ДСТУ 4507:2005 Комбікорми для контрольної відгодівлі свиней. Технічні умови

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

КОМБІКОРМИ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЇ ВІДГОДІВЛІ СВИНЕЙ
Технічні умови

ДСТУ 4507:2005

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2007

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Інститут свинарства УААН, Національний аграрний університет

РОЗРОБНИКИ: В. Коваленко, д-р біол. наук; Л. Яценко, канд. с.-г. наук; В. Нагаєвич, канд. с.-г. наук; Л. Перетятько, канд. с.-г. наук; І. Ібатуллін, д-р с.-г. наук; Г. Гуменюк, д-р с.-г. наук

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 28 грудня 2005 р. № 379 з 2007-04-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 16955-71)

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Технічні вимоги

5 Маркування

6 Пакування

7 Вимоги щодо безпеки

8 Вимоги до охорони довкілля

9 Правила приймання

10 Методи контролювання

11 Правила транспортування і зберігання

12 Гарантії виробника

Додаток А Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

КОМБІКОРМИ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЇ ВІДГОДІВЛІ СВИНЕЙ
Технічні умови

КОМБИКОРМА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО ОТКОРМА СВИНЕЙ
Технические условия

MIXED FEEDS FOR CONTROL FATTENING OF PIGS
Specifications

Чинний від 2007-04-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює вимоги до якості комбікормів для контрольної відгодівлі свиней: м’ясної відгодівлі; відгодівлі до жирних кондицій; для вирощування і відгодівлі свиней різних вікових груп (поросят, ремонтного молодняка, кнурів-плідників, свиноматок).

1.2 Вимоги щодо безпечності комбікормів викладено у розділах 4, 5, 6.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2421-94 Комбікорми. Терміни та визначання

ДСТУ 3570-97 (ГОСТ 13496.7-97) Зерно фуражне, продукти його переробки, комбікорми. Методи визначення токсичності

ДСТУ 3782-98 (ГОСТ 13496.1-98) Комбікорми, комбікормова сировина. Методи визначення вмісту натрію та хлориду натрію

ДСТУ ISO 5510:2003 Корми для тварин. Визначання вмісту доступного лізину.

ДСТУ ISO 5983:2003 Корми для тварин. Визначання вмісту азоту і обчислювання вмісту сирого білка методом К’єльдаля

ДСТУ ISO 5985:2004 Корми для тварин. Визначання вмісту сирої золи, нерозчинної в соляній кислоті

ДСТУ ISO 6490-1:2004 Корми для тварин. Визначання вмісту кальцію. Частина 1. Титрометричний метод

ДСТУ ISO 6491:2004 Корми для тварин. Визначання вмісту фосфору. Спектрометричний метод

ДСТУ ISO 6651:2003 Корми для тварин. Визначання вмісту афлатоксину В1

ДСТУ ISO 6865:2004 Корми для тварин. Визначання вмісту сирої клітковини методом проміжного фільтрування

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Устатковання виробниче. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила установлення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 2226-88 (ИСО 6590-1-83, ИСО 7023-83) Мешки бумажные. Технические условия (Мішки паперові. Технічні умови)

ГОСТ 13496.0-80 Комбикорма, сырье. Методы отбора проб (Комбікорми, сировина. Методи відбирання проб)

ГОСТ 13496.2-91 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Метод определения сырой клетчатки (Корми, комбікорми, комбікормова сировина. Метод визначання сирої клітковини)

ГОСТ 13496.3-92 (ИСО 6496-83) Комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения влаги (Комбікорми, комбікормова сировина. Методи визначання вологи)

ГОСТ 13496.4-93 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения содержания азота и сырого протеина (Корми, комбікорми, комбікормова сировина. Методи визначання вмісту азоту та сирого протеїну)

ГОСТ 13496.8-72 Комбикорма. Методы определения крупности размола и содержания нераз- молотых семян культурных и дикорастущих растений (Комбікорми. Методи визначання крупності розмелу та вмісту нерозмеленого насіння культурних та дикорослих рослин)

ГОСТ 13496.9-96 Комбикорма. Методы определения металломагнитной примеси (Комбікорми. Методи визначання металомагнітної домішки)

