ДСТУ EN 14033-3:2019 Залізничний транспорт. Залізничні колії. Машини для будівництва та обслуговування. Частина 3. Загальні вимоги щодо безпеки (EN 14033-3:2017, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Залізничний транспорт
ЗАЛІЗНИЧНІ КОЛІЇ
МАШИНИ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА
ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ
Частина 3. Загальні вимоги
щодо безпеки

ДСТУ EN 14033-3:2019
(EN 14033-3:2017, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП "УкрНДНЦ" http://uas.org.ua) 

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Залізнична інфраструктура» (ТК193), Український державний університет залізничного транспорту (УкрДУЗТ)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») в|д 24 грудня 2019 р. № 490 з 2021-01-01

3 Національний стандарт відповідає EN 14033-3:2017 Railway applications — Track — Railbound construction and maintenance machines — Part 3: General safety requirements (Залізничний транспорт. Залізничні колії. Машини для будівництва та обслуговування. Частина 3. Загальні вимоги щодо безпеки) і внесений з дозволу CEN, Avenue Marnix 17, В-1000 Brussels, Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизацїі України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 14033-3:2018 (EN 14033-3:2017, IDT)

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до EN 14033-3:2017

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Перелік суттєвих небезпек

5 Загальні вимоги щодо безпеки та/або запобіжні заходи

5.1 Загальні положення

5.2 Доступ до робочих місць

5.3 Ергономіка

5.4 Вимоги до робочих кабін

5.5 Сидіння оператора

5.6 Крайки та кути

5.7 Труби та шланги

5.8 Зв’язок між робочими місцями

5.9 Стійкість та заходи щодо запобігання сходженню з рейок

5.10 Видимість робочих органів та робочих зон

5.11 Видимість колії попереду машини в напрямку руху

5.12 Аварійні пристрої

5.13 Небезпеки, пов’язані з розташуванням робочих місць на висоті та доступом до них

5.14 Рухомі частини та матеріали

5.15 Системи керування

5.16 Органи керування оператора та індикатори

5.17 Термічні небезпеки

5.18 Електричні небезпеки

5.19 Вимоги щодо безпечності машини, пов’язані з електромагнітною сумісністю

5.20 Викиди газу та твердих частинок

5.21 Системи під тиском

5.22 Паливна та гідравлічна системи

5.23 Зменшення шуму

5.24 Вібрація

5.25 Пожежна безпека

5.26 Гальмівні системи

5.27 Освітлення

5.28 Захист від небезпек, пов’язаних з лазерами

5.29 Системи попередження

5.30 Температурний діапазон

5.31 Технічне обслуговування

5.32 Безпечне транспортування та перевантаження

5.33 Рухомі частини машин

6 Додаткові вимоги щодо безпечності та/або заходи щодо конкретних функцій машини

6.1 Конвеєри

6.2 Пристрої пересування рейок

6.3 Портальні крани, встановлені на залізничні машини

6.4 Крани та підіймальні пристрої, встановлені на машині

6.5 Транспортування вантажів залізничними кранами

6.6 Підіймальні робочі платформи

6.7 Баластні ланцюги

6.8 Баластний пил

6.9 Машини для профілювання рейок (шліфувальні, фрезерувальні або стругальні)

7 Перевіряння відповідності вимогам щодо безпеки та/або спеціальним заходам безпеки

7.1 Загальні положення

7.2 Методи перевіряння

8 Інформація для використання

8.1 Інструкція з експлуатації

8.2 Попереджувальні знаки та написи

Додаток А (обов’язковий) Перелік суттєвих небезпек

Додаток В (обов’язковий) Перевіряння відповідності

Додаток С (обов’язковий) Методика випробування на шум (клас точності 2)

Додаток D (обов’язковий) Вимоги до систем «камера-монітор»

Додаток Е (обов’язковий) Вимоги до систем спостереження із близької відстані

Додаток F (обов’язковий) Методика випробування на вібрацію

Додаток G (довідковий) Структура європейських стандартів щодо машин для будівництва та обслуговування колії

Додаток ZA (довідковий) Взаємозв’язок між EN 14033-3:2017 та основними вимогами Директиви ЄС 2006/42/ЕС

Додаток J (довідковий) Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перепік національних стандартів України, ідентичних європейським та міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 14033-3:2019 (EN 14033-3:2017, IDT) «Залізничний транспорт. Залізничні коліі. Машини для будівництва та обслуговування. Частина 3. Загальні вимоги щодо безпеки», — ідентичний щодо ЕN 14033-32017 (версія en) Railway applications — Track — Railbound construction and maintenance machines — Part 3: General safety requirements.

