ДСТУ В 20.39.101:2021 Комплексна система загальних технічних вимог до озброєння та військової техніки. Основні положення

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Замовити документ


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

КОМПЛЕКСНА СИСТЕМА ЗАГАЛЬНИХ
ТЕХНІЧНИХ ВИМОГ ДО ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ
Основні положення

ДСТУ В 20.39.101:2021

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.gov.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Стандартизація озброєння та військової техніки» (ТК 176)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 28 грудня 2021 р. № 553 з 2022–08–01

3 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ В 20.39.101–76)

 ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Загальні положення

6 Структура та склад комплексної системи загальних технічних вимог до озброєння та військової техніки

7 Класифікація, назви та позначення стандартів комплексної системи загальних технічних вимог до озброєння та військової техніки

Додаток А (довідковий) Перехідна структура комплексної системи загальних технічних вимог до озброєння та військової техніки

Додаток Б (довідковий) С труктура комплексної системи загальних технічних вимог до озброєння та військової техніки

Додаток В (довідковий) Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

КОМПЛЕКСНА СИСТЕМА ЗАГАЛЬНИХ ТЕХНІЧНИХ ВИМОГ
ДО ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ
Основні положення

СOMPLEX SYSTEM OF GENERAL TECHNICAL REQUIREMENTS
FOR ARMAMENT AND MILITARY EQUIPMENT
Basic provisions

Чинний від 2022–08–01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює визначення, призначення та основні завдання комплексної системи загальних технічних вимог до озброєння та військової техніки (далі — КСЗТВ ОВТ), об’єкти стандартизації в цій системі, її структуру та склад.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті наведено посилання на такі національні стандарти:

ДСТУ 1.5:2015 Національна стандартизація. Правила розроблення, викладання та оформлення національних нормативних документів

ДСТУ 3278–95 Система розроблення та постановлення продукції на виробництво. Основні терміни та визначення

ДСТУ 3321:2003 Система конструкторської документації. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ В 1.0:2018 Національна стандартизація. Стандартизація у сфері озброєння та військової техніки. Основні положення

ДСТУ В 8821-1:2018 Стандартизація у сфері озброєння та військової техніки. Частина 1. Основні терміни та визначення понять

ДСТУ В 8821-2:2019 Стандартизація у сфері озброєння та військової техніки. Частина 2. Кодифікація. Терміни та визначення понять.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online