ДСТУ 9077:2021 Засоби очищення повітря захисних споруд цивільного захисту. Загальні технічні вимоги

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЗАСОБИ ОЧИЩЕННЯ
ПОВІТРЯ ЗАХИСНИХ СПОРУД
ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
Загальні технічні вимоги

ДСТУ 9077:2021

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП "УкрНДНЦ" http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Страховий фонд документації» (ТК 40)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 26 квітня 2021 р. № 155 з 2021–12–01

3 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Загальні технічні вимоги

5.1 Вимоги щодо призначеності

5.2 Основні показники та характеристики

6 Методи випробування

6.1 Визначення опору засобів очищення повітря та номінальної витрати повітря

6.2 Визначення герметичності засобів очищення повітря

6.3 Визначення здатності до адсорбції активованим вугіллям газу у тестовій колоні

6.4 Визначення здатності до адсорбції диметилметилфосфонату у фільтрі

6.5 Визначення здатності до адсорбції хлорціану у фільтрі

6.6 Визначення здатності до адсорбції диметилметилфосфонату моделюванням у тестовій колоні

6.7 Визначення здатності до адсорбції хлорціану моделюванням у тестовій колоні

7 Вимоги до сировини, матеріалів і покупних виробів

8 Вимоги щодо надійності

9 Вимоги щодо тривкості та стійкості до зовнішніх чинників

10 Конструктивні вимоги

11 Вимоги до експлуатування і технічного обслуговування

12 Зберігання та транспортування

13 Вимоги безпеки

14 Маркування

15 Правила приймання

16 Охорона довкілля

Додаток А (довідковий) Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЗАСОБИ ОЧИЩЕННЯ ПОВІТРЯ
ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
Загальні технічні вимоги

MEANS FOR THE AIR PURIFICATION
IN THE CIVIL PROTECTION CONSTRUCTIONS
General specifications

Чинний від 2021–12–01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт поширюється на засоби очищення повітря, що призначені для застосування у захисних спорудах цивільного захисту, та встановлює загальні технічні вимоги й методи випробування.

1.2 Вимоги цього стандарту обов’язкові для засобів очищення повітря захисних споруд цивільного захисту, що знаходяться в експлуатації, та тих, що проєктуються.

1.3 Цей стандарт застосовують організації та підприємства, які проєктують, виготовляють, експлуатують чи постачають засоби очищення повітря захисних споруд цивільного захисту.

Вимоги щодо безпечності продукції, безпеки поводження, експлуатації, а також під час застосування методів випробування засобів очищення повітря наведено у розділах 13, 16.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті наведено посилання на такі національні стандарти:

ДСТУ 2860-94 Надійність техніки. Терміни та визначення

ДСТУ 2863-94 Надійність техніки. Програма забезпечення надійності. Загальні вимоги

ДСТУ 3891:2013 Безпека у надзвичайних ситуаціях. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 4933:2008 Безпека у надзвичайних ситуаціях. Техногенні надзвичайні ситуації. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 7741:2015 Безпека у надзвичайних ситуаціях. Медико-біологічні надзвичайні ситуації. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 8819:2018 Настанова щодо пристосування об’єктів побутового, фізкультурно-оздоровчого та виробничого призначення для санітарного оброблення людей, спеціального оброблення одягу, засобів індивідуального захисту, техніки та обладнання

ДСТУ 8828:2019 Пожежна безпека. Загальні положення

ДСТУ IEC 60721-3-3:2016 (IEC 60721-3-3:1994+AMD1:1995+AMD2:1996 CSV, IDT) Класифікація зовнішніх впливових чинників. Частина 3-3. Класифікація груп параметрів навколишнього середовища і ступені їх жорсткості. Використання в стаціонарних умовах, захищених від атмосферних впливів

ДСТУ EN 132:2004 Засоби iндивiдуального захисту органiв дихання. Термiни та пiктограми (EN 132:1998, IDT)

ДСТУ EN 779:2019 (EN 779:2012, IDT) Фільтри повітря для загальної вентиляції. Визначення ефективності фільтрації

ДСТУ EN 1822-1:2019 (EN 1822-1:2019, IDT) Фільтри повітряні високоефективні (EPA, HEPA і ULPA). Частина 1. Класифікація, випробування експлуатаційних характеристик, маркування

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online