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 193 «Залізнична інфраструктура».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ EN 14033-3:2018 (EN 14033-3:2017, IDT) «Залізничний транспорт. Колія. Залізничні конструкції та машини по догляду. Частина 3. Загальні вимоги щодо безпеки», прийнятого методом підтвердження.

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «ця частина європейського стандарту» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи цього стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— з «Передмови» до EN 14033-3:2017 у цей «Національний вступ» внесено все, що безпосередньо стосується цього стандарту — у розділі «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— долучено національний довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським та міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті).

EN 3-10.2009, EN 14033-2:2017, EN 16507:2014, EN 16704-2-1:2016, EN 62262, ISO 10263-2:2009, ISO 10263-3:2009, ISO 10263-5:2009 наразі чинні, їх в Україні не прийнято як національні стандарти.

EN 2, EN 280, EN 474-1:2006 + А42013, EN 547-1, EN 547-2, EN 547-3, EN 614-1, EN 614-2, EN 618, EN 619, EN 620, EN 842, EN 894-1, EN 894-2, EN 894-3, EN 981, EN 1032, EN 1837, EN 12096, EN 12999, EN 13000, EN 13135:2013, EN 14033-1:2017, EN15153-2, EN 50155, EN 60204-32, EN 60529, EN 60825-12014, EN 61310-1, EN 61310-2, EN 61310-3, EN 61496-1, EN 61508 (сім частин), EN ISO 2860, EN ISO 2867, EN ISO 3411:2007, EN ISO 3471, EN ISO 3744:2010, EN ISO 4413, EN ISO 4414, EN ISO 4871:2009, EN ISO 5353, EN ISO 6682, EN ISO 6683, EN ISO 7731:2008, EN ISO 11201:2010, EN ISO 11688-1, EN ISO 12001:2009, EN ISO 12100:2010, EN ISO 13732-1, EN ISO 13849-1:2015, EN ISO 13849-2, EN ISO 13850, EN ISO 13855, EN ISO 13857, EN ISO 14122-2, EN ISO 14122-3:2016, EN ISO 14119, EN ISO 14120, ISO 3795, ISO 3864-1, ISO 7000, ISO 11112:1995 +A1:2001, ISO 12508 наразі чинні, їх в Україні прийнято як національні стандарти, позначення та назви яких наведено в національному довідковому додатку НА.

EN 3-1, EN 3-2, EN 3-3, EN 3-4, EN 3-5 та EN 3-6 було замінено на EN 3-7, EN 3-8, EN 3-9 та EN 3-10, які наразі чинні, їх в Україні прийнято як національні стандарти, позначення та назви яких наведено в національному довідковому додатку НА.

EN 349, EN 1037:1995 + А1:2008, EN 60204-1:2006 наразі не чинні, замість них чинні відповідно EN ISO 13854:2019, EN ISO 14118:2018, EN 60204-1:2018, які в Україні не прийнято як національні стандарти. Натомість в Україні прийнято як національні стандарти EN 349:1993 + А1:2008, EN 1037:1995 + А12008, EN 60204-1:2006, їхні назви наведено в національному довідковому додатку НА.

EN 28662-1 наразі не чинний, але в Україні прийнято як національний стандарт EN 28662-1:1992, позначення та назву якого наведено в національному довідковому додатку НА.

ISO 160012008 наразі не чинний, замість нього чинний EN ISO 160012017, який в Україні прийнято як національний стандарт ДСТУ EN ISO 16001:2019, позначення та назву якого наведено в національному довідковому додатку НА.

ISO 3795:1989 наразі чинний, його в Україні прийнято як ДСТУ 7389:2013 (ISO 3795:1989, MOD), позначення та назву якого наведено в національному довідковому додатку НА.

