ДСТУ ЕN 12899-1:2021 Знаки дорожні вертикальні стаціонарні. Частина 1. Знаки стаціонарні (ЕN 12899-1:2007, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЗНАКИ ДОРОЖНІ
ВЕРТИКАЛЬНІ СТАЦІОНАРНІ
Частина 1. Знаки стаціонарні

ДСТУ EN 12899-1:2021 

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП "УкрНДНЦ" http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Автомобільні дороги і транспортні споруди» (ТК 307), Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «КРОК»

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 23 березня 2021 р. № 105 з 2021-11-01

3 Національний стандарт відповідає ЕN 12899-1:2007 Fixed, vertical road traffi c signs — Part 1: Fixed signs (Знаки дорожні вертикальні стаціонарні. Частина 1. Знаки стаціонарні) і внесений з дозволу CEN, Rue de la Science 23, B-1040 Brussels, Belgium.

Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до EN 12899-1:2007

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни, визначення понять, познаки та скорочення

4 Матеріал лицевої сторони світлоповертального знака

4.1 Мікрокульки скляні

4.2 Матеріал на основі мікропризм

5 Конструктивні характеристики

5.1 Загальні положення

5.2 Коефіцієнт безпеки

5.3 Навантаження

5.4 Відхилення

6 Опори

6.1 Вершини

6.2 Базові відсіки

6.3 Поведінка під дією транспортного засобу

6.4 Стійкість до корозії

6.5 Основа щита

7 Щити знаків, лицеві сторони знаків, знаки зі штучним освітленням, знаки із зовнішнім освітленням та опори

7.1 Вимоги до конструкції

7.2 Лицева сторона знака

7.3 Знаки із внутрішнім освітленням

7.4 Знаки із зовнішнім освітленням

8 Збірні знаки

9 Марковання, етикетування та інформація про виріб

9.1 Загальні положення

9.2 Марковання та етикетування

9.3 Інформація про виріб

9.4 Світильники

10 Оцінка відповідності

11 Небезпечні речовини

Додаток А (обов’язковий) Контрольні точки для горизонтальних і вертикальних навантажень

Додаток ZA (довідковий) Розділи цього стандарту, що стосуються положень Директиви Ради ЄС щодо будівельних виробів

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 12899-1:2021 (EN 12899-1:2007, IDT) «Знаки дорожні вертикальні стаціонарні. Частина 1. Знаки стаціонарні», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 12899-1:2007 (версія en) «Fixed, vertical road traffi c signs — Part 1: Fixed signs».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 307 «Автомобільні дороги і транспортні споруди».

Серія стандартів EN 12899 «Знаки дорожні вертикальні стаціонарні» складається з таких п’яти частин:

Частина 1. Знаки стаціонарні.

Частина 2. Тумби дорожні сигнальні (ТДС).

Частина 3. Стовпчики напрямні та світлоповертальні елементи.

Частина 4. Контролювання виробництва на підприємстві.

Частина 5. Початкові випробування типу виробу.

У цьому стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт», «цей документ» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни, визначення понять, познаки та скорочення» та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі 2 «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— вилучено «Передмову» до EN 12899-1:2007 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

 — рисунки наведено одразу після тексту, де вперше виконано посилання на них, або на черговій сторінці;

— долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним та європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті).

ВСТУП до EN 12899-1:2007

Цей стандарт розроблено для використання в дорожньому господарстві. Його також можуть застосовувати приватні забудовники, які бажають використовувати знаки на власній території, подібні до тих, що використовують на автомобільних дорогах та вулицях.

Цей стандарт може бути:

— використаний під час проведення оцінки відповідності нового виробу;

— взаємопов’язаний із вимогами до основних характеристик та методів випробування, опублікованих у документах CEN, CENELEC, CIE та ISO разом зі стандартами організацій-членів CEN;

— не вимагає заміни існуючих знаків;

— охоплює вимоги до застосування та методи випробування;

— визначає межі їх дії та правила застосування. Уточнює колорометричні та світлоповертальні характеристики, а також величини яскравості та освітленості.

У цьому стандарті наведено вимоги до світлоповертальних матеріалів та до випробування матеріалів на основі мікрокульок скляних. Ефективність світлоповертальних матеріалів з використанням мікропризматичної технології наведена у відповідному ETA, що дозволяє марковання CE такого матеріалу.

Вітрове навантаження може бути визначене за допомогою використання методів, наведених у цьому стандарті, або методів, зазначених у EN 1991-1-4.

Експлуатаційні вимоги до знаків у комплекті з опорами охоплюють стійкість до дії статичних і динамічних навантажень. Передбачені вимоги щодо безпеки, охоплюючи вплив транспортних засобів.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЗНАКИ ДОРОЖНІ
ВЕРТИКАЛЬНІ СТАЦІОНАРНІ
Частина 1. Знаки стаціонарні

FIXED, VERTICAL ROAD
TRAFFIC SIGNS
Part 1. Fixed signs

Чинний від 2021–11–01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт визначає вимоги до всього комплекту знаків, охоплюючи опори, щити із зображенням знаків, щити до дорожніх знаків та інші основні складові (світлоповертальна поверхня та внутрішнє освітлення).

Основною метою використання стаціонарних знаків є інформування і настанова для учасників дорожнього руху на автомобільних дорогах, вулицях міст і населених пунктів та вулицях приватних територій.

Цей стандарт не встановлює вимог до:

а) портальних та консольних конструкцій опор знаків;

b) знаків зі змінною інформацією, наприклад, які використовують світлодіоди (LED) або волоконну оптику;

c) знаків зі змінною інформацією;

d) тимчасових дорожніх знаків;

e) фундаментів;

f) випробування за надзвичайно низьких температур.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи необхідні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватися останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

EN 1011 Welding — Recommendations for welding of metallic materials

EN 1991-1-4 Eurocode 1: Actions on structures — Part 1-4: General actions — Wind actions

EN 1993-1-1 Eurocode 3: Design of steel structures — Part 1-1: General rules and rules for buildings

EN 1995-1-1 Eurocode 5: Design of timber structures — Part 1-1: General — Common rules and rules for buildings

EN 1999-1-1 Eurocode 9: Design of aluminium structures — Part 1-1: General rules — General rules and rules for buildings

EN 10240 Internal and/or external protective coatings for steel tubes — Specification for hot dip galvanized coatings applied in automatic plants

EN 12665:2002 Light and lighting — Basic terms and criteria for specifying lighting requirements

EN 12767 Passive safety of support structures for road equipment — Requirements and test methods

EN 12899-4 Fixed vertical road traffic signs — Part 4: Factory production control

EN 12899-5 Fixed vertical road traffi c signs — Part 5: Initial type testing

EN 13032-1 Light and lighting — Measurement and presentation of photometric data of lamps and luminaires — Part 1: Measurement and fi le format

EN 13201-3 Road lighting — Part 3: Calculation of performance

EN 60529 Degrees of protection provided by enclosures (IP code) (IEC 60529:1989)

EN ISO 139 Textiles — Standard atmospheres for conditioning and testing (ISO 139:2005)

EN ISO 877:1996 Plastics — Methods of exposure to direct weathering, to weathering using glass- fi ltered daylight, and to intensifi ed weathering by daylight using Fresnel mirrors (ISO 877:1994)

EN ISO 1461 Hot dip galvanized coatings on fabricated iron and steel articles — Specifi cations and te st methods (ISO 1461:1999)

EN ISO 4892-2 Plastics — Methods of exposure to laboratory light sources — Part 2: Xenon-arc lamps (ISO 4892-2:2006)

EN ISO 6272 Paints and varnishes — Rapid-deformation (impact resistance) tests

EN ISO 9001 Quality management systems — Requirements (ISO 9001:2000)

ISO 4:1997 Information and documentation — Rules for the abbreviation of title words and titles of publications

CIE 15 Colorimetry

CIE 54.2 Retrorefl ection — Defi nition and measurement

CIE 74:1988 Road signs.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 1011 Зварювання. Рекомендації зі зварювання металевих матеріалів

EN 1991-1-4 Єврокод 1. Дії на конструкції. Частина 1-4. Загальні дії. Вітрові навантаження

EN 1993-1-1 Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 1-1. Загальні правила і правила для споруд

EN 1995-1-1 Єврокод 5. Проектування дерев’яних конструкцій. Частина 1-1. Загальні правила і правила для споруд

EN 1999-1-1 Єврокод 9. Проектування алюмінієвих конструкцій. Частина 1-1. Загальні правила для конструкцій

EN 10240 Захисні покриття внутрішні та/або зовнішні для сталевих труб. Вимоги до покриття, які виготовлені на автоматизованих лініях методом гарячої гальванізації

EN 12665:2002 Світло та освітлення. Основні терміни та критерії для визначення вимог до освітлення

EN 12767 Пасивна безпека опорних конструкцій для облаштування автомобільних доріг. Вимоги, класифікація і методи випробування

EN 12899-4 Знаки дорожні вертикальні стаціонарні. Частина 4. Контролювання виробництва на підприємстві

EN 12899-5 Знаки дорожні вертикальні стаціонарні. Частина 5. Початкові випробування типу виробу

EN 13032-1 Світло та освітлення. Вимірювання та подання фотометричних даних ламп і світильників. Частина 1. Вимірювання та формат даних

EN 13201-3 Вуличне освітлення. Частина 3. Розрахунок робочих параметрів

EN 60529 Ступені захисту, забезпечувані кожухами (Код IP) (ІЕС 60529:1989)

EN ISO 139 Матеріали текстильні. Стандартні атмосферні умови для кондиціювання та випробування (ISO 139:2005)

EN ISO 877:1996 Пластмаси. Методи впливу прямого світла, денного світла через скло і денного світла, інтенсифікованого за допомогою дзеркал Френеля (ISO 877:1994)

EN ISO 1461 Покриття, нанесені методом гарячого цинкування на готові вироби із заліза та сталі. Технічні умови і методи випробування (ISO 1461:1999)

EN ISO 4892-2 Пластмаси. Методи впливу лабораторних джерел світла. Частина 2. Лампи на ксенонових дугах (ISO 4892-2:2006)

EN ISO 6272 Фарби та лаки. Випробування швидкою деформацією (ударна міцність)

EN ISO 9001 Системи управління якістю. Вимоги (ISO 9001:2000)

ISO 4:1997 Інформація та документація. Правила для скорочення слів у назвах та назв публікацій

СІЕ 15 Колориметрія

СІЕ 54.2 Світловідбивання. Визначення та вимірювання

СІЕ 74:1988 Знаки дорожні.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online