ДСТУ 8167:2015 Комбікорми для свиней. Технічні умови

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

КОМБІКОРМИ ДЛЯ СВИНЕЙ
Технічні умови

ДСТУ8167:2015

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь до
національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.gov.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Інститут тваринництва НААН

РОЗРОБНИКИ: Б. Газієв, канд. біол. наук; О. Зверев, канд. с.-г. наук (науковий керівник); А. Кре- ньов; М. Косов; А. Тищенко, канд. с.-г. наук

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 22 червня 2015 р. № 61 з 2017-01-01

3 УВЕДЕНО УПЕРШЕ

Право власності на цей національний стандарт належить державі.
Заборонено повністю чи частково видавати, відтворювати задля розповсюдження і розповсюджувати як
офіційне видання цей національний стандарт або його частини на будь-яких носіях
 інформації без дозволу ДП «УкрНДНЦ» чи уповноваженої ним особи

ДП «УкрНДНЦ», 2018

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Технічні вимоги

4 Вимоги щодо безпеки

5 Вимоги щодо охорони довкілля

6 Маркування

7 Пакування

8 Правила транспортування та зберігання

9 Методи контролювання

10 Правила приймання

11 Гарантії виробника

Додаток А Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

КОМБІКОРМИ ДЛЯ СВИНЕЙ
Технічні умови

КОМБИКОРМА ДЛЯ СВИНЕЙ
Технические условия

MIXED FEEDS FOR THE PIGS BRED
Specifications

Чинний від 2017-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт поширюється на комбікорми для поросят-сисунів віком від 9 до 60 днів, по росят після відлучення віком 2-4 міс., ремонтного молодняку свиней віком 4-8 міс., кнурів-плідни- ків, маток холостих і першого періоду поросності, маток другого періоду поросності і підсисних ма ток, а також для свиней м’ясної відгодівлі та відгодівлі до жирної кондиції, і встановлює вимоги до якості цих комбікормів залежно від умов утримання свиней.

1.2 Обов’язкові вимоги до комбікормів, що забезпечують безпеку життя і здоров’я населення, тварин і довкілля, викладено у 3.2.1-3.2.3 (запах, колір, шкідлива домішка, зараженість шкідника ми);

у таблицях 1-3 (металомагнітна домішка);

у таблиці 4 (токсичні елементи, мікотоксини і пести циди, нітрати, нітрити, кислотне число жиру, токсичність, мікробіологічні показники, радіонукліди);

у розділах 4, 5 (вимоги щодо безпеки та охорони довкілля).

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 3570-97 (ГОСТ 13496.7-97) Зерно фуражне, продукти його переробки, комбікорми. Мето ди визначення токсичності (ГОСТ 13496.7-97, IDT)

ДСТУ 3782-98 (ГОСТ 13496.1-98) Комбікорми, комбікормова сировина. Методи визначення вмісту натрію та хлориду натрію (ГОСТ 13496.1-98, IDT)

ДСТУ 4482:2005 Премікси. Технічні умови

ДСТУ ГОСТ 15846-2003 Продукція, що постачається до районів Далекої Півночі та прирівняних до них місцевостей. Пакування, маркування, транспортування та зберігання (ГОСТ 15846-2002, IDT)

ДСТУ ISO 5983:2003 Корми для тварин. Визначення вмісту азоту і обчислення вмісту сирого білка методом ІСєльдаля (ISO 5983:1997, IDT)

ДСТУ ISO 5985:2004 Корми для тварин. Визначення вмісту сирої золи, нерозчинної в соляній кислоті (ISO 5985:2002, IDT)

ДСТУ ISO 6490-1:2004 Корми для тварин. Визначення вмісту кальцію. Частина 1. Титрометри чний метод (ISO 6490-1:1985, IDT)

ДСТУ ISO 6491:2004 Корми для тварин. Визначення вмісту фосфору. Спектрометричний ме тод (ISO 6491:1998, IDT)

ДСТУ ISO 6496:2005 Корми для тварин. Визначення вмісту вологи та інших летких речовин (ISO 6496:1999, IDT)

ДСТУ ISO 6651:2003 Корми для тварин. Визначення вмісту афпаггоксину В1 (ISO 6651:1987, IDT)

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online