ДСТУ EN 50293:2016 Сигнальні системи дорожнього руху. Електромагнітна сумісність (EN 50293:2012, IDT). З поправкою (ІПС № 9-2017)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СИГНАЛЬНІ СИСТЕМИ
ДОРОЖНЬОГО РУХУ
Електромагнітна сумісність

ДСТУ EN 50293:2016
(EN 50293:2012, IDТ)

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2017

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Електромагнітна сумісність та стійкість радіоелектронних, електронних та електротехнічних засобів» (ТК 22), ТОВ НВП «СІГМА-М»

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)) від 13 грудня 2016 р. № 425 з 2017-10-01 з урахуванням зміни, внесеної наказом З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ») від 05 вересня 2017 р. № 261

3 Національний стандарт відповідає EN 50293:2012 Road traffic signal systems — Electromagnetic compatibility (Сигнальні системи дорожнього руху. Електромагнітна сумісність) і внесений із дозволу CEN, rue de Stassart, 36, В-1050 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі та будь-який спосіб залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 50293:2014

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Загальні умови випробування

5 Випробувальна схема розташування

5.1 Обладнання

5.2 Постачальник

5.3 Технічна документація

5.4 Стандартне навантаження

5.5 Тривалість циклу

5.6 Підготування до випробування

6 Критерії якості функціонування

7 Емісія завад

7.1 Мета

7.2 Умови під час випробування

7.3 Застосування

7.4 Норми емісії завад

8 Несприйнятливість

8.1 Мета

8.2 Умови під час випробування

8.3 Застосування

8.4 Вимоги до випробування на несприйнятливість

Додаток ZZ Охоплення основних вимог директив ЄС

Додаток НА Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським та міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 50293:2016 (EN 50293:2012, IDТ) «Сигнальні системи дорожнього руху. Електромагнітна сумісність», прийнятий методом перекладу — ідентичний щодо EN 50293:2012 «Road traffic signal systems — Electromagnetic compatibility» (версія en).

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 22 «Електромагнітна сумісність та стійкість радіоелектронних, електронних та електротехнічних засобів».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ EN 50293:2014 Сигнальні системи дорожнього руху. Вимоги до електромагнітної сумісності, прийнятого методом підтвердження.

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесені такі редакційні зміни:

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— слова «цей документ», «EN 50293:2012» та «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— із «Передмови» до EN 50293:2012 в цей «Національний вступ» узято те, що безпосередньо стосується цього стандарту: «Для взаємозв’язку з Директивою(-ами) ЄС див. довідковий додаток ZZ, який є невід’ємною частиною цього стандарту».

— у розділі 2 наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— замінено крапку на кому як вказівник десяткових знаків;

— виправлено помилку у графі «Порядок гармоніки» таблиці 2, а саме: порядок гармоніки 8 змінено на порядок гармоніки 9;

— поєднано таблицю 2 «Емісія завад. Вхідні порти мережі змінного струму (1—2) з таблицею 2 «Емісія завад. Вхідні порти мережі змінного струму (2—2) EN 50293:2012 в таблицю 2 «Емісія завад. Вхідні порти мережі змінного струму» для зручності користувачів;

— долучено відомості щодо відповідності познак одиниць фізичних величин згідно з комплексом стандартів ДСТУ 3651.0 та ДСТУ ІЕС 60050-161.

Міжнародні познаки одиниць
фізичних величин
Українські познаки одиниць
фізичних величин
A А
A/m А/м
AM АМ (амплітудна модуляція)
V В
V/m В/м
Veff/m Вефф
V(rms) В (середньоквадратичне значення)
kV кВ
Hz Гц
kHz кГц
MHz МГц
GHz ГГц
dB (µV) дБ (мкВ)
dB (µV/m) дБ (мкВ/м)
dB (µA) дБ (мкА)
µs мкс
m м
mm мм
ns нс
Ω Ом

— долучено додаток НА «Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським та міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті».

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СИГНАЛЬНІ СИСТЕМИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ
Електромагнітна сумісність

ROAD TRAFFIC SIGNAL SYSTEMS
Electromagnetic compatibility

Чинний від 2017-10-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт на продукцію встановлює вимоги щодо електромагнітної сумісності до сигнальних систем дорожнього руху. Цей стандарт застосовують до класу продукції, що охоплює сигнальні системи та пристрої дорожнього руху, зокрема світлофори, пристрої сигналізації та дорожні знаки, контролери та стійки, опори, пристрої комутації, датчики дорожнього руху, обладнання моніторингу, електроживлення. Сигнальні системи дорожнього руху, які працюють у поєднанні з іншими системами, наприклад із системами громадського освітлення, системами залізничного транспорту, мають також відповідати вимогам певного стандарту та не повинні знижувати безпеки всього обладнання. Відомості щодо обладнання центрального пульта керування вилучено з цього стандарту. Для елементів з функцією радіозв’язку має бути наведено посилання на стандарти Європейського інституту зі стандартизації у сфері телекомунікацій (ЕТSI).

