ДСТУ EN 50495:2017 Захисні пристрої, потрібні для безпечного функціювання обладнання, з урахуванням ризиків виникнення вибуху (EN 50495:2010, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Замовити документ


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДСТУ EN 50495:2017
(EN 50495:2010, IDT)

ЗАХИСНІ ПРИСТРОЇ,
ПОТРІБНІ ДЛЯ БЕЗПЕЧНОГО
ФУНКЦІЮВАННЯ ОБЛАДНАННЯ,
З
УРАХУВАННЯМ РИЗИКІВ
ВИНИКНЕННЯ ВИБУХУ

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП "УкрНДНЦ" http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Засоби і системи автоматизації технологічних процесів, пакування та контейнеризації» (ТК 98)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 29 грудня 2020 р. № 519 з 2021–10–01

3 Національний стандарт відповідає EN 50495:2010 Safety devices required for the safe functioning of equipment with respect to explosion risks (Захисні пристрої, потрібні для безпечного функціювання обладнання, з урахуванням ризиків виникнення вибуху) та внесений з дозволу CEN, Rue de la Science 23, B-1040 Brussels, Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі та в будь-який спосіб залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (ІDT)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Запобігання займанню захисними пристроями

4.1 Загальна концепція зниження ризику займання

4.2 Характеристики безпеки захисного пристрою

5 Функційні вимоги до захисного пристрою

5.1 Загальні вимоги

5.2 Спеціальні вимоги до захисних компонентів

5.3 Вимоги щодо досягнення рівня повноти безпеки (SIL)

6 Випробування

6.1 Типові випробування

6.2 Планові випробування

6.3 Регулярні випробування на функційне підтвердження

7 Марковання

8 Інструкції з техніки безпеки

Додаток А (довідковий) Приклад процедури оцінювання простого захисного пристрою

Додаток В (довідковий) Приклад процедури оцінювання повноти безпеки захисного пристрою

Додаток С (довідковий) Приклад визначення рівня повноти безпеки обладнання

Додаток D (довідковий) Приклади захисних пристроїв

Додаток Е (довідковий) Основна концепція захисних пристроїв

Додаток ZZ (довідковий) Відповідність суттєвим вимогам Директив ЄС

Бібліографія

Таблиці

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським та міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 50495:2017 (EN 50495:2010, IDT) «Захисні пристрої, потрібні для безпечного функціювання обладнання, з урахуванням ризиків виникнення вибуху», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 50495:2010 (версія en) «Safety devices required for the safe functioning of equipment with respect to explosion risks».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 98 «Засоби і системи автоматизації технологічних процесів, пакування та контейнеризації».

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, що відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» і «цей документ» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— до розділу 2 «Нормативні посилання» долучено «Національне пояснення», виділене в тексті рамкою;

— долучено національний довідковий додаток НА «Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським та міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті»;

— познаки одиниць фізичних величин відповідають серії стандартів ДСТУ ISO 80000. EN 13463-6, EN 50402+A1, EN 60079-30-2, EN 61025, EN 61165 та серії стандартів EN 61241, EN 61511, EN 61779, на які є посилання в цьому стандарті, наразі чинні, їх не прийнято в Україні як національні стандарти. EN 61508-2:2001 та EN 61508-7:2001, на які є посилання в цьому стандарті, наразі не чинні, замість них чинні EN 61508-2:2010 та EN 61508-7:2010, які прийнято в Україні як національні стандарти, їхні назви наведено в національному довідковому додатку НА.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЗАХИСНІ ПРИСТРОЇ,
ПОТРІБНІ ДЛЯ БЕЗПЕЧНОГО ФУНКЦІЮВАННЯ ОБЛАДНАННЯ,
З УРАХУВАННЯМ РИЗИКІВ ВИНИКНЕННЯ ВИБУХУ

SAFETY DEVICES REQUIRED FOR THE SAFE FUNCTIONING
OF EQUIPMENT WITH RESPECT TO EXPLOSION RISKS

Чинний від 2021–10–01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює вимоги щодо електричних захисних пристроїв, які використовують для уникнення потенційних джерел займання обладнання у вибухонебезпечних середовищах.

Сюди також відносять захисні пристрої, які експлуатують поза межами зон з вибухонебезпечним середовищем, які гарантують безпечну роботу обладнання з урахуванням ризиків виникнення вибуху.

Електрообладнання, призначене для використання у вибухонебезпечних середовищах, може належно працювати лише за правильної роботи захисних пристроїв, які, наприклад, підтримують певні характеристики обладнання в заданих межах. Прикладами таких захисних пристроїв є пристрої захисту двигуна (для обмеження підвищення температури в заданих границях) та пристрої контролювання герметичності.

За допомогою контрольно-вимірювальних приладів можна уникати джерел займання. Тому вони мають виконувати відповідні дії протягом заданого часу реакції, наприклад, запуск тривоги чи автоматичне відмикання.

Захисні пристрої, функції безпеки яких не може бути належно визначено згідно з EN 60079 або серією стандартів EN 61241, має бути розроблено додатково, відповідно до вимог цього стандарту.

Як правило, у наявних видах захисту не передбачено відповідних вимог для проєктування складних захисних пристроїв (щодо визначення складного пристрою, див. 3.13).

Захисні пристрої можна класифікувати як два типи:

а) Пристрої, що входять як компоненти контрольованого обладнання (див. 3.8). Комбінований пристрій розглядають як обладнання.

Приклади — тепловий вимикач або термістор для уникнення перегрівання;

— прилади вимірювання температури для контролювання температури поверхні.

b) Пристрої, які встановлюють окремо від контрольованого обладнання та розглядають як пов’язаний апарат винятково для конкретного виду захисту чи конкретного обладнання, що перебуває під контролем. Комбінований апарат розглядають як систему.

Приклади

— зовнішні пристрої керування чи елементи безпеки системи керування для виду захисту підвищеним тиском;

— захисний пристрій від перевантаження електродвигунів з типом захисту Ex e «Підвищена безпека»;

— пристрої керування заряджанням акумуляторів (захист від перезарядження чи глибокого розрядження);

— давачі рівня для керування занурюваними насосами. Винятки з цього стандарту:

Пристрої безпеки, де функцію захисту належним чином охоплено чинними стандартами серій EN 60079 та EN 61241, не потребують додаткового оцінювання відповідно до цього стандарту.

Приклад

Іскробезпечний пов’язаний апарат, запобіжники, електромеханічний захист від перевантаження,
прості пристрої термічного захисту (наприклад, теплові запобіжники, теплові вимикачі).

Стандарт не охоплює пристроїв чи систем для запобігання виникненню вибухонебезпечного середовища, наприклад, систем інертизації, вентиляції на робочих місцях, а також контейнерів/судин.

Газові сповіщувачі, що підпадають під серії EN 61779, EN 50271 або EN 50402, також не належать до сфери застосування цього стандарту.

Цей стандарт не поширюється на захист за допомогою контролювання джерела займання «b» для неелектричного обладнання, як визначено в EN 13463-6.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи необхідні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

EN 13237 Potentially explosive atmospheres — Terms and defi nitions for equipment and protective syste ms intended for use in potentially explosive atmospheres

EN 13463-6 Non-electrical equipment for use in potentially explosive atmospheres — Part 6: Protection by control of ignition source ‘b’

EN 50271 Electrical apparatus for the detection and measurement of combustible gases, toxic gases or oxygen — Requirements and tests for apparatus using software and/or digital technologies

EN 50402 + A1 Electrical apparatus for the detection and measurement of combustible or toxic gases or vapours or of oxygen — Requirements on the functional safety of fixed gas detection systems

EN 60079 series Explosive atmospheres (IEC 60079 series)

EN 60079-0 Electrical apparatus for explosive gas atmospheres — Part 0: General requirements (IEC 60079-0, mod.)

EN 60079-10-1 Explosive atmospheres – Part 10-1: Classification of areas – Explosive gas atmospheres (IEC 60079-10-1)

EN 60079-30-1 Explosive atmospheres — Part 30-1: Electrical resistance trace heating — General and testing requirements (IEC 60079-30-1)

EN 60079-30-2 Explosive atmospheres — Part 30-2: Electrical resistance trace heating — Application guide for design, installation and maintenance (IEC 60079-30-2)

EN 60812 Analysis techniques for system reliability — Procedure for failure mode and eff ects analysis (FMEA) (IEC 60812)

EN 61010-1 Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use — Part 1: General requirements (IEC 61010-1)

EN 61025 Fault tree analysis (FTA) (IEC 61025)

EN 61165 Application of Markov techniques (IEC 61165)

EN 61241 series Electrical apparatus for use in the presence of combustible dust (IEC 61241 series)

EN 61241-0 Electrical apparatus for use in the presence of combustible dust — Part 0: General requirements (IEC 61241-0, mod.)

EN 61496-1 Safety of machinery — Electro-sensitive protective equipment — Part 1: General requirements and tests (IEC 61496-1, mod.)

EN 61508 series Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems (IEC 61508 series)

EN 61508-1 Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems — Part 1: General requirements (IEC 61508-1)

EN 61508-2:2001 Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems — Part 2: Requirements for electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems (IEC 61508-2:2000)

EN 61508-3 Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems — Part 3: Software requirements (IEC 61508-3)

EN 61508-4 Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems — Part 4: Defi nitions and abbreviations (IEC 61508-4)

EN 61508-7:2001 Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems — Part 7: Overview of techniques and measures (IEC 61508-7:2000)

EN 61511 series Functional safety — Safety instrumented systems for the process industry sector (IEC 61511 series)

EN 61511-1:2004 Functional safety — Safety instrumented systems for the process industry sector — Part 1: Framework, defi nitions, system, hardware and software requirements (IEC 61511-1:2003)

EN 61779 series Electrical apparatus for the detection and measurement of fl ammable gases (IEC 61779 series, mod.)

