ДСТУ EN 932-1:2021 Методи випробування з визначення загальних характеристик заповнювачів. Частина 1. Методи відбирання проб (EN 932-1:1996, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Замовити документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МЕТОДИ ВИПРОБУВАННЯ
З ВИЗНАЧЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ
ХАРАКТЕРИСТИК ЗАПОВНЮВАЧІВ
Частина 1. Методи відбирання проб

ДСТУ EN 932-1:2021
(EN 932-1:1996, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП "УкрНДНЦ" http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Будівельні вироби і матеріали» (ТК 305), Технічний комітет стандартизації «Автомобільні дороги і транспортні споруди» (ТК 307), Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М. П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 09 червня 2021 р. № 209 з 2022–01–01

3 Національний стандарт відповідає EN 932-1:1996 Tests for general properties of aggregates — Part 1: Methods for sampling (Методи випробування з визначення загальних характеристик заповнювачів. Частина 1. Методи відбирання проб) і внесений з дозволу CEN, Rue de la Science 23, B-1040, Brussels, Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Принципи відбирання проб

5 Кількість об’єднаних та одиничних проб

6 План відбирання проб

7 Апаратура для відбирання проб

8 Методи відбирання проб

9 Скорочення проб

10 Маркування та пакування проб

11 Протокол відбирання проб

Додаток А (довідковий) Апаратура для відбирання та скорочення проб

Додаток В (довідковий) Визначення похибки відбирання проб

Додаток С (довідковий) Приклади методів відбирання проб з конусних насипів

Додаток D (довідковий) Використання випадкових чисел для методу випадкової вибірки

Додаток Е (довідковий) Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 932-1:2021 (EN 932-1:1996, IDT) «Методи випробування з визначення загальних характеристик заповнювачів. Частина 1. Методи відбирання проб», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 932-1:1996 (версія en) «Tests for general properties of aggregates — Part 1: Methods for sampling».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 305 «Будівельні вироби і матеріали». У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— з «Передмови» до EN 932-1:1996 у цей «Національний вступ» внесено все, що безпосередньо стосується цього стандарту.

Познаки одиниць фізичних величин відповідають серії стандартів ДСТУ ISO 80000.

Європейський стандарт EN 932-5 прийнято в Україні як національний стандарт ДСТУ Б EN 932-5:2015 «Методи випробувань загальних характеристик заповнювачів. Частина 5. Типове випробувальне устаткування і калібрування».

Європейський стандарт EN 932 складається з таких частин із загальною назвою «Методи випробування з визначення загальних характеристик заповнювачів», зокрема:

— Частина 1. Методи відбирання проб;

— Частина 2. Методи скорочення лабораторних проб;

— Частина 3. Проведення і термінологія спрощеного петрографічного методу випробування;

— Частина 5. Типове випробувальне устатковання та калібрування;

— Частина 6. Визначення збіжності та відтворюваності.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МЕТОДИ ВИПРОБУВАННЯ З ВИЗНАЧЕННЯ
ЗАГАЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЗАПОВНЮВАЧІВ
Частина 1. Методи відбирання проб

TESTS FOR GENERAL PROPERTIES OF AGGREGATES
Part 1. Methods for sampling

Чинний від 2022–01–01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює методи відбирання проб заповнювачів із партій, що постачають, а також зі збагачувальних та обробних установок, зокрема й складів.

Мета відбирання проб полягає в отриманні об’єднаної проби, що відображає середні властивості партії загалом.

Установлені в цьому стандарті методи також можна використовувати для відбирання одиничних проб, які можна випробувати окремо.

У цьому стандарті наведено методи, що використовують для скорочення проб.

Цей стандарт поширюється на методи, що ґрунтуються на немеханічних способах. Дозволено використовувати механічні й автоматичні способи відбирання та скорочення проб. Конструкцію і параметри відповідного устатковання наведено в додатку А.

Цей стандарт застосовують до методів, призначених для використання в будівництві.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведений нижче нормативний документ необхідний для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

EN 932-5 Tests for general properties of aggregates — Part 5: Common equipment and calibration.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 932-5 Методи випробування з визначення загальних характеристик заповнювачів. Частина 5. Типове випробувальне устатковання та калібрування.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online