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче документи потрібні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

EN 12368 Traffic control equipment — Signal heads

EN 12675 Traffic signal controllers — Functional safety requirements

EN 50556:2011 Road traffic signal systems

EN 55014-1 Electromagnetic compatibility — Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus — Part 1: Emission (CISPR 14-1)

EN 55022 Information technology equipment — Radio disturbance characteristics — Limits and methods of measurement (CISPR 22)

EN 61000-3-2 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 3-2: Limits — Limits for harmonic current emissions (equipment input current ≤ 16 A per phase) (IEC 61000-3-2)

EN 61000-3-3 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 3-3: Limits — Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems, for equipment with rated current ≤ 16 A per phase and not subject to conditional connection (IEC 61000-3-3)

EN 61000-4-2 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-2: Testing and measurement techniques — Electrostatic discharge immunity test (IEC 61000-4-2)

EN 61000-4-3 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-3: Testing and measurement techniques — Radiated, radio frequency electromagnetic field immunity test (IEC 61000-4-3)

EN 61000-4-4 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-4: Testing and measurement techniques — Electrical fast transient/burst immunity test (IEC 61000-4-4)

EN 61000-4-5 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-5: Testing and measurement techniques — Surge immunity test (IEC 61000-4-5)

EN 61000-4-6 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-6: Testing and measurement techniques — Immunity to conducted disturbances, induced by radio-frequency fields (IEC 61000-4-6)

EN 61000-4-8 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-8: Testing and measurement techniques — Power frequency magnetic field immunity test (IEC 61000-4-8)

EN 61000-4-11 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-11: Testing and measurement techniques — Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity tests (IEC 61000-4-11)

IEC 60050-161:1990 International electrotechnical vocabulary — Chapter 161: Electromagnetic compatibility

IEC Guide 107:2009 Electromagnetic compatibility — Guide to the drafting of electromagnetic compatibility publications.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 12368 Обладнання дорожнього керування. Світлофори

EN 12675 Контролери керування сигналами дорожнього руху. Функціональні вимоги щодо безпеки

EN 50556:2011 Сигнальні системи дорожнього руху

EN 55014-1 Електромагнітна сумісність. Вимоги до побутових електроприладів, електричних інструментів та аналогічної апаратури. Частина 1. Емісія завад (CISPR 14-1)

EN 55022 Обладнання інформаційних технологій. Характеристики радіозавад. Норми та методи вимірювання (CISPR 22)

EN 61000-3-2 Електромагнітна сумісність. Частина 3-2. Норми. Норми на емісію гармонік струму (для сили вхідного струму обладнання не більше ніж 16 А на фазу) (ІЕС 61000-3-2)

EN 61000-3-3 Електромагнітна сумісність. Частина 3-3. Норми. Норми на рівні флуктацій напруги та флікера в низьковольтних системах електроживлення для обладнання з номінальною силою струму до 16 А на фазу, не призначеного для підключення за певних умов (ІЕС 61000-3-3)

EN 61000-4-2 Електромагнітна сумісність. Частина 4-2. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до електростатичних розрядів (ІЕС 61000-4-2)

EN 61000-4-3 Електромагнітна сумісність. Частина 4-3. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до радіочастотних електромагнітних полів випромінення (ІЕС 61000-4-3)

EN 61000-4-4 Електромагнітна сумісність. Частина 4-4. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до швидких перехідних процесів/пакетів імпульсів (ІЕС 61000-4-4)

EN 61000-4-5 Електромагнітна сумісність. Частина 4-5. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до сплесків напруги (ІЕС 61000-4-5)

EN 61000-4-6 Електромагнітна сумісність. Частина 4-6. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до кондуктивних завад, індукованих радіочастотними полями (ІЕС 61000-4-6)

EN 61000-4-8 Електромагнітна сумісність. Частина 4-8. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до магнітних полів частоти мережі (ІЕС 61000-4-8)

EN 61000-4-11 Електромагнітна сумісність. Частина 4-11. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до провалів напруги, короткочасних переривань та змінень напруги (ІЕС 61000-4-11)

ІЕС 60050-161:1990 Міжнародний електротехнічний словник. Глава 161. Електромагнітна сумісність

ІЕС Guide 107:2009 Електромагнітна сумісність. Настанова щодо розроблення публікацій з електромагнітної сумісності.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online