ГОСТ 13496.13-75 Комбикорма. Методы определения запаха, зараженности вредителями хлебных запасов (Комбікорми. Методи визначання запаху, зараженості шкідниками хлібних запасів)

ГОСТ 13496.14-87 Комбикорма, комбикормовое сырье, корма. Метод определения золы, нерастворимой в соляной кислоте (Комбікорми, комбікормова сировина, корми. Метод визначання золи, нерозчинної у соляній кислоті)

ГОСТ 13496.18-85 Комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения кислотного числа жира (Комбікорми, комбікормова сировина. Методи визначання кислотного числа жиру)

ГОСТ 13496.19-93 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения содержания нитратов и нитритов (Корми, комбікорми, комбікормова сировина. Методи визначання вмісту нітратів та нітритів)

ГОСТ 13496.20-87 Комбикорма, комбикормовое сырье. Метод определения остаточных количеств пестицидов (Комбікорми, комбікормова сировина. Метод визначання залишкових кількостей пестицидів)

ГОСТ 13496.21-87 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения лизина и триптофана (Корми, комбікорми, комбікормова сировина. Методи визначання лізину і триптофану)

ГОСТ 13496.22-87 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения цистина и метионина (Корми, комбікорми, комбікормова сировина. Методи визначання цистину та метіоніну)

ГОСТ 17811-78 Мешки полиэтиленовые для химической продукции. Технические условия (Мішки поліетиленові для хімічної продукції. Технічні умови)

ГОСТ 19360-74 Мешки-вкладыши пленочные. Общие технические условия (Мішки-вкладні плівкові. Загальні технічні умови)

ГОСТ 23462-95 Продукция комбикормовой промышленности. Правила приемки. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение (Продукція комбікормової промисловості. Правила приймання. Пакування, маркування, транспортування та зберігання)

ГОСТ 26570-95 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения кальция (Корми, комбікорми, комбікормова сировина. Методи визначання кальцію)

ГОСТ 26657-97 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения содержания фосфора (Корми, комбікорми, комбікормова сировина. Методи визначання вмісту фосфору)

ГОСТ 26927-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения ртути (Сировина та продукта харчові. Метод визначання ртуті)

ГОСТ 26929-94 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения токсичных элементов (Сировина та продукти харчові. Готування проб. Мінералізація для визначання токсичних елементів)

ГОСТ 26930-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка (Сировина та продукти харчові. Метод визначання миш’яку)

ГОСТ 26931-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения меди (Сировина та продукти харчові. Методи визначання міді)

ГОСТ 26932-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения свинца (Сировина та продукти харчові. Методи визначання свинцю)

ГОСТ 26933-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения кадмия (Сировина та продукти харчові. Методи визначання кадмію)

ГОСТ 26934-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения цинка (Сировина та продукти харчові. Метод визначання цинку)

ГОСТ 28001-88 Зерно фуражное, продукты его переработки, комбикорма. Методы определения микотоксинов: Т-2 токсина, зеараленона (Ф-2) и охратоксина А (Зерно фуражне, продукти його переробляння, комбікорми. Метод визначання мікотоксинів: Т-2 токсину, зеараленону (Ф-2) і охратоксину А)

ГОСТ 28497-90 Комбикорма, сырье гранулированные. Методы определения крошимости (Комбікорми, сировина гранульовані. Методи визначання крихкості)

ГОСТ 28901-91 (ИСО 6490/2-83) Корма для животных. Определение содержания кальция методом атомно-абсорбционной спектрометрии (Корми для тварин. Визначання вмісту кальцію методом атомно-абсорбційної спектрометрії)

ГОСТ 28902-91 (ИСО 6491-80) Корма для животных. Спектрофотометрический метод определения общего содержания фосфора (Корми для тварин. Спектрофотометричний метод визначання загального вмісту фосфору)

ГОСТ 30483-97 Зерно. Методы определения общего и фракционного содержания сорной и зерновой примесей; содержания мелких зерен и крупности; содержания зерен пшеницы, поврежденных клопом-черепашкой; содержания металломагнитной примеси (Зерно. Методи визначання загального та фракційного вмісту сміттєвої та зернової домішок; вмісту мілких зерен та крупності; вмісту зерен пшениці, пошкоджених кпопом-черепашкою; вмісту металомагнітної домішки).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online