ISO 5006:2006 наразі не чинний, замість нього чинний ISO 5006:2017, який в Україні не прийнято як національний стандарт. Натомість в Україні прийнято як національні стандарти ГОСТ ИСО 5006-1-2000, ГОСТ ИСО 5006-2-2000, ГОСТ ИСО 5006-3-2000, їхні назви наведено в національному довідковому додатку НА.

ISO/TR 9953 наразі не чинний.

ВСТУП до EN 14033-3:2017

Цей стандарт є стандартом типу С, як зазначено в EN ISO 12100:2010.

Цей стандарт є третім із серії з трьох частин стандарту «Залізничний транспорт. Колія. Машини для будівництва та обслуговування»:

— частина 1, що охоплює вимоги щодо безпеки та технічні вимоги до машин у робочому режимі. Цей стандарт гармонізовано з Технічними умовами на сумісність (TSI) для локомотивів та пасажирського рухомого складу, які, в свою чергу, виповідають основним вимогам щодо забезпечення сумісності залізничної системи, як зазначено в статті 1 Європейської Директиви 2008/57/ЕС;

— частина 2, що охоплює особливі вимоги до залізничних машин у режимах роботи та руху;

— частина 3, що охоплює вимоги щодо безпеки до машин у режимах роботи та руху. Цей стандарт гармонізовано з Європейською Директивою щодо безпечності машин 2006/42/ЕС.

Щодо техніки, про яку йдеться, та ступенів охоплення небезпек, небезпечних ситуацій і небезпечних подій зазначено в розділі 1 «Сфера застосування» цього стандарту.

У разі, якщо положення цього стандарту типу С відрізняються від зазначених у стандартах типу В, положення типу С мають перевагу над положеннями інших стандартів.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ
ЗАЛІЗНИЧНІ КОЛІЇ
МАШИНИ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА
ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ
Частина 3. Загальні вимоги щодо безпеки

RAILWAY APPLICATIONS
TRACK
RAILBOUND CONSTRUCTION
AND MAINTENANCE MACHINES
Part 3. General safety requirements

Чинний від 2021-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює суттєві небезпеки, небезпечні ситуації та події, характерні для рейкових машин, що виникають через пристосування їх до використання на залізницях. Ці машини призначено для будівництва, технічного обслуговування та обстеження колії, споруд, інфраструктури та нерухомого електричного тягового обладнання, коли їх використовують за призначенням або в нештатних ре жимах, обґрунтовано передбачених виробником, див. розділ 4.

Цей стандарт застосовний до рейкових машин та інших транспортних засобів, які називають машинами, що працюють винятково на залізницях (використовуючи тертя зчеплення між рейкою та колесами), зокрема й до машин, які в робочому положенні частково опираються на баластний шар колії (баласт) або земляне полотно, і які використовують для будівництва, обслуговування та обстеження колії, споруд, інфраструктури та нерухомого електричного тягового обладнання. Цей стандарт поширюється на машини, призначені для роботи із системами сигналізації та керування. Інші подібні машини розглянуто в інших європейських стандартах, див. додаток G.

Цей стандарт установлює загальні небезпеки за звичайних обставин під час роботи, складання та монтування, введення в експлуатацію, використання (охоплюючи налаштування, програмування та змінення технологічного процесу), експлуатування, очищення, пошуку несправностей, технічного обслуговування та зняття з експлуатації машин. У виняткових обставинах, таких як екстремальні температури довкілля, висококорозійне або забруднювальне середовище, наприклад, за наявності хімічних речовин, та потенційно вибухонебезпечне середовище, може бути вжито необхідних додаткових заходів безпеки.

У цьому стандарті не розглянуто конкретних заходів за виняткових обставин. У цьому стандарті також не розглянуто конкретних заходів за виняткових обставин, які запроваджує керівник залізничної інфраструктури, а також тих вимог, що пред’являє виробник та/або компанія, що експлуатує машину, як зазначено в цьому стандарті. Якщо такі додаткові заходи необхідні, їх треба узгодити між виробником та компанією, що експлуатує машину. Незалежно від цього стандарту, виробник несе відповідальність за забезпечення заходів щодо зменшення ризику додаткових небезпек, спричинених будь-якими додатковими або альтернативними вимогами.

