ДСТУ EN 1032:2014 Вібрація механічна. Випробування мобільних машин на визначання параметрів вібрації (EN 1032:2003+A1:2008, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВІБРАЦІЯ МЕХАНІЧНА
Випробування мобільних
машин на визначання параметрів вібрації
(EN 1032:2003+А1:2008, IDT)

ДСТУ EN 1032:2014

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Технічний комітет стандартизації «Засоби і системи автоматизації технологічних процесів, пакування та контейнеризація» (ТК 98), ТОВ НВП «Техносервіс»

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: С. Семенов; Л. Федотова; С. Шевченко (науковий керівник)

2 НАДАНО ЧИННОСТІ наказ Мінекономрозвитку України від 24 липня 2014 р. № 869 з 2015-01-01

3 Національний стандарт відповідає EN 1032:2003+А1 Mechanical vibration — Testing of mobile machinery in order to determine the vibration emission value (Вібрація механічна. Випробування мобільних машин на визначення параметрів вібрації)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 На заміну ДСТУ EN 1032-2001

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Основні стандарти

5 Опис класу машин

6 Характеристика вібрації

6.1 Напрямок вібрації

6.2 Місце вимірювання

6.3 Величина вібрації

6.4 Багатоосьове вимірювання вібрації

7 Вимоги до контрольно-вимірювальних приладів

7.1 Загальні положення

7.2 Встановлення давачів

7.3 Фільтр частотного коригування

7.4 Час інтегрування

7.5 Чутливість до впливу чинників навколишнього середовища

7.6 Калібрування вимірювального ланцюга

7.7 Похибки вимірювання

7.8 Додаткове обладнання

8 Випробування та умови експлуатування машин

8.1 Загальні положення

8.2 Машина й обладнання

8.3 Робочі умови та випробувальні ділянки

8.4 Оператори

8.5 Умови навколишнього середовища

9 Процедура вимірювань та контролювання достовірності результатів

9.1 Процедура вимірювання

9.2 Контролювання достовірності результатів випробувань на штучно створених ділянках

10 Величина вібрації

10.1 Отримання величини вібрації

10.2 Декларування величини вібрації

10.3 Перевіряння величини вібрації

11 Звіт про результати вимірювання

Додаток А Підсумкова інформація, яку має бути надано в нормативному документі щодо випробування на вібрацію

Додаток В Криві частотного коригування

Додаток С Можливі джерела похибок вимірювання

Додаток D Альтернативний метод визначення величини вібрації сидінь у разі оснащення сидіннями різних моделей

Додаток Е Розроблюваний метод випробування для певного класу машин з використанням штучної випробної ділянки

Додаток F Розроблюваний метод випробування для певного класу машин з використанням природної випробної ділянки

Додаток ZB Відповідність цього стандарту вимогам Директиви ЄС 2006/42/ЕС

Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є письмовий переклад EN 1032:2003+А1 Mechanical vibration — Testing of mobile machinery in order to determine the vibration emission value (Вібрація механічна. Випробування мобільних машин на визначання параметрів вібрації).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 98 «Засоби і системи автоматизації технологічних процесів, пакування та контейнеризації».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— словосполуки «цей міжнародний стандарт EN 1032:2003+А1» замінено на «цей стандарт»;

— у розділі 2 наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— структурні елементи стандарту «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» та «Бібліографію» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— вилучено структурний елемент «Вступ» як такий, що не несе технічної інформації;

— долучено ключові слова;

— замінено позначення одиниць фізичних величин:

Позначення в EN 1032 m s r.m.s.
Позначення в ДСТУ EN 1032 м с с.к.з.

— вилучено додаток ZA «Зв’язок між цим стандартом та основними вимогами директиви 98/37/ЄС», оскільки стаття 25 директиви 2006/42/ЄС скасовує дію директиви 98/37/ЄС з 29 грудня 2009 року. На час публікації останньої редакції цього стандарту (листопад 2008 року) директива 98/37/ЄС ще частково діяла одночасно з новою директивою 2006/42/ЄС, тому посилання на стару директиву в першоджерелі є законним, але після її повного скасування 29 грудня 2009 року посилання на директиву 98/37/ЄС неправомочне.

