ДСТУ 9083:2021 Метрологія. Газосигналізатори стаціонарні. Методика повірки

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Метрологія
ГАЗОСИГНАЛІЗАТОРИ
СТАЦІОНАРНІ
Методика повірки

ДСТУ 9083:2021

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП "УкрНДНЦ" http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Метрологія та вимірювання» (ТК 63), ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ» (ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 20 травня 2021 р. № 180 з 2021–12–01

3 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Операції повірки

6 Засоби повірки

7 Вимоги до кваліфікації персоналу

8 Умови проведення повірки

9 Вимоги щодо безпеки

10 Підготування до повірки

11 Проведення повірки

12 Оформлення результатів повірки

Додаток А (обов’язковий) Границі допустимої похибки спрацювання сигналізації

Додаток Б (обов’язковий) Характеристики калібрувальних газових сумішей, застосовуваних для повірки газосигналізаторів

Додаток В (довідковий) Форма протоколу повірки

Додаток Г (довідковий) Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МЕТРОЛОГІЯ
ГАЗОСИГНАЛІЗАТОРИ СТАЦІОНАРНІ
Методика повірки

МЕTROLOGY
FIXED GAS DETECTION APPARATUS
Verification procedure

Чинний від 2021–12–01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт поширюється на законодавчо регульовані газосигналізатори стаціонарні (далі — газосигналізатори), призначені контролювати вміст кисню, діоксиду вуглецю, горючих і токсичних газів у навколишньому повітрі й мають принаймні один поріг спрацювання сигналізації або накопичувальні пороги спрацювання сигналізації за оксидом вуглецю (СО) згідно з ДСТУ EN 50291-1 та видають звукову і світлову сигналізацію, а також електричні сигнали за досягнення встановлених значень вмісту контрольованого компонента або наявності певного вмісту контрольованого компонента протягом нормованого часу.

1.2 Цей стандарт застосовують для проведення періодичної повірки й повірки після ремонту (що не змінює типу засобів вимірювальної техніки), а також позачергової, інспекційної та експертної повірки відповідно до вимог [2].

1.3 Стандарт призначено для застосування в наукових метрологічних центрах, метрологічних центрах та повірочних лабораторіях, які відповідно до [1] виконують повірку законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки.

1.4 Під час повірки газосигналізаторів треба додатково керуватись експлуатаційними документами на газосигналізатори та засоби повірки, зазначені в розділі 6 цього стандарту.

1.5 Міжповірочний інтервал для газосигналізаторів — один рік відповідно до [5].

1.6 Вимоги щодо безпеки повірки газосигналізаторів викладено в розділі 9 цього стандарту.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі національні нормативні документи:

ДСТУ 3214:2015 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання вмісту компонентів у газових середовищах

ДСТУ 7237:2011 Система стандартів безпеки праці. Електробезпека. Загальні вимоги та номенклатура видів захисту.

ДСТУ EN 50291-1:2015 (EN 50291-1:2010, IDT) Сигналізатори оксиду вуглецю для житлових споруд. Частина 1. Методи випробування та технічні вимоги

ДСТУ EN 60079-20-1:2017 (EN 60079-20-1:2010, IDT) Вибухонебезпечні середовища. Частина 20-1. Характеристики матеріалів для класифікації газів і парів. Методи та результати випробування

ДСТУ ISO 817:2012 Холодоагенти. Система позначання (ISO 817:2005, IDT)

ДСТУ ISO 6141:2017 (ISO 6141:2015, IDT) Аналіз газів. Уміст сертифікатів на калібрувальні газові суміші

ДСТУ ISO 14912:2005 Аналіз газів. Перетворення величин складу газових сумішей (ISO 14912:2003, IDT)

ДСТУ OIML D 8:2008 Метрологія. Еталони. Вибір, визнання, застосування, зберігання та документація (OIML D 8:2004, IDT)

ДСТУ OIML D 23:2008 Метрологія. Принципи метрологічного контролю обладнання для повірки (OIML D 23:1993, IDT)

ГОСТ 12.1.018–93 Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывобезопасность. Общие требования (Система стандартів безпеки праці. Пожежовибухобезпека. Загальні вимоги).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи