ДСТУ 9119:2021 Метрологія. Мости, потенціометри автоматичні, самописні одноканальні, регулювальні та регулятори температури. Методика повірки

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДСТУ 9119:2021

Метрологія
МОСТИ, ПОТЕНЦІОМЕТРИ
АВТОМАТИЧНІ САМОПИСНІ,
ОДНОКАНАЛЬНІ, РЕГУЛЮВАЛЬНІ
ТА РЕГУЛЯТОРИ ТЕМПЕРАТУРИ
Методика повірки

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.gov.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Метрологія та вимірювання» (ТК 63), Національний науковий центр «Інститут метрології» (ННЦ «Інститут метрології»)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 18 жовтня 2021 р. № 358 з 2022-07-01

3 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

0 Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Операції повірки

6 Засоби повірки

7 Вимоги до кваліфікації персоналу

8 Умови проведення повірки

9 Вимоги щодо безпеки

10 Підготування до проведення повірки

11 Проведення повірки

12 Оформлення результатів повірки

Додаток А (обов’язковий) Схеми, які застосовують під час повірки

Додаток Б (обов'язковий) Формули для обчислення абсолютної похибки під час повірки

Додаток В (довідковий) Форма протоколу повірки

Додаток Г (довідковий) Бібліографія

0 ВСТУП

Цей стандарт застосовують для повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, а саме, автоматичних мостів, потенціометрів автоматичних самописних, одноканальних, регулювальних та регуляторів температури, виготовлених відповідно до вимог ГОСТ 22261.

ДСТУ 9119:2021

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МЕТРОЛОГІЯ
МОСТИ, ПОТЕНЦІОМЕТРИ АВТОМАТИЧНІ САМОПИСНІ,
ОДНОКАНАЛЬНІ, РЕГУЛЮВАЛЬНІ ТА РЕГУЛЯТОРИ ТЕМПЕРАТУРИ
Методика повірки

METROLOGY
BRIDGES, POTENTIOMETERS, SELF-RECORDING, SINGLE-CHANNEL,
ADJUSTABLE AND TEMPERATURE REGULATORS
Verification procedure

Чинний від 2022-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт поширюється на автоматичні мости, автоматичні самописні, одноканальні, регу лювальні потенціометри та регулятори температури (далі — прилади), виготовлені відповідно до вимог ГОСТ 22261, та встановлює методику їх повірки, а саме: операції повірки, засоби повірки, вимоги до кваліфікації персоналу, умови проведення повірки, вимоги щодо безпеки, підготування до проведення та проведення повірки, оброблення результатів вимірювань та оформлення результатів повірки.

1.2 Цей стандарт застосовують для проведення періодичної повірки, повірки після ремонту (що не змінює типу засобів вимірювальної техніки), а також можна застосовувати для проведення позачер гової, інспекційної та експертної повірки відповідно до вимог [1].

1.3 Стандарт призначено для застосування в наукових метрологічних центрах, метрологічних цент рах та повірочних лабораторіях, які відповідно до [2] виконують повірку приладів.

1.4 Під час повірки приладів необхідно додатково керуватися вимогами експлуатаційної докумен тації на ці прилади та засоби повірки, зазначені в розділі 6 цього стандарту.

1.5 Міжповірочний інтервал приладів визначають згідно з [3].

1.6 Вимоги щодо безпечності повірки викладено в розділі 9 цього стандарту.

1.7 Цей стандарт не застосовують для приладів:

— у яких рух діаграмної стрічки не є функцією часу;

— з нелінійною залежністю між значеннями вхідного сигналу та рухом покажчика (пристрою для реєстрування) приладу.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті наведено посилання на такі національні нормативні документи:

ДСТУ EN 61010-1:2014 Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устатковання. Частина 1. Загальні вимоги (EN 61010-1:2010, IDT)

ДСТУ EN 60584-1:2016 (EN 60584-1:2013, IDT) Перетворювачі термоелектричні. Частина 1. Технічні характеристики та допустимі відхили електрорушійної сили (ЕРС)

ДСТУ OIML D 8:2008 Метрологія. Еталони. Вибір, визнання, застосування, зберігання та документація (OIMLD 8:2004, IDT)

ДСТУ OIML D 23:2008 Метрологія. Принципи метрологічного контролю обладнання для повірки (OIMLD 23:1993, IDT)

ГОСТ 22261-94 Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия (Засоби вимірювання електричних і магнітних величин. Загальні технічні умови)

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online