ДСТУ EN 1097-6:2021 Методи випробування з визначення механічних і фізичних характеристик заповнювачів. Частина 6. Визначення середньої густини та водопоглинання (EN 1097-6:2013, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МЕТОДИ ВИПРОБУВАННЯ
З ВИЗНАЧЕННЯ МЕХАНІЧНИХ
І ФІЗИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЗАПОВНЮВАЧІВ
Частина 6. Визначення середньої густини
та водопоглинання

ДСТУ EN 1097-6:2021
(EN 1097-6:2013, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП "УкрНДНЦ" http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Автомобільні дороги і транспортні споруди» (ТК 307)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 14 вересня 2021 р. № 322 з 2022–06–01

3 Національний стандарт відповідає EN 1097-6:2013 Tests for mechanical and physical properties of aggregates — Part 6: Determination of particle density and water absorption (Методи випробування з визначення механічних і фізичних характеристик заповнювачів. Частина 6. Визначення середньої густини та водопоглинання) і внесений з дозволу CEN, Rue de la Science 23, B-1040 Brussels, Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Суть методу

5 Матеріали

6 Апаратура

7 Метод дротяної корзини для зерен заповнювача, що проходять крізь випробувальне сито з розміром отворів 63 мм і залишаються на випробувальному ситі з розміром отворів 31,5 мм

7.1 Загальні положення

7.2 Підготування досліджуваної частини

7.3 Проведення випробування

7.4 Обчислення та подання результатів

8 Метод пікнометра для зерен заповнювача, що проходять крізь випробувальне сито з розміром отворів 31,5 мм і залишаються на випробувальному ситі з розміром отворів 4 мм

8.1 Загальні положення

8.2 Підготування досліджуваної частини

8.3 Проведення випробування

8.4 Обчислення та подання результатів

9 Метод пікнометра для зерен заповнювача, що проходять крізь випробувальне сито з розміром отворів 4 мм і залишаються на випробувальному ситі з розміром отворів 0,063 мм

9.1 Загальні положення

9.2 Підготування досліджуваної частини

9.3 Проведення випробування

9.4 Обчислення та подання результатів

10 Протокол випробування

10.1 Обов’язкові дані

10.2 Необов’язкові дані

Додаток А (обов’язковий) Визначення густини попередньо висушених зерен заповнювача

Додаток В (обов’язковий) Визначення густини зерен і водопоглинання крупних заповнювачів, насичених до постійної маси

Додаток С (обов’язковий) Визначення густини зерен та водопоглинання легких заповнювачів

Додаток D (обов’язковий) Густина води

Додаток Е (обов’язковий) Прискорений метод визначення очевидної густини зерен легких заповнювачів з використанням градуйованого вимірювального циліндра і короткого часу замочування

Додаток F (довідковий) Настанова щодо насиченого та поверхнево-осушеного стану дрібних заповнювачів

Додаток G (обов’язковий) Визначення густини попередньо висушених зерен заповнювача, що проходять крізь сито з розміром отворів 31,5 мм (охоплюючи фракцію розміру 0/0,063 мм)

Додаток Н (довідковий) Настанова щодо значення та використання різних параметрів густини зерен і водопоглинання

Додаток I (довідковий) Точність

Додаток J (довідковий) Перелік основних змін порівняно з попередньою редакцією (EN 1097-6:2000)

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 1097-6:2021 (EN 1097-6:2013, IDT) «Методи випробування з визначення механічних і фізичних характеристик заповнювачів. Частина 6. Визначення середньої густини та водопоглинання», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 1097-6:2013 (версія en) «Tests for mechanical and physical properties of aggregates — Part 6: Determination of particle density and water absorption».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 305 «Будівельні вироби і матеріали».

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт», «цей документ» та «EN 1097-6» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— з «Передмови» до EN 1097-6:2013 у цей «Національний вступ» внесено все, що безпосередньо стосується цього стандарту;

— познаки одиниць фізичних величин відповідають вимогам комплексу стандартів ДСТУ ISO 80000;

— долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті).

Цей стандарт замінює EN 1097-6:2000.

Додаток J містить детальну інформацію про суттєві зміни між цим європейським стандартом та попередньою редакцією EN 1097-6:2000.

