ДСТУ EN 13977:2019 Залізничний транспорт. Залізничні колії. Вимоги щодо безпеки для переносних машин і візків для будівництва та технічного обслуговування (EN 13977:2011, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Залізничний транспорт
ЗАЛІЗНИЧНІ КОЛІЇ
Вимоги щодо безпеки
для переносних машин і візків
для будівництва та технічного
обслуговування

ДСТУ EN 13977:2019
(EN 13977:2011, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Залізнична інфраструктура» (ТК 193), Український державний університет залізничного транспорту (УкрДУЗТ)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 24 грудня 2019 р. № 490 з 2021-01-01

3 Національний стандарт відповідає EN 13977:2011 Railway applications — Track — Safety requirements for portable machines and trolleys for construction and maintenance (Залізничний транспорт. Залізничні колії. Вимоги щодо безпеки для переносних машин і візків для будівництва та технічного обслуговування) і внесений з дозволу CEN, Avenue Маrnіх 17, В-1000 Brussels, Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 13977:2014

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до EN 13977:2011

1 Сфера застосування

1.1 Загальні положення

1.2 Валідація цього стандарту

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Перелік суттєвих небезпек

5 Вимоги щодо безпеки та/або заходи безпеки

5.1 Загальні положення

5.2 Пересування пристроїв

5.3 Колеса та ролики

5.4 Гальмівна система та система забезпечення нерухомості

5.5 Елементи кріплення та/або опори

5.6 Устатковання для виробництва та передавання енергії

5.7 Електромагнітна сумісність

5.8 Робочі органи

5.9 Блокувальний пристрій

5.10 Розміщення пристроїв керування

5.11 Пристрої оповіщення

5.12 Ізоляція від зовнішньої електричної напруги

5.13 Освітлення

5.14 Запобігання викиду забруднювальних речовин

5.15 Фарбування

5.16 Стійкість

5.17 Відповідність габаритам

5.18 Час на зняття з колій, відкритих для руху

5.19 Зменшення шуму

5.20 Вібрація

5.21 Умови довкілля

6 Перевіряння вимог щодо безпеки та/або заходів безпеки

6.1 Загальні положення

6.2 Перевіряння типу

6.3 Відповідність типу

6.4 Методи перевіряння

6.5 Процедури оцінки відповідності

7 Інформація для використання

7.1 Загальні положення

7.2 Інструкція з експлуатації

7.3 Інструкції зі складання

7.4 Інструкції із застосування

7.5 Марковання. Загальні положення

7.6 Символи та застереження

Додаток А (обов’язковий) Перелік суттєвих небезпек

Додаток В (обов’язковий) Габаритна рамка для переносних машин і візків

Додаток С (обов’язковий) Тип перевірки

Додаток D (обов’язковий) Марковання переносних машин та візків

Додаток Е (обов’язковий) Відповідність типу перевірки

Додаток F (довідковий) Спеціальні умови

Додаток G (обов’язковий) Методика випробування на шум для переносних машин і візків для будівництва та технічного обслуговування. Клас точності 2 та 3

Додаток Н (довідковий) Структура європейських стандартів щодо машин для будівництва та технічного обслуговування

Додаток ZА (довідковий) Зв’язок між EN 13977 та основними вимогами Директиви ЄС 2006/42/ЕС

Додаток J (довідковий) Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським та міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 13977:2019 (EN 13977:2011, IDТ) «Залізничний транспорт. Залізничні коли. Вимоги щодо безпеки для переносних машин і візків для будівництва та технічного обслуговування», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 13977:2011 (версія en) «Railway applications — Track — Safety requirements for portable machines and trolleys for construction and maintenance».

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 193 «Залізнична інфраструктура».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ EN 13977:2014 «Залізничний транспорт. Залізничні колії. Вимоги щодо безпеки для переносних машин і візків для будівництва та технічного обслуговування» (EN 13977:2011, IDТ), прийнятого методом підтвердження.

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» та «EN 13977:2011» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи цього стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— вилучено «Передмову» до EN 13977:2011 як таку, що безпосередньо не стосується цього стандарту;

— долучено національний довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів, ідентичних європейським та міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті).

EN ISO 9614-2:1996 та ISO 6405-2 наразі чинні, їх не прийнято в Україні як національні стандарти.

EN 614-1, EN 614-2, EN 1032, EN 1837, EN 13715, EN 15273-2, EN 60204-1, EN ISO 4871:2009, EN ISO 7731, EN ISO 11202:2010, EN ISO 11204:2010, EN ISO 11688-1:2009, EN ISO 12001:2009, EN ISO 15744:2008, ISO 3864-1, ISO 3864-2 та ISO 6405-1 наразі чинні, їх прийнято в Україні як національні стандарти, позначення та назви яких наведено в національному довідковому додатку НА.

