ДСТУ 7413:2013 Комбікорми повнораціонні гранульовані для кролів. Технічні умови

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

КОМБІКОРМИ
ПОВНОРАЦІОННІ ГРАНУЛЬОВАНІ
ДЛЯ КРОЛІВ
Технічні умови

ДСТУ 7413:2013

Відповідає офіційному тексту

Київ
МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
2014

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Білоцерківський державний аграрний університет (БДАУ)

РОЗРОБНИКИ: Л. Дяченко, д-р c.-г. наук; Т. Приліпко, канд. с.-г. наук; Т. Сивик, д-р с.-г. наук (науковий керівник)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінекономрозвитку України від 11 грудня 2013 р. № 1469 з 2014-07-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 28824-90)

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Загальні технічні вимоги

4 Характеристики продукції

5 Вимоги до сировини

6 Комплектність

7 Вимоги щодо безпеки

8 Вимоги щодо охорони довкілля

9 Маркування

10 Пакування

11 Транспортування і зберігання

12 Методи контролювання

13 Правила приймання

14 Гарантії виробника

Додаток А Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

КОМБІКОРМИ ПОВНОРАЦІОННІ ГРАНУЛЬОВАНІ
ДЛЯ КРОЛІВ
Технічні умови

КОМБИКОРМА ПОЛНОРАЦИОННЫЕ ГРАНУЛИРОВАННЫЕ
ДЛЯ КРОЛИКОВ
Технические условия

CONCENTRATED COMPLETE GRANULAR MIXED FODDERS
FOR RABBITS
Specifications

Чинний від 2014-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на комбікорми повнораціонні гранульовані (далі — комбікорми), призначені для вирощування і відгодівлі кролів віком від 28 діб і більше, кролематок та кролів-самців.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 3570-97 (ГОСТ 13496.7-97) Зерно фуражне, продукти його переробки, комбікорми. Методи визначення токсичності

ДСТУ ГОСТ 12.1.012:2008 ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования (ССБП. Вібраційна безпека. Загальні вимоги)

ДСТУ ISO 5983:2003 Корми для тварин. Визначення вмісту азоту і обчислення вмісту сирого білка методом К’єльдаля (ISO 5983:1997, IDT)

ДСТУ ISO 5985:2004 Корми для тварин. Визначення вмісту сирої золи, нерозчинної в соляній кислоті (ISO 5985:2002, IDT)

ДСТУ ISO 6490-1:2004 Корми для тварин. Визначення вмісту кальцію. Частина 1. Титрометричний метод

ДСТУ ISO 6491:2004 Корми для тварин. Визначення вмісту фосфору Спектрометричний метод (ISO 6491:1998, IDT)

ДСТУ ISO 6496:2005 Корми для тварин. Визначення вмісту вологи та інших летких речовин (ISO 6496:1999, IDT)

ДСТУ ISO 6497: 2005 Корми для тварин. Методи відбирання проб (ISO 6497:2002, IDT)

ДСТУ ISO 6651:2003 Корми для тварин. Визначення вмісту афлатоксину В1

ДСТУ ISO 6865:2004 Корми для тварин. Визначення вмісту сирої клітковини методом проміжного фільтрування (ISO 6865:2000, IDT)

ДСТУ ISO 14181:2003 Корми для тварин. Визначення залишків хлорорганічних пестицидів. Метод газової хроматографії (ISO 14181:2000, IDT)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.010-76 ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования (ССБП. Вибухобезпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.050-86 ССБТ. Методы измерения шума на рабочих местах (ССБП. Методи вимірювання шуму на робочих місцях)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Обладнання виробниче. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.2.042-91 ССБТ. Машины и технологическое оборудование для животноводства и кормопроизводства. Общие требования безопасности (ССБП. Машини і технологічне обладнання для тваринництва і кормовиробництва. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 13496.8-72 Комбикорма. Методы определения крупности размола и содержания нераз- молотых семян культурных и дикорастущих растений (Комбікорми. Методи визначення крупності помелу та вмісту нерозмеленого насіння культурних і дикорослих рослин)

ГОСТ 13496.9-96 Комбикорма. Методы определения содержания металломагнитной примеси (Комбікорми. Методи визначення вмісту металомагнітної домішки)

ГОСТ 13496.13-75 Комбикорма. Методы определения запаха, зараженности вредителями хлебных запасов (Комбікорми. Методи визначення запаху, зараженості шкідниками хлібних запасів)

ГОСТ 13496.18-85 Комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения кислотного числа жира (Комбікорми, комбікормова сировина. Методи визначення кислотного числа жиру)

ГОСТ 13496.19-93 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения содержания нитратов и нитритов (Корми, комбікорми, комбікормова сировина. Методи визначення вмісту нітратів і нітритів)

ГОСТ 13496.20-87 Комбикорма, комбикормовое сырье. Метод определения остаточных количеств пестицидов (Комбікорми, комбікормова сировина. Метод визначення залишкових кількостей пестицидів)

ГОСТ 22834-87 Комбикорма гранулированные. Общие технические условия (Комбікорми гранульовані. Загальні технічні умови)

ГОСТ 23462-95 Продукция комбикормовой промышленности. Правила приемки. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение (Продукція комбікормової промисловості. Правила приймання. Пакування, маркування, транспортування та зберігання)

ГОСТ 26927-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения ртути (Сировина і продукти харчові. Метод визначення ртуті)

ГОСТ 26929-94 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения содержания токсических элементов (Сировина і продукти харчові. Підготовка проб. Мінералізація для визначення вмісту токсичних елементів)

ГОСТ 26930-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка (Сировина і продукти харчові. Метод визначення миш’яку)

ГОСТ 26931-86 Сырье и продукти пищевые. Методы определения меди (Сировина і продукти харчові. Методи визначення міді)

ГОСТ 26932-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения свинца (Сировина і продукти харчові. Методи визначення свинцю)

ГОСТ 26933-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения кадмия (Сировина і продукти харчові. Методи визначення кадмію)

ГОСТ 26934-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения цинка (Сировина і продукти харчові. Метод визначення цинку)

ГОСТ 28001-88 Зерно фуражное, продукты его переработки, комбикорма. Методы определения микотоксинов: Т-2 токсина, зеараленона (Ф-2) и охратоксина А (Зерно фуражне, продукти його переробки, комбікорми. Методи визначення мікотоксинів: Т-2 токсину, зеараленону (Ф-2) та охратоксину А)

ГОСТ 28497-90 Комбикорма, сырье гранулированные. Методы определения крошимости (Комбікорми, сировина гранульовані. Методи визначення крихкості).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online