До зазначених звичайних небезпек належать загальні небезпечні чинники, які стосуються машин, а також небезпечні чинники, які стосуються таких конкретних функцій машини, що є спільними для двох або більше типів машин:

— вирізання баласту, очищення баласту, вирівнювання баласту, ущільнення баласту;

— підбивання колії;

— замінення елементів колії;

— роботи з підіймальними кранами;

— обслуговування елементів інфраструктури під час уведення в експлуатацію, використання, утримання та обслуговування.

Цей стандарт не поширюється на особливі функції машини, крім загальних функцій, перерахованих вище, або всіх можливих небезпек стосовно укомплектованих машин, а також поєднання функцій.

Для таких особливих функцій або небезпек рекомендовано використовувати конкретні стандарти.

Цей стандарт не поширюється на:

— вимоги щодо якості роботи та роботоздатності машини;

— машини, які використовують повітряну контактну мережу для тяги;

— особливі вимоги, запроваджені керівником залізничної інфраструктури;

— додаткові чи альтернативні вимоги, запроваджені виробником та/або компанією, що експлуатує машину.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи необхідні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

EN 2 Classification of fires EN 3 (all parts) Portable fire extinguishers

EN 280 Mobile elevating work platforms — Design calculations — Stability criteria — Construction — Safety — Examinations and tests

EN 349 Safety of machinery — Minimum gaps to avoid crushing of parts of the human body

EN 474-1:2006 + A4:2013 Earth-moving machinery — Safety — Part 1: General requirements

EN 547-1 Safety of machinery — Human body measurements — Part 1: Principles for determining the dimensions required for openings for whole body access into machinery

EN 547-2 Safety of machinery — Human body measurements — Part 2: Principles for determining the dimensions required for access openings

EN 547-3 Safety of machinery — Human body measurements — Part 3: Anthropometric data

EN 614-1 Safety of machinery — Ergonomic design principles — Part 1: Terminology and general principles

EN 614-2 Safety of machinery — Ergonomic design principles — Part 2: Interactions between the design of machinery and work tasks

EN 618 Continuous handling equipment and systems — Safety and EMC requirements for equipment for mechanical handling of bulk materials except fixed belt conveyors

EN 619 Continuous handling equipment and systems — Safety and EMC requirements for equipment for mechanical handling of unit loads

EN 620 Continuous handling equipment and systems — Safety and EMC requirements for fixed belt conveyors for bulk materials

EN 842 Safety of machinery — Visual danger signals — General requirements, design and testing

EN 894-1 Safety of machinery — Ergonomics requirements for the design of displays and control actuators — Part 1: General principles for human interactions with displays and control actuators

EN 894-2 Safety of machinery — Ergonomics requirements for the design of displays and control actuators — Part 2: Displays

EN 894-3 Safety of machinery — Ergonomics requirements for the design of displays and control actuators — Part 3: Control actuators

EN 981 Safety of machinery — System of auditory and visual danger and information signals

EN 1032 Mechanical vibration — Testing of mobile machinery in order to determine the vibration emission value

EN 1037:1995 + A1:2008 Safety of machinery — Prevention of unexpected start-up

EN 1837 Safety of machinery — Integral lighting of machines

EN 12096:1997 Mechanical vibration — Declaration and verification of vibration emission values

EN 12999 Cranes — Loader cranes

EN 13000 Cranes — Mobile cranes

EN 13135:2013 Cranes — Safety — Design — Requirements for equipment

EN 14033-1:2017 Railway applications — Track — Railbound construction and maintenance machines — Part 1: Technical requirements for running

EN 14033-2:2017 Railway applications — Track — Railbound construction and maintenance machines — Part 2: Technical requirements for travelling and working

EN 15153-2 Railway applications — External visible and audible warning devices for trains — Part 2: Warning horns

EN 16507 Railway applications — Ground based service — Diesel refuelling equipment

EN 16704-2-1:2016 Railway applications—Track—Safety protection on the track during work — Part 2-1: Common solutions and technologies — Technical requirements for Track Warning Systems (TWS)

EN 28662-1 Hand-held portable power tools — Measurement of vibrations at the handle — Part 1: General (ISO 8662-1)

EN 50155 Railway applications — Electronic equipment used on rolling stock

EN 60204-1:2006 Safety of machinery — Electrical equipment of machines — Part 1: General requirements

EN 60204-32 Safety of machinery — Electrical equipment of machines — Part 32: Requirements for hoisting machines

EN 60529 Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)

EN 60825-1:2014 Safety of laser products — Part 1: Equipment classification and requirements

EN 61310-1 Safety of machinery — Indication, marking and actuation — Part 1: Requirements for visual, acoustic and tactile signals (IEC 61310-1)

EN 61310-2 Safety of machinery — Indication, marking and actuation — Part 2: Requirements for marking (IEC 61310-2)

EN 61310-3 Safety of machinery — Indication, marking and actuation — Part 3: Requirements for the location and operation of actuators (IEC 61310-3)

EN 61496-1 Safety of machinery — Electro-sensitive protective equipment — Part 1: General requirements and tests

EN 61508 (all parts) Functional safety of electrical/electronic/ programmable electronic safety-related systems

EN 62262 Degrees of protection provided by enclosures for electrical equipment against external mechanical impacts (IK code)

EN ISO 2860 Earth-moving machinery — Minimum access dimensions (ISO 2860)

EN ISO 2867:2011 Earth-moving machinery — Access systems (ISO 2867:2011)

EN ISO 3411:2007 Earth-moving machinery — Physical dimensions of operators and minimum operator space envelope (ISO 3411:2007)

EN ISO 3471 Earth-moving machinery — Roll-over protective structures—Laboratory tests and performance requirements (ISO 3471)

EN ISO 3744:2010 Acoustics — Determination of sound power levels and sound energy levels of noise sources using sound pressure — Engineering methods for an essentially free field over a reflecting plane (ISO 3744:2010)

EN ISO 4413 Hydraulic fluid power — General rules and safety requirements for systems and their components (ISO 4413)

EN ISO 4414 Pneumatic fluid power — General rules and safety requirements for systems and their components (ISO 4414)

EN ISO 4871:2009 Acoustics — Declaration and verification of noise emission values of machinery and equipment (ISO 4871:1996)

EN ISO 5353 Earth-moving machinery, and tractors and machinery for agriculture and forestry — Seat index point (ISO 5353)

EN ISO 6682 Earth-moving machinery — Zones of comfort and reach for controls (ISO 6682)

EN ISO 6683 Earth-moving machinery — Seat belts and seat belt anchorages — Performance requirements and tests (ISO 6683)

EN ISO 7731:2008 Ergonomics — Danger signals for public and work areas — Auditory danger signals (ISO 7731:2003)

EN ISO 11201:2010 Acoustics — Noise emitted by machinery and equipment — Determination of emission sound pressure levels at a work station and at other specified positions in an essentially free field over a reflecting plane with negligible environmental corrections (ISO 11201:2010)

EN IS011688-1 Acoustics — Recommended practice for the design of low-noise machinery and equipment — Part 1: Planning (ISO/TR 11688-1)

EN ISO 12001:2009 Acoustics — Noise emitted by machinery and equipment — Rules for the drafting and presentation of a noise test code (ISO 12001:1996)

EN ISO 12100:2010 Safety of machinery — General principles for design — Risk assessment and risk reduction (ISO 12100:2010)

EN IS013732-1 Ergonomics of the thermal environment—Methods for the assessment of human responses to contact with surfaces — Part 1: Hot surfaces (ISO 13732-1)

EN ISO 13849-1:2015 Safety of machinery — Safety-related parts of control systems — Part 1: General principles for design (ISO 13849-1:2015)

EN ISO 13849-2 Safety of machinery — Safety-related parts of control systems — Part 2: Validation (ISO 13849-2)

EN ISO 13850 Safety of machinery — Emergency stop — Principles for design (ISO 13850)

EN ISO 13855 Safety of machinery — Positioning of safeguards with respect to the approach speeds of parts of the human body (ISO 13855)

EN ISO 13857 Safety of machinery — Safety distances to prevent hazard zones being reached by upper and lower limbs (ISO 13857)

