ДСТУ ISO 6491:2004 Корми для тварин. Визначення вмісту фосфору. Спектрометричний метод (ISO 6491:1998, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

КОРМИ ДЛЯ ТВАРИН
Визначання вмісту фосфору
Спектрометричний метод
(ISO 6491:1998, IDT)

ДСТУ ISO 6491:2004

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП "УкрНДНЦ" http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Інститут кормів Української академії аграрних наук та Науково-методичний центр з проблем кормових ресурсів та кормовиробництва УААН;

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: М. Чаповський; Е. Палац; В. Петриченко, д-р с.-г. наук; Л. Прокопенко, канд. біол. наук (керівник розробки)

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 5 жовтня 2004 р. № 219 з 2006-01-01

З Національний стандарт відповідає ISO 6491:1998 Animal feeding stuffs — Determination of phosphorus content — Spectrometric method (Корми для тварин. Визначання вмісту фосфору. Спектрометричний метод)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Суть методу

4 Реактиви

5 Устатковання

6 Відбирання проб

7 Готування проби для аналізування

8 Порядок випробовування

9 Вираження результатів

10 Точність

11 Протокол випробовування

Додаток А Результати міжлабораторного випробовування

Додаток В Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ISO 6491:1998 Animal feeding stuffs — Determination of phosphorus content — Spectrometric method (Корми для тварин. Визначання вмісту фосфору. Спектрометричний метод).

Відповідальний за цей стандарт — Інститут кормів Української академії аграрних наук, на який покладено функції базової організації зі стандартизації в галузі «Виробництво та використання кормів». Стандарт містить вимоги до методики проведення випробовувань, які відповідають чинному законодавству.

Стандарт встановлює вимоги до процедури проведення вимірювальних випробовувань по визначанню вмісту фосфору в кормах для тварин спектрометричним методом і методи готування робочих та стандартних розчинів для спектрометричних та інших визначань.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— структурні елементи стандарту: «Обкладинку», «Передмову», «Національний вступ» та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— до розділу 2 «Нормативні посилання» долучено «Національне пояснення», виділене у тексті рамкою;

— слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— познаки одиниць вимірювання відповідають серії стандартів ДСТУ 3651-97. Метрологія. Одиниці фізичних величин;

— до розділу 6 долучено «Національну примітку», яка у тексті виділена рамкою. ISO 6498:1998 прийнято як ідентичний національний стандарт України (ДСТУ ISO 6498).

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

КОРМИ ДЛЯ ТВАРИН
Визначання вмісту фосфору
Спектрометричний метод

КОРМА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ
Определение содержания фосфора
Спектрометрический метод

ANIMAL FEEDING STUFFS
Determination of phosphorus content
Spectrometric method

Чинний від 2006-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт встановлює спектрометричний метод визначання вмісту фосфору в кормах для тварин. Метод застосовують до кормів для тварин із вмістом фосфору меншим ніж 50 г/кг. Він особливо підходить для аналізування речовин з низьким вмістом фосфору. Для речовин з високим вмістом фосфору рекомендовано застосовувати гравіметричний метод аналізування, викорис товуючи, наприклад, фосформолібдат хіноліну.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи містять положення, які через посилання в цьому стандарті становлять положення цього стандарту. У разі датованих посилань пізніші зміни до будь-якого з цих видань або перегляд їх не застосовують. Однак учасникам угод, базованих на цьому стандарті, необхідно визначити можливість застосовування найновіших видань норматив них документів. Члени ІЕС та ISO впорядковують каталоги чинних міжнародних стандартів.

ISO 3696:1987 Water for analytical laboratory use — Specification and test methods

ISO 6498:1998 Animal feeding stuffs — Preparation of test samples

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 3696:1987 Вода для проведення лабораторних аналізів. Специфікація і випробовувальні методи

ISO 6498:1998 Корми для тварин. Готування проб для аналізу

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи