ДСТУ EN 13282-1:2021 В’яжучі дорожні гідравлічні. Частина 1. В’яжучі дорожні гідравлічні швидкого тверднення. Склад, технічні умови та критерії відповідності (EN 13282-1:2013, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

В’ЯЖУЧІ ДОРОЖНІ ГІДРАВЛІЧНІ
Частина 1. В’яжучі дорожні гідравлічні
швидкого тверднення. Склад, технічні умови
та критерії відповідності

ДСТУ EN 13282-1:2021
(EN 13282-1:2013, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Автомобільні дороги і транспортні споруди» (ТК 307); Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М. П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково- дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 09 лютого 2021 р. № 45 з 2021-08-01

3 Національний стандарт відповідає EN 13282-1:2013 «Hydraulic road binders — Part 1: Rapid hardening hydraulic road binders — Composition, specifications and conformity criteria» (В’яжучі дорожні гідравлічні. Частина 1. В’яжучі дорожні гідравлічні швидкого тверднення. Склад, технічні умови та критерії відповідності) і внесений з дозволу CENELEC, rue Rue de la Science, 23 B-1040 Brussels, Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі та в будь-який спосіб залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до EN 13282-1:2013

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Дорожнє гідравлічне в’яжуче

4.1 Загальні положення

4.2 Дорожнє гідравлічне в’яжуче швидкого тверднення

5 Складники

5.1 Основні складники

5.2 Додаткові складники

5.3 Кальцію сульфат (Сs)

5.4 Добавки

6 Класифікація

7 Вимоги

7.1 Вимоги до механічних властивостей

7.2 Вимоги до фізичних властивостей

7.3 Вимога до хімічної властивості — вміст сульфату

7.4 Склад

7.5 Вимоги до довговічності

7.6 Небезпечні речовини

8 Стандартна познака

9 Критерії відповідності

9.1 Загальні вимоги

9.2 Критерії відповідності вимогам до механічних, фізичних та хімічних властивостей та процедура оцінювання

9.3 Критерії відповідності вимогам до складу дорожніх гідравлічних в’яжучих швидкого тверднення

9.4 Критерії відповідності вимогам до властивостей складників дорожніх гідравлічних в’яжучих швидкого тверднення

Додаток ZА (довідковий) Положення цього стандарту, що стосуються положень Директиви ЕС щодо будівельної продукції

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним та європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 13282-1:2021 (EN 13282-1:2013, IDT) «В’яжучі дорожні гідравлічні. Частина 1. В’яжучі дорожні гідравлічні швидкого тверднення. Склад, технічні умови та критерії відповідності», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 13282-1:2013 (версія en) «Hydraulic road binders — Part 1: Rapid hardening hydraulic road binders — Composition, specifications and conformity criteria».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 307 «Автомобільні дороги і транспортні споруди».

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» та «ця частина стандарту» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— з «Передмови» до EN 13282-1:2013 у цей «Національний вступ внесено все, що безпосередньо стосується змісту цього стандарту;

— зі «Вступу» до EN 13282-1:2013 у цей «Національний вступ» внесено все, що безпосередньо стосується цього стандарту;

— у розділі 2 наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— долучено національний додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним та європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті).

Назви хімічних сполук наведено відповідно до вимог ДСТУ 2439:2018 «Хімічні елементи та прості речовини. Терміни та визначення основних понять, назви й символи» та систематичної номенклатури ІЮПАК (IUPAC — International Union of the Pure and Applied Chemistry — Міжнародний союз теоретичної і прикладної хімії).

Познаки одиниць фізичних величин відповідають серії стандартів ДСТУ ISO 80000.

Європейський стандарт EN 13282 складається з наведених нижче частин із загальною назвою: «В’яжучі дорожні гідравлічні»:

— Частина 1. В’яжучі дорожні гідравлічні швидкого тверднення. Склад, технічні умови та критерії відповідності;

— Частина 2. В’яжучі дорожні гідравлічні нормального тверднення. Склад, технічні умови та критерії відповідності;

— Частина 3. Оцінювання відповідності.

ВСТУП до EN 13282-1:2013

Залежно від місцевого досвіду та наявності продукції та матеріалів у Європі для дорожніх основ, додаткових основ, перекриваючих шарів, оброблення ґрунту (стабілізація ґрунту та поліпшення) використовують різні в’яжучі. Такі в’яжучі містять цементи згідно з EN 197-1, будівельні вапна згідно з EN 459-1 та дорожні гідравлічні в’яжучі, визначені в чинних національних стандартах або в національних технічних ухваленнях.

Дорожні гідравлічні в’яжучі є кінцевими продуктами, виготовленими на підприємстві та наданими в готовому для використання вигляді. Залежно від кінетики набору міцності такі в’яжучі поділяють на дорожні гідравлічні в’яжучі швидкого тверднення, визначені в цьому стандарті, та дорожні гідравлічні в’яжучі нормального тверднення, визначені в EN 13282-2.

Частина 3 EN 13282 визначає процедуру оцінювання відповідності дорожніх гідравлічних в’яжучих згідно із цим стандартом.

Цей стандарт не поширюється на в’яжучі, отримані змішуванням складників на місці виконання робіт.

Цементи, цементи для мурування та будівельні вапна, вимоги до яких установлено в окремих стандартах, також не належать до сфери дії цього стандарту.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

В’ЯЖУЧІ ДОРОЖНІ ГІДРАВЛІЧНІ
Частина 1. В’яжучі дорожні гідравлічні швидкого тверднення
Склад, технічні умови та критерії відповідності

HYDRAULIC ROAD BINDERS
Part 1. Rapid hardening hydraulic road binders
Composition specifications and conformity criteria

Чинний від 2021-08-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює технічні умови на дорожні гідравлічні в’яжучі швидкого тверднення, ви­готовлені на підприємстві та надані в готовому вигляді, для оброблення матеріалів для основ, додатко­вих основ, перекриваючих шарів та земляних робіт на автомобільних дорогах, залізницях, аеропортахта на інших об’єктах інфраструктури.

Цей стандарт містить вимоги до механічних, фізичних, хімічних властивостей та класифікацію таких в’яжучих на підставі їхньої міцності під час стискання у віці 7 діб та 28 діб. Стандарт також містить критерії відповідності та процедури оцінювання, які застосовує виробник.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи необхідні для застосування цього стандарту. У разі дато­ваних посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань потрібно корис­туватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

EN 196-1 Methods of testing cement — Part 1: Determination of strength

EN 196-2 Methods of testing cement — Part 2: Chemical analysis of cement

EN 196-3 Methods of testing cement — Part 3: Determination of setting times and soundness

EN 196-6 Methods of testing cement — Part 6: Determination of fineness

EN 196-7 Methods of testing cement — Part 7: Methods of taking and preparing samples of cement

EN 197-1 Cement — Part 1: Composition, specifications and conformity criteria for common cements

EN 459-1 Building lime — Part 1: Definitions, specifications and conformity criteria

EN 459-2 Building lime — Part 2: Test methods

EN 13282-3:2013 Hydraulic road binders — Part 3: Conformity evaluation

ISO 10694 Soil quality — Determination of organic and total carbon after dry combustion (elementary analysis)

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 196-1 Методи випробування цементу. Частина 1. Визначання міцності

EN 196-2 Методи випробування цементу. Частина 2. Хімічне аналізування цементу

EN 196-3 Методи випробування цементу. Частина 3. Визначання строків тужавлення та рівномірності зміну об’єму

EN 196-6 Методи випробування цементу. Частина 6. Визначання тонкості помелу

EN 196-7 Методи випробування цементу. Частина 7. Методи відбирання та підготування проб цементу

EN 197-1 Цемент. Частина 1. Склад, технічні умови та критерії відповідності для звичайних цементів

EN 459-1 Будівельне вапно. Частина 1. Терміни, технічні умови та критерії відповідності

EN 459-1 Будівельне вапно. Частина 2. Методи випробування

EN 13282-3:2013 В’яжучі дорожні гідравлічні. Частина 3. Оцінювання відповідності

ISO 10694 Якість ґрунту. Визначання вмісту органічного та загального вуглецю методом сухого спалювання (елементний аналіз)

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online