ДСТУ EN 60079-28:2019 Вибухонебезпечні середовища. Частина 28. Захист обладнання та передавальних систем, які використовують оптичне випромінювання (EN 60079-28:2015, IDT; IEC 60079-28:2015, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНІ СЕРЕДОВИЩА
Частина 28. Захист обладнання
та передавальних систем, які використовують
оптичне випромінювання

ДСТУ EN 60079-28:2019
(EN 60079-28:2015, IDT; ІЕС 60079-28:2015, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Вибухозахищене обладнання» (ТК 187)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково- дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 24 грудня 2019 р. № 497 з 2021-01-01

3 Національний стандарт відповідає EN 60079-28:2015 Explosive atmospheres — Part 28: Protection of equipment and transmission systems using optical radiation (IEC 60079-28:2015) (Вибухонебезпечні середовища. Частина 28. Захист обладнання та передавальних систем, які використовують оптичне випромінювання) і внесений з дозволу CEN-CENELEC, Avenue Marnix, 17, В-1000 Brussels, Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 60079-28:2017 (EN 60079-28:2015, IDT)

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до ІЕС 60079-28:2015

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Загальні вимоги

5 Види захисту

5.1 Загальні вимоги

5.2 Вимоги до іскробезпечного оптичного випромінювання «ор is».

5.3 Вимоги до оптичного випромінювання із захистом «ор pr»

5.4 Оптична система з блокуванням «ор sh»

6 Типові перевіряння та випробування

6.1 Стенд для випробування на займання

6.2 Перевіряння придатності стенда для випробування до типових випробувань

6.3 Типові випробування

7 Маркування

Додаток А (довідковий) Дані контрольного випробування

Додаток В (довідковий) Механізми займання

Додаток С (обов'язковий) Оцінювання небезпеки займання

Додаток D (довідковий) Типова конструкція волоконно-оптичного кабелю

Додаток Е (обов’язковий) Блок-схема оцінювання імпульсів

Бібліографія

Додаток ZA (обов’язковий) Нормативні посилання на міжнародні видання та їхні європейські відповідники

Додаток ZZ (довідковий) Охоплення основних вимог директив ЄС

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським та міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 60079-28:2019 (EN 60079-28:2015, IDT; ІЕС 60079-28:2015, IDT) «Вибухонебезпечні середовища. Частина 28. Захист обладнання та передавальних систем, які використовують оптичне випромінювання», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 60079-28:2015 (версія еn) «Explosive atmospheres — Part 28: Protection of equipment and transmission systems using optical radiation» (IEC 60079-28:2015).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 187 «Вибухозахищене обладнання».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ EN 60079-28:2017 (EN 60079-28:2015, IDT) «Вибухонебезпечні середовища. Частина 28. Захист обладнання та передавальних систем, які використовують оптичне випромінювання», прийнятого методом підтвердження.

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— вилучено «Передмову» до EN 60079-28:2015 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським та міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті).

ВСТУП до ІЕС 60079-28:2015

Оптичне обладнання (лампи, лазери, світлодіоди, волоконні світловоди тощо) широко використовують у системах зв’язку, спостереження, виявлення та вимірювання. Оптичне випромінювання великої інтенсивності застосовують під час обробляння матеріалів. Якщо установка перебуває у вибухонебезпечному середовищі чи поблизу нього, то випромінювання від оптичного обладнання може проходити через це середовище. Залежно від характеристик випромінювання може запалювати навколишнє вибухонебезпечне середовище. Наявність або відсутність додаткового поглинача, наприклад частинок, значно впливає на можливість займання. Є чотири механізми займання:

a) оптичне випромінювання поглинається поверхнями або частками, спричинюючи їх нагрівання, за певних умов вони можуть нагрітися до температури, за якої можливе займання навколишнього вибухонебезпечного середовища;

b) теплове займання об’єму газу, якщо довжина оптичної хвилі збігається зі смугою поглинання газу чи пари;

c) фотохімічне займання внаслідок фотодисоціації молекул кисню під впливом випромінювання ультрафіолетового діапазону довжин хвиль;

d) індуковане сфокусованим лазерним випромінюванням утворення в газі чи парі плазми й ударної хвилі, які діють як джерела займання. Цим процесам може сприяти наявність твердого матеріалу поблизу місця впливу сфокусованого лазерного випромінювання.

Найбільш імовірний механізм займання, що його спостерігають на практиці з найнижчими потужностями випромінювання, здатний спричинити займання, — це механізм а). За деяких умов під час імпульсного випромінювання також можливий механізм d). Обидва механізми розглядають у цьому стандарті. Хоча також потрібно знати про механізми b) та с), які було пояснено вище, їх не розглядають у цьому стандарті через особливості ультрафіолетового випромінювання й абсорбційних властивостей більшості газів (див. додаток А).

У цьому стандарті наведено вимоги й запобіжні заходи, потрібні під час застосування обладнання, що передає оптичне випромінювання у вибухонебезпечному газовому чи пиловому середовищі. У ньому також подано метод випробування, який може бути застосовано в спеціальних випадках для перевіряння відсутності у пучка запалювальної здатності у вибраних умовах випробувань, якщо порогові оптичні значення не може бути гарантовано за допомогою оцінювання чи вимірювання інтенсивності пучка.

Сфера дії цього стандарту не поширюється на обладнання, оптичне випромінювання якого не створює небезпеки займання з таких причин:

— унаслідок низької потужності випромінювання чи наявності світлового пучка, що розходиться, та

— у зв'язку з тим, що нагріті поверхні, що виникають унаслідок малої відстані від джерела випромінювання до поглинача, вже враховано в загальних вимогах до освітлювального обладнання.

Оптичне обладнання здебільшого пов’язано з електрообладнанням, і якщо електрообладнання перебуває у вибухонебезпечній зоні, то застосовують також вимоги інших стандартів серії ІЕС 60079.

У цьому стандарті наведено вимоги щодо:

— небезпек займання, пов’язаних із застосуванням оптичних систем у вибухонебезпечних середовищах, згідно з ІЕС 60079-10-1 та ІЕС 60079-10-2;

— контролювання небезпеки займання від обладнання, що використовує оптичне випромінювання у вибухонебезпечних середовищах.

Цей стандарт належить до комплексної системи, яку використовують для контролювання небезпеки займання від обладнання, що використовує оптичне випромінювання у вибухонебезпечних середовищах.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНІ СЕРЕДОВИЩА
Частина 28. Захист обладнання та передавальних систем,
які використовують оптичне випромінювання

EXPLOSIVE ATMOSPHERES
Part 28. Protection of equipment and transmission systems
using optical radiation

Чинний від 2021-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Ця частина стандарту установлює вимоги, методи випробування та маркування для обладнання, що генерує оптичне випромінювання, призначеного для застосування у вибухонебезпечних середовищах, а також обладнання, що перебуває поза вибухонебезпечним середовищем або має вибухозахист згідно з ІЕС 60079-0, але генерує оптичне випромінювання, яке спеціально спрямовано у вибухонебезпечне середовище. Цей стандарт поширюється на обладнання груп I, II та III з умовами вибухозахисту обладнання Ga, Gb, Gc, Da, Db, Dc, Ma та Mb.

Цей стандарт установлює вимоги до оптичного випромінювання в діапазоні довжин хвиль від 380 нм до 10 мкм. Цей стандарт поширюється на такі механізми займання:

— Оптичне випромінювання поглинається поверхнями або частками, спричинюючи їхнє нагрівання, за певних умов вони можуть нагрітися до температури, за якої можливе займання навколишнього вибухонебезпечного середовища.

— В окремих особливих випадках дія сфокусованого лазерного випромінювання веде до утворення плазми та ударної хвилі, які надалі діють як джерела займання. Цим процесам може сприяти наявність твердого матеріалу поблизу точки пробою.

Цей стандарт не поширюється на займання від ультрафіолетового випромінювання чи поглинання випромінювання вибухонебезпечною сумішшю. Цей стандарт також не поширюється на вибухові поглиначі або поглиначі, що містять окисник, і каталітичні поглиначі.

