ДСТУ EN ISO 19353:2019 Безпечність машин. Запобігання пожежі та протипожежний захист (EN ISO 19353:2019, IDT; ISO 19353:2019, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Замовити документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Безпечність машин
ЗАПОБІГАННЯ ПОЖЕЖІ ТА
ПРОТИПОЖЕЖНИЙ ЗАХИСТ

ДСТУ EN ISO 19353:2019
(EN ISO 19353:2019, IDT;
ISO 19353:2019, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет «Засоби і системи автоматизації технологічних процесів, пакування та контейнеризації» (ТК 98)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 29 грудня 2020 р. № 518 з 2021-11-01

3 Національний стандарт відповідає EN ISO 19353:2019 Safety of machinery — Fire prevention and Are protection (Безпечність машин. Запобігання пожежі та протипожежний захист) (ISO 19353:2019) і внесений з дозволу CEN, Rue de la Science 23, B-1040 Brussels, Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

ЗМІСТ

Вступ

Вступ до ISO 19353:2019

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Пожежні небезпеки

4.1 Загальні положення

4.2 Горючі матеріали

4.3 Окисники

4 4 Джерела займання

5 Стратегія оцінювання та зниження ризику

5.1 Загальні положення

5.2 Визначення обмежень щодо машин

5.3 Визначення пожежних небезпек

5.4 Визначення ризику

5.5 Аналізування результатів визначення ризику

5.6 Зниження ризику

6 Процедура вибирання додаткових захисних заходів

6.1 Загальні положення

6.2 Вибирання систем запобігання пожежі та протипожежного захисту залежно від прогнозованого рівня ризику

7 Інформація щодо експлуатації

Додаток А (довідковий) Приклади машин і властивих їм типових пожежних небезпек

Додаток В (довідковий) Приклад методики вибирання та кваліфікування системи виявлення та гасіння пожежі

Додаток С (довідковий) Приклад розміщення системи пожежогасіння, вбудованої в машину

Додаток D (довідковий) Приклади джерел займання

Додаток Е (довідковий) Приклад оцінювання та зниження ризику від багатоцільового верстата для оброблення металевих матеріалів

Додаток ZA (довідковий) Взаємозв’язок між EN ISO 19353:2019 та основними вимогами Директиви ЄС 2006/42/ЕС

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN ISO 19353:2019 (EN ISO 19353:2019, IDT; ISO 19353:2019, IDT) «Безпечність машин. Запобігання пожежі та протипожежний захист», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN ISO 19353:2019 (версія en) «Safety of machinery — Fire prevention and Are protection» (ISO 19353:2019).

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 98 «Засоби і системи автоматизації технологічних процесів, пакування та контейнеризації».

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, що відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт», «цей міжнародний стандарт» і «цей документ» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи цього стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— до розділу 2 «Нормативні посилання» долучено «Національне пояснення», виділене в тексті рамкою;

— вилучено «Передмову» до EN ISO 19353:2019 та «Передмову» до ISO 19353:2019 як такі, що безпосередньо не стосуються технічного змісту цього стандарту;

— долучено довідковий додаток НА «Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті»;

— долучено довідковий додаток ZA «Взаємозв’язок між EN ISO 19353:2019 та основними вимогами директиви 2006/42/ЄС»;

— познаки одиниць фізичних величин відповідають вимогам комплексу стандартів ДСТУ ISO 80000.

ISO 13943, на який є посилання в цьому стандарті, наразі чинний, його не прийнято в Україні як національний стандарт.

ВСТУП до ISO 19353:2019

Захист машин від пожежі охоплює протипожежний захист та пожежогасіння. Зокрема, технічні, структурні, організаційні та протипожежні заходи. Для ефективного протипожежного убезпечення машин може знадобитися застосування одного чи кількох заходів.

Цей стандарт є стандартом типу В, як зазначено в Iso 12100.

Цей стандарт актуальний, зокрема, для таких груп зацікавлених сторін, які є представниками учасників ринку стосовно безпечності обладнання:

— виробники обладнання (малі, середні та великі підприємства);

— органи охорони здоров’я та безпеки (регулювальні органи, організації щодо запобігання нещасним випадкам, нагляду за ринком тощо).

Рівень безпечності обладнання, досягнутий за допомогою стандарту для зазначених вище груп зацікавлених сторін, може представляти інтерес для інших користувачів:

— користувачі/роботодавці машин (малі, середні та великі підприємства);

— користувачі/працівники обладнання (наприклад, профспілки, організації для людей з особливими потребами);

— постачальники послуг, наприклад, для обслуговування (малі, середні та великі підприємства);

— споживачі (для машин, призначених для використання споживачами).

У цьому стандарті розглянуто заходи, показані на рисунку 1.

Наведеним вище групам зацікавлених сторін була надана можливість взяти участь в процесі підготування цього документа.

Крім того, цей стандарт призначений для органів стандартизації, що розробляють стандарти типу С.

Вимоги цього стандарту можуть бути доповнені чи змінені стандартом типу С.

Для машин, які належать до сфери застосування стандарту типу С і які були розроблені та виготовлені відповідно до вимог цього стандарту, першочерговими є вимоги стандарту типу С.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БЕЗПЕЧНІСТЬ МАШИН
ЗАПОБІГАННЯ ПОЖЕЖІ ТА ПРОТИПОЖЕЖНИЙ ЗАХИСТ

SAFETY OF MACHINERY
FIRE PREVENTION AND FIRE PROTECTION

Чинний від 2021-11-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює методи визначення небезпеки від пожежі, спричиненою машиною, та оцінювання ризику. Він містить основоположні поняття та методологію розроблення заходів щодо запобігання та захисту від пожежі на етапі проєктування та конструювання машин. Ці заходи враховують передбачуване використання та коректно прогнозоване неналежне використання машин.

Стандарт надає рекомендації щодо зниження ризику виникнення пожежі на машинах до прийнятних значень завдяки передбаченню відповідної конструкції машини, оцінювання ризику та інструктажу оператора.

Цей стандарт незастосовний до:

— самохідних транспортних засобів;

— машин, призначених для виконання всередині них контрольованих процесів згоряння (наприклад, двигунів внутрішнього згоряння, печей), крім випадків, коли ці процеси можуть являти собою джерело виникнення пожежі в інших частинах машини чи за її межами;

— машин, експлуатованих у вибухонебезпечних газових середовищах, а також для запобігання та захисту від вибухів; і

— систем пожежної сигналізації та оповіщування, вбудованих у системи пожежного убезпечення будинків.

Він також незастосовний до машин та їхніх складників, виготовлених до дати його опублікування.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи потрібні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань треба користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

ISO 12100:2010 Safety of machinery — General principles for design — Risk assessment and risk reduction

ISO 13849-1 Safety of machinery — Safety-related parts of control systems — Part 1: General principles for design

ISO 13943 Fire safety — Vocabulary.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 12100:2010 Безпечність машин. Загальні принципи проєктування. Оцінювання та зменшення ризиків

ISO 13849-1 Безпечність машин. Частини систем керування, пов’язані з убезпеченням. Частина 1. Загальні принципи проєктування.

ISO 13943 Пожежна безпека. Словник термінів.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online