ДСТУ EN IEC 60947-4-1:2019 Апаратура комутаційна та апаратура керування низьковольтна. Частина 4-1. Контактори та пускачі електродвигунів. Електромеханічні контактори та пускачі електродвигунів (EN IEC 60947-...

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

АПАРАТУРА КОМУТАЦІЙНА
ТА АПАРАТУРА КЕРУВАННЯ
НИЗЬКОВОЛЬТНА
Частина 4-1. Контактори та пускачі
електродвигунів
Електромеханічні контактори
та пускачі електродвигунів

ДСТУ EN ІЕС 60947-4-1:2019
(EN ІЕС 60947-4-1:2019, IDT;
ІЕС 60947-4-1:2018, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання
офіційного видання звертайтесь до
національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Силові перетворювачі» (ТК 31)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 29 грудня 2020 р. №523 з 2021-10-01

3 Національний стандарт відповідає EN ІЕС 60947-4-1:2019 Low-voltage switchgear and controlgear — Part 4-1: Contactors and motor-starters — Electromechanical contactors and motor-starters (Апаратура комутаційна та апаратура керування низьковольтна. Частина 4-1. Контактори та пускачі електродвигунів.

Електромеханічні контактори та пускачі електродвигунів), і внесений з дозволу CEN-CENELEC Management Centre, Avenue Marnix 17, B-1000 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CENELEC.

Ступінь відповідності - ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, встановленими в національній стандартизації України

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до ІЕС 60947-4-1:2018

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни, визначення понять, познаки та скорочення

3.1 Загальні положення

3.2 Абетковий покажчик термінів

3.3 Терміни та визначення понять стосовно контакторів

3.4 Терміни та визначення понять стосовно пускачів

3.5 Терміни та визначення понять стосовно характеристичних величин

3.6 Терміни та визначення понять стосовно аспектів безпеки

3.7 Познаки та скорочення термінів

4 Класифікація

5 Характеристики контакторів і пускачів

5.1 Перелік характеристик

5.2 Тип обладнання

5.3 Номінальні та граничні значення для головних кіл

5.4 Категорія застосування

5.5 Кола керування

5.6 Допоміжні кола

5.7 Характеристики реле й розчіплювачів реле перевантаги та комутаційного апарата захисту двигуна (КАЗД)

5.8 Координація з пристроями захисту від короткого замикання

5.9 Вільний

5.10 Типи й характеристики автоматичних перемикачів та пристроїв автоматичного керування прискоренням

5.11 Типи та характеристики автотрансформаторів для двоступінчастих автотрансформаторних пускачів

5.12 Типи та характеристики пускових резисторів для реостатних роторних пускачів

6 Інформація про виріб

6.1 Характер інформації

6.2 Марковання

6.3 Інструкції з встановлення, експлуатування, обслуговування, зняття з експлуатації та демонтажу

6.4 Екологічна інформація

7 Нормальні умови обслуговування, монтування та транспортування

8 Вимоги до конструкції та до експлуатування

8.1 Вимоги до конструкції

8.2 Вимоги щодо роботоздатності

8.3 Електромагнітна сумісність (EMC)

9 Випробування

9.1 Види випробувань

9.2 Відповідність вимогам до конструкції

9.3 Відповідність експлуатаційним вимогам

9.4 Випробування на електромагнітну сумісність (EMC)

Додаток А (обов’язковий) Марковання та позначання затискачів контакторів, пускачів та пов’язаних з ними реле перевантаги

Додаток В (обов’язковий) Спеціальні випробування

Додаток С (довідковий) Типові характеристики пускачів

Додаток D (довідковий) Пункти, що підлягають узгодженню між виробником та користувачем

Додаток Е (вільний)

Додаток F (обов’язковий) Вимоги до допоміжного контакту, пов’язаного з силовим контактом (дзеркального контакту)

Додаток G (довідковий) Номінальні робочі струми та номінальні робочі потужності комутаційних апаратів для електродвигунів

Додаток Н (обов’язковий) Електронні реле перевантаги з розширеними функціями

Додаток І (довідковий) Контактори категорії застосування АС-1 для двигунних навантаг з напівпровідниковим керуванням

Додаток J (вільний)

Додаток К (обов’язковий) Методика визначення характеристик електромеханічних контакторів, використовуваних у застосуваннях функційної безпеки

