ДБН В.2.2-5-97 Будинки і споруди. Захисні споруди цивільного захисту. Зміна № 3

Даний документ доступний безкоштовно зареєстрованим користувачам.

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Будинки і споруди
ЗАХИСНІ СПОРУДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

ДБН В.2.2-5-97 Зміна № З

Відповідає офіційному тексту

Київ
Мінрегіон України
2018

1 РОЗРОБЛЕНО: Український науково-дослідний інститут цивільного захисту

РОЗРОБНИКИ: В. Коваленко, канд. техн. наук; Н. Корепанова (відповідальний виконавець); В. Могильниченко (науковий керівник); С Палагута; В. Струтинська (канд. геогр. наук); Г. Трунцев; А. Фомін

2 ВНЕСЕНО: Департамент з питань проектування об'єктів будівництва, технічного регулювання та науково-технічного розвитку Мінрегіону України

3 ПОГОДЖЕНО: Державна служба України з надзвичайних ситуацій, лист № 16-576/01 від 06.07.2017 p.; Державна служба України з питань праці, лист № 9188/3/5.2-Дп. 17 від 08.09.2017 р.

4 ЗАТВЕРДЖЕНО: наказ Мінрегіону України від 27.12. 2017 № 342, чинна з 2018-08-01

5 НАБРАННЯ ЧИННОСТІ: з першого числа місяця, що настає через 90 днів з дня їх опублікування в офіційному друкованому виданні Міністерства "Інформаційний бюлетень Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комуналь­ного господарства України"

ТЕКСТ ЗМІНИ

"Титульний аркуш", "Назва", перша сторінка норм.

Замінити: словосполуку "цивільної оборони" на "цивільного захисту".

По всьому тексту: замінити:

- словосполуку "цивільної оборони" на "цивільного захисту";

- словосполуку "ударної хвилі" на "повітряної ударної хвилі";

- слова "населення, яке переховується" на "населення, яке підлягає укриттю";

- слово "переховуваний" на "особа, яка підлягає укриттю".

Долучити:

- після словосполук "захисна споруда", "сховище" (за винятком словосполуки "сховище на АЕС"), "протирадіаційне укриття", абревіатури "ПРУ" словосполуку "споруда подвійного призна­чення".

Перший, другий абзаци норм викласти у новій редакції':

"Ці будівельні норми встановлюють вимоги на проектування нових та реконструкцію існуючих захисних споруд цивільного захисту (далі - захисні споруди).

Вимоги цих норм поширюються на проектування швидкоспоруджуваних захисних споруд цивільного захисту, споруд подвійного призначення, пристосування (реконструкцію) під захисні споруди цивільного захисту існуючих та тих, що проектуються, приміщень, будівель, споруд.

З урахуванням вимог цих норм можна проектувати як споруди подвійного призначення такі об'єкти будівництва (їх окремі частини):

- підземні переходи;

- тунелі;

- підземні склади;

-  споруди котлованного типу (автостоянки, паркінги, гаражі, підземні торговельні центри, підприємства громадського харчування, магазини);

- підвальні, цокольні і перші поверхи об'єктів цивільного і промислового призначення;

- незадимлювані сходові клітки типу Н4 згідно з ДБН В.1.1-7".

Примітка. У разі проектування як споруд подвійного призначення незадимлюваних сходових кліток типу Н4 розміщення спеціального обладнання та систем життєзабезпечення захисних споруд, а також приміщень для його розташування слід передбачати у суміжних з незадимлюваними сходовими клітками приміщеннях. Сполучення з такими приміщеннями забезпечують через входи, що відповідають вимогам до незадимлюваних сходових кліток типу Н4.

Пункт 1.1 викласти у новій редакції:

"Захисні споруди є основним засобом колективного захисту населення.

Захисні споруди (сховища, протирадіаційні укриття, швидкоспоруджувані захисні споруди) та споруди подвійного призначення із захисними властивостями сховищ або протирадіаційних укриттів поділяють за відповідними класами та групами згідно з додатком 1.

Сховища, споруди подвійного призначення із захисними властивостями сховищ проектують з урахуванням забезпечення захисту населення від таких небезпечних чинників надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період:

а)  від дії повітряної ударної хвилі при застосуванні звичайних засобів ураження та побічної дії сучасної зброї масового ураження з розрахунковим надмірним тиском для:

1) сховищ Р = 100 кПа (1 кгс/см2);

2) сховищ у межах проектної забудови атомних електростанцій Р = 200 кПа (2 кгс/см2);

3)  сховищ, розміщених у підземних будівлях метрополітенів ліній глибокого закладання

Р = 300 кПа (3 кгс/см2) та ліній мілкого закладання Р = 100 кПа (1 кгс/см2);

б)  від місцевої та загальної дії звичайних засобів ураження (стрілецької зброї, уламків ручних гранат, артилерійських боєприпасів та авіаційних бомб);

в)  від дії небезпечних хімічних речовин, радіоактивних речовин (для сховищ, що розташо­вуються у зонах можливого хімічного та радіаційного забруднення), бойових отруйних речовин, небезпечних біологічних речовин та бактеріальних засобів ураження;

г)  бактеріальних (біологічних) засобів, бойових отруйних речовин (на особливий період);

д)  від зовнішнього іонізуючого випромінювання - зі ступенем послаблення зовнішнього іонізу­ючого випромінювання (коефіцієнт захисту Кз) згідно з додатком 1 ;

е)  катастрофічного затоплення (для сховищ, що розташовуються у зонах можливого катастро­фічного затоплення);

є) високих температур та продуктів горіння при пожежах.

Протирадіаційні укриття, споруди подвійного призначення із захисними властивостями проти­радіаційних укриттів проектують з урахуванням забезпечення захисту населення від таких небез­печних чинників надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період :

а)  від зовнішнього іонізуючого випромінювання - зі ступенем послаблення зовнішнього іонізу­ючого випромінювання (коефіцієнт захисту Кз) згідно з додатком 1 ;

б)  від дії повітряної ударної хвилі при застосуванні звичайних засобів ураження та побічної дії сучасної зброї масового ураження з розрахунковим надмірним тиском до Р = 20 кПа (0,2 кгс/см2);

в)  від місцевої та загальної дії звичайних засобів ураження (стрілецької зброї, уламків ручних гранат, артилерійських боєприпасів та авіаційних бомб)".

Повна версія документа доступна БЕЗКОШТОВНО авторизованим користувачам.

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online