EN 982, EN 983, EN 13309, EN 13674-1:2003 + А1:2007, EN 15746-1:2010, EN 50121-3-1:2006, EN 50121-3-2:200, EN ISO 3744:2009, EN ISO 3746:2009, EN ISO 12100-1:2003, EN ISO 12100-2:2003, EN ISO 14121-1:2007 на разі не чинні, замість них чинні відповідно EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13766-1:2018, EN ISO 13766-2:2018, EN 13674-1:2011 + A1:2017, EN 15746-1:2010 + A1:2011, EN 50121-3-1:2017, EN 50121-3-2:2016, EN ISO 3744:2010, EN ISO 3746:2010 та EN ISO 12100:2010, прийняті в Україні як національні стандарти, їхні позначення та назви наведено в національному довідковому додатку НА.

EN 28662-1 не чинний, натомість в Україні прийнято як національний стандарт EN 28662-1:1992, позначення та назву якого наведено в національному довідковому додатку НА.

ВСТУП до EN 13977:2011

Цей стандарт є стандартом типу С, як визначено в EN ISO 12100-1:2003 та EN ISO 12100-2:2003.

Обладнання, на яке поширюється цей стандарт, і ступінь охоплення небезпек, небезпечних ситуацій та подій наведено в розділі 1 «Сфера застосування» цього стандарту.

Якщо положення цього стандарту типу С відрізняються від зазначених у стандартах типу А або В, положення цього стандарту типу С мають перевагу над положеннями інших стандартів для машин, які спроектовано та побудовано відповідно до положення цього стандарту типу С.

Технічні характеристики, відхилення чи особливі національні умови можуть бути предметом особливих вимог органу контролю управління інфраструктурою та/або узгодження між користувачем і виробником, див. додаток F.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ
ЗАЛІЗНИЧНІ КОЛІЇ
Вимоги щодо безпеки для переносних машин
і візків для будівництва та технічного обслуговування

RAILWAY APPLICATIONS
TRACK
Safety requirements for portable machines
and trolleys for construction and maintenance

Чинний від 2021-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Загальні положення

Цей стандарт установлює технічні вимоги щодо мінімізації перелічених у розділі 4 суттєвих небезпек, характерних для залізниць, які створюють переносні машини та візки, призначені для роботи на коліях, та які можуть виникнути під час уведення в експлуатацію, експлуатації та обслуговування переносних машин і візків у разі використання за призначенням та за умов, передбачених виробником. Він не поширюється на характеристики роботи машин, наприклад різання, свердління, шліфування.

Цей стандарт застосовний для переносних машин та візків із рейковими колесами або роликами, призначеними для роботи на колії з номінальною шириною 1 435 мм та 1 668 мм та габаритною рамкою згідно з додатком В1), на яких розміщено, наприклад, різальні та свердлильні машини.

Цей стандарт не поширюється на додаткові небезпеки, які можуть виникати у зв’язку з:

— зчепленням кількох візків;

— буксируванням або штовханням візків іншими транспортними засобами;

— використанням візків для перевезення людей;

— використанням самохідних колісних машин, візків, причеплених до іншого буксиру вального транспортного засобу;

— небезпеками, пов’язаними з лазерними системами.

Інші спеціальні транспортні засоби, що їх використовують на залізничних коліях, розглянуто в інших стандартах, див. додаток Н.

Цей стандарт не поширюється на:

— вимоги до якості роботи або продуктивності машини;

— правила, визначені контролювальним органом кожної інфраструктури щодо роботи переносних машин та візків, які є предметом переговорів між користувачем та виробником;

— переносні машини, які використовують на залізничних транспортних засобах.

Цей стандарт установлює додаткові вимоги до електромагнітної сумісності, наприклад електронних складників, а також щодо небезпеки, спричиненої вібрацією.

Цей стандарт не встановлює додаткових вимог щодо:

— агресивного корозійного середовища, тропічного клімату, забруднювальних середовищ, сильних магнітних полів;

— експлуатації з дотриманням спеціальних правил, таких як у разі потенційно вибухонебезпечного середовища;

— небезпек, що виникають під час виведення з експлуатації та/або перероблення;

— небезпек, що виникають через швидкості вітру;

— небезпек, що виникають унаслідок природних причин, наприклад землетрусу, удару блискавки, повені тощо.