Додаток L (обов’язковий) Методика оцінювання електромеханічного захисту від перевантаг, використовуваного в застосуваннях, пов’язаних з безпекою, та зокрема у вибухонебезпечних середовищах

Додаток М (обов’язковий) Контактори постійного струму для використання у фотоелектричних (ФЕ) застосуваннях

Додаток N (обов’язковий) Додаткові вимоги та випробування обладнання із захисним відокремленням

Додаток О (довідковий) Показники відстежування навантаги

Додаток Р (обов’язковий) Випробування КАЗД на вимикання за короткого замикання

Додаток Q (обов’язковий) Координація за умов короткого замикання між КАЗД та іншим пристроєм захисту від короткого замикання, поєднаними в одному колі

Біблиографія

Додаток ZA (обов’язковий) Нормативні посилання на міжнародні публікації та їхні європейські відповідники

Додаток ZZA (довідковий) Зв’язок між цим стандартом і основними вимогами Директиви 2014/30/ЄС [2014 OJ 196], що мали бути ним охоплені, та запит м/552 щодо стандартизації

Додаток ZZB (довідковий) Зв’язок між цим стандартом і вимогами безпеки Директиви 2014/35/ЄС [2014 OJ 196], що мали бути ним охоплені

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів, ідентичних європейським та міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN ІЕС 60947-4-1:2019 (EN ІЕС 60947-4-1:2019, IDT; ІЕС 60947-4-1:2018, IDT) «Апаратура комутаційна та апаратура керування низьковольтна. Частина 4-1. Контактори та пускачі електродвигунів. Електромеханічні контактори та пускачі електродвигунів», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN ІЕС 60947-4-1:2019 «Low-voltage switchgear and controlgear — Part 4-1: Contactors and motor-starters — Electromechanical contactors and motor-starters» (версія en).

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 31 «Силові перетворювачі».

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які не суперечать чинному законодавству України.

Цей стандарт треба застосовувати разом з ІЕС 60947-1:2007, ІЕС 60947-1:2007/AMD1:2010, ІЕС 60947-1:2007/AMD2:2014 «Апаратура комутаційна та апаратура керування низьковольтна. Частина 1. Загальні правила». У цьому стандарті, де спеціально зазначено, застосовують положення загальних правил згаданого стандарту.

Застосовувані розділи й підрозділи, таблиці, рисунки й додатки загальних правил визначено посиланнями на ІЕС 60947-1:2007, ІЕС 60947-1:2007/AMD1:2010 та ІЕС 60947-1:2007/AMD2:2014. Наприклад, 4.3.4.1 стандарту ІЕС 60947-1:2007, таблиця 4 ІЕС 60947-1:2007, або додаток А ІЕС 60947-1:2007 тощо.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт», «цей міжнародний стандарт», «цей документ», «ця частина» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і«Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— «Передмову» до EN ІЕС 60947-4-1:2019 вилучено як таку, що не стосується технічного змісту стандарту;

— долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів, ідентичних європейським та міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті);

— долучено «Абетковий покажчик термінів» (3.2);

— зміни в тексті стандарту показано подвійною вертикальною рискою на берегах сторінок.

ВСТУП до ІЕС 60947-4-1:2018

Цей стандарт визначає вимоги до комутаційних апаратів захисту електродвигунів (КАЗД).

КАЗД доступні на ринку вже багато років. У цей стандарт їх уведено, щоб охопити принаймні вимоги щодо безпеки та експлуатаційних характеристик ручного пускача двигунів із вбудованим електромеханічним чи електронним захистом від короткого замикання. Цей апарат відповідає всім вимогам до пускачів та додатковим вимогам до автоматичних вимикачів згідно з ІЕС 60947-2, переважно стосовно Iси та Ics, для захисту двигуна та його кола за допомогою пристроїв керування, наприклад, контакторів. КАЗД не призначені для підтримування нейтрального полюса, номінальних параметрів постійного струму, номінального безперервного струму /и, резервного захисту, затримки спрацьовування за короткого замикання, категорії селективності, здатності до вилучення, пристроїв захисного відімкнення, пристроїв повторного увімкнення, вимог щодо EMC за ІЕС 60947-2 тощо.