У цьому стандарті визначено вимоги до обладнання, призначеного для застосування в атмосферних умовах.

Цей стандарт доповнює та змінює загальні вимоги ІЕС 60079-0. У разі протиріч між вимогами цього стандарту та ІЕС 60079-0 вимога цього стандарту має переважне значення.

Цей стандарт поширюється на волоконно-оптичне й оптичне обладнання, охоплюючи світлодіодне й лазерне, крім зазначеного далі обладнання.

1) Нематричні світлодіодні джерела розсіяного світла, використовувані, наприклад, для індикації стану обладнання або для підсвічування.

2) Усі світильники (стаціонарні, портативні чи пересувні), ручні ліхтарі й головні світильники, з живленням від мережі (з гальванічною розв’язкою чи без неї) або від акумуляторів:

— з безперервно діючими джерелами розсіяного світла (для всіх рівнів вибухозахисту обладнання);

— зі світлодіодними джерелами світла (лише для рівнів вибухозахисту обладнання Gc або Dc).

3) Джерела оптичного випромінювання для обладнання з рівнем вибухозахисту Мd, Gd або Gc та Db чи Dc, які відповідають вимогам для класу 1 лазерної апаратури згідно з ІЕС 60825-1.

4) Одножильні й багатожильні волоконно-оптичні кабелі, що не є частиною волоконно-оптичного обладнання, якщо ці кабелі:

— задовольняють вимоги відповідних промислових стандартів і мають додаткові засоби захисту, наприклад, такі як надійна кабельна мережа, кабелепровід чи кабельний канал (для рівнів вибухозахисту обладнання Gb, Db, Mb, Gc або Dc);

— задовольняють вимоги відповідних промислових стандартів (для рівнів вибухозахисту
обладнання Gc та DC).

5) Обладнання, розміщене в оболонці, яка повністю утримує оптичне випромінювання й задовольняє вимоги для відповідного виду вибухозахисту та рівня вибухозахисту, при цьому оболонка відповідає одній з таких умов:

— оболонка, для якої займання від оптичного випромінювання за наявності поглиначів усередині оболонки допустимо, наприклад вибухонепроникні оболонки «d» (ІЕС 60079-1), чи

— оболонка, захищена від проникнення всередину вибухонебезпечного газового середовища, наприклад оболонки з продуванням під тиском «р» (ІЕС 60079-2), оболонки з обмеженим пропуском газів «nR» (ІЕС 60079-15), чи

— оболонка, захищена від проникнення всередину вибухонебезпечного пилу, наприклад оболонки «t» (ІЕС 60079-31), чи

— оболонка, захищена від проникнення всередину поглиначів (наприклад оболонка зі ступенем захисту ІР6Х), у якій не очікують наявності внутрішніх поглиначів.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи необхідні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами):

ІЕС 60050 International Electrotechnical Vocabulary

ІЕС 60079-0 Explosive atmospheres — Part 0: Equipment — General requirements

IEC 60079-1 Explosive atmospheres — Part 1: Equipment protection by flameproof enclosures «d»

IEC 60079-11 Explosive atmospheres — Part 11: Equipment protection by intrinsic safety «і»

IEC 60079-15 Explosive atmospheres — Part 15: Equipment protection by type of protection «n»

IEC 60825-2 Safety of laser products — Part 2: Safety of optical fibre communication systems (OFCS).

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ІЕС 60050 Міжнародний електротехнічний словник

ІЕС 60079-0 Вибухонебезпечні середовища. Частина 0. Електрообладнання. Загальні вимоги

ІЕС 60079-1 Вибухонебезпечні середовища. Частина 1. Обладнання з видом вибухозахисту «Вибухонепроникна оболонка «d»

ІЕС 60079-11 Вибухонебезпечні середовища. Частина 11. Обладнання з видом вибухозахисту «іскробезпечне електричне коло «і»

ІЕС 60079-15 Вибухонебезпечні середовища. Частина 15. Обладнання з видом вибухозахисту «n»

ІЕС 60825-2 Безпека лазерної апаратури. Частина 2. Безпека волоконно-оптичних систем зв’язку (ВОСЗ).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online