1.2 Валідація цього стандарту

Цей стандарт застосовний до переносних машин та візків, виготовлених після дати його опублікування.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи необхідні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

EN 614-1 Safety of machinery — Ergonomic design principles — Part 1: Terminology and general principles

EN 614-2 Safety of machinery — Ergonomic design principles — Part 2: Interactions between the design of machinery and work tasks

EN 982 Safety of machinery — Safety requirements for fluid power systems and their components — Hydraulics

EN 983 Safety of machinery — Safety requirements for fluid power systems and their components — Pneumatics

EN 1032 Mechanical vibration—Testing of mobile machinery in order to determine the vibration emission value

EN 1837 Safety of machinery — Integral lighting of machines

EN 13309 Construction machinery — Electromagnetic compatibility of machines with internal power supply

EN 13674-1:2003 + A1:2007 Railway applications — Track — Rail — Part 1: Vignole railway rails 46 kg/m and above

EN 13715 Railway applications — Wheelsets and bogies — Wheels — Tread profile

EN 15273-2 Railway applications — Gauges — Part 2: Rolling stock gauge

EN 15746-1:2010 Railway applications — Track — Road-rail machines and associated equipment — Part 1: Technical requirements for running and working

EN 28662-1 Hand-held portable power tools — Measurement of vibrations at the handle — Part 1: General (ISO 8662-1:1988)

EN 50121-3-1:2006 Railway applications — Electromagnetic compatibility — Part 3-1: Rolling stock — Train and complete vehicle

EN 50121-3-2:2006 Railway applications — Electromagnetic compatibility — Part 3-2: Rolling stock — Apparatus

EN 60204-1 Safety of machinery — Electrical equipment of machines — Part 1: General requirements (IEC 60204-1:2005, modified)

EN ISO 3744:2009 Acoustics — Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure — Engineering method in an essentially free field over a reflecting plane (ISO 3744:1994)

EN ISO 3746:2009 Acoustics — Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure — Survey method using an enveloping measurement surface over a reflecting plane (ISO 3746:1995, including Cor 1:1995)

EN ISO 4871:2009 Acoustics — Declaration and verification of noise emission values of machinery and equipment (ISO 4871:1996)

EN ISO 7731 Ergonomics — Danger signals for public and work areas — Auditory danger signals (ISO 7731:2003)

EN ISO 9614-2:1996 Acoustics — Determination of sound power levels of noise sources using sound intensity — Part 2: Measurement by scanning (ISO 9614-2:1996)

EN ISO 11202:2010 Acoustics — Noise emitted by machinery and equipment — Determination of emission sound pressure levels at a work station and at other specified positions applying approximate environmental corrections (ISO 11202:2010)

EN ISO 11204:2010 Acoustics — Noise emitted by machinery and equipment — Determination of emission sound pressure levels at a work station and at other specified positions applying accurate environmental corrections (ISO 11204:2010)

EN ISO 11688-1:2009 Acoustics — Recommended practice for the design of low-noise machinery and equipment— Part 1: Planning (ISO/TR 11688-1:1995)

EN ISO 12001:2009 Acoustics — Noise emitted by machinery and equipment — Rules for the drafting and presentation of a noise test code (ISO 12001:1996)

EN ISO 12100-1:2003 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 1: Basic terminology, methodology (ISO 12100-1:2003)

EN ISO 12100-2:2003 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 2: Technical principles (ISO 12100-2:2003)

EN ISO 14121-1:2007 Safety of machinery — Risk assessment — Part 1: Principles (ISO 14121-1:2007)

EN ISO 15744:2008 Hand-held non-electric power tools — Noise measurement code — Engineering method (grade 2) (ISO 15744:2002)

ISO 3864-1 Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Part 1: Design principles for safety signs in workplaces and public areas

ISO 3864-2 Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Part 2: Design principles for product safety labels

ISO 6405-1 Earth-moving machinery — Symbols for operator controls and other displays — Part 1: Common symbols

ISO 6405-2 Earth-moving machinery — Symbols for operator controls and other displays — Part 2: Specific symbols for machines, equipment and accessories.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 614-1 Безпечність машин. Ергономічні принципи проектування. Частина 1. Термінологія та загальні принципи

EN 614-2 Безпечність машин. Ергономічні принципи проектування. Частина 2. Взаємозв’язок між проектуванням машин і робочими завданнями

EN 982 Безпечність машин. Вимоги щодо безпечності гідравлічних та пневматичних систем та їхніх складників. Гідравліка

EN 983 Безпечність машин. Вимоги щодо безпечності гідравлічних та пневматичних систем та їхніх складників. Пневматика