На ринку також доступні автоматичні вимикачі згідно з додатком О ІЕС 60947-2:2016 з характеристикою захисту двигунів від перевантаги відповідно до цього стандарту, але без номінальних параметрів пускача, наприклад, АС-3. Такі пристрої цим стандартом не охоплено.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

АПАРАТУРА КОМУТАЦІЙНА
ТА АПАРАТУРА КЕРУВАННЯ
НИЗЬКОВОЛЬТНА
Частина 4-1. Контактори та пускачі
електродвигунів.
Електромеханічні контактори
та пускачі електродвигунів

LOW-VOLTAGE SWITCHGEAR
AND CONTROLGEAR
Part 4-1. Contactors and motor-starters
Electromechanical contactors and motor-starters

Чинний від 2021-10-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт застосовують до такого обладнання:

— електромеханічні контактори та пускачі, зокрема комутаційний апарат захисту двигуна (далі — КАЗД);

— органи керування допоміжних контакторів;

— контакти, пов’язані виключно з колом котушки цього контактора або цього допоміжного контактора;

— спеціальне приладдя (наприклад, спеціальне електромонтувальне приладдя, спеціальний вставний пристрій), призначене для під’еднання до розподільчих кіл, кіл двигунів та інших кіл навантаг, номінальна напруга яких не перевищує 1 000 В змінного струму або 1 500 В постійного струму.

Цей стандарт охоплює також методику оцінювання захисту від електромеханічних перевантаг, що використовують у застосуваннях безпеки, наприклад, захист двигуна, розміщеного у вибухонебезпечному середовищі, зовні цієї атмосфери: див. додаток L.

Цей стандарт не застосовують до:

— пускачів електродвигунів постійного струму;

— допоміжних контактів контакторів і контактів допоміжних контакторів. їх охоплено ІЕС 60947-5-1; пускачів, використовуваних з перетворювачами частоти;

— пристроїв захисту вщ короткого замикання, убудованих в пускачі, окрім КАЗД, їх охоплено ІЕС 60947-2 та ІЕС 60947-3;

— використання виробу з додатковими заходами стосовно вибухонебезпечних середовищ. Це наведено в серії ІЕС 60079;

— правил пов’язаного програмного забезпечення;

— аспектів кібербезпеки. їх охоплено серією ІЕС 62443.

Метою цього стандарту є встановити:

a) характеристики обладнання;

b) умови, що застосовують до обладнання стосовно:

1) його функціювання та поведінки,

2) його діелектричних властивостей,

3) ступеня його захисту,

4) його конструкції, зокрема заходів безпеки проти ураження електричним струмом, пожежної небезпеки та механічної небезпеки;

c) випробувань, призначених для підтвердження того, що ці умови дотримано, а методи цих випробувань прийнятні;

d) що інформацію надано разом з обладнанням або з документацією виробника.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому тексті є посилання на зазначені нижче документи так, що певна їхня частина або весь їхній зміст становлять вимоги цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами)

ІЕС 60034-1:2017 Rotating electrical machines — Part 1: Rating and performance

IEC 60034-12:2016 Rotating electrical machines — Part 12: Starting performance of singlespeed three-phase cage induction motors

IEC 60034-30-1 Rotating electrical machines — Part 30-1: Efficiency classes of line operated AC motors (IE code)

IEC 60038 IEC standard voltages

IEC 60068-2-14:2009 Environmental testing — Part 2-14: Tests — Test N: Change of temperature

IEC 60079-14 Explosive atmospheres — Part 14: Electrical installations design, selection and erection

IEC 60085:2007 Electrical insulation — Thermal evaluation and designation

IEC 60364-1:2005 Low-voltage electrical installations — Part 1: Fundamental principles, assessment of general characteristics, definitions

IEC 60364-7-712 Low voltage electrical installations — Part 7-712: Requirements for special installations or locations — Solar photovoltaic (ФЕ) power supply systems

IEC 60715:2017 Dimensions of low-voltage switchgear and controlgear — Standardized mounting on rails for mechanical support of switchgear, controlgear and accessories

IEC 60730-1 Automatic electrical controls — Part 1: General requirements

IEC 60947-1:2007 Low-voltage switchgear and controlgear — Part 1: General rules

IEC 60947-1:2007/AMD1:2010

IEC 60947-1:2007/AMD2:2014

IEC 60947-2:2016 Low-voltage switchgear and controlgear — Part 2: Circuit-breakers

IEC 60947-5-1:2016 Low-voltage switchgear and controlgear — Part 5-1: Control circuit devices and switching elements — Electromechanical control circuit devices

IEC 61000-6-2 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 6-2: Generic standards — Immunity standard for industrial environments

IEC 61051-2 Varistors for use in electronic equipment — Part 2: Sectional specification for surge suppression varistors

IEC 61140:2016 Protection against electric shock — Common aspects for installation and equipment

IEC 61439 (all parts) Low-voltage switchgear and controlgear assemblies

IEC 61810-1 Electromechanical elementary relays — Part 1: General and safety requirements

CISPR11:2015 Industrial, scientific and medical equipment—Radio-frequency disturbance characteristics — Limits and methods of measurement

CISPR 11:2015/AMD1:2016

ISO 2859-1:1999 Sampling procedures for inspection by attributes — Part 1: Sampling schemes indexed by acceptance quality limit (AQL) for lot-by-lot inspection

ISO 3864-2 Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Part 2: Design principles for product safety labels.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ІЕС 60034-1:2017 Машини електричні обертові. Частина 1. Номінальні та робочі характеристики

ІЕС 60034-12:2016 Машини електричні обертові. Частина 12. Пускові характеристики одношвидкісних трифазних асинхронних двигунів

ІЕС 60034-30-1 Машини електричні обертові. Частина 30-1. Класи ефективності електродвигунів, що живляться від мережі змінного струму (ІЕ-код)

ІЕС 60038 Стандартні напруги за ІЕС

ІЕС 60068-2-14:2009 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-14. Випробування. Випробування N: Зміна температури

ІЕС 60079-14 Вибуховонебезпечні середовища. Частина 14. Проектування, вибір та монтування електричного устатковання

ІЕС 60085:2007 Ізоляція електрична. Оцінювання нагрівостійкості та літерні познаки

ІЕС 60364-1:2005 Електроустановки низьковольтні. Частина 1. Основні положения, оцінювання загальних характеристик, терміни та визначення

ІЕС 60364-7-712 Електроустановки низьковольтні. Частина 7-712. Вимоги до спеціальних електроустановок або місць їх розташування. Системи живлення з використанням фотоелектричних батарей

ІЕС 60715:2017 Розміри низьковольтної апаратури розподілу і керування. Стандартне монтування на рамах для механічного кріплення приладів у обладнанні розподілу та керування

ІЕС 60730-1 Пристрої автоматичні електричні керувальні. Частина 1. Загальні вимоги

ІЕС 60947-1:2007 Апаратура комутаційна та апаратура керування низьковольтна. Частина 1. Загальні правила

Зміна 1 (2010)

Зміна 2 (2014)

ІЕС 60947-2:2016 Пристрої комплектні розподільчі низьковольтні. Частина 2. Автоматичні вимикачі

ІЕС 60947-5-1:2016 Пристрої комплектні розподільчі низьковольтні. Частина 5-1. Пристрої розподільчих кіл і перемикальні елементи. Електромеханічні пристрої розподільчих кіл

ІЕС 61000-6-2 Електромагнітна сумісність. Частина 6-2. Родові стандарти. Несприйнятливість обладнання в промисловому середовищі

ІЕС 61051-2 Варистори для використання в електронному обладнанні. Частина 2. Групові технічні умови для варисторів притлумлення сплесків

ІЕС 61140:2016 Захист проти ураження електричним струмом. Загальні аспекти щодо установок та обладнання

ІЕС 61439 (усі частини), Устатковання розподілення та керування комплектне низьковольтне

ІЕС 61810-1 Електромеханічні одиночні реле. Частина 1. Загальні вимоги та вимоги безпечності

CISPR 11:2015 Обладнання промислове, наукове та медичне радіочастотне. Характеристики електромагнітних завад. Норми та методи вимірювання

Зміна 1 (2016)

ISO 2859-1:1999 Статистичний контроль. Вибірковий контроль за альтернативною ознакою. Частина 1. Плани вибіркового контролю, визначені приймальним рівнем якості для послідовного контролю партій

ISO 3864-2 Графічні символи. Кольори та знаки безпеки. Частина 2. Принципи проектування етикеток безпечності продукції.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online