ДНДПКІ «Консервпромкомплекс»)

РОЗРОБНИКИ: Л. Філіпова; Л. Зубарева (науковий керівник); Є. Аксенюк; І. Мазуренко; Д. Бабіна; В. Лопухова

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 22 червня 2009 р. № 226

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 26671-85)

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Засоби та допоміжні пристрої

5 Методика готування проб

6 Вимоги щодо готування проб

7 Вимоги щодо безпеки

Додаток А Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ФРУКТИ, ОВОЧІ ТА ПРОДУКТИ ЇХ ПЕРЕРОБЛЯННЯ
КОНСЕРВИ М’ЯСНІ ТА М’ЯСО-РОСЛИННІ
Готування проб до лабораторних аналізів

ФРУКТЫ, ОВОЩИ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ
КОНСЕРВЫ МЯСНЫЕ И МЯСОРАСТИТЕЛЬНЫЕ
Подготовка проб для лабораторных анализов

FRUITS, VEGETABLES AND DERIVED PRODUCTS
CANNED MEAT AND MEAT-VEGETABLE PRODUCTS
Preparations of the samples for laboratory tests

Чинний від 2011-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на їстівну частину фруктів і овочів (далі за текстом — сировина), а також на продукти їхнього переробляння (крім сушених, квашених фруктів та овочів, солених овочів), м’ясні та м’ясо-рослинні консерви та установлює правила готування проб для фізико- хімічних аналізів.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.4.021-75 ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования (ССБП. Системи вентиляційні. Загальні вимоги)

ГОСТ 9147-80 Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые. Технические условия (Посуд та устатковання лабораторні порцелянові. Технічні умови)

ГОСТ 15317-95 (ИСО 5155-83, ИСО 7371-85, МЭК 335-2-24-84) Приборы холодильные электрические бытовые. Общие технические условия (Прилади холодильні електричні побутові. Загальні тeхнічні умови)

ГОСТ 20469-95 Электромясорубки бытовые. Технические условия (Електром’ясорубки побутові. Технічні умови)

ГОСТ 24104-88 Весы лабораторные общего назначения и образцовые. Общие технические условия (Ваги лабораторні загальної призначеності та зразкові. Загальні технічні умови)

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размерь (Посуд та устатковання лабораторні скляні. Типи, основні параметри та розміри)

ГОСТ 28498-90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний (Термометри рідинні скляні. Загальні технічні вимоги. Методи випробовування).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online