ДСТУ EN 61851-21-1:2019 Системи кондуктивного заряджання електричних транспортних засобів. Частина 21-1. Вимоги електромагнітної сумісності до пристроїв заряджання електричних транспортних засобів стосовно пі...

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СИСТЕМИ КОНДУКТИВНОГО
ЗАРЯДЖАННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ
ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
Частина 21-1. Вимоги електромагнітної
сумісності до пристроїв заряджання електричних
транспортних засобів стосовно під’єднання
до джерел змінного/постійного струму

ДСТУ EN 61851-21-1:2019
(EN 61851-21-1:2017, IDT; ІЕС 61851-21-1:2017, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП "УкрНДНЦ" http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Дорожній транспорт» (ТК 80)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 21 грудня 2019 р. № 467 з 2021-01-01

3 Національний стандарт відповідає EN 61851-21-1:2017; ІЕС 61851-21-1:2017, IDT Electric vehicle conductive charging system — Part 21-1: Electric vehicle requirements for conductive connection to an AC/DC supply (Системи кондуктивного заряджання електричних транспортних засобів. Частина 21-1. Вимоги електромагнітної сумісності до бортових зарядних пристроїв електричних транспортних засобів в частині від'єднання до джерела живлення змінного чи постійного струму) і внесений з дозволу CEN, Avenue Marnix 17, В-1000 Brussels, Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Загальні вимоги

5 Методи та вимоги до випробування

5.1 Загальна інформація

5.2 Випробування для визначення стійкості до перешкод

5.3 Випробування у зв’язку з випромінюваними перешкодами

Додаток А (обов’язковий) Узгоджувальні пристрої для електроживлення, несиметричні узгоджувальні пристрої для зв’язку та схеми з’єднання зарядної станції з установкою для випробування

Бібліографія

Додаток ZA (обов’язковий) Нормативні посилання на міжнародні видання та їхні європейські відповідники

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним та європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

Додаток НБ (довідковий) Перелік та переклад скорочень, наведених у цьому стандарті та застосованих з інших частин європейського стандарту серії EN 61851

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 61851-21-1:2019 (EN 61851-21-1:2017, IDT; ІЕС 61851-21-1:2017, IDT) «Системи кондуктивного заряджання електричних транспортних засо бів. Частина 21-1. Вимоги електромагнітної сумісності до пристроїв заряджання електричних тран спортних засобів стосовно під’єднання до джерел змінного/постійного струму», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 61851-21-1:2017 (версія en) «Electric vehicle conductive charging system — Part 21-1: Electric vehicle on-board charger EMC requirements for conductive connection to an AC/DC supply».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 80 «Дорожній транспорт».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ EN 61851-21:2015 «Системи кондуктивного заряджання електричних транспортних засобів. Частина 21-1. Вимоги до електричних транспортних засобів стосовно підключення до джерел змінного/постійного струму», — прийнятого методом підтвердження.

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «ця частина ІЕС 61851» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни, визначення понять, познаки та скорочення» та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— вилучено «Передмову» до EN 61851-21-1:2017 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

— у розділі «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— замінено познаки одиниць фізичних величин:

Познаки в EN 61851-21-1:2017

Познаки в цьому стандарті
m м
mm мм
V В
kV кВ
μB мкВ
V/m В/м
A А
mA мА
Ом
kΩ кОм
MΩ МОм
s с
μs мкс
ns нс
F Ф
μA мкФ
nF нФ
H Гн
mH мГн
μH мкГн
Hz Гц
MHz МГц
kHz кГц
dB дБ

— познаки одиниць вимірювання, зазначені в тексті, відповідають серії стандартів ДСТУ ISO 80000:2016 (всі частини) «Величини та одиниці».

Європейський стандарт серії EN 61851 під загальною назвою «Electric vehicle conductive charging system» (Системи кондуктивного заряджання електричних транспортних засобів) наразі складається з таких частин:

EN 61851-1:2017 Electric vehicle conductive charging system — Part 1: General requirements (Системи кондуктивного заряджання електричних транспортних засобів. Частина 1. Загальні вимоги)

EN 61851-21-1:2017 Electric vehicle conductive charging system — Part 21-1: Electric vehicle on-board charger EMC requirements for conductive connection to an AC/DC supply (Системи кондуктивного заряджання електричних транспортних засобів. Частина 21-1. Вимоги електромагнітної сумісності до бортових зарядних пристроїв електричних транспортних засобів в частині під’єднання до джерела живлення змінного чи постійного струму);

EN 61851-21-2:2017 Electric vehicle conductive charging system — Part 21-2: EMC requirements for off board electric vehicle charging systems (Системи кондуктивного заряджання електричних транспорт них засобів. Частина 21-2. Вимоги EMC до зовнішніх систем заряджання електричних транспортних засобів)

EN 61851-23:2014 Electric vehicle conductive charging system — Part 23: DC electric vehicle charging station (Системи кондуктивного заряджання електричних транспортних засобів. Частина 23. Станції заряджання електричних транспортних засобів постійного струму) (в Україні прийнято методом під твердження як ДСТУ EN 61851-23:2015 (EN 61851-23:2014, IDT));

EN 61851-24:2014 Electric vehicle conductive charging system — Part 24: Digital communication between a d.c. EV charging station and an electric vehicle for control of DC charging (Системи кондуктивного заряджання електричних транспортних засобів. Частина 24. Цифровий зв’язок між станцією заряджання електричних транспортних засобів постійного струму та електричними транспортними засобами) (в Україні прийнято методом підтвердження як ДСТУ EN 61851-24:2015 (EN 61851-24:2014, IDT)).

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СИСТЕМИ КОНДУКТИВНОГО ЗАРЯДЖАННЯ
ЕЛЕКТРИЧНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
Частина 21-1. Вимоги електромагнітної сумісності до пристроїв
заряджання електричних транспортних засобів стосовно під’єднання
до джерел змінного/постійного струму

ELECTRIC VEHICLE CONDUCTIVE CHARGING SYSTEM
Part 21-1. Electric vehicle requirements
for conductive connection to an AC/DC supply

Чинний від 2021-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт разом із стандартом ІЕС 61851-1:2010 містить вимоги до електричних автомобілів (EV) під час приєднання зарядного пристрою автомобіля до системи електроживлення змінним або постійним струмом через струмопровідні з'єднання. Стандарт поширюється тільки на бортові зарядні пристрої, які випробовують повністю на електричному автомобілі або випробовують як елементи зарядних систем.

Стандарт містить вимоги щодо електромагнітної сумісності електричних автомобілів у будь-яких режимах заряджання акумуляторної батареї автомобіля під час приєднання зарядного обладнання до системи електроживлення.

Стандарт не поширюється на тролейбуси, електровози, промислові електричні транспортні засоби та електричні транспортні засоби, призначені для експлуатації поза межами автомобільних доріг, наприклад у лісовому господарстві чи будівництві.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи потрібні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань треба користуватися останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами). ІЕС 60038:2009 ІЕС standard voltages

ІЕС 61000-3-2:2014 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 3-2: Limits — Limits for harmonic current emissions (equipment input current ≤ 16 A per phase)

IEC 61000-3-3:2013 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 3-3: Limits — Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems, for equipment with rated current ≤ 16 A per phase and not subject to conditional connection

ІЕС 61000-3-11:2000 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 3-11 — Limits — Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems — Equipment with rated current ≤ 75 A and subject to conditional connection

IEC 61000-3-12:2011 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 3-12 — Limits for harmonic currents produced by equipment connected to public low-voltage systems with input current > 16 A and ≤ 75 A per phase

IEC 61000-4-4:2012 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-4: Testing and measurement techniques — Electrical fast transient/burst immunity test

IEC 61000-4-5:2014 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-5: Testing and measurement techniques — Surge immunity test

IEC 61000-6-3:2006 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 6-3: Generic standards — Emission standard for residential, commercial and light-industrial environments (IEC 61000-6-3:2006/AMD1:2010)

IEC 61851-1:2010 Electric vehicle conductive charging system — Part 1: General requirements

CISPR 12:2007 Vehicles, boats and internal combustion engines — Radio disturbance characteristics — Limits and methods of measurement for the protection of off-board receivers (CISPR 12:2007/AMD1:2009)

CISPR 16-1-2:2014 Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods — Part 1-2: Radio disturbance and immunity measuring apparatus — Coupling devices for conducted disturbance measurements

CISPR 16-2-1:2014 Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods — Part 2-1: Methods of measurement of disturbances and immunity — Conducted disturbance measurements

CISPR 22:2008 Information technology equipment — Radio disturbance characteristics — Limits and methods of measurement

CISPR 25:2016 Vehicles, boats and internal combustion engines — Radio disturbance characteristics — Limits and methods of measurement for the protection of on-board receivers

ISO/TR 8713:2012 Electrically propelled road vehicles — Vocabulary

ISO 7637-2:2011 Road vehicles — Electrical disturbances from conduction and coupling — Part 2: Electrical transient conduction along supply lines only

ISO 11451-1:2015 Road vehicles — Vehicle test methods for electrical disturbances from narrowband radiated electromagnetic energy — Part 1: General principles and terminology

ISO 11451-2:2015 Road vehicles — Vehicle test methods for electrical disturbances from narrowband radiated electromagnetic energy — Part 2: Off-vehicle radiation sources

ISO 11452-1:2015 Road vehicles — Component test methods for electrical disturbances from narrowband radiated electromagnetic energy — Part 1: General principles and terminology

ISO 11452-2:2004 Road vehicles — Component test methods for electrical disturbances from narrowband radiated electromagnetic energy — Part 2: Absorber-lined shielded enclosure

ISO 11452-4:2011 Road vehicles — Component test methods for electrical disturbances from narrowband radiated electromagnetic energy — Part 4: Harness excitation methods.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

IEC 60038:2009 Стандартні напруги, визначені Міжнародною електротехнічною комісією

