НК 004:2020 Український класифікатор нормативних документів

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ


НАЦІОНАЛЬНИЙ КЛАСИФІКАТОР УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКИЙ КЛАСИФІКАТОР НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ

НК 004:2020
(в одному томі)

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДП «УкрНДНЦ»
2020

ПЕРЕДМОВА

ЗАМОВЛЕНО: вул. Святошинська, 2, м. Київ, 03115, Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ»)

РОЗРОБЛЕНО: вул. М.Кривоноса, 6, м. Львів, 79008, Державне підприємство «Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем» (ДП НДІ «Система»)

ЗАТВЕРДЖЕНО: наказ Мінекономіки України від 18.05.2020 № 905

ЧИННИЙ 3: 15.05.2020

Цей національний класифікатор гармонізовано з International Classification for Standards (ICS), 2015, Seventh edition (Міжнародний класифікатор стандартів, 2015, сьоме видання)

Переклад з англійської (en)

НА ЗАМІНУ ДК 004:2008 «Український класифікатор нормативних документів»

НАДАЮТЬ РОЗ’ЯСНЕННЯ ЩОДО ПОЛОЖЕНЬ НАЦІОНАЛЬНОГО КЛАСИФІКАТОРА:

вул. Святошинська, 2, м.Київ, 03115, Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ»);

вул. М.Кривоноса, 6, м.Львів, 79008, Державне підприємство «Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем» (ДП НДІ «Система»).

ЗМІСТ

Вступ

1 Сфера застосування

2 Загальні положення

3 Правила користування УКНД

4 Оновлення ICS

5 Як використовувати абетковий покажчик

Класифікаційна таблиця

01 Загальні положення. Термінологія. Стандартизація. Документація

03 Послуги. Організування підприємств. Керування та якість. Адміністрування. Транспорт. Соціологія

07 Природничі та прикладні науки

11 Технології охорони здоров’я

13 Довкілля. Охорона здоров’я. Безпека

17 Метрологія та вимірювання. Фізичні явища

19 Випробування

21 Механічні системи загальної призначеності та їхні складники

23 Гідравлічні та пневматичні системи загальної призначеності та їхні складники

25 Машинобудування

27 Енергетика й теплотехніка

29 Електротехніка

31 Електроніка

33 Телекомунікації. Аудіо- та відеотехніка

35 Інформаційні технології

37 Технологія отримування зображень

39 Точна механіка. Ювелірство

43 Дорожньо-транспортна техніка

45 Залізнична техніка

47 Суднобудування та морські споруди

49 Авіаційна та космічна техніка

53 Підіймально-транспортне устатковання

55 Пакування та розподіляння товарів

59 Технологія текстильного та шкіряного виробництва

61 Швацька промисловість

65 Сільське господарство

67 Технологія виробництва харчових продуктів

71 Технологія хімічного виробництва

73 Гірництво та корисні копалини

75 Нафта й суміжні технології

77 Металургія

79 Деревообробна промисловість

81 Скляна та керамічна промисловість

83 Виробництво гуми та пластмас

85 Паперова промисловість

87 Лакофарбова промисловість

91 Будівельні матеріали та будівництво

93 Цивільне будівництво

95 Військові питання. Військова техніка. Озброєння

97 Побутова техніка та торговельне устатковання. Відпочинок.
Спорт

99 Без назви

Додаток НА Абетковий покажчик

УКРАЇНСЬКИЙ КЛАСИФІКАТОР НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ (УКНД)

UKRAINIAN CLASSIFIER OF NORMATIVE DOCUMENTS

HK 004:2020

ВСТУП

Український класифікатор нормативних документів розроблено для структурування каталогів міжнародних, регіональних і національних стандартів й інших нормативних документів, а також для класифікування стандартів і нормативних документів у базах даних, бібліотеках тощо.

Об'єктами класифікування проекту нової редакції НК 004:2020 є національні стандарти та інші нормативні документи.

Класифікація — ієрархічна, трирівнева. Кожний наступний рівень класифікації не змінює значення попередніх рівнів.

Перший рівень класифікації охоплює 40 класів (від 01 до 99).

Другий рівень класифікації охоплює 392 групи.

Третій рівень класифікації охоплює 909 підгруп.

Код позиції класифікатора має таку структуру:

ХХ.ХХХ.ХХ

де XX — клас,

ХХ.ХХХ — група,

ХХ.ХХХ.ХХ — підгрупа.

Клас кодують двозначним цифровим кодом.

