ДСТУ 7073:2009 Спирт коньячний витриманий для шампанського України та ігристих вин. Технічні умови

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СПИРТ КОНЬЯЧНИЙ ВИТРИМАНИЙ
ДЛЯ ШАМПАНСЬКОГО УКРАЇНИ
ТА ІГРИСТИХ ВИН
Технічні умови

ДСТУ 7073:2009

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Національний інститут винограду і вина «Магарач», ДП «Проектно-конструкторський технологічний інститут «Плодмашпроект», корпорація «Укрвинпром»»

РОЗРОБНИКИ: А. Авідзба, д-р с-г. наук; М. Агафонов; О. Василик, канд. техн. наук; Т. Горбова; О. Гусєва; О. Дернова; В. Загоруйко, д-р техн. наук; О. Макаров, д-р техн. наук; І. Костюченко; Т. Кулішкіна; Ю. Огай, канд. техн. наук; О. Палеха, канд. с-г. наук; Л. Стрельницький; Н. Толстенко, канд. техн. наук; В. Фуркевич, канд. техн. наук; А. Яланецький, канд. техн. наук

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 5 жовтня 2009 р. № 358

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Технічні вимоги

5 Вимоги щодо безпеки

6 Вимоги щодо охорони довкілля

7 Маркування

8 Пакування

9 Правила транспортування та зберігання

10 Методи контролювання

11 Правила приймання

12 Гарантії виробника

Додаток А Коди згідно з ДКПП

Додаток Б Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СПИРТ КОНЬЯЧНИЙ ВИТРИМАНИЙ
ДЛЯ ШАМПАНСЬКОГО УКРАЇНИ
ТА ІГРИСТИХ ВИН
Технічні умови

СПИРТ КОНЬЯЧНЫЙ ВЫДЕРЖАНЫЙ
ДЛЯ ШАМПАНСКОГО УКРАИНЫ
И ИГРИСТЫХ ВИН
Технические условия

SPIRIT COGNAC VINTAGE
FOR THE UKRAINIAN CHAMPANGE
AND SPARKLING WINES
Specifications

Чинний від 2011-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на коньячний спирт, який одержують витримуванням коньячного спирту молодого в дубовій тарі не менше ніж 5 років та призначеного для використовування як сировину під час виробництва шампанського України та ігристих вин (далі — спирт).

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2110-92 (ГОСТ 7183-93) Пінозмішувачі. Технічні умови

ДСТУ 2113-92 (ГОСТ 12962-93) Генератори піни середньої кратності. Технічні умови

ДСТУ 3445-96 (ГОСТ 10674-97) Вагони-цистерни магістральних залізниць колії 1520 мм. Загальні технічні умови

ДСТУ 4817:2007 Діоксид вуглецю газоподібний і скраплений. Технічні умови

ДСТУ 6040:2008 Продукція виноробна. Правила приймання та методи відбирання проб

ДСТУ 7087:2009 Спирт коньячний молодий. Технічні умови

ДСТУ Б А.3.2-12:2009 ССБП. Системи вентиляційні. Загальні вимоги

ДСТУ ГОСТ 5717.2:2006 Банки скляні для консервів. Основні параметри і розміри

ДСТУ ГОСТ 12280:2009 Вина и виноматериалы, коньяки и коньячные спирты. Метод определения альдегидов (Вина й виноматеріали, коньяки й коньячні спирти. Метод визначання альдегідів)

ДСТУ ГОСТ 13191:2009 Вина, виноматериалы, коньяки и коньячные спирты, соки плодово- ягодные спиртованные. Метод определения этилового спирта (Вина, виноматеріали, коньяки коньячні спирти, соки плодово-ягідні спиртовані. Метод визначання етилового спирту)

ДСТУ ГОСТ 14138:2009 Коньячные спирты. Метод определения высших спиртов (Коньячні спирти. Метод визначання вищих спиртів)

ДСТУ ГОСТ 14139:2009 Коньячные и плодовые спирты. Метод определения средних эфиров (Коньячні й плодові спирти. Метод визначання середніх ефірів)

ДСТУ ГОСТ 14351:2009 Вина, виноматериалы и коньячные спирты. Метод определения свободной и общей сернистой кислоты (Вина, виноматеріали й коньячні спирти. Метод визначання вільної й загальної сірчистої кислоти)

