ДСТУ EN 14227-4:2020 Суміші, укріплені гідравлічним в’яжучим. Технічні умови. Частина 4. Зола-винесення для сумішей, укріплених гідравлічним в’яжучим (EN 14227-4:2013, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СУМІШІ, УКРІПЛЕНІ
ГІДРАВЛІЧНИМ В’ЯЖУЧИМ
Технічні умови
Частина 4. Зола-винесення для сумішей,
укріплених гідравлічним в’яжучим

ДСТУ EN 14227-4:2020
(EN 14227-4:2013, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Автомобільні дороги і транспортні споруди» (ТК 307), Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М. П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ) від 07 грудня 2020 р. № 431 з 2021-06-01 з урахуванням зміни, внесеної наказом ДП «УкрНДНЦ» від 25 лютого 2021 р. № 70

3 Національний стандарт відповідає EN 14227-4:2013 «Hydraulish gebundene Gemische — Anforde-rungen — Teil 4: Flugasche fur hydraulisch gebundene Gemische» (Суміші, укріплені гідравлічним в’яжучим. Технічні умови. Частина 4. Зола-винесення для сумішей, укріплених гідравлічним в’яжучим) і внесений з дозволу CEN, Avenue Маrnіх 17, B-1000, Brussels, Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з німецької (de)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосуванняя

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Вимоги

4.1 Загальні положення

4.2 Вимоги до силікатної золи-винесення

4.3 Вимоги до вапняної золи-винесення

5 Контролювання виробництва

6 Маркування та етикетуванняя

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 14227-4:2020 (EN 14227-4:2013, IDT) «Суміші, укріплені гідравлічним в’яжучим. Технічні умови. Частина 4. Зола-винесення для сумішей, укріплених гідравлічним в’яжучим», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 14227-4:2013 (версія de) «Hydraulish gebundene Gemische — Anforderungen — Teil 4: Flugasche fur hydraulisch gebundene Gemische».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, - ТК 307 «Автомобільні дороги і транспортні споруди».

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— «kieselsaurereich» (багатий на кремнієву кислоту; з високим умістом кремнієвої кислоти) викладено як «силікатний» для досягнення термінологічної єдності зі стандартом EN 14227-3 під час перекладу останнього з англійської мови;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Назву», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— вилучено «Передмову» до EN 14227-4:2013 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

— у розділі 2 «Нормативні посилання» назви частин стандарту EN 196 викладено відповідно до інформації CEN (www.cen.eu); наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— долучено національний додаток HA (Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті).

Назви хімічних сполук наведено відповідно до вимог ДСТУ 2439:2018 «Хімічні елементи та прості речовини. Терміни та визначення основних понять, назви й символи» та систематичної номенклатури ІЮПАК (IUPAC — International Union of the Pure and Applied Chemistry — Міжнародний союз теоретичної і прикладної хімії).

Познаки одиниць фізичних величин відповідають комплексу стандартів ДСТУ ISO 80000.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СУМІШІ, УКРІПЛЕНІ
ГІДРАВЛІЧНИМ В’ЯЖУЧИМ
Технічні умови
Частина 4. Зола-винесення для сумішей,
укріплених гідравлічним в’яжучим

HYDRAULISCH GEBUNDENE GEMISCHE
 Anforderungenn
ТеіІ 4. Flugasche fur hydraulisch gebundene Gemische

Чинний від 2021-06-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює вимоги до силікатної та вапняної золи-винесення для застосування в сумішах, укріплених гідравлічним в’яжучим, для будівництва доріг, аеродромів, а також інших зон руху транспорту. Цей стандарт дійсний для золи-винесення, яка утворюється під час спалювання тонкомеленого кам’яного чи бурого вугілля в енергетичних установках.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи потрібні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань треба користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

EN 196-1 Priifverfahren fiirZement — Teil 1: Bestimmung der Festigkeit

EN 196-2 Priifverfahren fiirZement — Teil 2: Chemische Analyse von Zement

EN 196-3 Priifverfahren fiirZement — Teil 3: Bestimmung der Erstarrungszeiten und der Raumbestandigkeit

EN 196-7 Priifverfahren fiirZement — Teil 7: Verfahren fiirdie Probenahme und Probenauswahl von Zement

EN 197-1 Zement — Teil 1: Zusammensetzung, Anforderungen und Konformitatskriterien von Normalzement

EN 450-1 Flugasche fiir Beton — Teil 1: Definition, Anforderungen und Konformitatskriterien

EN 451-1 Priifverfahren fiir Flugasche — Teil 1: Bestimmung des freien Calciumoxidgehalts

EN 451-2 Priifverfahren fiir Flugasche — Teil 2: Bestimmung der Feinheit durch Nasssiebung

EN 933-10 Priifverfahren fiir geometrische Eigenschaften von Gesteinskornungen — Teil 10: Beurteilung von Feinanteilen — Kornverteilung von Fuller (Luftstrahlsiebung)

EN 13286-1 Ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische — Teil 1: Laborpriifverfahren fiirdie Trockendichte und den Wassergehalt — Einfiihrung, allgemeine Anforderungen und Probenahme.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 196-1 Методи випробування цементу. Частина 1. Визначення міцності

EN 196-2 Методи випробування цементу. Частина 2. Хімічне аналізування цементу

EN 196-3 Методи випробування цементу. Частина 3. Визначення строків тужавлення та рівномірності зміни об’єму

EN 196-7 Методи випробування цементу. Частина 7. Методи відбирання та підготування проб цементу

EN 197-1 Цемент. Частина 1. Загальні положення, вимоги та критерії відповідності для звичайного цементу

EN 450-1 Зола-винесення для бетону. Частина 1. Визначення, вимоги та критерії відповідності

EN 451-1 Методи випробування золи-винесення. Частина 1. Визначення вмісту вільного кальцій оксиду

EN 451-2 Методи випробування золи-винесення. Частина 2. Визначення тонкості помелу вологим просіюванням

EN 933-10 Методи випробування геометричних властивостей зернистих природних кам’яних матеріалів. Частина 10. Оцінювання дрібних фракцій. Гранулометричний склад наповнювача (Просіювання струменем повітря)

EN 13286-1 Суміші неукріплені та укріплені гідравлічним в’яжучим. Частина 1. Методи лабораторних випробувань з визначення щільності в сухому стані та вмісту води. Вступ, загальні вимоги та відбирання проб.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online