Європейський стандарт EN 1097 складається з таких частин із загальною назвою «Методи випробування з визначення механічних і фізичних характеристик заповнювачів», зокрема:

— Частина 1. Визначення опору стираності;

— Частина 2. Методи визначення опору подрібненню;

— Частина 3. Визначення насипної густини і порожнистості;

— Частина 4. Визначення порожнистості сухого ущільненого наповнювача;

— Частина 5. Визначення вологості висушуванням у сушильній шафі;

— Частина 7. Визначення густини частинок наповнювача пікнометричним методом;

— Частина 8. Визначення стійкості до полірування;

— Частина 9. Визначення стійкості до зношення стиранням шипованих шин. Північний тест;

— Частина 10. Визначення висоти всмоктування води.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МЕТОДИ ВИПРОБУВАННЯ З ВИЗНАЧЕННЯ МЕХАНІЧНИХ
І ФІЗИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЗАПОВНЮВАЧІВ
Частина 6. Визначення середньої густини та водопоглинання

TESTS FOR MECHANICAL AND PHYSICAL PROPERTIES
OF AGGREGATES
Part 6. Determination of particle density and water absorption

Чинний від 2022–06–01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює еталонні методи визначення густини зерен та водопоглинання стандартних і легких заповнювачів, які використовують для типового випробування та у спірних випадках. Для інших потреб, зокрема контролювання виробництва на підприємстві, можна використовувати інші методи випробування, якщо підтверджено їх кореляцію з еталонним методом. Для зручності деякі з цих методів описано в цьому стандарті.

Еталонні методи для стандартних заповнювачів:

— метод дротяної корзини для зерен заповнювача, що залишаються на ситі з розміром отворів 31,5 мм (розділ 7, за винятком залізничного баласту, для якого використовують метод згідно з додатком B);

— метод пікнометра для зерен заповнювача, що проходять крізь випробувальне сито з розміром отворів 31,5 мм і залишаються на випробувальному ситі з розміром отворів 4 мм (розділ 8);

— метод пікнометра для зерен заповнювача, що проходять крізь випробувальне сито з розміром отворів 4 мм і залишаються на випробувальному ситі з розміром отворів 0,063 мм (розділ 9).

У розділах 7, 8 та 9 установлено три різні параметри густини зерен (густина зерен, висушених у сушильній шафі, густина насичених і поверхнево-осушених зерен, а також очевидна середня густина зерен) та водопоглинання після насичення впродовж 24 год. У додатку B густину зерен, висушених у сушильній шафі, визначають після насичення у воді до постійної маси.

Метод дротяної корзини використовують як альтернативу методу пікнометра для зерен заповнювача, що проходять крізь випробувальне сито з розміром отворів 31,5 мм і залишаються на випробувальному ситі з розміром отворів 4 мм. У спірних випадках як еталонний метод використовують метод пікнометра згідно з розділом 8.

Стандартний метод для легких заповнювачів (додаток С) — це метод пікнометра для зерен заповнювача, що проходять крізь випробувальне сито з розміром отворів 31,5 мм і залишаються на випробувальному ситі з розміром отворів 4 мм. Три різні параметри густини зерен та водопоглинання визначають після попереднього висушування та насичення впродовж 24 год.

Три інших методи для стандартних заповнювачів використовують для визначення густини попередньо висушених зерен:

— метод дротяної корзини для зерен заповнювача, що проходять крізь випробувальне сито з розміром отворів 63 мм і залишаються на випробувальному ситі з розміром отворів 31,5 мм (A.3);

— метод пікнометра для зерен заповнювача, що проходять крізь випробувальне сито з розміром отворів 31,5 мм і залишаються на випробувальному ситі з розміром отворів 0,063 мм (A.4);

— метод пікнометра для зерен заповнювача, що проходять крізь випробувальне сито з розміром отворів 31,5 мм, охоплюючи фракцію розміром 0/0,063 мм (додаток G).

Прискорений метод згідно з додатком E можна використовувати для контролювання фабричного виробництва, для визначення дійсної густини зерен легких заповнювачів під час заводського контролювання продукції.

Настанову щодо значення та використання різних параметрів густини зерен і водопоглинання наведено в додатку H.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи необхідні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

EN 932-1 Tests for general properties of aggregates — Part 1: Methods for sampling

EN 932-2 Tests for general properties of aggregates — Part 2: Methods for reducing laboratory samples

EN 932-5 Tests for general properties of aggregates — Part 5: Common equipment and calibration

EN 933-2 Tests for geometrical properties of aggregates — Part 2: Determination of particle size distribution — Test sieves, nominal size of apertures.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 932-1 Методи випробування з визначення загальних характеристик заповнювачів. Частина 1. Методи відбирання проб

EN 932-2 Методи випробування з визначення загальних характеристик заповнювачів. Частина 2. Методи скорочення лабораторних проб

EN 932-5 Методи випробування з визначення загальних характеристик заповнювачів. Частина 5. Типове випробувальне устатковання та калібрування

ЕN 933-2 Методи випробування з визначення геометричних характеристик заповнювачів. Частина 2. Визначення зернового складу. Випробувальні сита, номінальні розміри отворів сит.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online