EN 62061 Safety of machinery — Functional safety of safety-related electrical, electronic and programmable electronic control systems (IEC 62061)

EN ISO 13849-1 Safety of machinery — Safety-related parts of control systems — Part 1: General principles for design (ISO 13849-1)

EN ISO 13849-2 Safety of machinery — Safety-related parts of control systems — Part 2: Validation (ISO 13849-2).

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 13237 Потенційно вибухонебезпечні середовища. Терміни та визначення на обладнання й захисні системи, які застосовують у потенційно вибухонебезпечних середовищах

EN 13463-6 Неелектричне обладнання для використання в потенційно вибухонебезпечному середовищі. Частина 6. Захист керуванням джерелом займання ‘b’

EN 50271 Електричні прилади для виявлення та вимірювання вмісту горючих газів, токсичних газів або кисню. Вимоги та методи випробування приладів, у яких застосовано програмне забезпечення та/або цифрові технології

EN 50402 + A1 Електричний прилад для виявлення та вимірювання горючих газів, токсичних газів та кисню. Вимоги до функційної безпечності стаціонарних систем виявлення газу

EN 60079 серія Вибухонебезпечні середовища (серія IEC 60079)

EN 60079-0 Електричний прилад для вибухонебезпечних газових середовищ. Частина 0. Загальні вимоги (IEC 60079-0, MOD)

EN 60079-10-1 Вибухонебезпечні середовища. Частина 10-1. Класифікація зон. Вибухонебезпечні газові середовища (IEC 60079-10-1)

EN 60079-30-1 Вибухонебезпечні середовища. Частина 30-1. Резистивний розподілений електронагрівач. Загальні вимоги та вимоги до тестування (IEC 60079-30-1)

EN 60079-30-2 Вибухонебезпечні середовища. Резистивний розподілений електронагрівач. Частина 30-2. Загальні технічні вимоги та методи випробування (IEC 60079-30-2)

EN 60812 Методи аналізування надійності системи. Процедура аналізування відмови та її наслідків (FMEA) (IEC 60812)

EN 61010-1 Вимоги щодо безпечності електричного обладнання для вимірювання, контролювання та лабораторного використання. Частина 1. Загальні вимоги (IEC 61010-1)

EN 61025 Аналізування дерева несправностей (FTA) (IEC 61025)

EN 61165 Застосування методів Маркова (IEC 61165) EN 61241 серія Електричні прилади для використання в середовищі горючого пилу (серія IEC 61241)

ДСТУ EN 50495:2017 4 EN 61241-0 Електричні прилади для використання в середовищі горючого пилу. Частина 0. Загальні вимоги (IEC 61241-0, MOD)

EN 61496-1 Безпечність машин. Електрочутливі засоби захисту. Частина 1. Загальні вимоги та випробування (IEC 61496-1, MOD)

EN 61508 серія Функційна безпечність електричних, електронних, програмованих електронних систем (серія IEC 61508)

EN 61508-1 Функційна безпечність електричних, електронних, програмованих електронних систем, пов’язаних із безпекою. Частина 1. Загальні вимоги (IEC 61508-1)

EN 61508-2 Функційна безпечність електричних, електронних, програмованих електронних систем, пов’язаних із безпекою. Частина 2. Вимоги до електричних, електронних, програмовних електронних систем, пов’язаних із безпекою (IEC 61508-2:2000)

EN 61508-3 Функційна безпечність електричних, електронних, програмованих електронних систем, пов’язаних із безпекою. Частина 3. Вимоги до програмного забезпечення (IEC 61508-3)

EN 61508-4 Функційна безпечність електричних, електронних, програмованих електронних систем, пов’язаних із безпекою. Частина 4. Визначення та скорочення (IEC 61508-4)

EN 61508-7:2001 Функційна безпечність електричних, електронних, програмованих електронних систем, пов’язаних із безпекою. Частина 7. Огляд методик та заходів (IEC 61508-7:2000)

EN 61511 серія Функційна безпечність. Системи, захищені інструментами убезпечення для галузі переробної промисловості (Серія IEC 61511)

EN 61511-1:2004 Функційна безпечність. Системи, захищені інструментами убезпечення для галузі переробної промисловості. Частина 1. Концепція, визначення, системні, апаратні та програмні вимоги (IEC 61511-1:2003)

EN 61779 серія Електричні прилади для виявлення та вимірювання горючих газів (Серія IEC 61779, MOD)

EN 62061 Безпечність машин. Функційна безпечність електричних, електронних та програмованих електронних пристроїв систем управління (IEC 62061)

EN ISO 13849-1 Безпечність машин. Деталі систем управління, пов’язані з забезпеченням безпеки. Частина 1. Загальні принципи проєктування (ISO 13849-1)

EN ISO 13849-2 Безпечність машин. Деталі систем управління, пов’язані з забезпеченням безпеки. Частина 2. Перевірка відповідності (ISO 13849-2).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online