EN ISO 14122-2 Safety of machinery — Permanent means of access to machinery — Part 2: Working platforms and walkways (ISO 14122-2)

EN ISO 14122-3:2016 Safety of machinery — Permanent means of access to machinery — Part 3: Stairs, stepladders and guard-rails (ISO 14122-3:2016)

EN ISO 14119 Safety of machinery — Interlocking devices associated with guards — Principles for design and selection (ISO 14119)

EN ISO 14120 Safety of machinery — Guards — General requirements for the design and construction of fixed and movable guards (ISO 14120)

ISO 3795 Road vehicles, and tractors and machinery for agriculture and forestry — Determination of burning behaviour of interior materials

ISO 3864-1 Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Part 1: Design principles for safety signs and safety markings

ISO 5006:2006 Earth-moving machinery — Operator’s field of view — Test method and performance criteria I

SO 7000 Graphical symbols for use on equipment — Registered symbols

ISO/TR 9953 Earth-moving machinery — Warning devices for slow-moving machines — Ultrasonic and other systems

ISO 10263-2 Earth-moving machinery — Operator enclosure environment — Part 2: Air filter element test method

ISO 10263-3 Earth-moving machinery — Operator enclosure environment — Part 3: Pressurization test method

ISO 10263-5 Earth-moving machinery — Operator enclosure environment — Part 5: Windscreen defrosting system test method

ISO 11112:1995 + A1:2001 Earth-moving machinery — Operator’s seat — Dimensionsand requirements

ISO 12508 Earth-moving machinery — Operator station and maintenance areas — Bluntness of edges

ISO 16001:2008 Earth-moving machinery — Hazard detection systems and visual aids — Performance requirements and tests.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 2 Класифікація пожеж

EN 3 (усі частини) Вогнегасники переносні

EN 280 Робочі платформи (риштовання) пересувні підіймальні. Проектні розрахунки, критерії стійкості, конструкція, безпека, перевірки та випробування

EN 349 Безпечність машин. Мінімальні проміжки для уникнення здавлювання частин тіла людини

EN 474-1:2006 + А4:2013 Землерийні машини. Вимоги щодо безпеки. Частина 1. Загальні вимоги

EN 547-1 Безпечність машин. Розміри тіла людини. Частина 1. Принципи визначення розмірів отворів для доступу до робочих місць у машинах

EN 547-2 Безпечність машин. Розміри тіла людини. Частина 2. Принципи визначення розмірів отворів для доступу

EN 547-3 Безпечність машин. Розміри тіла людини. Частина 3. Антропометричні дані

EN 614-1 Безпечність машин. Ергономічні принципи проектування. Частина 1. Термінологія та загальні принципи

EN 614-2 Безпечність машин. Ергономічні принципи проектування. Частина 2. Взаємозв’язок між проектуванням машин і робочими завданнями

EN 618 Підіймально-транспортне обладнання та системи безперервної дії. Вимоги щодо без пеки та електромагнітної сумісності до обладнання для механічного вантаження сипких матеріалів, крім стаціонарних стрічкових конвеєрів

EN 619 Підіймально-транспортне обладнання та системи безперервної дії. Вимоги щодо безпеки та електромагнітної сумісності до обладнання для механічного пересування вантажних одиниць

EN 620 Підіймально-транспортувальне обладнання та системи безперервної дії. Вимоги щодо без пеки та електромагнітної сумісності до конвеєрів стрічкових стаціонарних для сипких матеріалів

EN 842 Безпечність машин. Візуальні сигнали небезпеки. Загальні вимоги, проектування та випробування

EN 894-1 Безпечність машин. Ергономічні вимоги до проектування індикаторів та органів керування. Частина 1. Загальні принципи взаємодії людини з індикаторами та органами керування

EN 894-2 Безпечність машин. Ергономічні вимоги до проектування індикаторів та органів керування. Частина 2. Індикатори

EN 894-3 Безпечність машин. Ергономічні вимоги до проектування індикаторів та органів керування. Частина 3. Органи керування

EN 981 Безпечність машин. Системи звукових і візуальних сигналів небезпеки та попередження

EN 1032 Вібрація механічна. Випробування мобільних машин на визначання параметрів вібрації