ІЕС 61000-3-2:2014 Електромагнітна сумісність. Частина 3-2. Обмеження. Обмеження гармоній них струмових електричних перешкод (під час експлуатації обладнання, розрахованого на спожива ний фазний струм не більше 16 А)

ІЕС 61000-3-3:2013 Електромагнітна сумісність. Частина 3-3. Обмеження. Обмеження змін, коливань та імпульсних перевищень напруги в низьковольтних комунальних мережах електропостачання під час експлуатації обладнання, розрахованого на номінальний фазний струм не більше 16 А, не призначеного для приєднання до електричної мережі з особливими умовами електроживлення

ІЕС 61000-3-11:2000 Електромагнітна сумісність. Частина 3-11. Обмеження. Обмеження змін, коливань та імпульсних перевищень напруги в низьковольтних комунальних мережах електропостачання. Обладнання, розраховане на номінальний фазний струм не більше 75 А, призначене для приєднання до електричної мережі з особливими умовами електроживлення

ІЕС 61000-3-12:2011 Електромагнітна сумісність. Частина 3-12. Обмеження. Обмеження гармонійних струмових електричних перешкод під час експлуатації обладнання, розрахованого на фазний струм понад 16 та до 75 А включно

ІЕС 61000-4-4:2012 Електромагнітна сумісність. Частина 4-4. Методи випробувань і вимірювань. Випробування для визначення стійкості до високочастотних гармонійних та імпульсних електричних перешкод

ІЕС 61000-4-5:2014 Електромагнітна сумісність. Частина 4-5. Методи випробувань і вимірювань. Випробування для визначення стійкості до перевищень напруги

ІЕС 61000-6-3:2006 Електромагнітна сумісність. Частина 6-3. Групові стандарти. Стандарт на засоби захисту від електромагнітних перешкод для обладнання в житловому, комерційному або промисловому середовищі (ІЕС 61000-6-3:2006/AMD1:2010)

ІЕС 61851-1:2010 Зарядна система із струмопровідними з’єднаннями, призначена для електричних автомобілів. Частина 1. Загальні вимоги

CISPR 12:2007 Транспортні засоби, човни й двигуни внутрішнього згоряння. Характеристики радіоперешкод. Обмеження та методи вимірювань для захисту зовнішніх радіоприймачів від радіо перешкод (CISPR 12:2007/AMD1:2009)

CISPR 16-1-2:2014 Технічні вимоги до методів та обладнання для вимірювань характеристик радіоперешкод і визначення стійкості до радіоперешкод. Частина 1-2. Обладнання для вимірювань характеристик радіоперешкод і стійкості до радіоперешкод. Пристрої для зв'язку та гальванічної розв’язки під час вимірювання характеристик радіоперешкод від струмопровідних ліній

CISPR 16-2-1:2014 Технічні вимоги до методів та обладнання для вимірювання характеристик радіоперешкод і визначення стійкості до радіоперешкод. Частина 2-1. Методи вимірювання характеристик радіоперешкод і визначення стійкості до радіоперешкод. Вимірювання характеристик радіо перешкод від струмопровідних ліній

CISPR 22:2008 Обладнання для систем передачі інформації. Характеристики радіоперешкод. Обмеження й методи вимірювання характеристик радіоперешкод

CISPR 25:2016 Транспортні засоби, човни й двигуни внутрішнього згоряння. Характеристики радіо перешкод. Обмеження та методи вимірювання для захисту внутрішніх радіоприймачів від радіоперешкод

ISO/TR 8713:2012 Електричні автомобілі. Терміни та визначення

ISO 7637-2:2011 Автомобілі. Електричні перешкоди від струмопровідних ліній і наведені електричні перешкоди. Частина 2. Високочастотні гармонійні електричні перешкоди від ліній електроживлєння

ISO 11451-1:2015 Автомобілі. Методи випробувань автомобілів для визначення електричних перешкод, спричинених електромагнітним випромінюванням у вузькому діапазоні частот. Частина 1. Загальні принципи та термінологія

ISO 11451-2:2015 Автомобілі. Методи випробування автомобілів для визначення електричних перешкод, спричинених електромагнітним випромінюванням у вузькому діапазоні частот. Частина 2. Зовнішні джерела електромагнітного випромінювання

ISO 11452-1:2015 Автомобілі. Методи випробування елементів обладнання автомобілів для визначення електричних перешкод, спричинених електромагнітним випромінюванням у вузькому діапазоні частот. Частина 1. Загальні принципи та термінологія

ISO 11452-2:2004 Автомобілі. Методи випробування елементів обладнання автомобілів для визначення електричних перешкод, спричинених електромагнітним випромінюванням у вузькому діапазоні частот. Частина 2. Екрановані приміщення з поглинальним покриттям

ISO 11452-4:2011 Автомобілі. Методи випробування елементів обладнання автомобілів для визначення електричних перешкод, спричинених електромагнітним випромінюванням у вузькому діапазоні частот. Частина 4. Методи генерації електричних перешкод в елементах електричних з’єднань.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online