У цьому стандарті є посилання на такі європейські стандарти, які не прийнято в Україні як національні та інших замість них нормативних документів немає:

EN ISO 8041 Human response to vibration — Measuring instrumentation (ISO 8041:2005)

EN 30326-1 Mechanical vibration — Laboratory method for evaluating vehicle seat vibration — Part 1: Basic requirements (ISO 10326-1:1992)

ISO 5347 (parts 0, 1, 2, 3, 4 6, 9, 15, 16, 17, 20, 21), Methods for the calibration of vibration and shock pick-ups

ISO 16063 (parts 12, 13), Methods for the calibration of vibration and shock transducers.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВІБРАЦІЯ МЕХАНІЧНА
ВИПРОБУВАННЯ МОБІЛЬНИХ
МАШИН НА ВИЗНАЧАННЯ ПАРАМЕТРІВ ВІБРАЦІЇ

ВИБРАЦИЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ
ИСПЫТАНИЯ МОБИЛЬНЫХ МАШИН НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ПАРАМЕТРОВ ВИБРАЦИИ

MECHANICAL VIBRATION
TESTING OF MOBILE MACHINERY IN ORDER TO DETERMINE
THE VIBRATION EMISSION VALUE

Чинний з 2015-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

У цьому стандарті встановлено процедуру визначення загальної та локальної вібрації на робочому місці оператора (-ів) під час випробування рухомого обладнання. Мета стандарту — надання допомоги технічним комітетам стандартизації, що відповідають за певні види обладнання, в підготовленні норм випробування на вібрацію, які мають задовольняти такі вимоги:

- бути якомога однотипнішими з кожною окремою нормою випробувань, що має таку саму базову структуру;

- відповідати основним стандартам вимірювання вібрації;

- відображати останні напрацювання методик визначення вібрації певного типу обладнання;

- надавати виробникам стандартизовану методику визначення та декларування величини (-ин) вібрації, а також впливу її на машини й обладнання;

- надавати користувачам обладнання або членам контролювальних органів можливість порівняння величин вібрації різного обладнання з величиною вібрації, наданої виробником.

У цьому стандарті встановлено вимоги до підготовлення норм випробування на вібрацію, разом із рекомендаціями для умов, за яких проводять вимірювання (наприклад, умови експлуатування). Інформацію, яку має бути долучено в типові норми випробування на вібрацію, узагальнено в додатку А.

Норми випробування на вібрацію, основані на цьому стандарті, визначають процедури вимірювання, які забезпечують точні та відтворювані результати, що максимально відповідають величинам, виміряним у реальних робочих умовах. Для визначення величини вібрації, яку зазначено в інструкції з експлуатування, цей стандарт вимагає наявності таких умов експлуатування, щоб під час вимірювання на робочому місці оператора не менше ніж 75% вібрації становило її найбільше значення.

Цей стандарт охоплює положення оператора під час його сидіння й стояння. Він поширюється на все рухоме обладнання, що спричиняє періодичну чи випадкову вібрацію з перехідними процесами та без них. Цей стандарт не розглядає обертову вібрацію.

У цьому стандарті наведено вичерпну настанову щодо планування відповідних випробувань обладнання, для яких немає норм випробування. Його також можна використовувати для визначення величини вібрації окремих машин.

У цьому стандарті не наведено обмежень або рекомендованих значень вібрації.

Загалом наведені в стандарті величини не може бути використано для оцінювання ризику для здоров'я. У цьому стандарті не надано жодних вказівок або рекомендацій для визначення впливу вібрації та удару на людину.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

EN 12096 Mechanical vibration — Declaration and verification of vibration emission values

EN ISO 8041 Human response to vibration — Measuring instrumentation (ISO 8041:2005)

EN 30326-1 Mechanical vibration — Laboratory method for evaluating vehicle seat vibration — Part 1: Basic requirements (ISO 10326-1:1992)

ISO 2041:1990 Vibration and shock — Vocabulary

ISO 5347 (all parts). Methods for the calibration of vibration and shock pick-ups

ISO 5348 Mechanical vibration and shock — Mechanical mounting of accelerometers

ISO 5805:1997 Mechanical vibration and shock — Human exposure — Vocabulary

ISO 16063 (all parts). Methods for the calibration of vibration and shock transducers

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 12096 Вібрація механічна. Декларування та перевіряння параметрів вібрації

EN ISO 8041 Реакція людини на вібрацію. Вимірювальні прилади (ISO 8041:2005)

EN 30326-1 Вібрація механічна. Лабораторний метод оцінювання вібрації сидінь транспортних засобів. Частина 1. Основні вимоги (ISO 10326-1:1992)

ISO 2041:1990 Вібрація та удар. Словник термінів

ISO 5347 (усі частини) Методика калібрування давачів вібрації та удару

ISO 5348 Механічна вібрація та удар Механічне кріплення акселерометрів

ISO 5805:1997 Механічна вібрація та удар. Вплив на організм людини. Словник

ISO 16063 (усі частини) Методи калібрування давачів вібрації та удару.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online