ДСТУ ГОСТ 14352:2009 Коньячные спирты. Метод определения фурфулола (Коньячні спирти. Метод визначання фурфуролу)

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (ССБП. Шум. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности (ССБП. Шкідливі речовини. Класифікація і загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.1.010-76 ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования (ССБП. Вибухобезпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.011—78 ССБТ. Смеси взрывоопасные. Классификация и методы испытаний (ССБП. Суміші вибухонебезпечні. Класифікація та методи випробовування)

ГОСТ 12.1.050-86 ССБТ. Методы измерения шума на рабочих местах (ССБП. Методи вимірювання шуму на робочих місцях)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Обладнання виробниче. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.002-76 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 17.2.3.01-86 Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов (Охорона природи. Атмосфера. Правила контролювання якості повітря населених пунктів)

ГОСТ 6247-79 Бочки стальные сварные с обручами катания на корпусе (Бочки стальні зварювальні з обручами катання на корпусі)

ГОСТ 6948-81 Пенообразователь ПО-1. Технические условия (Піноутворювач ПУ-1. Технічні умови)

ГОСТ 9218-86 Цистерны для пищевых жидкостей, устанавливаемые на автотранспортные средства. Общие технические условия (Цистерни для харчових рідин, які встановлюють на автотранспортні засоби. Загальні технічні умови)

ГОСТ 13193-73 Вина, виноматериалы, коньяки и коньячные спирты, соки плодово-ягодные спиртованные. Метод определения летучих кислот (Вина, виноматеріали, коньяки й коньячні спирти, соки плодово-ягідні спиртовані. Метод визначання летких кислот)

ГОСТ 13194-74 Коньяки и коньячные спирты. Метод определения метилового спирта (Коньяки й коньячні спирти. Метод визначання метилового спирту)

ГОСТ 13195-73 Вина, виноматериалы, коньяки и коньячные спирты, соки плодово-ягодные спиртованные. Метод определения железа (Вина, виноматеріали, коньяки й коньячні спирти, соки плодово-ягідні спиртовані. Метод визначання заліза)

ГОСТ 13950-91 Бочки стальные сварные и закатные с гофрами на корпусе. Технические условия (Бочки сталеві зварні й закатні з гофрами на корпусі. Технічні умови)

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 22782.0-81 Электрооборудование взрывозащищенное. Обшиє технические требования и методы испытаний (Електроустатковання вибухозахищене. Загальні технічні вимоги і методи випробовування

ГОСТ 24104-88 Весы лабораторные общего назначения и образцовые. Общие технические условия (Ваги лабораторні загального призначення й зразкові. Загальні технічні умови)

ГОСТ 24902-81 Вода хозяйственно-питьевого назначения. Общие требования к полевым методам анализа (Вода господарсько-питного призначення. Загальні вимоги до польових методів аналізування)

ГОСТ 25836-83 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры (Посуд та обладнання лабораторні скляні. Типи, основні параметри та розміри)

ГОСТ 26319-84 Грузы опасные. Упаковка (Вантажі небезпечні. Паковання)

ГОСТ 26927-86 Сырьё и продукты пищевые. Методы определения ртути (Сировина і продукти харчові. Методи визначання ртуті)

ГОСТ 26928-86 Продукты пищевые. Метод определения железа (Продукти харчові. Метод визначання заліза)

ГОСТ 26929-94 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения содержания токсичных элементов (Сировина і продукти харчові. Готування проб. Мінералізація для визначання вмісту токсичних елементів)

ГОСТ 26930-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка (Сировина і продукти харчові. Метод визначання миш’яку)

ГОСТ 26931-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения меди (Сировина і продукти харчові. Методи визначання міді)

ГОСТ 26932-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения свинца (Сировина і продукти харчові. Методи визначання свинцю)

ГОСТ 26933-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения кадмия (Сировина і продукти харчові. Методи визначання кадмію)

ГОСТ 26934-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения цинка (Сировина і продукти харчові. Метод визначання цинку)

ГОСТ 30178 Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбационный метод определения токсичных элементов (Сировина і продукти харчові. Атомно-абсорбційний метод визначання токсичних елементів)

ДК 016-97 Державний класифікатор продукції та послуг.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online