ДСТУ ГОСТ 5717.2:2006 Банки скляні для консервів. Основні параметри та розміри (ГОСТ 5717.2-2003, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БАНКИ СКЛЯНІ ДЛЯ КОНСЕРВІВ
Основні параметри та розміри

(ГОСТ 5717.2 -2003, IDT)
ДСТУ ГОСТ 5717.2:2006

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2007

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»))

ОФОРМЛЕННЯ: Д. Панкул

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 26 грудня 2006 р. № 373 3 2007-10-01

3 Національний стандарт відповідає ГОСТ 5717.2-2003 Банки стеклянные для консервов. Основные параметры и размеры (Банки скляні для консервів. Основні параметри та розміри)

Ступінь відповідності ГОСТ 5717.2-2003 — ідентичний (IDТ)

Цей стандарт видано на підставі «Угоди про проведення узгодженої політики у сфері стандар­тизації, метрології та сертифікації» від 13.03.1992 р.

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням ГОСТ 5717-91) частини розділу 1

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ідентичний ГОСТ 5717.2-2003 Банки стеклянные для консервов. Основные параметры и размеры (Банки скляні для консервів. Основні параметри та розміри)

Ступінь відповідності національного стандарту до ГОСТ 5717.2-2003 —ідентичний (IDT).

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

- на другій сторінці обкладинки додатково включено Україну та назву ії національного органу стандартизації (п.З «Предисловия»);

- на другій сторінці обкладинки вилучено інформацію щодо введення в дію цього стан­дарту в Російській Федерації (п.5 «Предисловия») та відповідно змінено нумерацію пунктів;

- на першій сторінці стандарту внесено дату надання чинності цього стандарту в Україні;

- вилучено інформацію стосовно коду УДК та ОКП.

ISO 3166:1993 впроваджено в Україні через ДСТУ ISO 3166-1:2000.

Стандарт ГОСТ 5717.1-2003 в Україні не введено.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

БАНКИ СТЕКЛЯННЫЕ ДЛЯ КОНСЕРВОВ Основные параметры и размеры
Соответствует официальному тексту

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
Минск

Предисловие

Евразийский Совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет со­бой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0-92 "Межгосударственная система стандартизации. Основные положения" и ГОСТ 1.2-97 "Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударст­венные, правила, рекомендации по межгосударственной стандартизации. Порядок разработки, при­нятия, обновления и отмены".

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Техническим комитетом по стандартизации ТК 074 «Стеклянная тара»

2 ВНЕСЕН Госстандартом России

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертифика­ции (протокол № 23 от 22 мая 2003 г.)

За принятие стандарта проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97

Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97

Сокращенное наименование национального органа по стандартизации

Азербайджан

AZ

Азстандарт

Армения

AM

Армстандарт

Беларусь

BY

Госстандарт Республики Беларусь

Грузия

GE

Грузстандарт

Казахстан

KZ

Госстандарт Республики Казахстан

Кыргызстан

KG

Кыргызстандарт

Молдова

MD

Молдова-Стандарт

Российская Федерация

RU

Федеральное агентство по техническому ре­гулированию, метрологии и стандартизации

Таджикистан

TJ

Таджикстандарт

Туркменистан

TM

Главгосслужба «Туркменстандартлары »

Узбекистан

UZ

Узстандарт

Украина

UA

Госпотребстандарт Украины

 

4 Настоящий стандарт соответствует международному стандарту ИСО 9100—92 «Тара стеклянная с широкой горловиной под обжимную лепестковую крышку для вакуумной упаковки. Размеры» (ISO 9100:1992 «Wide-mouth glass containers — Vacuum lug finishes — Dimensions», NEQ) в части требований к размерам горловин стеклянной тары с широкой горловиной

5 ВЗАМЕН ГОСТ 5717—91 в части раздела 1

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

БАНКИ СТЕКЛЯННЫЕ ДЛЯ КОНСЕРВОВ
Основные параметры и размеры

Glass jars for canned food.
Basic parameters and dimensions

Дата введения в Украине 2007-10-01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на стеклянные банки круглой формы для консервов и устанавливает их основные параметры и размеры.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты и классификаторы:

ГОСТ 5717.1—2003 Банки стеклянные для консервов. Общие технические условия

ГОСТ 17527—86 Упаковка. Термины и определения

МК (ИСО 3166) 004—97 Межгосударственный классификатор стран мира

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылоч­ных стандартов и классификаторов на территории государства по соответствующему указателю стандартов и классификаторов, составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информа­ционным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online