EN 1032 Механічна вібрація. Випробування мобільних машин на визначення параметрів вібрації

EN 1837 Безпечність машин. Вмонтоване освітлення машин

EN 13309 Будівельна техніка. Електромагнітна сумісність машин із внутрішнім джерелом електроживлення

EN 13674-1:2003 + А1:2007 Залізничний транспорт. Залізнична колія. Рейки. Частина 1. Залізничні рейки Вігноле 46 кг/м та більше

EN 13715 Залізничний транспорт. Колісні візки. Колеса. Профіль поверхні кочення

EN 15273-2 Залізничний транспорт. Габарити. Частина 2. Рухомий склад колії

EN 15746-1:2010 Залізничний транспорт. Колія. Дорожньо-залізничні машини та супутнє устатковання. Частина 1. Технічні вимоги для запускання та роботи

EN 28662-1 Інструменти ручні переносні приводні. Вимірювання вібрації на рукоятці. Частина 1. Загальні положення (ISO 8662-1:1988)

EN 50121-3-1:2006 Залізничний транспорт. Електромагнітна сумісність. Частина 3-1. Рухомий склад. Поїзд та комплектний транспортний засіб

EN 50121-3-2:2006 Залізничний транспорт. Електромагнітна сумісність. Частина 3-2. Рухомий склад. Апаратура

EN 60204-1 Безпечність машин. Електрообладнання машин. Частина 1. Загальні вимоги (ІЕС 60204-1:2005, зі змінами)

EN ISO 3744:2009 Акустика. Визначення рівнів звукової потужності джерел шуму за звуковим тиском. Технічні методи для практично вільного поля над звуковідбивальною площиною (ISO 3744:1994)

EN ISO 3746:2009Акустика. Визначення рівнів звукової потужності джерел шуму за звуковим тиском. Наближений метод із використанням обгинальної поверхні вимірювання над звуковідбивальною площиною (ISO 3746:1995, з виправленням Cor.1:1995)

EN ISO 4871:2009 Акустика. Визначення та перевіряння рівнів шуму, утворюваного машинами й устаткованням, значень шумового випромінювання машин та устатковання (ISO 4871:1996)

EN ISO 7731 Ергономіка. Сигнали небезпеки для місць громадського призначення та робочого простору. Звукові сигнали небезпеки (ISO 7731:2003)

EN ISO 9614-2:1996 Акустика. Визначення рівнів звукової потужності джерел шуму за інтенсивністю звуку. Частина 2. Вимірювання скануванням (ISO 9614-2:1996)

EN ISO 11202:2010 Акустика. Шум, утворюваний машинами та устаткованням. Вимірювання рівнів звукового тиску випромінювання на робочому місці та в інших характерних точках з урахуванням наближених поправок на середовище (ISO 11202:2010)

EN ISO 11204:2010 Акустика. Шум, утворюваний машинами та устаткованням. Визначення рівнів звукового тиску випромінювання на робочому місці та в інших характерних точках з урахуванням точних поправок на середовище (ISO 11204:2010)

EN ISO 11688-1:2009 Акустика. Практичні рекомендації щодо проектування малошумних машин та устатковання. Частина 1. Планування (ISO/TR 11688-1:1995)

EN ISO 12001:2009 Акустика. Шум, утворюваний машинами та устаткованням. Правила готування і подання методики випробування на шум (ISO 12001:1996)

EN ISO 12100-1:2003. Безпечність машин. Основні поняття, загальні принципи проектування. Частина 1. Основна термінологія, методологія (ISO 12100-1:2003)

EN ISO 12100-2:2003. Безпечність машин. Основні поняття, загальні принципи проектування. Частина 2. Технічні принципи (ISO 12100-2:2003)

EN 14121-1 Безпечність машин. Оцінювання ризиків. Частина 1. Принципи (ISO 14121-1:2007)

EN ISO 15744:2008 Інструменти ручні з неелектричним приводом. Методика вимірювання шуму. Технічний метод (клас точності 2) (ISO 15744:2002)

ISO 3864-1 Графічні символи. Кольори та знаки безпеки. Частина 1. Принципи проектування знаків безпеки для робочих місць та місць громадського призначення

ISO 3864-2 Графічні символи. Кольори та знаки безпеки. Частина 2. Принципи проектування етикеток безпечності продукції

ISO 6405-1 Машини землерийні. Символи для органів керування та інших індикаторів. Частина 1. Загальні символи

ISO 6405-2 Машини землерийні. Символи для органів керування та інших індикаторів. Частина 2. Спеціальні символи для машин, робочого обладнання та приладів.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online