EN 1037:1995 + А1:2008 Безпечність машин. Запобігання несподіваному пуску

EN 1837 Безпечність машин. Вмонтоване освітлення

EN 12096:1997 Вібрація механічна. Повідомлення та перевіряння параметрів вібрації

EN 12999 Крани. Крани-маніпулятори

EN 13000 Крани. Крани самохідні

EN 13135:2013 Крани. Безпечність. Проектування. Вимоги до устатковання

EN 14033-1:2017 Залізничний транспорт. Колія. Машини для будівництва та обслуговування колії. Частина 1. Технічні вимоги до пробігу

EN 14033-2:2017 Залізничний транспорт. Колія. Машини для будівництва та обслуговування колії. Частина 2. Технічні вимоги до руху та роботи

EN 15153-2 Залізничний транспорт. Зовнішні видимі та чутні пристрої попередження для потягів. Частина 2. Сигнальні ріжки

EN16507 Залізничний транспорт. Наземне обслуговування. Устатковання для заправлення дизельного палива

EN 16704-2-1:2016 Залізничний транспорт. Колія. Заходи безпеки на колії під час проведення робіт. Частина 2-1. Загальні рішення та технології. Технічні вимоги до системи аварійної сигналізації на колії

EN 28662-1 Інструменти ручні переносні приводні. Вимірювання вібрації на рукоятці. Частина 1. Загальні положення (ISO 8662-1)

EN 50155 Залізничний транспорт. Електронне устатковання, використовуване на рухомому складі

EN 60204-1 Безпечність машин. Електрообладнання машин. Частина 1. Загальні вимоги

EN 60204-32 Безпечність машин. Електрообладнання машин. Частина 32. Вимоги до вантажо підіймальних машин

EN 60529 Ступені захисту, забезпечувані кожухами (код IP)

EN 60825-1:2014 Безпечність лазерних виробів. Частина 1. Класифікація обладнання та вимоги

EN 61310-1 Безпечність машин. Позначення, маркування та приведення в дію. Частина 1. Вимоги до візуальних, звукових і тактильних сигналів (ІЕС 61310-1)

EN 61310-2 Безпечність машин. Позначення, маркування та приведення в дію. Частина 2. Вимоги до маркування (ІЕС 61310-2)

EN 61310-3 Безпечність машин. Позначення, маркування та приведення в дію. Частина 3. Вимоги до розташування та роботи органів керування (ІЕС 61310-3)

EN 61496-1 Безпечність машин. Захисне електрочутливе обладнання. Частина 1. Загальні вимоги та випробування

EN 61508 (усі частини) Функційна безпечність електричних, електронних, програмованих електронних систем, пов’язаних із безпекою

EN 62262 Ступені захисту електричного обладнання, які забезпечують оболонки від зовнішніх механічних ударів (код ІК)

EN ISO 2860 Машини землерийні. Мінімальні розміри оглядових отворів (ISO 2860)

EN ISO 2867:2011 Машини землерийні. Системи доступу (ISO 2867:2011)

EN ISO 3411:2007 Машини землерийні. Антропометричні дані операторів і мінімальний робочий простір навколо оператора (ISO 3411:2007)

EN ISO 3471 Землерийні машини. Конструкції захисні під час перекидання. Технічні вимоги та лабораторні випробування (ISO 3471)

EN ISO 3744:2010 Акустика. Визначення рівнів звукової потужності та рівнів звукової енергії джерел шуму за звуковим тиском. Технічні методи для практично вільного поля над звуковідбивальною площиною (ISO 3744:2010)

EN ISO 4413 Пдроприводи об'ємні. Загальні правила застосування та вимоги щодо безпеки для систем та їхніх складових (ISO 4413)

EN ISO 4414 Пневмоприводи. Загальні правила застосування та вимоги щодо безпеки для систем та їх складових (ISO 4414)

EN ISO 4871:2009 Акустика. Декларування та перевіряння значень шумового випромінювання машин та устатковання (ISO 4871:1996)

EN ISO 5353 Землерийні машини, трактори та машини для сільськогосподарських і лісогосподарських робіт. Контрольна точка сидіння (ISO 5353)

EN ISO 6682 Землерийні машини. Зони зручності та досяжності органів керування (ISO 6682)