Код групи складають з коду класу та тризначного цифрового коду, відокремлених крапкою.

Код підгрупи складають з коду групи та двозначного цифрового коду, відокремлених крапкою.

Український класифікатор нормативних документів, прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо International Classification for Standards (ICS), 2015, Seventh edition (Міжнародний класифікатор стандартів, 2015, сьоме видання).

Ведення НК 004:2020 виконує ДП «УкрНДНЦ»

До класифікатора внесено такі редакційні зміни:

— слова «міжнародний класифікатор стандартів» замінено на «Український класифікатор нормативних документів»;

— позначення «ICS» замінено на «УКНД»;

— до тексту класифікаційного угруповання 67.160.20 долучено «Національну примітку», яку виділено в тексті рамкою; у примітках до груп 01.140.30 щодо посилки на електронний обмін даними та 03.100.20 щодо електронної торгівлі виправлено помилку, а саме, замість указаного в ICS коду 35.240.60 вказано код 35.240.63; у примітці до групи 75.100 виправлено помилку щодо посилки на ізоляційні оливи, а саме, замість указаного в ICS коду 29.035.40 вказано код 29.040.10;

— вилучено покажчик ICS англійською мовою;

— долучено національний додаток НА (Абетковий покажчик).

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Український класифікатор нормативних документів (УКНД) призначено слугувати основою для структурування каталогів міжнародних, регіональних і національних стандартів й інших нормативних документів, а також для систем замовлення міжнародних, регіональних і національних стандартів. Його можна також використовувати для класифікування стандартів і нормативних документів у базах даних, бібліотеках тощо.

1.2 УКНД має сприяти гармонізації інформаційних і упорядкувальних інструментів, таких як каталоги, виборчі списки, бібліографії та бази даних на магнітних і оптичних носіях, що сприятиме глобальному розповсюдженню міжнародних, регіональних і національних стандартів та інших нормативних документів

1.3 У цьому класифікаторі використано такі познаки та скорочення:

CAD Автоматизоване проектування (Computer-aided design)

CD Компактні диски (Compact disks)

DECT Цифровий покращений безпроводовий зв’язок (Digital Enhanced Cordless Telecommunications)

EDI Електронний обмін даними (Electronic data interchange)

EDIFACT Електронний обмін даними у сфері адміністрування, торгівлі й транспорту (Electronic Data Interchange in the management, trade and on the transport)

ERMES Європейська система пересилання повідомлень на радіочастотах (European Radio Message System)

Ethernet Мережа пересилання даних Етернет

GPS Глобальна система місцевизначення (Global Positioning System)

GSM Глобальна система мобільного зв’язку (Global System for Mobile Communication)

HBES Електронні системи житлових і громадських будівель (Home and Building Electronic Systems)

ICS Міжнародний класифікатор стандартів (International Classification for Standards)

ISDN Цифрова мережа з комплексними послугами (Integrated Services Digital Network)

IT Інформаційні технології (Information technology)

LAN Локальні обчислювальні мережі (Local area networks)

MAN Міські обчислювальні мережі (Metropolitan area networks)

MO Магнітооптичні пристрої (Magneto-optical devices)

ODA Архітектура службових документів (Office Document Architecture)

OSI Взаємозв’язок відкритих систем (Open systems interconnection)

PISN Мережа приватних комплексних послуг (Private Integrated Services Network)

PSPDN Мережа пересилання даних загального користування з комутацією пакетів (Packet Switched Public Data Networks)

PSTN Комутаційна телефонна мережа загального користування (Public Switched Telephone Networks)

PTN Приватна телекомунікаційна мережа (Private Telecommunication Networks)

SCADA Система диспетчерського керування та збирання даних (Supervising, Control and Data Acquisition System)

SGML Стандартна мова узагальненої розмітки (Standard Generalized Markup Language)

TETRA Наземний магістральний радіозв’язок (Terrestrial Trunked Radio)

WAN Глобальні обчислювальні мережі (Wide area networks)

XML Розширювана мова розмітки (Extensible Markup Language)

УКНД Український класифікатор нормативних документів

2 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1 У цьому класифікаторі загальний термін «стандарт» використано до всіх міжнародних, регіональних і національних нормативних документів як-от: стандарти, технічні звіти, устандартовані профілі, технічні умови, технічні регламенти, настанови, кодекси усталеної практики, оцінки тенденцій розвивання технологій тощо, а також проекти таких документів.

2.2 УКНД — ієрархічний трирівневий класифікатор.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online