ДСТУ EN 12279:2021 Системи газопостачання. Установки регулювання тиску на трубопроводах-приєднаннях. Функційні вимоги (EN 12279:2000, IDT; А1:2005, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СИСТЕМИ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
Установки регулювання тиску
на трубопроводах-приєднаннях
Функційні вимоги

ДСТУ EN 12279:2021
(EN 12279:2000, IDT; А1:2005, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 Технічний комітет стандартизації «Матеріали, обладнання, технології і споруди для нафтогазової промисловості» (ТК 146), Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, AT «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГАЗ»

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 10 березня 2021 р. № 86 з 2021-00-01

3 Національний стандарт відповідає EN 12279:2000 Gas supply systems — Gas pressure regulating installations on service lines — Functional requirements (Системи газопостачання. Установки регулювання тиску на трубопроводах-приєднаннях. Функційні вимоги) зі зміною EN 12279:2000/А1:2005 і внесений з дозволу CENELEC, Rue de la Science 23, B-1040 Brussels, Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CENELEC

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни, визначення понять та познаки

3.1 Загальні вимоги

3.2 Монтування

3.3 Тиск, проектування та випробовування

3.4 Системи регулювання тиску та системи захисту від перевищення тиску

4 Забезпечення якості

4.1 Загальні вимоги

4.2 Забезпечення якості під час проектування, будування, експлуатування та обслуговування

5 Компонування установок регулювання тиску газу

5.1 Загальні положення

5.2 Розташування установки регулювання тиску газу

5.3 Безпечність установки регулювання тиску газу

6 Вимоги до приміщень

6.1 Загальні положення

6.2 Спеціальні вимоги до максимального вхідного робочого тиску понад 5 бар

7 Проектування установки регулювання тиску газу

7.1 Загальні положення

7.2 Фільтрування

7.3 Контролювання шуму

7.4 Отвори та вентиляційні канали

7.5 Електричні установки

7.6 Еквіпотенціальне з’єднання

7.7 Захист від корозії

7.8 Трубопроводи

7.9 Вимірювальний трубопровід

7.10 Проектний тиск

7.11 Коефіцієнт надійності

7.12 Впускна та випускна арматура

8 Системи регулювання та системи захисту від перевищення тиску

8.1 Системи регулювання тиску

8.2 Системи захисту від перевищення тиску

8.3 Байпаси

9 Випробовування

9.1 Загальні положення

9.2 Комбіноване або випробовування на міцність

9.3 Випробовування на герметичність

10 Уведення в експлуатацію

11 Протоколи випробування та документація

12 Технічне обслуговування

Додаток А (обов’язковий) Розміщення установок регулювання тиску газу

Додаток В (довідковий) Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 12279:2021 (EN 12279:2000, IDT; А1:2005, IDT) «Системи газопостачання. Установки регулювання тиску на трубопроводах-лриєднаннях. Функційні вимоги», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 12279:2000 (версія en) «Gas supply systems — Gas pressure regulating installations on service lines — Functional requirements» зі зміною EN 12279:2000/A1:2005.

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 146 «Матеріали, обладнання, технології і споруди для нафтогазової промисловості».

У цьому національному стандарті зазначено вимого, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей міжнародний стандарт», «цей документ» і «ця частина стандарту» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі 2 наведено «Національне пояснення» та «Національну примітку», які виділені рамкою;

— з «Передмови» та «Вступу» до EN 12279:2000/А1:2005 у цей «Національний вступ» унесено все, що безпосередньо стосується цього стандарту;

— познаки одиниць фізичних величин відповідають вимогам серії стандартів ДСТУ ISO 80000;

— замінено крапку на кому як вказівник десяткових знаків;

— долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті).

Готуючи цей стандарт, припускали, що користувач має загальне уявлення про газову інфраструктуру.

Газова інфраструктура є складною, і важливість безпеки її будування та використовування спричинила розвиток у країнах-членах досить детальних кодексів усталеної практики та настанов з експлуатування. До цих докладних положень належать визнані стандарти газових технологій та конкретні вимоги, накладені законодавчими органами країн-членів.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СИСТЕМИ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
Установки регулювання тиску на трубопроводах-приєднаннях
Функційні вимоги

GAS SUPPLY SYSTEMS
Gas pressure regulating installations on service lines
Functional requirements

Чинний від 2021-09-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт містить відповідні функційні вимоги до установок регулювання тиску газу, що є частиною трубопроводів-приєднань у системах газопостачання. Він застосовний до проектування, вибору матеріалів, спорудження, випробовування, експлуатування та обслуговування установок регулювання тиску газу, що входять до складу трубопроводів приєднання, які використовують для постачання газу до житлових будинків, багатоповерхових будинків, громадських будівель та будівель комерційного та змішаного використання (див. EN 1775) та для яких максимальний вхідний робочий тиск не перевищує 16 бар включно, а проектна об’ємна витрата не перевищує 200 м3/год (м3/год за нормальних умов).

Цей стандарт не поширюється на установки регулювання тиску газу, введені в експлуатацію до опублікування цього стандарту.

У цьому стандарті наведено основні системні вимоги до установок регулювання тиску газу. Вимоги до окремих компонентів (арматури, регуляторів, запобіжних пристроїв, труб тощо) або монтування компонентів містяться у відповідних стандартах.

Для установок регулювання тиску газу, що входять до складу трубопроводів приєднання із проектними витратами, що перевищують 200 м3/год (м3/год за нормальних умов) або для максимального вхідного робочого тиску понад 16 бар, застосовують вимоги EN 12186.

Вимоги цього стандарту ґрунтовано на позитивному технологічному досвіді для умов, які зазвичай трапляються у газовій промисловості. Неможливо надати вимог для незвичайних умов, як немож­ливо прописати всі технологічні та будівельні подробиці.

Вимоги цього стандарту ґрунтовано на фізичних та хімічних даних газоподібних видів палива від­повідно до таблиці 1 EN 437:2003+А1:2009 для газів першого та другого сімейств. Для газоподібних видів палива, важчих за повітря, можуть бути потрібними додаткові міркування.

Мета цього стандарту — убезпечити експлуатування таких систем. Проте це не знімає з усіх залучених сторін відповідальності за належний догляд та результативне керування якістю на етапах проектування, будування та експлуатування.

Цей стандарт визначає загальні базові принципи для газової інфраструктури. Очікувано, що користувачі цього стандарту усвідомлюють, що в країнах — членах CEN можуть бути детальніші стандарти та/або кодекси усталеної практики.

Цей стандарт призначено застосовувати разом з національними стандартами та/або кодексами усталеної практики, які втілюють базові принципи, наведені вище в цьому стандарті.

У разі суперечностей, пов’язаних з більш обмежувальними вимогами в національному законодавстві/регламентах порівняно з вимогами цього стандарту, національне законодавство/регламенти матиме/матимуть пріоритет.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті зазначено положення з інших стандартів через датовані й недатовані посилання. Ці нормативні посилання наведено у відповідних місцях тексту, а перелік стандартів наведено нижче. У разі датованих посилань пізніші зміни до будь-якого з цих видань або їхній перегляд стосуються цього стандарту тільки тоді, коли їх уведено разом зі змінами чи переглядом. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням наведених документів (разом зі змінами).

EN 124 Gully tops and manhole tops for vehicular and pedestrian areas — Design requirements, type testing, marking, quality control

EN 334 Gas pressure regulators for inlet pressures up to 100 bar

EN 437:1993 Test gases — Test pressures — Appliance categories

EN 1775 Gas supply systems — Gas pipework for buildings — Maximum operating pressure < 5 bar — Functional recommendations

EN 12007-1 Gas supply systems — Pipelines for maximum operating pressure up to and including 16 bar— Part 1: General functional recommendations

EN 12186 Gas supply systems — Gas pressure regulating stations for transmission and distribution — Functional requirements

EN 12327 Gas supply systems — Pressure testing, commissioning and decommissioning procedures — Functional requirements

EN 60079-10 Electrical apparatus for explosive gas atmospheres — Part 10: Classification of hazardous areas (IEC 60079-10:1995)

prEN 50154 Erection of electrical installations in hazardous areas; electrical installations in hazardous gas atmospheres (other than mines).

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 124 Люки стічних та оглядових колодязів для автомобільних і пішохідних районів. Вимоги до конструкції, випробування, маркування та контролю якості

EN 334 Регулятори тиску газу для вхідного тиску до 100 бар

EN 437:1993 Випробовувальні гази. Випробовувальний тиск. Категорії приладів

EN 1775 Газопостачання. Газова трубна обв’язка для будівель. Максимальний робочий тиск, не більший ніж 5 бар. Функційні рекомендації

EN 12007-1 Газова інфраструктура. Трубопроводи для максимального робочого тиску до 16 бар включно. Частина 1. Загальні функційні вимоги

EN 12186 Газова інфраструктура. Станції регулювання тиску для транспортування та розподіляння. Функційні вимоги

EN 12327 Газова інфраструктура. Методики випробування під тиском, уведення в експлуатацію та виведення з експлуатації. Функційні вимоги

EN 60079-10 Вибухонебезпечні середовища. Частина 10. Класифікація зон. Вибухонебезпечні газові середовища

prEN 50154 Монтування електроустановок у небезпечних середовищах; електроуставки для умов небезпечного середовища газу (крім підземних промислів).

Національна примітка

Наразі чинний ІЕС 60079-14:2013/ISH2:2020 Вибухонебезпечні середовища. Частина 14. Проектування, вибір та монтування електроустановок.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online