EN ISO 6683 Машини землерийні. Ремені безпеки та їх кріплення. Технічні вимоги та випробування (ISO 6683)

EN ISO 7731:2008 Ергономіка. Сигнали небезпеки для місць громадського призначення та робочого простору. Звукові сигнали небезпеки (ISO 7731:2003)

EN ISO 11201:2010 Акустика. Шум, утворюваний машинами та усталюванням. Визначення рівнів звукового тиску випромінення на робочому місці та в інших визначених місцях у практично вільному полі над звуковідбивальною площиною без урахування поправок на середовище (ISO 11201:2010)

EN ISO 11688-1 Практичні рекомендації щодо проектування малошумних машин та устатковання. Частина 1. Планування (ISO/TR11688-1)

EN ISO 12001:2009 Акустика. Шум, утворюваний машинами та усталюванням. Правила готування і подання методики випробування на шум (ISO 12001:1996)

EN ISO 12100:2010 Безпечність машин. Загальні принципи проектування. Оцінювання ризиків та зменшення ризиків (ISO 12100:2010)

EN ISO 13732-1 Ергономіка теплового середовища. Методи оцінювання реакції людини під час контакту з поверхнями. Частина 1. Гарячі поверхні (ISO 13732-1)

EN ISO 13849-1:2015 Безпечність машин. Деталі систем керування, пов’язані з забезпеченням безпеки. Частина 1. Загальні принципи проектування (ISO 13849-1:2015)

EN ISO 13849-2 Безпечність машин. Деталі систем керування, пов’язані з забезпеченням безпеки. Частина 2. Перевіряння відповідності (ISO 13849-2)

EN ISO 13850 Безпечність машин. Аварійне зупинення. Принципи проектування (ISO 13850)

EN ISO 13855 Безпечність машин. Розташування захисних пристроїв з урахуванням швидкості наближення частин тіла людини (ISO 13855)

EN ISO 13857 Безпечність машин. Безпечні відстані для запобігання досягненню небезпечних зон верхніми та нижніми кінцівками (ISO 13857)

EN ISO 14122-2 Безпечність машин. Стаціонарні засоби доступу до машин. Частина 2. Платформи робочі й проходи (ISO 14122-2)

EN ISO 14122-3:2016 Безпечність машин. Стаціонарні засоби доступу до машин. Частина 3. Сходи, ступанки та поручні (ISO 14122-3:2016)

EN IS014119 Безпечність машин. Блокувальні пристрої, з’єднані з огорожами. Принципи проектування та вибору (ISO 14119)

EN IS014120 Безпечність машин. Захисні огорожі. Загальні вимоги до проектування та будівництва стаціонарних і знімних захисних огорож (ISO 14120)

ISO 3795 Колісні транспортні засоби, сільськогосподарські та лісогосподарські трактори і машини. Визначання характеристик горіння матеріалів покриву салону

ISO 3864-1 Графічні символи. Кольори та знаки безпеки. Частина 1. Принципи проектування знаків безпеки та маркування безпеки

ISO 5006:2006 Машини землерийні. Огпядовість з робочого місця оператора. Метод випробування і критерії ефективності

ISO 7000 Графічні символи для використання на обладнанні. Зареєстровані символи

ISO/TR 9953 Машини землерийні. Сигнальні попереджувальні пристрої для низькошвидкісних машин. Ультразвукові та інші системи

ISO 10263-2 Машини землерийні. Навколишнє середовище робочого місця оператора. Частина 2. Метод випробування елементів повітряного фільтра

ISO 10263-3 Машини землерийні. Навколишнє середовище робочого місця оператора. Частина 3. Метод визначення герметичності

ISO 10263-5 Машини землерийні. Навколишнє середовище робочого місця оператора. Частина 5. Метод випробування системи відтавання вітрового скла

ISO 11112:1995 + А1:2001 Машини землерийні. Сидіння водія. Розміри та вимоги

ISO 12508 Машини землерийні. Робоче місце оператора та зони технічного обслуговування. Згладжування крайок конструкції

ISO 16001:2008 Машини землерийні. Системи виявлення небезпеки та візуальної допомоги. Вимоги до робочих характеристик і методи випробування.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online