ДСТУ EN 933-6:2021 Методи випробування з визначення геометричних характеристик заповнювачів. Частина 6. Оцінювання характеристик поверхні. Коефіцієнт текучості заповнювачів (EN 933-6:2014, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Замовити документ


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МЕТОДИ ВИПРОБУВАННЯ
З ВИЗНАЧЕННЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ
ХАРАКТЕРИСТИК ЗАПОВНЮВАЧІВ
Частина 6. Оцінювання характеристик поверхні
Коефіцієнт текучості заповнювачів

ДСТУ EN 933-6:2021
(EN 933-6:2014, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП "УкрНДНЦ" http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Автомобільні дороги і транспортні споруди» (ТК 307), Технічний комітет стандартизації «Будівельні вироби і матеріали» (ТК 305), Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М. П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 22 липня 2021 р. № 255 з 2022–04–01

3 Національний стандарт відповідає EN 933-6:2014 Tests for geometrical properties of aggregates — Part 6: Assessment of surface characteristics — Flow coefficient of aggregates (Методи випробування з визначення геометричних характеристик заповнювачів. Частина 6. оцінювання характеристик поверхні. Коефіцієнт текучості заповнювачів) та внесений з дозволу CEN, rue de la Science 23, B-1040 Brussels, Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Суть методу

5 Еталонні матеріали

5.1 Матеріал крупного заповнювача

5.2 Матеріал дрібного заповнювача

6 Апаратура

6.1 Загальні положення

6.2 Апаратура загального призначення

6.3 Додаткова апаратура, необхідна для визначення коефіцієнта текучості крупного заповнювача

6.4 Додаткова апаратура, необхідна для визначення коефіцієнта текучості дрібного заповнювача

7 Визначення коефіцієнта текучості крупного заповнювача

7.1 Загальні положення

7.2 Підготування досліджуваної частини

7.3 Процедура

7.4 Обчислення та подання результатів

7.5 Протокол випробування

8 Визначення коефіцієнта текучості дрібного заповнювача

8.1 Загальні положення

8.2 Підготування досліджуваної частини

8.3 Процедура

8.4 Обчислення та подання результатів

8.5 Протокол випробування

Додаток А (довідковий) Приклад аркуша даних випробування. Крупний заповнювач

Додаток В (довідковий) Точність

Додаток С (довідковий) Приклад аркуша даних випробування. Дрібний заповнювач

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 933-6:2021 (EN 933-6:2014, IDT) «Методи випробування з визначення геометричних характеристик заповнювачів. Частина 6. оцінювання характеристик поверхні. Коефіцієнт текучості заповнювачів», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 933-6:2014 (версія en) «Tests for geometrical properties of aggregates — Part 6: Assessment of surface characteristics — Flow coeffi cient of aggregates».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 305 «будівельні вироби і матеріали».

Цей стандарт розроблено відповідно до чинного законодавства України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» та «цей документ» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі 2 «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— вилучено «Передмову» до EN 933-6:2014 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту.

— долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті).

Познаки одиниць фізичних величин відповідають комплексу стандартів ДСТУ ISO 80000.

EN 933-2 наразі чинний, його не прийнято в Україні як національний стандарт.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МЕТОДИ ВИПРОБУВАННЯ З ВИЗНАЧЕННЯ
ГЕОМЕТРИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЗАПОВНЮВАЧІВ
Частина 6. Оцінювання характеристик поверхні
Коефіцієнт текучості заповнювачів

TESTS FOR GEOMETRICAL PROPERTIES OF AGGREGATES
Part 6. Assessment of surface characteristics
Flow coefficient of aggregates

Чинний від 2022–04–01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює еталонний метод визначення коефіцієнта текучості крупного та дрібного заповнювача, який використовують для типового випробування та у спірних випадках. Для інших потреб, зокрема для контролювання виробництва на підприємстві, можна використовувати інші методи випробування, якщо підтверджено їх відповідність еталонному методу. Приклади сучасних методів випробування наведено в працях, зазначених у бібліографії.

Цей стандарт використовують для крупних заповнювачів з розміром зерен від 4 мм до 20 мм, а також для дрібних заповнювачів з розміром зерен до 2 мм.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи необхідні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

EN 932-2 Tests for general properties of aggregates — Part 2: Methods for reducing laboratory samples

EN 932-5 Tests for general properties of aggregates — Part 5: Common equipment and calibration

EN 933-2 Tests for geometrical properties of aggregates — Part 2: Determination of particle size distribution — Test sieves, nominal size of apertures

EN 933-3 Tests for geometrical properties of aggregates — Part 3: Determination of particle shape — Flakiness index

EN 1097-6:2013 Tests for mechanical and physical properties of aggregates — Part 6: Determination of particle density and water absorption.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 932-2 Методи випробування з визначення загальних характеристик заповнювачів. Частина 2. Методи скорочення лабораторних проб

EN 932-5:2012 Методи випробування з визначення загальних характеристик заповнювачів. Частина 5. Типове випробувальне устатковання та калібрування

EN 933-2 Методи випробування з визначення геометричних характеристик заповнювачів. Частина 2. Визначення зернового складу. Випробувальні сита, номінальні розміри отворів сит

EN 933-3 Методи випробування з визначення геометричних характеристик заповнювачів. Частина 3. Визначення форми зерен. Коефіцієнт пластинчастості

EN 1097-6 Методи випробування з визначення механічних і фізичних характеристик заповнювачів. Частина 6. Визначення середньої густини та водопоглинання.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online