ДСТУ EN 1097-3:2021 Методи випробування з визначення механічних і фізичних характеристик заповнювачів. Частина 3. Визначення насипної густини та порожнистості (EN 1097-3:1998, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МЕТОДИ ВИПРОБУВАННЯ
З ВИЗНАЧЕННЯ МЕХАНІЧНИХ
І ФІЗИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ЗАПОВНЮВАЧІВ
Частина 3. Визначення насипної густини
та порожнистості

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП "УкрНДНЦ" http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Автомобільні дороги і транспортні споруди» (ТК 307)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 14 вересня 2021 р. № 322 з 2022–06–01

3 Національний стандарт відповідає EN 1097-3:1998 Tests for mechanical and physical properties of aggregates — Part 3: Determination of loose bulk density and voids (Методи випробування з визначення механічних і фізичних характеристик заповнювачів. Частина 3. Визначення насипної густини та порожнистості) і внесений з дозволу CEN, Rue de la Science 23, B-1040 Brussels, Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Суть методу

5 Апаратура

6 Підготування досліджуваних зразків

7 Виконання випробування

8 Обчислення та подання результатів

9 Протокол випробування

Додаток А (обов’язковий) Метод визначення дійсної (насипної) густини наповнювача в гасі

Додаток В (обов’язковий) Калібрування місткості

Додаток С (довідковий) Точність

Додаток D (довідковий) Інші умови визначення насипної густини

Додаток Е (довідковий) Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 1097-3:2021 (EN 1097-3:1998, IDT) «Методи випробування з визначення механічних і фізичних характеристик заповнювачів. Частина 3. Визначення насипної густини та порожнистості», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 1097-3:1998 (версія en) «Tests for mechanical and physical properties of aggregates — Part 3: Determination of loose bulk density and voids».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 305 «Будівельні вироби і матеріали».

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— з «Передмови» до EN 1097-3:1998 у цей «Національний вступ» внесено все, що безпосередньо стосується цього стандарту;

— познаки одиниць фізичних величин відповідають вимогам серії стандартів ДСТУ ISO 80000;

— долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті). Європейський стандарт EN 1097 складається з таких частин із загальною назвою «Методи випробування з визначення механічних і фізичних характеристик заповнювачів», зокрема: — Частина 1. Визначення опору стираності;

— Частина 2. Методи визначення опору подрібненню;

— Частина 4. Визначення порожнистості сухого ущільненого наповнювача;

— Частина 5. Визначення вологості висушуванням у сушильній шафі;

— Частина 6. Визначення середньої густини та водопоглинання;

— Частина 7. Визначення густини частинок наповнювача пікнометричним методом;

— Частина 8. Визначення стійкості до полірування;

— Частина 9. Визначення стійкості до зношення стиранням шипованих шин. Північний тест;

— Частина 10. Визначення висоти всмоктування води.

У цьому стандарті є посилання на ISO 4788:1980, який не прийнято в Україні як національний стандарт.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МЕТОДИ ВИПРОБУВАННЯ З ВИЗНАЧЕННЯ МЕХАНІЧНИХ
І ФІЗИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЗАПОВНЮВАЧІВ
Частина 3. Визначення насипної густини та порожнистості

TESTS FOR MECHANICAL
AND PHYSICAL PROPERTIES OF AGGREGATES
Part 3. Determination of loose bulk density and voids

Чинний від 2022–06–01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює метод визначення насипної густини висушеного заповнювача та обчислення порожнистості.

Метод використовують для природних і штучних заповнювачів з максимальним розміром зерен до 63 мм.

Метод визначення дійсної густини наповнювача в гасі наведено в додатку А.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті зазначено положення з інших стандартів через датовані й недатовані посилання. Ці нормативні посилання наведено у відповідних місцях тексту, а перелік нормативних документів подано нижче. У разі датованих посилань пізніші зміни до будь-якого з цих видань або перегляд їх стосуються цього стандарту тільки тоді, коли їх уведено внаслідок змін чи перегляду. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням наведених нормативних документів (разом зі змінами).

prEN 932-2 Tests for general properties of aggregates — Part 2: Methods for reducing laboratory samples

prEN 932-5 Tests for general properties of aggregates — Part 5: Common equipment and calibration

prEN 1097-6 Tests for mechanical and physical properties of aggregates — Part 6: Determination of particle density and water absorption

ISO 4788:1980 Laboratory glassware — Graduated measuring cylinders.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

prEN 932-2 Методи випробування з визначення загальних характеристик заповнювачів. Частина 2. Метод скорочення лабораторних проб

prEN 932-5 Методи випробування з визначення загальних характеристик заповнювачів. Частина 5. Типове випробувальне устатковання та калібрування

prEN 1097-6 Методи випробування з визначення механічних і фізичних характеристик заповнювачів. Частина 6. Визначення середньої густини та водопоглинання

ISO 4788:1980 Лабораторний посуд. Градуйовані вимірювальні циліндри.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online